Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Vertrek Duo-raadslid Henk Terol

Ons duo-raadslid Henk Terol heeft te kennen gegeven te stoppen met zijn werkzaamheden en zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. Henk heeft in een eerder stadium aangegeven te verhuizen naar een gemeente buiten Zaanstad, waardoor hij deze raadsperiode niet af kon maken. Vanwege verschil van inzicht tussen de fractie, het bestuur en Henk Terol is de onderlinge samenwerking beëindigd. 

Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn werk, inzet, enthousiasme en creativiteit die hij de partij bracht en wensen hem heel veel geluk in zijn nieuwe woonplaats. De procedure om de vacature voor het duo-raadslidmaatschap in te vullen is om deze reden opgestart en wij zullen op korte termijn een nieuw duoraadslid introduceren.