Volg ons
3de Ontsluiting Westerwatering 3de Ontsluiting Westerwatering

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

3de ontsluiting Westerwatering moet er komen

DZ wil dat er snel werk gemaakt wordt van de Vincent Van Goghtunnel om Westerwatering en Westerkoog te ontlasten. Een haalbaarheid (verkeers)studie wordt nu gemaakt.

Gepubliceerd

op

Van links tot rechts gaan er in de gemeenteraad stemmen op om serieus werk te maken van een tunnel tussen de Vincent van Goghweg en de wijk Westerwatering.

Democratisch Zaanstad, VVD, PvdA en SP willen dat de gemeente gaat onderzoeken of een tunnel onder het spoor technisch en financieel haalbaar is. Het kwartet partijen dat met het voorstel komt, laat zien dat de wens om Westerwatering een betere aansluiting te geven, breed gesteund wordt. Van links tot rechts en van coalitie tot oppositie.

Uitgesteld


Een tunnel bij de Van Goghweg had er al lang moeten zijn. In het ontwerp van de wijk Westerwatering uit de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij al ingetekend. Maar in de voortdurende geldnood van Zaanstad werd de aanleg uitgesteld en afgesteld.

De aansluiting wordt al veertig jaar gemist. Wie vanaf de Houtveldweg naar het oosten kijkt ziet 120 meter verderop de Vincent van Goghweg en de route naar de snelweg. Maar om op de Van Goghweg te komen moet je 4,7 kilometer rijden en dertien stoplichten passeren.

Positieve MKBA

Twee jaar geleden is de droom van een tunnel opgenomen in het Zaans verkeersplan, waarin de gemeente tot twintig jaar vooruitblikt. Maar uit het onderzoek naar een betere spoorkruising bij de Guisweg, kwam ook een bijzonder feit over een kruising bij de Van Goghweg bovenwater. Namelijk dat elke euro die daarin geïnvesteerd wordt, meer dan drie euro aan maatschappelijke waarde oplevert. Voor de vier partijen is dat de aanleiding om nu spijkers met koppen te slaan.

“En het gaat om veel geld, dus we willen direct dat de Provincie, Vervoersregio en ProRail erbij betrokken worden”

Dit voorstel is 14 juli aangenomen in de raad. Weer een stap verder dus!

Bron: NHD

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ wil antwoorden op prangende vragen over Peperstraat

Democratisch Zaanstad heeft een serie schriftelijke vragen aan het college gesteld over de jongste ontwikkelingen in de Peperstraat, aangezien ‘de gemeenteraad op geen enkele manier op de hoogte wordt gehouden van de voortgang’. Ondanks de eerdere toezegging om elke drie maanden met een informatiebrief te komen.

Gepubliceerd

op

bron Zaanstad.nieuws.nl

Democratisch Zaanstad heeft een serie schriftelijke vragen aan het college gesteld over de jongste ontwikkelingen in de Peperstraat, aangezien ‘de gemeenteraad op geen enkele manier op de hoogte wordt gehouden van de voortgang’. Ondanks de eerdere toezegging om elke drie maanden met een informatiebrief te komen.

De eerste vraag is dus waar die brief blijft, gevolgd door de kwestie die in heel Nederland bij bouwprojecten de gemoederen bezighoudt: hoe groot is de invloed van de uitspraak van de Raad van State over het verplicht meetellen van de uitstoot van stikstof in de bouwfase op de plannen voor de vernieuwing van de Peperstraat? Mocht de nieuwe werkelijkheid tot uitstel van de sloop leiden, krijgen de bewoners dan extra tijd voor de herhuisvesting? En waarom is de anterieure overeenkomst die normaliter het formele startsein is voor een bouwproject nog steeds niet getekend?

Geen overeenstemming?

Het uitblijven van die overeenkomst duidt erop dat de gemeente en Opportunity Vastgoed BV nog steeds geen overeenstemming hebben bereikt over alle uitgangspunten van de nieuwbouw. Mocht dat zo zijn, dan wil DZ graag horen wat de struikelblokken nu nog zijn. Dat meerdere appartementen ook in de pas later te slopen flats inmiddels al geruime tijd leegstaan is fractievoorzitter Juliëtte Rot een doorn in het oog. Tijdelijke huurders in fase 2 krijgen een huurovereenkomst voor twee jaar, hoewel bekend is dat de sloop in fase 2 gaat nog vele jaren gaat duren, schrijft zij. ‘De vaste huurders ervaren de wisseling van huurders als stressvol.’

Antikraak

De huurders in fase 1 hebben eigenaar van Opportunity Vastgoed te horen gekregen dat zij in maart 2023 verhuisd moeten zijn, weet Rot. De leegstaande woningen zouden daarna tot aan de daadwerkelijke sloop worden verhuurd via antikraak. Wat vindt het college van deze gang van zaken? En zo zijn er nog wel wat kwesties die volgens DZ al langer om opheldering vragen.


Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

College en VVD lappen Arrest Gerechtshof over Erfpacht aan hun laars

Gemeente moet nu eens ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners en gaan communiceren

Gepubliceerd

op

In de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2022 stond de motie vreemd: overgangsregeling erfpachters op de agenda.

De motie, ingediend door Partij van de Ouderen (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ) had als doel om de gemeente, na bijna een half jaar na het arrest van het gerechtshof in Den Haag, te bewegen om met haar inwoners erfpachters te gaan communiceren en praten over een mogelijke oplossing en herstel oplossing als gevolg van het “onrechtmatig handelen” van de gemeente, waardoor erfpachters gedupeerd zijn geworden.

POV en DZ united 

Naast Jaap Keijzer (POV) die pleite dat de gemeente, na het arrest van het gerechtshof in Den Haag 14-6-22 nu eens moest ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners, deed ook Jos Kerkhoven (DZ) een inleiding bij de motie waarvan de inhoud:

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Voor u ligt een motie ter realisatie en communicatie van het aanbieden van een redelijke overgangsregeling aan Zaanse erfpachters. Dit in vervolg op het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 juni 2022. Hiermee is definitief vastgesteld dat de gemeente “onrechtmatig heeft gehandeld” bij invoering van haar erfpachtbeleid in 2007 jegens de zittende erfpachters in de zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ) versus de gemeente Zaanstad. De gemeente heeft geen cassatie ingesteld en het oordeel van het hof dus geaccepteerd. Ook de erfpachters hebben dit deel van het oordeel van het hof aanvaard.

Zaanse erfpachters zijn al 11 jaar bezig om hun “recht” te krijgen en proberen samen met de gemeente tot een dialoog en oplossing te komen. Maar die pogingen worden door de gemeente afgehouden, door niet in te gaan op uitnodigingen van BEZ, ook niet als het gerechtshof daar suggesties of toespelingen voor doet in haar arrest van 14 juni 2022. De gemeente zelf neemt tot heden geen enkel initiatief.

Wij maken ons ernstige zorgen nu wij  moeten vaststellen dat, bijna een halfjaar later de gemeente nog geen enkele poging heeft ondernomen om richting de erfpachters, allemaal burgers van de gemeente Zaanstad, informatie te delen over hoe zij dit onrechtmatig handelen gaat herstellen en haar intenties uitspreekt over:

  1. een alsnog vast te stellen redelijke overgangsregeling die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden voor betreffende inwoners erfpachters
  2. een compensatieregeling voor de betreffende gedupeerde erfpachters, die als gevolg schade hebben geleden, te communiceren.
  3. Een voorstel om die schade te compenseren, al dan niet middels een aangepast aanbod tot koop van de bloot eigendom van de erfpachtgrond

De houding van de gemeente veroorzaakt onrust bij inwoners erfpachters en komt niet over, dat die gemeente als “goed huisvader” adequaat omgaat en handelt met hun financiële belangen. Noch zijn zij van mening dat dit getuigd van respect voor de rechtspraak.

Onrechtmatig handelen kan verstrekkende gevolgen hebben voor elke inwoner in Nederland die zich niet aan de wet houdt. Het beeld wat nu ontstaat bij inwoners erfpachters is dat de gemeente zelf “boven” die wet staat om na het arrest van 14 juni 2022 helemaal niets meer van zich te laten horen. Deze situatie is ongepast, ongewenst en respectloos. Tevens is deze in strijd met belangrijke (transparantie) waarden, uitgangspunten en doelstellingen van die gemeente zelf.

Niets staat de gemeente in de weg om een regeling voor te stellen of daarover te communiceren met belanghebbenden. Wij vragen u nadrukkelijk “de communicatie” over uw intenties van een herstelproces met uw inwoners erfpachters per direct op te starten door deze motie te steunen.

Tot zover de inleiding van Jos Kerkhoven bij de motie. 

Food for thought, zou je denken

Dat met klein beetje dienstbaarheid en servicegerichtheid bij de gemeente een dergelijke vraag of verzoek om simpelweg te ‘communiceren’, toch niet al te ingewikkeld uit te voeren moet zijn. Dat gedupeerde inwoners er misschien ook wel een klein beetje “recht” op hebben na vele ambtsperiodes praten met de gemeente en nu uitgeprocedeerd te zijn bij het gerechtshof in Den Haag om dan wat informatie van die gemeente krijgen. Maar niets blijkt minder waar en we belanden eigenlijk direct in een nieuwe soap serie

Popcorn Time !

Laten we het zo maar noemen, want degene die het volhouden aan beeldscherm gekluisterd live mee te kijken naar wat er gebeurt in die raadszaal als andere politieke partijen en de wethouder reageren op de ingediende motie van POV en DZ over erfpacht. Dat er goede vragen gesteld en beantwoord worden zoals… wie is BEZ eigenlijk? Duh…? met die vraag worden even 638 actieve BEZ leden gediskwalificeerd door een enkel raadslid. Een misplaatst grapje misschien? Er zijn gewoon politieke partijen die veel minder leden hebben. 

Voor wie een sterke maag heeft en opgewassen is tegen een stukje politiek theater, hebben wij het video fragment van de raadsvergadering over de erfpacht communicatie motie voor uw ingesloten. Ons advies, bekijk het niet. Zonde van je tijd en tenenkrommend.

Eigenlijk wordt het na de inleiding van Jaap en Jos gewoon “nasty” als je hoort en ziet met welke nonchalance over niet ter zake doende dingen gesproken wordt en niet goed wetende waar het na 11 jaar over gaat. Daar zit je dan als inwoner achter je beeldscherm met je geleden schade als gevolg van dat onrechtmatig handelen van je gemeente. Kijkend naar een wethouder die moeite heeft het om het verschil te maken tussen een rechter of de hoge raad en als kat in het nauw om zich heen krabt en alleen maar verwijten maakt. En dat alles in een fase dat de rechter al heeft gesproken. Bizar, om dan op zo een manier respectloos met je inwoners om te gaan. Bekijk het hier dan toch:

Fragment overleeft?

De motie helaas niet. Die heeft het niet gehaald en de conclusie die we uit deze raadsvergadering kunnen trekken is dat 638 (en groeiend) aantal burgers in Zaanstad verenigd in BEZ, de juiste beslissing hebben genomen om het lot (en kennelijk ook gelede schade) niet in handen van een wethouder te geven of aan het initiatief van de gemeente over te laten. Zij zullen aanspraak blijven maken op het arrest van het gerechtshof in Den Haag van 14-6-2022 en los daarvan, op andere punten in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De Voor en Tegen stemmers van de motie overgangsregeling voor erfpachters:

De motie vraag was eenvoudig:

Moet de gemeente, na het arrest in hoger beroep, met haar inwoners erfpachters gaan ‘communiceren’ over haar vervolg intenties voor een redelijke overgangsregeling en schadevergoeding? Ja (Voor) of Nee (Tegen)Blijf nog even… Het gaat verder…

In het Zaanstad Beraad in de Raadzaal op donderdag 3 november 2022 16:00 – 23:01 stond de Begroting 2023 – 2026 op de agenda. Je zou toch denken dat in die Begroting 2023 – 2026 een post wordt opgenomen om erfpachters in Zaanstad te gaan compenseren voor de geleden schade die zij als gedupeerde, nog elke dag verder ondergaan, door het onrechtmatig handelen van hun gemeente jegens hen. Nee !  Het wordt nog veel gekker….. we denken er aan om nu korting op het afkopen van erfpacht te gaan geven, onder voorwaarde dat die erfpachters verduurzamen?  En dan alleen voor erfpachters na 2007?

VVD knipt erfpachters nu op in 2 kampen 

Ofwel, Erfpachters die in 2007 al erfpachters waren en erfpachters die na 2007 erfpachter zijn geworden! Na eerst de motie van 13 oktober 2022 te verwerpen, wil de VVD nu alleen voor die laatste categorie erfpachters in Zaanstad ‘wel’ iets proberen te doen bij de wethouder in de vorm van huurkoop (?) of korting mits ze verduurzamen (korting waarop?) voor de afkoop van erfpacht. De VVD stelt hier vragen over aan de wethouder Tuijn, die overigens heel veel praat maar geen antwoord geeft op de vragen. Kijk en luister:

Mocht u deze publicatie tot zover hebben gevolgd en gretig door uw mandje met popcorn heen bent gekomen, dan mag het duidelijk worden dat u erfpachter met deze denk, ziens- en werkwijze van de VVD en het college natuurlijk helemaal niet geholpen bent om duidelijkheid te krijgen na het arrest van het gerechtshof.

Mogen wij de VVD geloven, dan kunt u naast de schade die u heeft geleden als erfpachter in Zaanstad, wegens het onrechtmatig handelen van uw gemeente en niet aanvaarden van het arrest, alsnog het volle pond gaan betalen voor de afkoopprijs van erfpacht en moet u daar ook nog eens bovenop de kosten van verduurzaming meenemen in uw eigen begroting zonder korting. Wethouder Tuijn is daar immers wel duidelijk over. Voor zowel de afkoop van erfpacht als verduurzaming doet hij geen toezegging over korting.

Zolang iets onder de rechter is… doen wij niets

Die houding en stelling, van sommige politieke partijen, daar zijn we al jarenlang maar al te goed mee bekend. Zo hebben (op enkele partijen na) de meeste politiek partijen in die raad gewoon niets meer aan het dossier erfpacht gedaan en gedacht dat de rechter dat werk maar moest uitzoeken. Welnu, lieve mensen in de raad en VVD, hou daar nu eens mee op om te roepen dat erfpacht onder de rechter ligt. De erfpachtzaak ligt helemaal niet meer onder de rechter, er ligt een arrest van de rechter in hoger beroep en kom nu eens in beweging op basis van dat arrest, van die rechter(s).

Ophouden met symboolpolitiek

Het onderdeel waar het voorstel van de gemeente op dient te zien is door BEZ niet ter discussie gesteld. Er is dus geen enkele reden om het cassatie proces daarvoor af te wachten, een proces wat overigens niet door ‘ de rechter ‘ en het gerechtshof wordt behandeld maar in de hoge raad.

De gemeente dient derhalve alsnog een redelijke overgangsregeling vast te stellen die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden en een compensatieregeling voor de betreffende erfpachters die als gevolg daarvan schade hebben geleden. Niets staat de gemeente in de weg een regeling voor te stellen. 

BEZ hebben bij de gemeente aangedrongen op overleg daarover en zelf contact gezocht met de gemeente, maar de gemeente heeft tot heden dat overleg niet geïnitieerd. BEZ wacht de uitnodiging van de gemeente af en nodigt haar opnieuw tot een gesprek uit.

Geen modder gooien, maar oplossen

Op 3 juni 2015 heeft de gemeente, onder leiding van de toenmalige wethouder, éénzijdig de deur met BEZ dichtgegooid en was die gemeente van mening dat verder overleg met BEZ, mondeling of schriftelijk, geen andere resultaten zou opleveren. Toen bleek dat BEZ, na diverse pogingen daadwerkelijk geen overleg meer met de gemeente kon hebben omdat de deur dicht bleef, heeft BEZ die gemeente op 2 november 2016 gedagvaard.

Een citaat hoe de gemeente de communicatie met BEZ op 9 oktober 2014 heeft verbroken en dat nogmaals op 3 juni 2015 heeft bevestigd:

” Dus laten we het kort houden “

Huidig wethouder Tuijn, die als een goed artiest grote toneelstukken opvoert in de raad, heeft zich duidelijk onvoldoende verdiept in zijn erfpachtzaak. Met als gevolg dat hij onjuiste uitspraken doet in de raadsvergadering van 13 oktober 2022. Door wat gek-scherend de indruk te wekken, dat BEZ niet lekker communiceert met de gemeente… roept hij feitelijk hilariteit op, niet beter te weten. 

Bovenstaande toont dus aan dat het omgekeerde waarheid is. Jammer dat wethouder Tuijn geen respect voor zijn erfpachters kan opbrengen of zich heeft verdiept in waar ze helemaal vandaan komen. Daarnaast zet hij de raad en het college helemaal op het verkeerde been met onjuiste informatie. Het ergste is, dat hij in een soort poopie joopie stijl met de nodige onverschilligheid +/- 3000 particuliere erfpachters in Zaanstad ‘ opnieuw ‘ financieel onrecht lijkt aan te gaan doen.

Dat moet anders kunnen, zijn wij van mening en is de BEZ tot op de dag van vandaag ‘wel’ altijd bereid gebleven om in overleg te gaan met de gemeente en nodigt die opnieuw uit tot een dialoog.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Op Expeditie in Zaanstad Noord

Fractieleden Sebastiaan, John en Marianne laten zich informeren over verschillende projecten en ideeën in Zaanstad Noord.

Gepubliceerd

op

Fractieleden van Democratisch Zaanstad, John Steygeman, Sebastiaan Neele en Marianne de Boer zijn zaterdag aanwezig geweest bij de ‘MAAK Zaanstad expeditie’. De fietstocht bracht geïnteresseerde inwoners en raadsleden naar verschillende plekken in Assendelft, Krommenie, Wormerveer en Westknollendam om de op stapel staande ontwikkelingen aldaar te bespreken. 

De fietsroutes langs informatiepunten

Sebastiaan: ‘Vandaag ben ik bij mijn eerste werkbezoek geweest. Vele goede informatieve en inhoudelijke gesprekken gehad en zelf nog weer een paar puntjes meegekregen waar we mee aan de gang kunnen! (We blijven kritisch 😊) Het weer was, tegen verwachting in, zeer goed en mede daardoor was het, voor mijzelf sprekende, een geslaagde middag. Dank voor de organisatie en ook dank aan wethouder Rene Tuijn voor de duiding’. 

John, Sebastiaan en Very(PVV)
Sebastiaan in gesprek bij het Groote Weiver

Opkomst

De opkomst viel wat tegen. Marianne trof Wijkmanager David Kooi een beetje verlaten aan bij een kraampje in Saendelft, Kreekrijk. ‘Er waren tegen het einde van de dag maar 12 mensen geweest’. Desondanks zijn er wel mooie gesprekken gevoerd. 

Marianne met haar jongens in gesprek met wijkmanager David Kooi

Jongeren

In Saendelft vertelde hij over de initiatieven die er lopen om de jongeren daar ‘in het gareel te houden’. De wijk kent veel jongeren, de wijk ‘pubert’ zou je kunnen zeggen. Wens is om meer jongerenwerkers aan te stellen. 

Voetbal

In de ochtend vond John Steygeman zelfs nog tijd voor bezoek aan een sportvereniging. Ditmaal bij voetbalvereniging Hercules in Zaandam. ⚽️ Democratisch Zaanstad draagt sport een warm hart toe en gaat regelmatig op bezoek en in gesprek om te kijken wat we als politieke partij kunnen betekenen voor onze sportverenigingen.

John bij de voetbal vereniging
Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending