Volg ons

⚪️ Fractie

Fractie Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

De fractie van Democratisch Zaanstad gaat dankzij u, de kiezer in de periode 2018-2022 met dezelfde gezichten verder, als waar wij de periode 2014-2018 zijn geëindigd. Wel heeft er een soort van stoelendans plaatsgevonden, maar met veel enthousiasme en daadkracht gaan wij voor u verder waar wij gebleven waren. De fractie van DZ ziet er nu als volgt uit:

Fractievoorzitter:

Juliëtte Esmée Rot

Juliëtte Esmée Rot, is fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad met in de portefeuille ruimtelijke ordening, financiën, veiligheid, handhaving en juridische zaken. Geboren en getogen in het altijd tegendraadse Zaanstad, hetgeen dus ook in mijn bloed zit. Sinds 2003 ben ik actief voor Democratisch Zaanstad, eerst 11 jaar als duo-raadslid en sinds 2014 als gemeenteraadslid. Mijn portefeuille richt zich voornamelijk op ruimtelijke ordening, financiën, veiligheid en handhaving en juridische zaken. Omdat rechtvaardigheid een sterke drijfveer van mij is, ben ik bij Democratisch Zaanstad uitstekend op mijn plek. Democratie is tenslotte ook bescherming van de minderheid. Naast mijn politieke werk, ben ik consultant bij ‘De Frisse School’ en volg ik sinds september 2017 een studie rechten.

Raadslid:

Jos Kerkhoven

Jos Kerkhoven, 65 jaar, twee kinderen en woon nu bijna 14 jaar in Zaanstad. Eerst 12 jaar in het pittoreske Westknollendam en nu in Wormerveer. Vanaf april 2014 tot september 2016 was ik duo-raadslid en sinds september 2016 raadslid. Mijn portefeuille richt zich  op Strategische ontwikkeling/ beleidscoördinatie, Onderzoek en statistiek, Externe betrekkingen, Milieu en duurzaamheid, Havens en vaarwegen, Economie en maatschappelijke voorzieningen, Monumenten en Erfgoed,Toerisme, Evenementen en Streekmarketing, Openbare ruimte en Sport. Naast mijn loopbaan in het bedrijfsleven, waarin ik tot 2010 werkzaam ben geweest in de logistiek als directeur bij Bausch & Lomb, heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Als voormalig topsporter en later, trainer/coach bracht mij over de hele wereld tijdens Olympische spelen, Wereld en Europese kampioenschappen. Momenteel ben ik zelfstandig consultant.

Raadslid:

Hein Heijnen

Hein Heijnen, 36 jaar en een geboren Zaankanter. Sinds mijn oprichting in 1981 woonachtig in Wormerveer, je kan dus wel zeggen dat ik een echte gladoor ben. Na mijn studie Civiele Techniek aan de HTS Alkmaar en kort in de bouw te hebben gewerkt ben ik gaan doen waar mijn hart ligt. Ik ben ruim 12,5 jaar werkzaam in de Horeca, eerst 10 jaar als bedrijfsleider bij een grand café in Wormerveer en sinds 2,5 jaar als floormanager bij een grand café in Heemskerk. Sinds 2014 tot heden ben ik politiek betrokken als duo-raadslid bij Democratisch Zaanstad, ik ben portefeuillehouder op het gehele sociale domein.

Raadslid:

Marianne de Boer

Marianne de Boer, 38 jaar en een geboren en getogen Zaanse. Ik heb, met een uitstapje van 5 in Zaandijk, altijd in Assendelft gewoond. Wij hebben een oude ‘opknap’ stolpboerderij kunnen kopen op de Dorpsstraat en daar woon ik met mijn man en twee jongens van 9 en 7 (en een derde kindje is op komst)alweer een paar jaar met veel plezier. Als molenaarsvrouw (een hele eer) kan ik mijn zaans geluk niet op en krijg op die manier nog veel meer mee van de prachtige Zaanse cultuurhistorie. Van jongs af aan rijd ik paard en tussen alle drukke werkzaamheden door jureer ik op dressuurwedstrijden.

Al vanaf 2007 ben ik werkzaam als ambtenaar, eerst bij de Provincie Noord Holland, later bij verschillende gemeenten en mijn huidige functie is manager van het programmateam Energie voor de koepelorganisatie van de 12 Provincies. Zo ben ik als het ware al jaren in de schaduw van de politiek werkzaam. Ik zie dat de overheid heel veel goede dingen kan doen. Ook zie ik dat het helaas af en toe mis gaat en dat mensen het vertrouwen in de politiek en ambtenaren kwijt raken. En heel eerlijk heb ik dat gevoel zelf soms ook. Als het weer eens niet over de inhoud gaat, maar over persoonlijk belang.

Met veel plezier maak ik deel uit van de lokale partij Democratisch Zaanstad. Een partij die zorgt dat het geluid van de dorpen gehoord wordt in de Zaanse raad en vooral ‘Lekker Zaans’ is. Met een rechte rug, integer en wat het beste is voor de Zaanse inwoners en ondernemers. We zijn niet gebonden aan landelijke regels, die landelijke partijen wel hebben. Wel hebben wij een goed netwerk, zodat we het landelijke en provinciale netwerk wel kunnen gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen. Positief constructief.

Duoraadslid:

Peter Klos

Peter Klos, bouwjaar 1978, geboren in Zaandam en al mijn hele leven woonachtig in de Zaanstreek. Tijdens mijn studie Politicologie ben ik als badmeester de zwembaden ingerold, na een groot deel van mijn jeugd lid te zijn geweest van de plaatselijke reddingsbrigade. Na mijn studie ben ik als manager en projectmanager in de zwembadbranche werkzaam en heb ik een post-hbo diploma projectmanagement behaald. Mijn hart ligt bij sport en vooral het verbeteren van de voorzieningen en het aanbod voor de sporters. De uitdaging is met beperkte middelen een topprestatie te leveren en sport voor iedereen toegankelijk te maken. Naast mijn baan ben ik vennoot in een onderneming. Mijn overtuiging is dat ‘de overheid’ ondernemers vooral niet teveel in de weg moet lopen, maar ze helpen de motor te zijn van de samenleving. DZ zit mij als gegoten: sterk op de inhoud, gericht op het doel en los van het korset van landelijke partijen. Al met al: genoeg werk aan de winkel in onze mooie Zaanstreek!

Duoraadslid:

Peter Kranenburg

Peter Kranenburg, mijn werkzame leven heeft zich altijd afgespeeld in de logistiek. In deze wereld heb ik meerdere functies bekleed, van chauffeur tot operationeel planner en sinds tien jaar als Accountmanager bij PostNL. Aangezien ik slecht tegen bureaucratie en onrecht kan en graag mij graag daartegen uitspreek, duurde het niet lang voordat ik enthousiast en strijdlustig werd om meer te doen. De inwoners van Zaanstad verdienen politici die er voor hen zijn, in plaats voor eigen gewin. Vanaf mei 2020 zet ik mij daarom als duoraadslid hiervoor in, voornamelijk binnen de portefeuilles Openbare Orde en Veiligheid en Ruimtelijke Ordening.

Fractieassistent:

John Steygeman

John Steygeman, geboren in 1959 in Wellington (Nieuw-Zeeland). Vrijwilliger-ervaringsdeskundige bij diverse zorg-verlenende instanties. Politiek bevlogen en resultaat gericht, altijd oprecht, betrouwbaar en loyaal. Oog voor detail en nauwkeurigheid.

 

Verder lezen
Advertentie DZ Home

⚪️ Fractie

Peter Klos beëdigd als Duo-Raadslid

Gepubliceerd

op

Donderdagavond 16 september is Peter Klos beëdigd als Duo-Raadslid in de Raad van Zaanstad. Naast zijn werk als Campagneleider voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat Peter nu ook de fractie ondersteunen met het politieke werk.

Verder lezen

⚪️ Fractie

DZ: Peter Kranenburg nieuw Duo-Raadslid

Gepubliceerd

op

Peter Kranenburg is vorige week tijdens een digitale raadsvergadering op 23 april jl. beëdigd als Duo-Raadslid voor Democratisch Zaanstad.


Wij wensen Peter veel plezier in deze nieuwe functie.

Verder lezen

⚪️ Fractie

Afspraak tussen coalitie-partijen en Democratisch Zaanstad

Vandaag hebben wij de afspraken die wij gemaakt hebben met de coalitie-partijen ondertekend.

Gepubliceerd

op

Vandaag hebben wij de afspraken die wij gemaakt hebben met de coalitie-partijen ondertekend. De afspraken hebben tot doel om een betrouwbaar, integer en rechtvaardig lokaal bestuur voor Zaanstad te krijgen.

Daarvoor zetten wij ons als sinds 2002 in, ditmaal in samenwerking met de coalitie, Deze afspraken zijn een eerste stap, alles staat en valt natuurlijk bij de uitvoering van de afspraken, daarom: verandering door daadkracht!

Akkoord tussen Democratisch Zaanstad en de coalitiepartijen (CU, VVD, CDA, Rosa, PvdA, D66, Groenlinks)

De coalitiepartijen hebben, naast het akkoord ook afspraken gemaakt met Democratisch Zaanstad. Dit akkoord bestaande uit vijf punten is door al deze partijen ondertekend. De laatste weken hebben deze partijen intensief met elkaar gesproken over hun gezamenlijke doelen voor de inwoners van de gemeente Zaanstad. Zij hebben besloten samen de schouders onder de volgende punten te zetten:

1. Bij gemeentefinanciën gaat het om gemeenschapsgeld. Het is belangrijk dat het bestuur van de gemeente hier meer dan zorgvuldig mee omgaat. Daarom legt het college bij de jaarrekening apart en in duidelijke taal voor de Gemeenteraad en de Zaankanters verantwoording af over de schuldenpositie van de gemeente. Daarbij wordt uitgelegd met welk doel schulden zijn ontstaan, wat de hoogte van de schulden is en wat de vooruitzichten zijn voor de aflossing van de schulden.

2. De gemeenteraad monitort of de afspraken over het transformatie- en investeringsfonds zorgvuldig worden nageleefd en transparant worden verantwoord. Vooraf wordt per inzet de gemeenteraad geraadpleegd en wordt gezocht naar draagvlak. Uitgangspunt is dat projecten kansrijk moeten zijn. Het transformatiefonds is geen algemeen dekkingsmiddel en wordt met terughoudendheid en slechts wanneer er sprake is van een beperkte onrendabele top ingezet.

3. Wij staan voor een overheid die samen met haar inwoners vorm geeft aan de gemeenschap. Daarom richten wij onze blik meer dan nu naar buiten en staan wij open voor ontwikkelingen, initiatieven en complexe opgaven. We kijken voortaan eerst naar de mogelijkheden en waarderen initiatieven door een servicegerichte opstelling. Een kritische noot verbetert processen en wordt onderdeel van een continu leerproces dat in de organisatie zal worden vastgelegd.

4. Het toewijzen van één aanspreekpunt die als intermediair in de organisatie kan fungeren voor ondernemers en alle zaken voor deze ondernemers kan behartigen binnen de organisatie, zodat ondernemers worden ontlast. Dit aanspreekpunt moet duidelijk zichtbaar zijn voor ondernemers.

5. Iedere inwoner en ondernemer heeft het recht om bezwaar en beroep in te dienen in het geval belanghebbende het niet eens is met een besluit van de gemeente. Toch vinden we het van belang zoveel als mogelijk rechtszaken te voorkomen. Daarom gaan wij vanaf nu bij (dreigende) conflicten direct het gesprek aan en zetten we nog meer in op bemiddeling en mediation. Daarbij treedt de externe hoor- en adviescommissie vanaf nu standaard op als ‘laatste halte’ voor de gang naar de rechter, waarbij het mogelijk is om tijdens de zitting alsnog tot een oplossing te komen. We zijn en blijven daarbij een betrouwbare overheid die de juiste toepassing van wet- en regelgeving op een menswaardige manier met maatwerk nastreeft.

Verder lezen
Advertentie DZ Home

Trending