Verbind je ook gezellig op social met ons:
Democratisch Zaanstad (DZ) Democratisch Zaanstad (DZ)

DZ

Democratisch Zaanstad (DZ)

Een echte plaatselijke politieke partij met als kenmerken openheid, rechtvaardigheid en democratische besluitvorming. Onze doelstelling is om een open en makkelijk aanspreekbare partij te zijn, die staat voor de belangen van lokale ondernemers en inwoners in Zaanstad.

Gepubliceerd

op

Verandering Door Daadkracht

De Kern

Verandering Door Daadkracht is de slogan van Democratisch Zaanstad. Een echte plaatselijke politieke partij met als kenmerken openheid, rechtvaardigheid en democratische besluitvorming.

De geboorte van Democratisch Zaanstad ligt in een van onze kernwaarden: meer invloed van inwoners op hun overheid, meer invloed op hun leefomgeving en meer invloed bij belangrijke besluiten. Je belofte houden is dus een kernwaarde van en voor Democratisch Zaanstad, afspraak is afspraak en daarmee staan wij bekend om ons hoge rechtvaardigheidsgevoel, dossierkennis en doorzettingsvermogen. Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar op kwaliteit en effect op onze gemeente en haar inwoners. Wij denken niet in termen van links of rechts, maar zeggen: “wat zijn de feiten en wat zijn de prioriteiten?”

Van A naar Beter

Bij de discussie over een plek voor een gevangenis nam oprichter en naamgever van Democratisch Zaanstad, de heer Aart Molenaar (op dat moment nog voorzitter van wijkoverleg Vijfhoek) het initiatief om een referendum af te dwingen. Inwoners van Zaanstad stemden op 28 november 2001 per referendum massaal tegen de lokatie Vijfhoekpark. De heer Molenaar stelde zich daarna verkiesbaar als gemeenteraadslid voor de ZOG.

Competitie

De gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2002 volgden waren een succes voor de ZOG. De partij werd bij de raadsverkiezingen prompt de grootste en aartsrivaal PvdA (zes zetels) werd bijna gehalveerd. De heer Molenaar werd fractievoorzitter. Als grootste partij kon en wilde ZOG niet langer bestuursverantwoordelijkheid uit de weg gaan. Met twee wethouders nam de partij kort voor de zomer plaats in het nieuwe college. Daarna volgde het ene na het andere conflict.

Geen woorden maar daden

Amper een week na de verkiezingen werd een lid uit de fractie gezet vanwege diens dubieuze levenswandel. Een conflict over een groenstrook bij het bedrijventerrein Westzanerpolder deed twee fractieleden in september besluiten een eigen partij te beginnen: TEL (Teuntje en Louis). De bouw van 1500 extra woningen op de Vinex-locatie Saendelft betekende de ondergang van ZOG. In het verkiezingsprogramma had ZOG zich nog fel tegen extra woningen gekeerd. Drie fractieleden stemden tegen en voegden zich vervolgens bij TEL. Partijvoorzitter en wethouder Oosterveld van ZOG en fractievoorzitter Molenaar meenden dat collega Vissers-Koopman het veld moest ruimen. Secretaris J. Vissers -echtgenoot van de gewraakte wethouder- schorste beide mannen. Wethouder Oosterveld trad af en fractievoorzitter Molenaar kondigde aan een nieuwe fractie te beginnen: Democratisch Zaanstad.

Democratisch Zaanstad draait helemaal om jou !

Wij hebben bewust gekozen voor het woord democratie in onze naam. Dat betekent dat je mee praat, denkt en handelt. Jij hebt het voor het zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar lang.

” Bij Democratisch Zaanstad staat democratie niet alleen voor het recht van de meerderheid, maar even zozeer voor het recht en de bescherming van de minderheid “

Ooit was onze slogan ‘Durf te veranderen’. De afgelopen acht jaar hebben we dat motto in de praktijk gebracht door vele initiatieven en acties die wij hebben ondernomen. Immers: geen woorden maar daden! Om die reden is onze slogan tegenwoordig: ‘Verandering door daadkracht’.

Politiek staat bekend om een hoop gepraat en weinig resultaat. Bij ons in dat andersom. Wij werken net zo lief op de achtergrond voor uw zaak, uw belang staat namelijk voorop en niet of wij daar wel of niet mee ‘scoren’ in de openbaarheid. Elke zaak klein of groot, complex of relatief eenvoudig gaan wij met evenveel en toewijding en energie aan, hoeveel tijd het ook kost om tot een oplossing te komen.

Democratisch Zaanstad ziet politiek als een middel om uw belangen te vertegenwoordigen. Politiek moet volgens ons gericht zijn op feiten, logica en ook navolgbaarheid daar waar het gaat om beslissingen die genomen zijn of moeten worden genomen. Voldoen voorstellen daar niet aan, dan gaan wij daar niet in mee. Wij kijken niet naar de herkomst van een voorstel, maar beoordelen deze op inhoud en toegevoegde waarde voor onze inwoners en gemeente.
Verandering door daadkracht!

Verandering door daadkracht

Wat verstaan we daaronder?

Wij laten ons niet leiden door de landelijke politiek. Democratisch Zaanstad is een lokale, Zaanse politieke partij. Een partij die het Zaanse belang vooropstelt, maar wel met oog voor de regionale effecten van onze beleidskeuzes. Zo dienen wij de belangen van de inwoners van onze gemeente op de meest effectieve manier. 

Besturen van een gemeente is een zaak van en voor alle inwoners. Democratisch Zaanstad is van mening, dat door het gemeentebestuur een beleid gevoerd moet worden, mede afgestemd op inzichten en wensen van de inwoners, los van landelijke partijpolitiek. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen, landelijke vraagstukken vragen een landelijke aanpak. 

De landelijke politiek dient zich (grondwettelijk) op afstand te bewegen van de gemeentepolitiek. Hoe anders is de realiteit. De landelijke politieke leiders klimmen op zeepkisten in het centrum van Zaanstad, of komen onze senioren bevragen over hun leefsituatie. Anderen roepen in de media dat de ‘verkiezingen begonnen zijn’. Welke verkiezingen? Juist, de gemeenteraadsverkiezingen, die helemaal niets te maken hebben met de Haagse politiek.

Veranderingen in de samenleving

Vereisen aanpassing van politiek en bestuur

Vanaf halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw begint de samenleving te individualiseren. Werd tot die tijd in Nederland je identiteit bepaald door de zuil waartoe je behoorde (de katholieke, de protestantse, de socialistische of de liberale), krijgen vanaf de jaren zestig, mensen meer vrijheid om te kiezen bij wie ze willen horen of om juist helemaal nergens bij te horen; ze bepalen zelf wie ze willen zijn. 

Gezag was voor ambtsdragers nog geen halve eeuw geleden iets vanzelfsprekends, maar tegenwoordig is gezag niet automatisch verbonden met een ambt of functie en moet het worden verworven. Dit besef lijkt nog niet bij alle bestuurders doorgedrongen te zijn. Een politicus moet kunnen rekenen op de steun en het vertrouwen van zijn of haar kiezers doordat hij/zij daadwerkelijk handelt als vertegenwoordiger van degenen die hem/haar gekozen hebben: als volksvertegenwoordiger. 

Niet de eigen agenda of de partijpolitieke agenda moet het handelen bepalen. Een vergelijking met het bedrijfsleven leert dat het niet-tijdig aanpassen aan veranderende marktomstandigheden of niet luisteren naar de ‘klant’ onherroepelijk zal leiden tot de ondergang van de onderneming. Zo hoort het ook in de politiek te gaan. De politiek is er voor de inwoner en niet andersom. Doordat aan dit besef in de plaatselijke politiek te weinig inhoud is gegeven hebben inwoners zich afgekeerd van de politiek en het bestuur. Dat moet anders en kan ook anders is onze overtuiging. 

Democratisch Zaanstad is van mening dat de oplossing ligt in persoonlijke democratie. Democratisch Zaanstad biedt een luisterend oor aan álle Zaanse inwoners en niet alleen in verkiezingstijd. In direct contact met de inwoners behartigen wij op een zakelijke en menselijke wijze uw belangen; dat is ons drijfveer. Wij besteden zorg aan de problemen die zich voordoen door in gesprek te gaan en vertalen de vragen en zorgen die leven naar behandeling in de gemeenteraad en/of het ambtelijke apparaat, om zo daadwerkelijk resultaat te bereiken.

Experimenteren met directe vormen van democratie

Het is Democratisch Zaanstad al vele jaren een doorn in het oog dat de gemeente Zaanstad geen gebruik maakt van de kennis die aanwezig is bij onze inwoners en ondernemers. De angst van bestuurders voor deze ‘inmenging’ maakt dat mensen zich daadwerkelijk afkeren van politiek en bestuur. Inwoners om hun mening vragen is goed zolang inwoners de gewenste antwoorden geven. Zo is participatie er in Zaanstad op gericht om ‘belanghebbenden plannen van projectontwikkelaars, te laten accepteren’.

Wij hebben bewust gekozen voor het woord democratie in onze naam. Dat betekent dat u mee praat, mee denkt en mee handelt. U heeft het voor het zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar lang. Bij Democratisch Zaanstad staat democratie niet alleen voor het recht van de meerderheid, maar ook voor het recht en de bescherming van de minderheid. 

Kernwaarden

Belofte maakt schuld is een oud Nederlands gezegde en een kernwaarde van en voor Democratisch Zaanstad: afspraak is afspraak. Tevens staan wij bekend om ons grote rechtvaardigheidsgevoel, onze dossierkennis en ons doorzettingsvermogen. Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar op kwaliteit en de effecten op onze gemeente en haar inwoners. 

Visie

Democratisch Zaanstad heeft ook visies voor Zaanstad. De ontwikkeling van Zaanstad als waterstad komt op gang door onze beleidsnota waardoor via aanlegsteigers en een waterkaart gebieden voor waterrecreatie worden ontwikkeld. Een fietsnota waarin alternatieven en oplossingen worden aangereikt voor onveilige verkeerssituaties, een energienota waarin alternatieve energiebronnen centraal staan en een leegstand-nota met alternatieven en oplossingen voor leegstaande panden krijgen de komende periode een vervolg. 

Missie

Als inwoner van Zaanstad staat u altijd voor een keuze: heeft u vertrouwen in oude of in nieuwe antwoorden? Wij zijn van mening dat een overheid betrouwbaar, integer, open en transparant dient te zijn. Wilt u dezelfde politieke partijen aan het roer in Zaanstad? Partijen die de Zaanse bestuurscultuur van willekeur, misbruik van macht en niet of het onjuist informeren van de gemeenteraad en rechters, omarmen. Met enorme schade voor u als burger van deze gemeente tot gevolg. Vertrouwen weg, torenhoge kosten aan juridische procedures en grootschalige verkwisting van gemeenschapsgeld. Óf geeft u ons kritische en constructieve geluid een kans. 

Het gaat om Zaanstad, om politieke beslissingen die nooit genomen mogen worden door dictaten vanuit Den Haag. Ook niet via ‘lokale’ afdelingen van landelijke partijen. Als u klaar bent voor verandering, voeg dan de daad bij het woord en word lid.

Ontdek meer over DZ:

Standpunten Democratisch Zaanstad

Programma Democratisch Zaanstad

DZ

Word lid van Democratisch Zaanstad

De daadkracht staat aan je zijde. Word ook lid van Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

Kom binnen. Wees jij. Word lid van Democratisch Zaanstad

Word lid van Democratisch Zaanstad! Je neemt gewenst actief deel aan onze algemene ledenvergaderingen van DZ en wordt hiervoor uitgenodigd. Je kan meedenken en praten over de te varen koers in de lokale politiek. En wie weet zie je een rol in de fractie of het bestuur op termijn zelfs zitten. Je betrokkenheid doet ertoe en we zijn altijd op zoek naar frisse, inspiratie, creativiteit, visies en meer leden! Kom hier meer te weten over Democratisch Zaanstad

Daadkracht aan je zijde

Voor de prijs hoef je het niet te laten. Het lidmaatschap kost slechts €30,- per jaar en wanneer je lid wordt ná 1 juli, betaal je het eerste jaar hooguit 50% van de jaarcontributie.

Een goed werkende donatie is een rustgevende ervaring

Wist je dat je ook een donatie kan doen, als je Democratisch Zaanstad wilt ondersteunen in haar werk voor een beter Zaanstad. Dat help ons enorm als een ‘lokale’ politieke partij die veel minder financiële steun krijgt als de landelijke partijen.

Schrijf in !

(de invoervelden met een * zijn verplicht)


  Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

  Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

  Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Verder lezen

  Nieuwsbrieven

  DZ nieuwsbrief | jaargang 3, nummer 2

  In deze nieuwsbrief: oorlogsverklaring aan de grootste oppositiepartij, een wethouder die de klok heeft horen luiden, de razende orkaan, een oneerbaar voorstel om ons niet aan de wet te houden en de visie van het college om onze boeren verder op stang te jagen.

  Gepubliceerd

  op

  Door

  Nieuwsbrief Democratisch Zaanstad De Zaanmevatting

  In deze nieuwsbrief: Oorlogsverklaring aan de grootste oppositiepartij, een wethouder die de klok heeft horen luiden, de razende orkaan, een oneerbaar voorstel en de om onze boeren verder op stang te jagen.

  Beste lezers,

  Welkom bij onze nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

  Het constante gevecht van de gemeente tegen een kritische oppositiepartij

  Het democratisch proces is gebaat bij dualisme. Het kritisch volgen van de macht door de raad, het stellen van vragen en controleren of alles gaat zoals afgesproken. Maar in Zaanstad levert je dat helaas haast de status van paria op. Dit ondervinden wij helaas al jaren en kunnen daar een boek over schrijven. Aan dit boek kunnen we een nieuw hoofdstuk toevoegen: de oorlog om de verkiezingsborden!

  ” Voor hetzelfde ‘vergrijp’ krijgen andere partijen geen dwangsom of een verbod ”

  Tegen een uitspraak van de burgemeester in, die vond dat campagnes in Zaanstad te braaf waren als het gaat om verkiezingsborden, die in zijn voormalige gemeente veelvuldig werden gebruikt, heeft uw partij DZ een dwangsom en een permanent verbod op het plaatsen van verkiezingsborden gekregen. Dit terwijl andere partijen (lees: coalitiepartijen) voor hetzelfde ‘vergrijp’ geen dwangsom of een verbod hebben gekregen, maar dat terzijde.

  In dit artikel doen wij uit de doeken waarom de dwangsom van tafel moet, waarom de gemeente zich selectief aan wet- en regelgeving houdt en leggen wij de kwalijke gevolgen van selectieve handhaving uit.

  Een lang verhaal kort: het verhaal rammelt (juridisch) aan alle kanten, er wordt niet gehandeld in de context van de uitspraak van de burgemeester en de gemeente houdt zich selectief aan de wet- en regelgeving.

  Het is spijtig dat in een stad waar het vertrouwen in de politiek al historisch laag is (om goede redenen) de grootste oppositiepartij continu het mikpunt van tegenwerking is.

  Als een razende orkaan wil Zaanstad ‘Geluidshinder’ kerkklokken aanpakken

  Razend tierde de Orkaan dat de gemeente Zaanstad ‘geluidshinder’ kerkklokken in Zaantad keihard aangepakt. Het gaat hierbij over het voorstel van het gemeentebestuur om het geluid van de kerkklokken in de nachtelijke uren tot het maximaal mogelijke te reduceren.

  Het college spreekt over een compromis wat in overleg met de kerkbesturen tot stand is gekomen. Vragen van DZ en een rondgang van de Orkaan laten echter een heel ander beeld zien.

  De kerken die al benaderd zijn hebben aangegeven dat ze voor een voldongen feit zijn gesteld en veel andere kerken zijn niet benaderd. Oftewel, met de stukken is de raad op het verkeerde been gezet. Collega Veurink vond het zelfs misleidend.

  ” Het gaat om één bewoner blijkt uit antwoorden van vragen “

  Daarnaast werd in het stuk gesproken over dat ‘bewoners overlast ervaren van meerdere kerken’, terwijl het uit de beantwoording van de vragen om één bewoner gaat.

  Oftewel, het niet kwantificeren van de data maken het een gammel verhaal. Daarnaast is het zeer kwalijk dat meerdere belanghebbenden niet fatsoenlijk bij de besluitvorming zijn betrokken. Er ligt nu een voorstel wat nog niet klaar is voor besluitvorming.

  Helaas lijken op de CU en de PVV na alle andere gemeenteraadspartijen het voorstel goed te vinden. Los van de inhoud zou een fatsoenlijke gemeenteraadslid aanslaan op verkeerde informatievoorziening, suggestief taalgebruik en het passeren van inwoners en/of instellingen in de gemeente. Helaas gebeurt niets van dit alles.

  Bijzonder treurig is dat na de boeren ook de kerken bij het CDA klaarblijkelijk niet meer in veilige handen zijn.

  De economische visie van Zaanstad; of het verder op stang jagen van onze boeren

  Het college heeft haar economische visie gepresenteerd. Het lijkt de visie van ons bestuur om onze veel geplaagde boeren nog verder op stang te jagen. Lees mee met het volgende stuk uit deze visie:

  Uiteraard komen wij met een amendement om deze tekst uit de visie te halen, want voor je het weet wordt visie beleid.

  Een oneerbaar voorstel: ons niet aan de wet houden!

  De overheid, Zaanstad zeker niet uitgezonderd, heeft nog wel eens problemen met openbaarheid. Hiervoor is de wet WOO in het leven geroepen: Wet Open Overheid.

  ” Opties om je wel of niet aan de wet te houden “

  In het afgelopen Zaanstad beraad kwam het gemeentebestuur met drie opties:

  1. ons niet aan de wet houden,
  2. ons iets minder niet aan de wet houden óf
  3. ons aan de wet houden.

  De verantwoordelijk wethouder, die geen rode neus op had of rare schoenen droeg (we kijken de foto’s nog na), adviseerde gelukkig dat het college van deze gemeente zich toch wel aan de wet gaat houden. Iets waar de meeste partijen, al dan niet onder protest, mee akkoord lijken te gaan…

  Op de hoogte blijven?
  Laat je e-mailadres achter en we informeren je!  Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

  Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

  Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Verder lezen

  Nieuwsbrieven

  DZ nieuwsbrief | jaargang 3, nummer 1

  Gepubliceerd

  op

  Door

  Nieuwsbrief Democratisch Zaanstad De Zaanmevatting

  Met in deze uitgave de vraag: neemt de gemeenteraad haar taak wel serieus? Maar ook aandacht voor krokodillentranen, een klap van de molen en een raad die tegen Urgenda, TNO etc. in gaat!

  Beste lezers,

  Welkom bij onze nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

  Risico op nieuwe, overlast gevende overbodige windmolens in Zaanstad neemt weer toe

  Ondanks dat het zeer plausibel is dat meer windmolens op land (zo wijs het volgens FTM, onderzoek TNO en Urgenda uit) niet nodig zijn, heeft de gemeenteraad tegendraads toch ingestemd met de startnotitie uitwerking zoekgebied windenergie Noorzeekanaalgebied. Dit ondanks het vurige betoog van raadslid Marianne Doeves-de Boer over het voortschrijdend inzicht dat niet alleen windmolens op land niet nodig zijn, maar dat ze ook niet duurzaam en recyclebaar zijn. Daarnaast, krijgen onze buren inwoners in Duitsland zelfs subsidie van hun overheid om van andere fossiele energie bronnen, over te gaan op aardgas (waar wij vanaf moeten om over te stappen op energie uit o.a. windmolens).

  Bij het besluit van de gemeenteraad zijn meerdere opmerkingen te plaatsen:

  • Ook tijdens de raadsvergadering hebben wij de onderbouwing gegeven dat windmolens op land niet nodig zijn. Ondanks dat dit tot twee maal toe in voorafgaande Zaanstad beraden al is onderbouwt, schrokken sommige partijen nu pas wakker en vroegen zich af of dit echt zo is. Oftewel, er wordt een beslissing genomen zonder dat raadsleden zich fatsoenlijk verdiepen in de materie. Gezien het overlast wat windmolens veroorzaken is dit een kwalijke zaak;
  • Zowel Rosa als de PvdA wensen participatie (in de vorm van wat inwoners zelf vinden en willen) niet doorslaggevend te maken want: ‘dan komen er nergens windmolens’. Oftewel, zij geven toe dat niemand op windmolens in zijn achtertuin zit te wachten en dat participatie alleen doorslaggevend mag worden als dit leidt tot het door hun gewenste resultaat dat er windmolens komen. De vraag is dan ook terecht: voor wie zitten zij eigenlijk in de raad? Voor u als inwoner?;
  • Tenslotte een opmerkelijke zwabber rol voor de VVD. Daar waar de VVD in Amsterdam moord en brand schreeuwt over de windmolens die aan de grens van Zaanstad komen te staan, heeft de VVD Zaanstad weer geen enkel probleem dat er aan onze kant van het water windmolens komen te staan. Zo schreef een Amsterdams VVD raadslid:

  Geluidsonderzoek toont aan dat plaatsing van windturbines bij NoorderIJplas voor huidige/toekomstige omwonenden hinder en gezondheidsschade oplevert. Niet doen!

  Helaas sluiten PvdA, GL, D66 de ogen voor nadelige effecten van windmolens op de leefomgeving in Noord, Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer.

  Hierbij moeten wij helaas ook bijna de hele Zaanse gemeenteraad aan dit lijstje toevoegen, waaronder dus onze eigen VVD Zaanstad!

  Krokodillentranen over geluidsoverlast Schiphol

  Schiphol ligt niet in Zaanstad. Wij gaan niet over Schiphol en er zijn reeds meerdere moties aangenomen om overlast van Schiphol aan de orde te stellen. Ondanks dat verdere moties vooral voor de bühne zijn, blijven partijen nieuwe moties indienen waarmee ze Schiphol willen ‘aanpakken’.

  Kers op de taart was het betoog van Groenlinks die de geluidsoverlast van Schiphol heel erg vindt. Dit terwijl deze partij, samen met andere partijen, op diezelfde avond geen enkele moeite heeft om vóór te stemmen voor veel geluidsoverlast veroorzakende windmolens in Zaanstad.

  Neemt de gemeenteraad zichzelf nog wel serieus?

  We hebben al veel geschreven over participatie. Heel heel, heel heel, heel, heel erg veel. Ook afgelopen donderdag was weer nieuw hoofdstuk v.w.b. participatie in de raadszaal. Participatie mag geen doorslaggevend belang hebben als inwoners iets niet willen wat raadsleden wel willen. Maar dat niet alleen. Ook het lage vertrouwen van onze inwoners in de gemeentelijke politiek en de afstand tussen politiek en inwoners is zorgelijk.

  Je verwacht dan dat een gemeenteraad serieus werk maakt van zorgvuldige besluitvorming en het verkleinen van de kloof tussen politiek en onze inwoners.
  Afgelopen donderdag stond het raadsvoorstel besluitvorming i.v.m. inwerkingtreding nieuwe woonruimteverdeling als hamerstuk op de agenda. Er bleek bij dit voorstel echter een flinke adder onder het gras te zitten, namelijk dat de afhandeling van bezwaar wordt uitbesteed aan de gemeente Amsterdam. Iets waar b.v. Purmerend om goede redenen niet in mee is gegaan. Dit vergroot alleen maar de afstand tussen politiek en inwoner.

  Dit is precies onderwerp waarover de raad zorgvuldig en na goed beraad over moet besluiten. Vandaar dat wij hebben geprobeerd dit element van het voorstel van de agenda af te halen en tijdens een Zaanstad beraad te behandelen. Dat leek ons een zeer redelijke vraag.

  Hier was de verantwoordelijke wethouder (van der Laan) het echter niet mee eens. Bij uitstel zouden bezwaren helemaal niet meer behandeld worden. Daarnaast gaf hij aan dit al afgesproken te hebben en dat als de raad nu niet in zou stemmen, Zaanstad onbetrouwbaar zou zijn.

  Beide argumenten zijn bijzonder vreemd. Allereerst beslist de raad en spreekt de wethouder dus voor zijn beurt. Dan blijkt dat 16 januari 2023 jl. het nieuwe systeem al in werking is getreden. Dat zou dus betekenen dat er sinds die tijd geen bezwaar mogelijk is. Dit terwijl het behandelen van bezwaren gewoon een verplichting is.
  Ook is het geen argument dat het college kennelijk voor haar beurt afspraken maakt waardoor de gemeenteraad voor een voldongen feit komt te staan.

  De meerderheid van de gemeenteraadsleden vond het allemaal wel prima en tekende bij het kruisje. Helaas zo vroeg in het politieke jaar al een dieptepunt. Maar we houden natuurlijk hoop op betere dagen.

  Tot de volgende nieuwsbrief, met daarin meer over een ogenschijnlijk politiek proces, kerkklokken en nog veel meer!

  Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

  Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

  Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Verder lezen

  Kom op, haal je Laatste nieuws boven.

  We brengen je met plezier direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

  Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

  Trending