Maak verbinding op social met ons:
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
digitale zittingen
Zaanse Schans
EBS Bus Zaanstad
Lastige Inwoners
wijkmanager Assendelft
Dukra
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Pas op met digitale zittingen

Stop gretig gebruik van de digitale middelen

Rechtspraak moet geen machine worden

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Parkeer tarieven verhogen Zaanse Schans

Geen oplossing voor parkeren en de overlast voor de buurt.

Herzie het beleid voor (betaald) parkeren

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

98
Dagen
06
Uren
50
Minuten
33
Seconden
tot
na de zomer
Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

Dukra

Maar waar naartoe ?

Inwoners
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Democratisch Zaanstad (DZ) Democratisch Zaanstad (DZ)

DZ

Over Democratisch Zaanstad (DZ)

Een echte plaatselijke politieke partij met als kenmerken openheid, rechtvaardigheid en democratische besluitvorming. Onze doelstelling is om een open en makkelijk aanspreekbare partij te zijn, die staat voor de belangen van lokale ondernemers en inwoners in Zaanstad.

Gepubliceerd

op

Verandering Door Daadkracht

De Kern

Verandering Door Daadkracht is de slogan van Democratisch Zaanstad. Een echte plaatselijke politieke partij met als kenmerken openheid, rechtvaardigheid en democratische besluitvorming.

De geboorte van Democratisch Zaanstad ligt in een van onze kernwaarden: meer invloed van inwoners op hun overheid, meer invloed op hun leefomgeving en meer invloed bij belangrijke besluiten. Je belofte houden is dus een kernwaarde van en voor Democratisch Zaanstad, afspraak is afspraak en daarmee staan wij bekend om ons hoge rechtvaardigheidsgevoel, dossierkennis en doorzettingsvermogen. Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar op kwaliteit en effect op onze gemeente en haar inwoners. Wij denken niet in termen van links of rechts, maar zeggen: “wat zijn de feiten en wat zijn de prioriteiten?”

Van A naar Beter

Bij de discussie over een plek voor een gevangenis nam oprichter en naamgever van Democratisch Zaanstad, de heer Aart Molenaar (op dat moment nog voorzitter van wijkoverleg Vijfhoek) het initiatief om een referendum af te dwingen. Inwoners van Zaanstad stemden op 28 november 2001 per referendum massaal tegen de lokatie Vijfhoekpark. De heer Molenaar stelde zich daarna verkiesbaar als gemeenteraadslid voor de ZOG.

Competitie

De gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2002 volgden waren een succes voor de ZOG. De partij werd bij de raadsverkiezingen prompt de grootste en aartsrivaal PvdA (zes zetels) werd bijna gehalveerd. De heer Molenaar werd fractievoorzitter. Als grootste partij kon en wilde ZOG niet langer bestuursverantwoordelijkheid uit de weg gaan. Met twee wethouders nam de partij kort voor de zomer plaats in het nieuwe college. Daarna volgde het ene na het andere conflict.

Geen woorden maar daden

Amper een week na de verkiezingen werd een lid uit de fractie gezet vanwege diens dubieuze levenswandel. Een conflict over een groenstrook bij het bedrijventerrein Westzanerpolder deed twee fractieleden in september besluiten een eigen partij te beginnen: TEL (Teuntje en Louis). De bouw van 1500 extra woningen op de Vinex-locatie Saendelft betekende de ondergang van ZOG. In het verkiezingsprogramma had ZOG zich nog fel tegen extra woningen gekeerd. Drie fractieleden stemden tegen en voegden zich vervolgens bij TEL. Partijvoorzitter en wethouder Oosterveld van ZOG en fractievoorzitter Molenaar meenden dat collega Vissers-Koopman het veld moest ruimen. Secretaris J. Vissers -echtgenoot van de gewraakte wethouder- schorste beide mannen. Wethouder Oosterveld trad af en fractievoorzitter Molenaar kondigde aan een nieuwe fractie te beginnen: Democratisch Zaanstad.

Democratisch Zaanstad draait helemaal om jou !

Wij hebben bewust gekozen voor het woord democratie in onze naam. Dat betekent dat je mee praat, denkt en handelt. Jij hebt het voor het zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar lang.

” Bij Democratisch Zaanstad staat democratie niet alleen voor het recht van de meerderheid, maar even zozeer voor het recht en de bescherming van de minderheid “

Ooit was onze slogan ‘Durf te veranderen’. De afgelopen acht jaar hebben we dat motto in de praktijk gebracht door vele initiatieven en acties die wij hebben ondernomen. Immers: geen woorden maar daden! Om die reden is onze slogan tegenwoordig: ‘Verandering door daadkracht’.

Politiek staat bekend om een hoop gepraat en weinig resultaat. Bij ons in dat andersom. Wij werken net zo lief op de achtergrond voor uw zaak, uw belang staat namelijk voorop en niet of wij daar wel of niet mee ‘scoren’ in de openbaarheid. Elke zaak klein of groot, complex of relatief eenvoudig gaan wij met evenveel en toewijding en energie aan, hoeveel tijd het ook kost om tot een oplossing te komen.

Democratisch Zaanstad ziet politiek als een middel om uw belangen te vertegenwoordigen. Politiek moet volgens ons gericht zijn op feiten, logica en ook navolgbaarheid daar waar het gaat om beslissingen die genomen zijn of moeten worden genomen. Voldoen voorstellen daar niet aan, dan gaan wij daar niet in mee. Wij kijken niet naar de herkomst van een voorstel, maar beoordelen deze op inhoud en toegevoegde waarde voor onze inwoners en gemeente.
Verandering door daadkracht!

Verandering door daadkracht

Wat verstaan we daaronder?

Wij laten ons niet leiden door de landelijke politiek. Democratisch Zaanstad is een lokale, Zaanse politieke partij. Een partij die het Zaanse belang vooropstelt, maar wel met oog voor de regionale effecten van onze beleidskeuzes. Zo dienen wij de belangen van de inwoners van onze gemeente op de meest effectieve manier. 

Besturen van een gemeente is een zaak van en voor alle inwoners. Democratisch Zaanstad is van mening, dat door het gemeentebestuur een beleid gevoerd moet worden, mede afgestemd op inzichten en wensen van de inwoners, los van landelijke partijpolitiek. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen, landelijke vraagstukken vragen een landelijke aanpak. 

De landelijke politiek dient zich (grondwettelijk) op afstand te bewegen van de gemeentepolitiek. Hoe anders is de realiteit. De landelijke politieke leiders klimmen op zeepkisten in het centrum van Zaanstad, of komen onze senioren bevragen over hun leefsituatie. Anderen roepen in de media dat de ‘verkiezingen begonnen zijn’. Welke verkiezingen? Juist, de gemeenteraadsverkiezingen, die helemaal niets te maken hebben met de Haagse politiek.

Veranderingen in de samenleving

Vereisen aanpassing van politiek en bestuur

Vanaf halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw begint de samenleving te individualiseren. Werd tot die tijd in Nederland je identiteit bepaald door de zuil waartoe je behoorde (de katholieke, de protestantse, de socialistische of de liberale), krijgen vanaf de jaren zestig, mensen meer vrijheid om te kiezen bij wie ze willen horen of om juist helemaal nergens bij te horen; ze bepalen zelf wie ze willen zijn. 

Gezag was voor ambtsdragers nog geen halve eeuw geleden iets vanzelfsprekends, maar tegenwoordig is gezag niet automatisch verbonden met een ambt of functie en moet het worden verworven. Dit besef lijkt nog niet bij alle bestuurders doorgedrongen te zijn. Een politicus moet kunnen rekenen op de steun en het vertrouwen van zijn of haar kiezers doordat hij/zij daadwerkelijk handelt als vertegenwoordiger van degenen die hem/haar gekozen hebben: als volksvertegenwoordiger. 

Niet de eigen agenda of de partijpolitieke agenda moet het handelen bepalen. Een vergelijking met het bedrijfsleven leert dat het niet-tijdig aanpassen aan veranderende marktomstandigheden of niet luisteren naar de ‘klant’ onherroepelijk zal leiden tot de ondergang van de onderneming. Zo hoort het ook in de politiek te gaan. De politiek is er voor de inwoner en niet andersom. Doordat aan dit besef in de plaatselijke politiek te weinig inhoud is gegeven hebben inwoners zich afgekeerd van de politiek en het bestuur. Dat moet anders en kan ook anders is onze overtuiging. 

Democratisch Zaanstad is van mening dat de oplossing ligt in persoonlijke democratie. Democratisch Zaanstad biedt een luisterend oor aan álle Zaanse inwoners en niet alleen in verkiezingstijd. In direct contact met de inwoners behartigen wij op een zakelijke en menselijke wijze uw belangen; dat is ons drijfveer. Wij besteden zorg aan de problemen die zich voordoen door in gesprek te gaan en vertalen de vragen en zorgen die leven naar behandeling in de gemeenteraad en/of het ambtelijke apparaat, om zo daadwerkelijk resultaat te bereiken.

Experimenteren met directe vormen van democratie

Het is Democratisch Zaanstad al vele jaren een doorn in het oog dat de gemeente Zaanstad geen gebruik maakt van de kennis die aanwezig is bij onze inwoners en ondernemers. De angst van bestuurders voor deze ‘inmenging’ maakt dat mensen zich daadwerkelijk afkeren van politiek en bestuur. Inwoners om hun mening vragen is goed zolang inwoners de gewenste antwoorden geven. Zo is participatie er in Zaanstad op gericht om ‘belanghebbenden plannen van projectontwikkelaars, te laten accepteren’.

Wij hebben bewust gekozen voor het woord democratie in onze naam. Dat betekent dat u mee praat, mee denkt en mee handelt. U heeft het voor het zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar lang. Bij Democratisch Zaanstad staat democratie niet alleen voor het recht van de meerderheid, maar ook voor het recht en de bescherming van de minderheid. 

Kernwaarden

Belofte maakt schuld is een oud Nederlands gezegde en een kernwaarde van en voor Democratisch Zaanstad: afspraak is afspraak. Tevens staan wij bekend om ons grote rechtvaardigheidsgevoel, onze dossierkennis en ons doorzettingsvermogen. Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar op kwaliteit en de effecten op onze gemeente en haar inwoners. 

Visie

Democratisch Zaanstad heeft ook visies voor Zaanstad. De ontwikkeling van Zaanstad als waterstad komt op gang door onze beleidsnota waardoor via aanlegsteigers en een waterkaart gebieden voor waterrecreatie worden ontwikkeld. Een fietsnota waarin alternatieven en oplossingen worden aangereikt voor onveilige verkeerssituaties, een energienota waarin alternatieve energiebronnen centraal staan en een leegstand-nota met alternatieven en oplossingen voor leegstaande panden krijgen de komende periode een vervolg. 

Missie

Als inwoner van Zaanstad staat u altijd voor een keuze: heeft u vertrouwen in oude of in nieuwe antwoorden? Wij zijn van mening dat een overheid betrouwbaar, integer, open en transparant dient te zijn. Wilt u dezelfde politieke partijen aan het roer in Zaanstad? Partijen die de Zaanse bestuurscultuur van willekeur, misbruik van macht en niet of het onjuist informeren van de gemeenteraad en rechters, omarmen. Met enorme schade voor u als burger van deze gemeente tot gevolg. Vertrouwen weg, torenhoge kosten aan juridische procedures en grootschalige verkwisting van gemeenschapsgeld. Óf geeft u ons kritische en constructieve geluid een kans. 

Het gaat om Zaanstad, om politieke beslissingen die nooit genomen mogen worden door dictaten vanuit Den Haag. Ook niet via ‘lokale’ afdelingen van landelijke partijen. Als u klaar bent voor verandering, voeg dan de daad bij het woord en word lid.

Leer meer over DZ

Bekijk op hoofdlijnen de Standpunten van Democratisch Zaanstad of duik iets dieper en kijk per thema waar DZ voor staat in het Programma van Democratisch Zaanstad

DZ

Dustin Benjamins is ons nieuwe Duo-Raadslid

Welkom in ons team!

Gepubliceerd

op

Dustin Benjamins

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 april 2024 is Dustin Benjamins door Burgemeester Hamming beëdigd als Duo-Raadslid voor Democratische Zaanstad.

Verder lezen

DZ

Maikel Kat ons nieuw raadslid stelt zich voor

Terug in de Raad voor Democratisch Zaanstad. DZ staat voor daadkracht, inhoud en verandering dicht bij de inwoners.

Gepubliceerd

op

Beste mensen, na zes jaar ben ik weer terug in de Raad voor Democratisch Zaanstad.
Democratisch Zaanstad staat voor daadkracht, inhoud en verandering dicht bij de inwoners.
Ooit opgericht door Aart Molenaar met een referendum om een nieuwe gevangenis tegen te houden.

De wereld is in zes jaar tijd best veranderd, maar de gemeente Zaanstad nog niet heel veel.
Er zijn nog steeds heel veel inwoners die tegen problemen oplopen in deze gemeente.
Ik vind het een eer om weer als raadslid voor de inwoners van Zaanstad aan de slag te kunnen.
Met veel energie en wat Zaanse humor zal ik jullie meenemen in de politieke wereld.
Ik zal goed naar jullie luisteren en vooral daar ook echt wat mee doen. Echte invloed voor inwoners is belangrijk.

Video introductie maikel kat

Openheid en transparantie staan bij mij geheel voorop. Ik zal zoveel mogelijk (live)video’ s en informatie delen zodat jullie kunnen zien hoe het er in de lokale politiek echt aan toe gaat.
Soms zal dat niet altijd vanzelf gaan in de huidige politieke werkelijkheid.

Op verschillende onderwerpen kunnen we Zaanstad mooier maken. Van veiligheid en migratie tot financiën, werk en armoede naar de openbare ruimte.
Tot snel ergens in Zaanstad en spreek mij vooral aan of stuur een bericht als je ergens mee zit.

Groet, Maikel

Verder lezen

DZ

Roeland Ligtvoet is ons nieuwe Duo-Raadslid.

Welkom in ons team!

Gepubliceerd

op

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 november j.l. is Roeland Ligtvoet door Burgemeester Hamming beëdigd als Duo-Raadslid voor Democratische Zaanstad.

Verder lezen

MEEST GELEZEN