Maak verbinding op social met ons:

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Twee belangrijke voorstellen bij woningbouw Eilanden van Hain aangenomen!

Woningbouw wordt gerealiseerd op de Eilanden van Hain, in West Krommenie. Met een extra borging ter voorkoming van het schuiven van het veen EN met een autobrug over de Kerksloot. Democratisch Zaanstad dankt haar mede indieners en voorstemmers!

Gepubliceerd

op

Woningbouw wordt gerealiseerd op de Eilanden van Hain, in West Krommenie. Met een extra borging ter voorkoming van het schuiven van het veen EN met een autobrug over de Kerksloot. Democratisch Zaanstad dankt haar mede indieners en voorstemmers!

Voormalige sportvelden

Op de voormalige sportvelden, Provily en Slibkuil in Krommenie West, tegen de Busch en de Zuider en Noorderham gelegen, worden ongeveer 235 woningen gerealiseerd. De sportverenigingen Lycurgus en Cromtigers, zijn al een aantal jaar geleden verhuisd naar Saendelft om uit te kunnen breiden. De achtergelegen gronden werden bestempeld als ruimte voor woningbouw. 5 jaar geleden heeft ontwikkelaar AM de tender gewonnen om woningen te mogen realiseren, maar het had nog wel wat voeten in de aarde voordat het bestemmingsplan gereed was voor besluitvorming. Afgelopen donderdag 20 juli lag dit bestemmingsplan dan eindelijk ter goedkeuring voor in de raad.

Bron: eilandenvanhain.nl

AM wint aanbesteding voormalige sportvelden Krommenie – Eilanden van Hain – Krommenie

2 grote zorgen van omwonenden

Zorg 1: verkeersafwikkeling

In het oorspronkelijke plan van de Eilanden van Hain, waarmee de ontwikkelaar de opdracht had gewonnen, was een brug opgenomen over de Kerksloot. Door een aanvankelijk slecht verlopen participatieproces werd de brug uit het plan geschrapt. Dat zorgde voor veel gefronste wenkbrauwen en dit resulteerde in een petitie met 1200 handtekeningen om de brug weer terug in het plan te brengen.

“eerst wegen, dan bouwen”

Onder het mom ‘Eerst wegen, dan bouwen’, pleiten verschillende bewonersgroepen al jaren voor minder verkeer door Krommenie. De ontsluitingen zijn niet geregeld en het wordt steeds drukker. De gemeente wil tot 2030 nog 5000 woningen bijbouwen in Krommenie en directe omgeving. Daar maken inwoners zich, wat Democratisch Zaanstad betreft terecht zorgen over. Vele bewoners groepen hebben zich gebogen over deze zorgen en aanvankelijk zaten zeker niet alle groepen op 1 lijn over de oplossing. Samen met Rob Karst (toen raadslid van D66) heeft Marianne de Boer de bewoners groepen bij elkaar gebracht. Veel goede gesprekken zijn reeds gevoerd en dat heeft uiteindelijk geleid tot consensus!

Luisteren naar inwoners

Onder aanvoering van Democratisch Zaanstad en met mede indieners POV, CDA, DENK en PVV en steun van de VVD en groep Lassooy hebben wij een motie ingebracht. Daarin vroeg de raad zich duidelijk uit te spreken dat de schuine brug over de Kerksloot weer terug in het plan komt. Conform de wensen van de bewoners. Het was erg spannend in de raad of het voorstel het zou halen, maar we zijn erg blij dat het gelukt is!

Bouwverkeer

Over het bouwverkeer hebben we al eerder onze zorgen geuit. Grote vrachtwagens die door heel Krommenie moeten rijden en voor veel overlast zouden zorgen. We kregen al eerder een toezegging dat er een bouwbrug komt over de Kerksloot voor iig bouwverkeer en er loopt een overleg met de Provincie NH voor een directie aansluiting op de N203.

“geen bouwverkeer dwars door Krommenie”

Geen bouwverkeer voor Eilanden van Hain door Krommenie, belooft wethouder | Noordhollands Dagblad

Zorg 2: verschuiving van het veen

‘Bouwen op het veen’ is een vak apart en vergt veel deskundigheid. We hebben voorbeelden dat bij bouwprojecten het veen vele meters verplaatst en huizen in de nabijheid omhoog worden gedrukt. De bewoners van de Militaireweg in Krommenie maken zich zorgen dat door de bouw op het Provilyterrein het veen verplaatst wordt en zo (flinke) schade kan brengen aan de huizen. Wij hebben een amendement gemaakt dat een nieuw artikel toevoegt in het bestemmingsplan waarmee zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd dat veenverplaatsing tot een minimum beperkt blijft. Dusdanig dat de huizen (en sportterrein aan de andere kant) geen hinder/schade ondervinden.

Dit plan hebben we ingediend met het CDA, PvdA, POV, D66 en is unaniem door de raad aangenomen.

“we kennen allemaal de gevaren van het veen, en willen daarnaar handelen”

zier hieronder een stuk van de raadsvergadering(klik op de link onder de foto)

Raadslid Marianne Doeves de Boer voert het woord over de Eilanden van Hain:

Agenda Zaanstad – Raadsvergadering donderdag 20 juli 2023 19:00 – 23:00 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Bron: NHD 21 juli 2023
5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Nieuw denken. Nieuw laatste nieuws.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Grondbeleid

Ikea kavel Zaanstad, DZ stemt tegen aankoop!

Prijs Ikea-kavel geheim, maar een koopje, van € 13,5 miljoen inmiddels openbaar, lijkt het niet en dit is niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen.

Gepubliceerd

op

Ikea Zaandam

Met uitzondering van de PVV en Democratisch Zaanstad is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de aankoop van de Ikea kavel door de gemeente. Hoeveel geld Zaanstad daarvoor op tafel legt is geheim, maar een koopje lijkt het niet te zijn. Inmiddels openbaar laat de Orkaan weten dat de gemeente € 13,5 miljoen (incl. btw) gaat neerleggen.

Peter van Haasen sprak van ‘een astronomisch bedrag’, maar de PVV-fractievoorzitter schuwt grote woorden doorgaans niet en in hoeverre het hier inderdaad om een ‘extreem’ dure aankoop gaat is dus lastig in te schatten. Uit zijn opmerkingen bleek wel dat er tijdelijke woningen gaan komen op Zuiderhout. Uit hetzelfde bericht van de Orkaan kan opgemaakt worden dat het om 400 tijdelijke container-woningen gaat, maar zeker is dat niet.

Volgens Van Haasens collega Juliëtte Rot van DZ is het college er niet in geslaagd om voor haar plannen met het terrein een sluitende business case in elkaar te sleutelen en daarom stemde haar partij tegen de aankoop. De onderhandelingen van de gemeente met de Zweedse meubelgigant zijn volgens haar ‘niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen’.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Burgers en medici in het geweer tegen windmolens

Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby: burgers bijzaak

Gepubliceerd

op

Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby: burgers bijzaak Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby windmolens: burgers bijzaak

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, de medici van Windwiki en de Stichting Windalarm waarschuwen de lokale politiek beducht te zijn voor lobbyïsten bij besluitvorming over windenergie en windmolens. Uit een schrijven blijkt dat zij zorgen hebben over (financieel) belanghebbenden – inclusief coöperaties – die niet de belangen van omwonenden als prioriteit hebben.

‘Als medici en burgers zijn wij zeer bezorgd over het klimaat en ondersteunen we een snelle transitie naar een duurzaam energiesysteem. We zijn er echter van overtuigd dat dit inmiddels kan plaatsvinden op een rechtvaardige manier (niet de lasten eenzijdig afschuiven op een beperkte groep) en op basis van strenge randvoorwaarden aangaan de welzijn, gezondheid, natuur en landschap,’aldus hun schrijven. ‘Ook zónder windturbines zijn er binnen deze kaders nog ruim voldoende en veelal betere opties aanwezig om aan de landelijke klimaatdoelstellingen te voldoen.’

Gedragscode

De lobbycratie die zich heeft ontwikkeld dient ‘actief bestreden’ te worden en een gedragscode voor ambtenaren zo daarbij als leidraad kunnen dienen, analoog aan de praktijk in de medische wereld: ‘Ontvang geen artsenbezoekers want deze geven per definitie geen objectieve informatie’. Waarom niet een onafhankelijke organisatie laten onderzoeken of en hoe aan de energie transitie doelstellingen voor 2030 en 2050 voldaan kan worden zónder verdere groei van wind op land en zon op weiland?

Meer onderzoek

Onafhankelijkheid waarborgen met een begeleidingscommissie die de brede maatschappelijke middengroepen vertegenwoordigt heedt nog nooit plaatsgevonden, tot verbazing van de drie organisaties. Bovendien betogen ze dat in het kader van de veiligheid en gezondheid van burgers een omkering van de bewijslast waar het gaat om veiligheid en gezondheid voor omwonenden een vereiste is. Werk eerst een combinatie van een afstandsnorm plus geluidsnorm uit waarvan onafhankelijk en wetenschappelijk bewezen is dat die veilig en gezond zijn voor omwonenden én handhaafbaar.

Plannen Windmolens

Zaanstad onderzoekt momenteel de mogelijke plaatsing van windturbines langs het Noordzeekanaal en ziet zich daarnaast geconfronteerd met plannen van Amsterdam voor drie mega molens zo’n beetje op de gemeentegrens, bij de Noorder IJplas. Die laatste kunnen ook woningbouwprojecten in gevaar brengen in de Achtersluispolder en in Poelenburg.

bron: zaanstad nieuws.nl

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Historie van het Lint Assendelft onderdeel van Beleid

De historie van het Lint Assendelft is uitgewerkt in de visie Linten, Dijken, Paden en is daarmee onderdeel geworden van beleid. In de toekomst zal bij ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de historie van Assendelft, zodat we ons cultureel erfgoed ook voor toekomstige generaties kunnen bewaren.

Gepubliceerd

op

Lint Assendelft onderdeel van Beleid

De historie van het Lint Assendelft is uitgewerkt in de Visie Linten, Dijken, Paden en is daarmee onderdeel geworden van beleid. In de toekomst zal bij ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de cultuurhistorische kenmerken van Assendelft, zodat we ons erfgoed ook voor toekomstige generaties kunnen bewaren.

Assendelft

Het langste dorp van Nederland, en het oudste dorp van Zaanstad, is het lint Assendelft. Op verzoek van de raad is in 2020 een start gemaakt met de Visie Linten, dijken, paden. In de eerste versie was er een uitwerking van ‘de stadse zaan’ en ‘westzaan’. Dit gaf zoveel inzichten dat ook besloten is om een uitwerking te maken van andere delen van Zaanstad. Nu was Assendelft aan de beurt.

Beleidsregels

In de visie zijn richtlijnen en beleidsregels opgesteld, waar toekomstige ontwikkelingen rekening mee moeten houden. Een voorbeeld hiervan is het behouden van een wegsloot of een boerenerf waar de stolpboerderij een prominente plek kreeg in de ontwikkeling van het dorp. Het wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen meer kunnen, in tegendeel. Er kan nog steeds ontwikkeld worden, bijvoorbeeld een kangoeroe-woning/zorgwoning achter het erf, maar dan wel zo ingericht dat doorkijkjes naar het achterland zichtbaar blijven.

schets profiel deel Dorpsstraat Assendelft

Hoe streng wegen we het mee?

Democratisch Zaanstad is blij dat we op deze manier de dorpen en het cultuurhistorisch erfgoed beter in beeld hebben. Wat waard is om te behouden en hoe we ontwikkelingen kunnen inpassen met in acht neming van de historie. Nu zijn er beleidsregels: regels waar je je bij ontwikkelingen, zoals woningbouw, aan moet houden. Bij enkele partijen in de raad ontstaat het idee dat daardoor geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. Wij betwisten dat. Wij denken dat er juist ontwikkelingen mogelijk zijn, alleen is nu heel duidelijk dat er regels zijn om het dorpse karakter te behouden. Bijvoorbeeld woningen toevoegen op een oud boerenerf, waar de oude schuren woningen worden, maar dan wel zo gepositioneerd zoals schuren zouden hebben gestaan en met behoud van de bestaande doorkijkjes.

zie hier het interview met het Zaans Stadsblad:

Wegsloot terug?

Langs grote delen van de Dorpsstraat in Assendelft lag een wegsloot. Nu is deze alleen nog in de zuid aanwezig. Het terugbrengen van de wegsloot is een mogelijkheid. Het zou bijvoorbeeld meer groen terugbrengen en meer ruimte voor waterberging. Het dorpse karakter wordt dan weer hersteld. Dit zijn de kansen bij ontwikkelingen in Assendelft. Wij zijn benieuwd hoe de bewoners van Assendelft denken over zo’n mogelijkheid.

Krommenie en waternetwerken

Krommenie krijgt de volgende uitwerking. Daarnaast hebben wij gevraagd om uitwerking van de waternetwerken. De opstellers van de visie gaven aan dat het inderdaad een omissie is dat waternetwerken in Zaanstad nog niet in beeld zijn gebracht. We leven in een waterrijk gebied en deze informatie kan ons ook bij nieuwe ontwikkelingen helpen om de juiste afwegingen te maken(waar bijvoorbeeld een sloot te realiseren).

4.3 Score (3 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending