Volg ons

⚪️ DZ

Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad is een echte plaatselijke politieke partij met als kenmerken openheid, rechtvaardigheid en democratische besluitvorming. Onze doelstelling is om een open en makkelijk aanspreekbare partij te zijn, die staat voor de belangen van lokale ondernemers en inwoners in Zaanstad.

De kern

De geboorte van Democratisch Zaanstad ligt in een van onze kernwaarden: meer invloed van inwoners op hun overheid, meer invloed op hun leefomgeving en meer invloed bij belangrijke besluiten. Je belofte houden is dus een kernwaarde van en voor Democratisch Zaanstad, afspraak is afspraak en daarmee staan wij bekend om ons hoge rechtvaardigheidsgevoel, dossierkennis en doorzettingsvermogen. Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar op kwaliteit en effect op onze gemeente en haar inwoners. Wij denken niet in termen van links of rechts, maar zeggen: “wat zijn de feiten en wat zijn de prioriteiten?”

Van A naar Beter

Bij de discussie over een plek voor een gevangenis nam oprichter en naamgever van Democratisch Zaanstad, de heer Aart Molenaar (op dat moment nog voorzitter van wijkoverleg Vijfhoek) het initiatief om een referendum af te dwingen. Inwoners van Zaanstad stemden op 28 november 2001 per referendum massaal tegen de lokatie Vijfhoekpark. De heer Molenaar stelde zich daarna verkiesbaar als gemeenteraadslid voor de ZOG.

Competitie

De gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2002 volgden waren een succes voor de ZOG. De partij werd bij de raadsverkiezingen prompt de grootste en aartsrivaal PvdA (zes zetels) werd bijna gehalveerd. De heer Molenaar werd fractievoorzitter. Als grootste partij kon en wilde ZOG niet langer bestuursverantwoordelijkheid uit de weg gaan. Met twee wethouders nam de partij kort voor de zomer plaats in het nieuwe college. Daarna volgde het ene na het andere conflict.

Geen woorden maar daden

Amper een week na de verkiezingen werd een lid uit de fractie gezet vanwege diens dubieuze levenswandel. Een conflict over een groenstrook bij het bedrijventerrein Westzanerpolder deed twee fractieleden in september besluiten een eigen partij te beginnen: TEL (Teuntje en Louis). De bouw van 1500 extra woningen op de Vinex-locatie Saendelft betekende de ondergang van ZOG. In het verkiezingsprogramma had ZOG zich nog fel tegen extra woningen gekeerd. Drie fractieleden stemden tegen en voegden zich vervolgens bij TEL. Partijvoorzitter en wethouder Oosterveld van ZOG en fractievoorzitter Molenaar meenden dat collega Vissers-Koopman het veld moest ruimen. Secretaris J. Vissers -echtgenoot van de gewraakte wethouder- schorste beide mannen. Wethouder Oosterveld trad af en fractievoorzitter Molenaar kondigde aan een nieuwe fractie te beginnen: Democratisch Zaanstad.

Democratisch Zaanstad draait helemaal om u !

Wij hebben bewust gekozen voor het woord democratie in onze naam. Dat betekent dat u mee praat, denkt en handelt. U heeft het voor het zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar lang. Bij Democratisch Zaanstad staat democratie niet alleen voor het recht van de meerderheid, maar even zozeer voor het recht en de bescherming van de minderheid.

Verder lezen
Advertentie DZ Home

🔴 GR2022

‘Democratisch Zaanstad lanceert nieuwe website en volledige kieslijst’

Democratisch Zaanstad is een hard groeiende partij met betrokken en actieve leden.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad is een hard groeiende partij met betrokken en actieve leden. Dit bleek ook tijdens de ledenvergadering van 19 januari 2022: uit het vaststellen van onze historisch goed gevulde kieslijst, lancering van onze nieuwe website, aanvulling van ons bestuur, benoemen van diverse commissies en vormgeven van de speerpunten voor de komende verkiezingen blijkt het succes van participatie van onze inwoners en partijleden.

Vol trots presenteert Democratisch Zaanstad haar kieslijst bestaande uit 30 kandidaten. De volledige lijst ziet er als volgt uit:

Rot, J.E. (Juliëtte) (v)Zaandam
Kerkhoven, J. (Jos) (m)Wormerveer
Kranenburg, P.C. (Peter) (m)Zaandam
Doeves – de Boer, M. (Marianne) (v)Assendelft
Kat, M. (Maikel) (m)Zaandam
Klos, P.M.H. (Peter) (m)Assendelft
Heijnen, H.C. (Hein) (m)Wormerveer
Felices Hernandez – Gouweleeuw, C.J.M. (Inge) (v)Assendelft
Steygeman, J. (John) (m)Zaandijk
Koene, J.J. (Juroen) (m)Zaandam
Gombert, J. (Jan) (m)Westzaan
de Boer – Stoffels, M.E. (Ria) (v)Zaandam
Schrijber, B. (Bob) (m)Assendelft
Neele, P.R.S. (Sebastiaan) (m)Krommenie
Kruithof, S. (Sandra) (v)Zaandam
Schoen, E. (Stella) (v)Zaandam
Peter, D.B. (Dennis) (m)Zaandam
Kieft, R. (Rob) (m)Westzaan
Scheffer, T.C.A. (Thimo) (m)Krommenie
Battem, G.J.P. (Gerard) (m)Wormerveer
Stanthardt, J.A.G. (Ko) (m)Zaandam
Snoeren, E.J.H. (Ed) (m)Zaandam
Schoonderbeek, D. (Dick) (m)Wormerveer
Tanasale, E.C. (Edward) (m)Zaandam
Kok, M. (Melchert) (m)Krommenie
Vinke, G. (Gerrit) (m)Wormer
Zuidam, D. (Dennis) (m)Zaandam
Haans, D.A. (Daniël) (m)Krommenie
Meijn, K.J. (Klaas) (m)Westknollendam
Pot, H. (Hein) (m)Zaandam

Met de benoeming van twee nieuwe leden in het bestuur, in de personen van Sebastiaan Neele en Thimo Scheffer, is het bestuur van Democratisch Zaanstad compleet.

Thimo Scheffer, 51 jaar, getrouwd, twee kinderen, wonend en ondernemer (klassieke Mercedes) in Krommenie.

Sebastiaan Neele, geboren en getogen Krommenieër, getrouwd twee kinderen (de reden om de stad beter en mooier te maken) en ondernemer in Westknollendam.

Tijdens de ledenvergadering van Democratisch Zaanstad, zijn de leden unaniem akkoord gegaan met de zeven speerpunten waarmee de verkiezingen vormgegeven zullen worden.

Deze speerpunten zijn:

1. Wonen

2. Veiligheid

3. Betaalbare en dienstbare overheid

4. Ondernemerschap

5. Zorg

6. Sport

7. Mobiliteit

Op deze avond is onder de leden de laatste input opgehaald waarmee het partijprogramma verder vormgegeven zal worden. Eerder werd al gebruik gemaakt van de kennis en kunde van experts op diverse onderwerpen.

Ook werd de nieuwe website van Democratisch Zaanstad gelanceerd. Deze is door onze leden opgesteld, zonder steun van een grote landelijke partij. Onze nieuwe site is een website voor en door Zaankanters waarop onze inwoners en ondernemers onze activiteiten en werkzaamheden kunnen volgen.

Met een recordaantal leden en een enthousiast campagneteam zien wij de komende verkiezingen in maart met vertrouwen tegemoet.

Verder lezen

⚪️ DZ

Wij wensen alle volgers en leden een prettige jaarwisseling!

Wij gaan, mede dankzij jullie hulp, met vertrouwen het campagnejaar 2022 in✨!

Gepubliceerd

op

Verder lezen

🔴 GR2022

Democratisch Zaanstad presenteert groots(t)e kieslijst in 20-jarig bestaan

Op 22 december 2021 heeft Democratisch Zaanstad tijdens haar ledenvergadering, de kandidatenlijst vastgesteld.

Gepubliceerd

op

De eerste tien kandidaten hebben zich gepresenteerd door middel van een motivatie pitch. De kandidatenlijst wordt gevormd door in totaal 29 personen. Democratisch Zaanstad verwacht veel van deze verkiezingen aangezien er iets te kiezen valt! Kandidaten met roots in de vele dorpen en wijken in onze mooie Zaanstreek, die met zich met passie voor het Zaanse in willen inzetten voor een democratischer Zaanstad. Voor bestuurlijke vernieuwing en het terugbrengen en herstellen van het vertrouwen in de democratie van en naar de Zaanse inwoners. In een versplinterd landschap waarin ‘oude politiek’ nog altijd de boventoon voert is een sterke, lokale partij gericht op vernieuwing, openheid en transparantie van groot belang. Geen touwtjes van landelijke partijen, geen landelijke opdrachten die lokaal uitgevoerd moeten worden, maar de Zaankanter en de Zaanstreek centraal!

De partij, onder leiding van Juliëtte Rot, heeft dan ook grote ambities voor de verkiezingen van 16 maart 2022. Onder het motto ‘Verandering door daadkracht!’ gaat de partij de strijd aan voor een beter Zaanstad. In een verdeeld politiek landschap blijft Democratisch Zaanstad de verbinding zoeken, door middel van nieuwe vormen van samenwerking (afspraken met coalitiepartijen) en letterlijk invulling geven aan haar volksvertegenwoordigende taak: inwoners en ondernemers bepalen onze agenda en niet andersom. DZ is makkelijk benaderbaar en staat voor u klaar. Wij nodigen u graag uit om onze kandidaten verder te leren kennen en omgekeerd.

De eerste tien kandidaten treft u hieronder aan, de volledige lijst zal later bekend worden gemaakt

  1. Juliëtte Rot Zaandam
  2. Jos kerkhoven Wormerveer
  3. Peter Kranenburg Zaandam
  4. Marjanne de Boer Assendelft
  5. Maikel Kat Zaandam
  6. Peter Klos Saendelft
  7. Hein Heijnen. Wormerveer
  8. Inge Felices Hernandez Saendelft
  9. John Steygeman Zaandijk
  10. Juroen Koene Zaandam

Bekijk hier de volledige kieslijst van Democratisch Zaanstad

Verder lezen
Advertentie DZ Home

Trending