Maak verbinding op social met ons:
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
digitale zittingen
Zaanse Schans
EBS Bus Zaanstad
Lastige Inwoners
wijkmanager Assendelft
Dukra
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Pas op met digitale zittingen

Stop gretig gebruik van de digitale middelen

Rechtspraak moet geen machine worden

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Parkeer tarieven verhogen Zaanse Schans

Geen oplossing voor parkeren en de overlast voor de buurt.

Herzie het beleid voor (betaald) parkeren

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

102
Dagen
23
Uren
05
Minuten
10
Seconden
tot
na de zomer
Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

Dukra

Maar waar naartoe ?

Inwoners
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

DZ voelt zich misleid door college met nieuw maaibeleid

Het college voorzag vorig jaar al dat een nieuw maaibeleid zou kunnen leiden tot morrende inwoners en beschuldigende vingers over bezuinigingen op de dienstverlening, maar stelde daar tegenover dat de toenemende natuurwaarde hen wel zou pacificeren. Niets is minder waar.

Gepubliceerd

op

Het college voorzag vorig jaar al dat een nieuw maaibeleid zou kunnen leiden tot morrende inwoners en beschuldigende vingers over bezuinigingen op de dienstverlening, maar stelde daar tegenover dat de toenemende natuurwaarde hen wel zou pacificeren. Niets is minder waar. Inwoners zien geen fleurige bermen met dansende vlinders en bijen, maar torenhoog onkruid. En vooral grasaren.

Voor Democratisch Zaanstad is met name het laatste aanleiding om met een agenda-initiatief over her aangepaste maaibeleid te komen. De voor honden en katten gevaarlijke ‘kruipertjes’ duiken overal en nergens op en er wordt geen speciale aandacht aan besteed door de gemeente, hoewel de raad in september 2020 een motie van DZ, de Partij voor de Dieren, de SP en Groenlinks aannam met de opdracht om in de zomermaanden vaker en beter aandacht te schenken aan het verwijderen van grasaren in straten, groenstroken en parken. ‘Democratisch Zaanstad constateert dat met de opstelling van de Nota Maaibeleid de gemeenteraad en de inwoners van Zaanstad zijn misleid,’ constateert raadslid Jos Kerkhoven nu. ‘Het vorig jaar aangenomen nieuwe maaibeleid is ons inziens volledig gericht op bezuinigen en gaat aan de opdracht aan het college van de eerder aangenomen motie volledig voorbij.’

Grasaren

Hij wil daar na het zomerreces over van gedachten wisselen met de overige fracties in de raad én met het college. Raadsleden die de sociale media volgen kan het niet ontgaan zijn dat het staat van de openbare ruimte één van de grote pijnpunten is onder de inwoners.

Grasaar
(Grasaar)

De gevreesde grasaar kruipt door middel van weerhaakjes aan de zaden in de oren en de huid van huisdieren en er moeten ‘met grote regelmaat operaties bij honden en katten worden uitgevoerd door de Zaanse dierenartsen, die dit onnodige dierenleed dan ook graag zo snel mogelijk tot een minimum gereduceerd zien’. Grasstroken staan echter vol met grasaren en hij woekert ook door tussen stoeptegels en naast stoepranden.

Verbroken belofte

Het college beloofde de raad in de Nota Maaibeleid van september 2021 dat het niet zo ver zou komen:  ‘Het maaibeheer draagt bij aan het welzijn van mens en dier. Meer biodiversiteit kan ook nadelige effecten hebben. Zo zullen er meer pollen in de lucht zitten en bepaalde planten zijn schadelijk voor mens en dier.

(Berenklauw)

De aanraking met de reuzenberenklauw leidt tot brandwonden op de huid en grasaren kunnen in de huid, ogen en oren belanden van huisdieren en daar tot ontstekingen leiden. Niet alle nadelige effecten voor mens en dier zijn weg te nemen. Maar door gerichte bestrijding van de reuzenberenklauw en het tijdig afmaaien van grasaren kan een deel van de overlast worden weggenomen. Bepaalde grassoorten hebben scherpe zaden die de huid, ogen en oren kunnen binnendringen van huisdieren. Deze grassoorten (vooral het ‘kruipertje’) komen vooral voor langs en op trottoirs. De bestrijding is wenselijk. Dit kan door regelmatig te maaien en/of te vegen. Bij gemeenten met een laag onderhoudsniveau is het wenselijk om extra te maaien op plekken met grasaren.’

Bron: Zaanstad.nieuws

4 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Verhuftering slaat van de weg over naar het water

Beide waterongelukken Krommenie te wijten aan bestuurders

Gepubliceerd

op

Overlast op waterwegen

Bij beide recente waterongevallen in Krommenie was het gedrag van de schipper / bestuurder en zich niet aan de regels houden de oorzaak dat het mis ging. ‘De verhuftering die op de weg al jaren zichtbaar is zien wij steeds vaker terug op de waterwegen,’ luidt het antwoord op vragen van raadslid Jos Kerkhoven aan de gemeentelijke organisatie.

De afdeling Havens en Vaarwegen heeft zeven fte voor toezicht en handhavende taken op het water. Drie hiervan zijn inzetbaar als BOA op het water en drie medewerkers wachten inmiddels al ruim vijf maanden op beëindiging door de politie. Wanneer dat is gebeurd kunnen er zes bijzondere opsporingsambtenaren het water op om de regels te handhaven. In de zomermaanden worden twee nautische toezichthouders ook ingezet op de centrale brugbediening in Zaandam in verband met capaciteitsproblemen in het Havenkantoor. De toezichthouders zijn in twee shifts van 06:00 tot 14:30 en 14:30 tot 22:00 uur actief op werkdagen, op de zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur en op zondag van 10:00 tot 18:00 uur. Bij mooi weer worden diensten in het weekend verschoven naar de middag en de avond.

Meer taken, niet meer mensen

Snelvaren is feitelijk nog steeds een politietaak, maar door capaciteitsproblemen daar is er nauwelijks inzet voor, kwam Kerkhoven ook te weten. Sinds 2000 is het aantal medewerkers bij Havens & Vaarwegen gelijk gebleven, hoewel sinds 2012 het takenpakket is uitgebreid met BOA-bevoegdheid, de politie structurele capaciteitsproblemen heeft en Zaanstad er steeds meer inwoners bij krijgt. ‘Tevens is zichtbaar dat de overlastmeldingen en overtredingen sinds de coronapandemie en de groei van de stad zijn toegenomen.’

De ongelukken in het Agathepark en langs de Zuidervaartdijk in Krommenie kwamen er ondanks preventieve maatregelen zoals het uitdelen van vaarregels en het aanschrijven van watersportwinkels om potentiële kopers te informeren wat er wettelijk nodig is om met bepaalde boten te mogen varen. In het weekend van 10 tot en met 12 mei zijn er controles geweest waarbij één persoon het heeft gepresteerd om tot twee keer toe zonder vaarbewijs te varen, wat resulteerde in 2040 euro aan boetes.

Jaarlijks worden ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die overtredingen hebben begaan op het water naar bureau Halt gestuurd. Daar krijgen ze een traject aangeboden dat hen bewust maakt van het gedrag en de risico’s op het water. ‘Hierover krijgen wij ook van de ouders positieve feedback.’ Echter: nautische overtredingen en overlast zijn niet door het Openbaar Ministerie aangewezen als Halt-feiten, waardoor Zaanstad voor de kosten opdraait.

Vignetplicht

‘Invoering van vignetplicht ziet Havens & Vaarwegen als kans om datagericht te kunnen handhaven. Tevens biedt het de mogelijkheid om gerichter te kunnen informeren welke eisen er gesteld worden om bepaalde vaartuigen te mogen besturen. Handhaving is niet mogelijk, maar overtreders kunnen wel aangesproken worden op hun gedrag na digitale constatering van de overtreding,’ leerde Kerkhoven ook. Een vignetplicht is in de gemeenteraad al wel besproken, maar er is nog geen knoop over doorgehakt.

bron: Zaanstad.nieuws.nl

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Winkelcentrum de Saen aan het Kaaikhof-Saendelft is als ‘Sodom en Gomorra’

Op grote schaal overlast, welke bestaat uit bedreigingen, vernielingen, vervuiling, drugsdealen etc.

Gepubliceerd

op

Winkelcentrum het Kaaikhof in Saendelft


Op vrijdag, 17 november j.l., waren ons raadslid Marianne Doeves de Boer en fractieassistent John Steygeman, samen met collega-raadsleden, bij het winkelcentrum aan het Kaaikhof in Saendelft.

Aldaar heeft de groep een wandeling gemaakt door het winkelcentrum en de omliggende wijk, onder aanvoering van een groep bewoners, jongerenwerkers, wijkmanager Eric van Druenen, wethouder Jeugdbeleid Groothuismink en de winkeliersvereniging.

Democratisch Zaanstad overweegt opnieuw een motie in te dienen om de veiligheid in Saendelft te waarborgen, om de aangenomen motie van 25 november 2021 alsnog ten uitvoer te brengen. 

Immers, de bewoners en de winkeliersvereniging lieten ons weten dat het nog immer een ‘Sodom en Gomorra’ is op deze plek.

(Brom)fietsers, racen nog immer door het winkelcentrum, wat een voetgangersgebied is voor het winkelend publiek.

Opgeschoten tuig wat op fatbikes door de Albert Heijn heen crost, aldus de winkeliersvereniging.

Op grote schaal overlast, welke bestaat uit bedreigingen, vernielingen, vervuiling, drugsdealen etc.

Handhaving en politie hebben blijkbaar andere prioriteiten, want die zijn nauwelijks te zien aldus de bewoners.

Desgevraagd, wisten de bewoners niet eens te vertellen wie de wijkagent is daar.

Op zich wel te begrijpen, aangezien deze, door het grote tekort bij de politie, vaak worden ingezet bij de zgn. ‘noodhulp’.

Ook het softe sanctiebeleid (foei-gesprekjes) van vermeende daders zet natuurlijk geen zoden aan de dijk.

Bron Zaanstad.nieuws .nl:
Democratisch Zaanstad overweegt opnieuw een motie in te dienen om de veiligheid in Saendelft te waarborgen. Dat moet gebeuren met maatregelen zoals camera’s bij en in het winkelcentrum en in overleg met de ondernemers, winkelmedewerkers en inwoners.

Twee jaar geleden stelde DZ samen met de PVV de onveiligheid in het winkelgebied al aan de orde en sprak toen over zaken als bedreigingen, vernielingen, vervuiling en drugsdealen. Ook het gebied rond het station Krommenie – Assendelft is een door veel inwoners gevreesde plek. Tijdens een recent rondje door de wijk kregen raadsleden van meerdere fracties te horen ‘dat het nog immer een Sodom en Gomorra is’ bij het Kaaikhof.

Met fatbike door AH

De politici maakten een wandeling met een groep bewoners, jongerenwerkers, wijkmanager Eric van Druenen, wethouder van Jeugdbeleid Natasja Groothuismink en een vertegenwoordiging van de winkeliersvereniging. ‘(Brom)fietsers racen nog immer door het winkelcentrum en opgeschoten tuig crosst op fatbikes door Albert Heijn heen,’ hoorde DZ-raadslid Jos Kerkhoven. En ook de al eerder genoemde overlast duurt voort.

Bericht op Facebook van gisteravond.

‘Handhaving en politie hebben blijkbaar andere prioriteiten,’ want die zijn volgens de bewoners ‘nauwelijks te zien,’ zo tekende hij op. ‘Desgevraagd wisten de bewoners mij niet eens te vertellen wie de wijkagent is. Op zich wel te begrijpen, aangezien deze door het grote tekort bij de politie vaak worden ingezet bij de zogenoemde noodhulp. Ook het softe sanctiebeleid (foei-gesprekjes) met vermeende daders zet natuurlijk geen zoden aan de dijk,’ aldus Kerkhoven.


Lees alles over: Winkelcentrum de Saen in Saendelft

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Media

Ondermijning in Poelenburg

Thuis en op straat is vaak niet Nederlands, maar Turks de voertaal

Gepubliceerd

op

Ondermijning in Poelenburg

In oktober, heeft onze fractieassistent John Steygeman, als bodyguard met misdaadjournalist Gerlof Leistra van het Elsevier Weekblad, een bezoek gebracht aan de sportschool Choku Gym, gevolgd door een uitgebreide rondleiding door de wijken Poelenburg en Peldersveld. Naar aanleiding hiervan is een artikel geplaatst in het Elsevier Weekblad genaamd Ondermijning in Poelenburg.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN