Maak verbinding op social met ons:

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Omstreden mantelzorguitbouw Koog a/d Zaan mag langer blijven staan.

Wij hebben inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W over o.a. hoe de vergunningsverlening is verlopen.

Gepubliceerd

op

De rechter heeft de kant van een bewoonster van de Krokusstraat in Koog aan de Zaan gekozen en besloten dat Zaanstad onterecht de aangevraagde tijdelijke vergunning voor haar illegaal gebouwde mantelzorgwoning heeft geweigerd, Ook mocht de gemeente geen last onder dwangsom opleggen om de aanbouw weg te krijgen.

Wij hebben inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W over o.a. hoe de vergunningsverlening is verlopen.


Artikel de orkaan:

Watak-uitbouw deel #Ontelbaar

Goed. We geven het toe: ook De Orkaan zit er weleens een ietsepietsie naast. Een jaartje in dit geval: ‘Dit wordt het nieuws in 2022: De Watak-uitbouw’ kopten we in het begin van dat jaar. Maar het bleef stil. 

Een week eerder had de illegale uitbouw van mevrouw Watak aan de Krokusstraat in Koog aan de Zaan verdwenen moeten zijn. Dat bleek te simpel gedacht. 

Voor wie het dossier niet kent: zeven jaar geleden (zeven jaar!) bouwde de familie Van Duren Watak zonder vergunning aan de woning van de buren een uitbouw. Zaanstad gedoogde het omdat de man van mevrouw Watak ernstig ziek was. Na zijn overlijden eind 2019 verliep de reden om te gedogen. De buren hebben last van de aanbouw, maar stelden zich meegaand op omdat er een einde aan zou komen. Mevrouw Watak was alleen niet van plan de boel terug te draaien. Eind 2021 betoogde ze dat ze vanwege haar slechte gezondheid alleen in de uitbouw kon blijven wonen. 

Na diverse rechtszaken, handhavingsverzoeken, dwangsommen, uitstel, bezwaarprocedures en beroepsschriften leek het arsenaal om aan de sloop te ontkomen uitgeput. Kat in ’t bakkie, appeltje eitje zo leek het. Leek. Want door allerlei omstandigheden als corona, zieke rechters, meer urgente zaken, openstaande bruggen en ander ongemak gebeurde er opgeteld en afgetrokken niks. 

De slechte gezondheid van mevrouw Watak is een dingetje. Buren constateren dat mevrouw Watak een rolstoel gebruikt als ze naar de rechtbank moet. Maar verder ‘loopt ze als een kieviet’. Van dat lopen als een kieviet is een hoop beeld (gezien door De Orkaan), maar die filmpjes zouden niet toegelaten worden door de rechtbank.

In januari van dit jaar was er weer een zaak. Bestuursrechtelijk dit keer. Zaanstad kreeg klop van de rechter. Hij oordeelde dat, hoewel Watak geen omgevingsvergunning heeft, Zaanstad de aangevraagde tijdelijke omgevingsvergunning niet had mogen weigeren omdat mevrouw Watak de aanbouw nodig heeft voor haar eigen mantelzorg. 

DZ’s Juliëtte Esmée Rot stelde gisteren vragen over de rol van Zaanstad en over een eventueel hoger beroep of een vervolgactie. 

De zaak is nog verre van opgelost en de rol van onze gemeente blinkt vooralsnog niet uit in oplossingsgerichtheid. 

hier vind je het vonnis. 


Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Omstreden mantelzorguitbouw Koog mag langer blijven staan

De rechter heeft de kant van een bewoonster van de Krokusstraat in Koog aan de Zaan gekozen en besloten dat Zaanstad onterecht de aangevraagde tijdelijke vergunning voor haar illegaal gebouwde mantelzorgwoning heeft geweigerd, Ook mocht de gemeente geen last onder dwangsom opleggen om de aanbouw weg te krijgen.

De zonder vergunning uitgevoerde verbouwing is al jarenkang inzet van een geschil tussen de eigenaresse en enkele buren. De heer des huizes maakte er tot zijn dood gebruik van en dat werd door de gemeente toegestaan, maar daarna claimde zijn weduwe dat zij er inmiddels afhankelijk van is geworden. De aanbouw op de begane grond bevat een rolstoeltoegankelijke slaapkamer en santaire voorzieningen, en die zijn onontbeerlijk voor mensen die de trap niet meer op kunnen en voor wie een traplift niet veilig is vanwege aanvallen van duizeligheid. Daar heeft de rechter begrip voor.

Fout aannemer

De aanbouw werd in februari 2016 gerealiseerd en bestaat uit een verbinding ussen de woning en een voormalige bakkerij, aan de  zij- en achterkant van het huis. De bakkerij werd voor de verbouwing als schuur gebruikt. De door de bewoners ingeschakelde aannemer vertelde zijn opdrachtgevers onterecht dat zij geen omgevingsvergunning nodig hadden voor deze klus en ging aan de slag. De vergunning voor de mantelzorgwoning kwam er later alsnog, maar werd weer ingetrokken na het protest van enkele buren. Sindsdien is het hommeles.

Na de jongste uitspraajk in deze zaak wil Democratisch Zaanstad weten waarom de gemeente in 2016 in eerste instantie een permanente omgevingsvergunning verleende en of er destijds niet gekeken is naar mogelijke overlast van het bouwwerk voor de directe buren. De eigenaren zijn nooit uitgegaan van een tijdelijke voorziening, zo is uit alles gebleken. Na de dood van de eerste gebruiker in oktober 2019 eiste Zaanstad dat de keuken, douche en wasmachineaansluiting verwijderd zouden worden, omdat de ruimte niet meer nodig zou zijn voor mantelzorg.

Alternatieven

Er zijn voldoende vergunningsvrije of voor de buren minder belastende mogelijkheden waarmee binnenshuis gelijkvloerse voorzieningen kunnen worden gemaakt, aldus Zaanstad. Aangezien de bewoonster in een scootmobiel aan het verkeer kan deelnemen, werd haar medische toestand bovendien niet ernstig genoeg bevonden om van handhavend optreden af te zien.

De rechtbank Noord-Holland is het met Zaanstad eens dat de aanbouw niet de enige manier is waarop in de behoeften van de bewoonster kan worden voorzien, maar dat er ook andere – wel binnen het bestemmingsplan passende – mogelijkheden zijn. Zo zou de woning anders kunnen worden ingedeeld. Of er kan na het slopen van de bijgebouwen of een deel daarvan een vergunningsvrije uitbouw komen, direct aan de woning. Desondanks is het oordeel echter dat de gemeente in deze concrete situatie een tijdelijke omgevingsvergunning had moeten verlenen, ‘omdat verweerder het belang van eiseres niet in redelijkheid minder zwaarwegend heeft kunnen achten dan het belang van derde-partijen (de buren, red.) en het algemeen belang (precedentwerking, red.)’.

Sloop ook legalisering

Een verbouwing waarbij op zijn minst een deel van de bijgebouwen moet worden gesloopt én de woning anders ingedeeld moet worden, kan volgens de rechtbank in redelijkheid niet gevergd worden van een vrouw op leeftijd met gezondheidsproblemen die alleen maar kunnen verslechteren. Sloop van (een deel van) de voormalige schuur zou er bovendien toe leiden dat de door de buren verfoeide aanbouw opeens wél vergunningsvrij en dus toegestaan is, omdat het maximale bouwvolume dan niet langer wordt overschreden.

Vergunning of protest?

De dochters van de bewoonster hebben op de zitting toegezegd dat de aanbouw na het vertrek dan wel overlijden van hun moeder zal worden afgebroken of aangepast conform de regels van het bestemmingsplan. Tot dan moet er dus een tijdelijke vergunning worden afgegeven door de gemeente. Zaanstad kreeg twaalf weken de tijd om ddat te doen – of om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Eén van de schriftelijke vragen van DZ is wat het is geworden.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot stelt ook dat in twee civiele procedures die door de buren zijn aangespannen tegen de aannemer en diens klant de rechtbank heeft bepaald dat de aannemer volledig aansprakelijk is voor de illegale bouw. Waarom blijft het college dan de bewoonster aansprakelijk houden?  

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Nieuw denken. Nieuw laatste nieuws.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Tegenwerking van Zaanstad om documenten te ontvangen als raadslid

Dit is schijnparticipatie; Inspraak om te laten zien dat je keurig de geldende regels hebt gevolgd.

Gepubliceerd

op

Schijnparticipatie in Zaanstad

Juliétte Rot DZ fractievoorzitter vraagt al weken vergeefs om een onderzoeksrapport over de cultuurhistorische waarde van het kantoorgebouw van William Pont. Bij cultuurhistorische waarden gaat het over sporen, objecten en structuren die onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een gebied. Dit onderzoeksrapport heeft de gemeenteraad nooit gezien, hetgeen de beslissing over het programma van eisen ook anders had kunnen uitvallen!

3.8 Score (3 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Sloopvergunning voor De Bres leidt tot vragen bij DZ

In hoeverre zijn de omwonenden – inclusief de kraker die in het onveilige gebouw resideert – op de hoogte gesteld van werkzaamheden bij De Bres, nu de sloopvergunning is afgegeven?

Gepubliceerd

op

La Breche

Zaanstad vond het fenomeen startnotitie uit om de gemeenteraad in een vroeg stadium te informeren over plannen in de markt of van het bestuur zelf voor grotere ruimtelijke ontwikkelingen. Een notitie waarin nog niets vastligt, maar een denkrichting wordt geschetst. Het probleem blijkt de uiterst dunne lijn tussen vroeg en prematuur: zo’n startnotitie waarin een berg werk zit kan ook zomaar in de prullenbak verdwijnen.

Het laatste gebeurde met het woningbouwplan voor de Esdoornlaan 40 in Wormerveer, waarbij ook de toekomst van de naastgelegen bouwval De Bres aan de orde kwam. Een gezamenlijke ontwikkeling leek ideaal en voor de hand liggend, maar was onmogelijk gebleken. Verschillende eigenaren van aanpalende percelen zijn zelden een ideaal uitgangspunt voor een geslaagd initiatief. De raad besprak de startnotitie in september vorig jaar en vernam en passant dat de omwonenden er geen goed woord voor over hadden. Nog geen jaar later is alles anders.

Publicatie sloopvergunning

De voormalige garage op nummer 40 wordt niet vervangen door woningen maar wordt betrokken door Mauie’s Viskwekerij uit Krommenie en er blijkt opeens als een donderslag bij heldere hemel een sloopvergunning te zijn gegeven voor het voormalige zalencentrum. Democratisch Zaanstad trekt de wenkbrauwen op over deze gang van zaken, die de raadsleden via de media konden volgen. Fractievoorzitter Juliëtte Rot vraagt zich oner andere af of het college er bewust voor gekozen heeft om de op 26 mei verleende sloopvergunning voor De Bres niet te publiceren en zo ja, waarom?

Dwangsom

Projectontwikkelaar Johan Schilder uit Volendam wil het pand slopen en vervangen door woningen, maar zou nog geen eigenaar van Esdoornlaan 39A zijn. Dat laatste plaatst ook de meest recente ontwikkelingen weer in de categorie dubieus, nu er al vele jaren gesproken wordt over De Bres zonder dat er ooit een concrete stap voorwaarts is gedaan. Waarom zou dat nu anders zijn? Rot wil nu via schriftelijke vragen te weten komen wie er volgens het college op dit moment juridisch eigenaar van De Bres is en of het klopt dat het college deze eigenaar een last onder dwangsom heeft opgelegd vanwege de onveilige staat waarin het pand verkeert. En wat weet het college over de plannen van Schilder?

Hoe nu verder?

Ook wil ze weten of er inmiddels gesproken is met de eigenaren van de Esdoornlaan 39 én 40 om te kijken of er alsnog een gezamenlijke ontwikkeling kan plaatsvinden. Ook niet onbelangrijk gezien de verdere uitrol van de startnotitie als handvat voor ruimtelijke ontwikkelingem: welke lessen heeft de gemeente qua proces en inhoud getrokken uit de Wormerveerse casus? En in hoeverre zijn de omwonenden – inclusief de kraker die in het onveilige gebouw resideert – op de hoogte gesteld van werkzaamheden bij De Bres, nu de sloopvergunning is afgegeven?

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

1.5 Score (1 stem)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Succes: de gemeenteraad geeft het voordeel van de twijfel aan onze inwoners!

Veel successen tijdens de raadsvergadering van 20 juli! Over oa Woningbouwplan Dorpsstraat 476 van de agenda, de auto als gelijkwaardig vervoersmiddel, zero-emissie zones pas instellen als het energienet op orde is, scherper sturen op bezorging van brieven en meer: lees snel verder

Gepubliceerd

op

Donderdag 20 juli is er voor de inwoners van Zaanstad een door ons vurig gewenst succes behaald wat hopelijk veel navolging zal gaan krijgen!
We vertelden eerder op deze site dat de gemeenteraad heeft met de krapst mogelijke meerderheid (1 stem) recht gedaan aan een lang participatieproces voor wat betreft de nieuwbouwplan Eilanden van Hain, namelijk het ondersteunen van onze breed gedragen motie toch te streven naar een nieuwe brug(zie verslag eerder op deze site: 2 belangrijke voorstellen bij woningbouw Eilanden van Hain aangenomen! | Democratisch Zaanstad
Maar dat was niet het enige succes op deze avond, over de andere successen hieronder meer:

Woningbouwplan Dorpsstraat 467 van de agenda gehaald wegens niet inlichten omwonenden

18 juli besprak de commissie van de raad de startnotitie  Dorpsstraat 476 te Assendelft. Het doel is om daar 19 woningen te realiseren op een voormalige caravanstalling. 33 parkeerplaatsen zouden ook op eigen terrein ontwikkeld worden. Er zouden brieven zijn verspreid bij omwonenden door de ontwikkelaar. Dit laatst bleek niet het geval en op 19 juli werden we gebeld door bezorgde omwonenden.

‘Belanghebbenden moeten zich ten allen tijde kunnen laten horen’

Er zijn zorgen over de grootte van het plan: 19 huizen achter een boerderij in het lint is ook veel. Er zijn zorgen over de mogelijke schade tijdens de bouw aan de huizen, de extra verkeersbewegingen op de al zeer drukke dorpsstraat en het uitzicht. Democratisch Zaanstad heeft samen met de POV een orde voorstel gedaan om het onderwerp van de agenda te halen, zodat omwonenden zich aan de hele raad kunnen uitspreken. Marianne de Boer, woordvoerder namens Democratisch Zaanstad heeft al tijdens de bespreking laten weten dat wij de woonbehoefte zeker zien, maar ontwikkelingen wel moeten passen in het lint.

Bouwplan 19 woningen achter Dorpsstraat 476 te Assendelft

Voorstel om een stokje te steken voor het linkse automobilisten pesten haalt het!

De auto is een belangrijk vervoersmiddel voor veel mensen. Prognoses wijzen uit dat gebruik van de auto zal toenemen in de toekomst. Wij vinden het daarom cruciaal dat naast het verbeteren van het openbaar vervoer en fietspaden ook ruimte blijft voor de auto. We zagen in het beleidskader van de vervoersregio echter het STOMP-principe staan. Een volgorde van inzet op: Stappen(lopen), Trappen(fietsen), Openbaar Vervoer, Mobiliteitstransities(zoals deelauto’s/fietsen) en als laatste de P van de Privé auto.

“Het gebruik van de auto moet een vrije keuze zijn”

Woordvoerder Jos Kerkhoven heeft samen met de PVV en steun van veel andere partijen aangegeven dat de auto altijd een gelijkwaardig vervoersmiddels moet blijven en niet onderaan het rijtje moet bungelen en dit voorstel is aangenomen!

Scherper sturen op bezorging brieven

Brieven zijn een belangrijk middel om inwoners op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in de gemeente. Deze moeten dan ook goed en op tijd bezorgd worden en daar gaat het nogal eens mis. Niet altijd ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente, de omgevingswet zegt dat die verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de ontwikkelaar ligt. Maar als deze het (om wat voor reden dan ook) verzuimd, dan wordt de boze vinger gewezen naar de gemeente. Democratisch Zaanstad is dan ook van mening dat de gemeente er meer bovenop moet zitten en ook zo nodig moet controleren of het daadwerkelijk verstuurd is. Dit was de raad het gelukkig unaniem met ons eens en is dit voorstel aangenomen.

Energienet op orde

“Als Zero emissie zones moeten komen, zorg dan in ieder geval, dat het energienet op orde is”

Ook is een voorstel aangenomen om de zero-emissie zones, die desastreus kunnen zijn voor ondernemers, echt pas gerealiseerd worden als het energie netwerk op orde is. Wij zouden dan ook graag willen vermelden dat de aangekondigde zero-emissiezones, stimulerings- en/of andere bijhorende maatregelen naar onze mening niet moeten worden ingesteld, voordat de randvoorwaarden, zoals voldoende goede betrouwbare laadinfrastructuur en ook bijv. grote(re) P&R – terreinen rond met name Amsterdam, op orde zijn.

Woordvoerder Vervoerregio Amsterdam (VRA): Jos Kerkhoven

Bestemmingsplan Westerkoog

Verder in de raad: Is het bestemmingsplan Westerkoog 1 en 3 is vastgesteld. Wij zijn positief over dit voorstel omdat er heel goed geluisterd is naar de inwoners en het voorstel daadwerkelijk is aangepast naar aanleiding van die inspraak. Ook vinden we het goed dat plan 2 geschrapt is. Dat betreft oa de bouw van 10 bungalow woningen ter hoogte van de westerkoogweg. Wij blijven de optie graag openhouden om ooit de mogelijkheid te hebben om de westerkoogweg (voor auto’s) te realiseren, wat ooit de belofte was aan deze wijk en belangrijk is voor de ontsluiting van deze wijk.

Industrieweg 7

Op Industrieweg 7 in Wormerveer mag er vanwege geluidshinder niet gewoond worden. Het bestemminsplan moest aangepast worden. Er wordt nu echter wel gewoond en daarom moeten we zorgvuldig omgaan met de huidige eigenaar die hier de dupe van is. Wij hadden samen met de VVD en de CU een motie ingediend om de eigenaar van industrieweg 7 te helpen door het pand wellicht aan te kopen. De wethouder heeft dit toegezegd te onderzoeken en daarop is de motie ingetrokken. Wij hadden het voor de zekerheid steviger gevonden de motie te laten staan, maar zijn desalniettemin blij met de toezegging.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

OKO is een Nederlandse preventieaanpak voor gemeenten. De aanpak richt zich op het voorkomen van alcohol, drugs en tabak gebruik door jongeren door een leefomgeving te vormen waarin ze gelukkig en gezond kunnen opgroeien. Naar voorbeeld van het ‘Ijslands-model, gaat Zaanstad onderzoeken of dit ook in onze gemeenten van toegevoegde waarde kan zijn. IJsland heeft de laatste 20 jaar een community-based preventieaanpak gebruikt om het middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) aan te pakken onder jongeren. Met succes. In 1998 was 42% van de IJslandse 15- en 16-jarigen in de laatste 30 dagen dronken geweest. In 2017 was dit nog maar 5%. Voor roken en het gebruik van drugs realiseerden de IJslanders een vergelijkbare daling.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending