Volg ons

Bestuur en financiën

Democratisch Zaanstad Algemene Beschouwingen 2018

Gepubliceerd

op

6 november 2018

Voorzitter,

Bij deze eerste kadernota en begroting van deze bestuursperiode, meent Democratisch Zaanstad grofweg de koers van dit college te kunnen waarnemen. ‘We gaan het helemaal anders doen’ is het
credo van dit college.

Maar al in de eerste weken werden partijen uitgesloten en er werd een raadsconvenant gesloten dat niet door alle partijen wordt gedragen.
Bij de kadernota heeft Democratisch Zaanstad uw college al kritisch toegesproken over het feit dat u de bevoegdheden van de gemeenteraad wilde inperken, het is inderdaad nieuw dat een college zo
open is over een dergelijke wens. ‘We gaan het helemaal anders doen’.

Ditmaal werden onze inwoners gevraagd wat zij van het dichtgetimmerd coalitieakkoord vonden. Dat is voor inwoners niet nieuw en velen van hen kwamen om die reden ook niet opdraven, maar het inhuren van een ‘onafhankelijke journalist’ die enthousiast verslag deed van de ‘grote’ belangstelling, wel.

Wat is er dan anders ten opzichte van het vorige college? De verhouding oppositiecoalitie is nog steeds 20-19, één zetel is nog steeds voldoende voor het leveren van een wethouder, politiek wordt hier nog steeds op de man bedreven, inwoners worden nog steeds het liefst zo snel mogelijk naar de
rechtbank verwezen, brieven nog steeds regelmatig niet beantwoord, diverse pijnlijke dossiers zijn nog niet opgelost en gemeenschapsgeld wordt regelmatig niet op de juiste manier geïnvesteerd.

De in de begroting op pagina 8 benoemde ‘kant van de medaille’ schiet Democratisch Zaanstad in het verkeerde keelgat. De uitdrukking legt een verband tussen het ‘zijn’ van een succesvolle stad en ondermijning. Nee! In een succesvolle stad is geen plaats voor ondermijning. Eerder gemaakte
beleidskeuzes hebben gezorgd voor ruimte en groei van ondermijning in Zaanstad.

Bestrijden van ondermijning is meer dan drugspanden sluiten, wietplantages oprollen. Een transparante en controleerbare overheid, dat is waar Democratisch Zaanstad voor gaat en dan vooral een betrouwbare overheid. Dat laatste blijkt voor Zaanstad zeker een lastige opgave te zijn. Neem nu bijvoorbeeld handhaving op illegale situaties op de Hemkade. Jarenlang illegaal bestaande situaties worden op dit terrein met terugwerkende kracht gelegaliseerd of stilzwijgend gedoogd. En zelfs in
strijd met de protocollen van de hulpdiensten wordt een heel gezin achter een hekwerk gevangengehouden.

Algemene beschouwingen begroting 2019-2022

Voorzitter, als uw college daadwerkelijk verandering nastreeft dan moet zij dat waarmaken. Waarmaken door ervoor te staan en gaan dat wij als overheid betrouwbaar, integer, open en transparant dienen te zijn.

Uw college moet wat Democratisch Zaanstad betreft de schuld van bijna een half miljard euro verkleinen. In deze begroting lezen we niets over het terugdringen van onze schuldenlast. Uw college stelt zelfs voor om geld uit te blijven geven, gedekt door o.a. het verhogen van de toeristenbelasting
van drie naar zeven euro p.p. per nacht. Buiten het feit dat u de toeristische sector een onwijze slag toebrengt, zijn wij van mening dat dit voorstel geen voorbeeld is van zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld.

In deze begroting wordt financieel vooral ingezet op tastbare zaken. Democratisch Zaanstad mist echter het benoemen van investeren in eendracht, saamhorigheid in de samenleving, tegengaan van
polarisatie e.d. waar de collegepartijen altijd hun mond vol van hebben.
De begroting zet veel in op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Kansrijke banen worden genoemd. Democratisch Zaanstad mist echter de inzet op het lerarentekort in het primair onderwijs.
Nergens kunnen we lezen over maatregelen die het kiezen voor lerarenopleiding stimuleren.

De BBV-indicatoren zijn niet begroot. BBV-indicatoren zijn toch juist bedoeld voor meer inzicht in prestaties en doelen, dus waarom niet begroten? Over de programma’s 1 t/m 3 heeft Democratisch Zaanstad weinig opmerkingen over de koers van het college. De uitgangspunten zijn goed, alleen erg open. De uitgangspunten zijn logisch en we gaan voor het ideale plaatje (niemand valt buiten de boot, we zetten ons in dat iedereen zich thuis voelt en de juiste zorg krijgt, etc.) het is alleen volstrekt onduidelijk hoe uw college deze uitgangspunten concreet gaat realiseren.

We zien het maar als een uitnodiging aan de inwoners en raad om met voorstellen te komen. Al vele jaren wordt de gemeenteraad beloofd er goed met elkaar vergelijkbare begrotingen aangeboden zullen worden, om de leesbaarheid te vergroten. Wederom is een vergelijking met de begroting van vorig jaar bijna onmogelijk vanwege (weer) een nieuw systeem met onbruikbare indicatoren. Een nieuw college c.q. gemeenteraad is bevoegd en niet verplicht om een nieuw systeem te introduceren en Democratisch Zaanstad stelt voor om een keuze te maken voor een systeem waar
we in elk geval vier jaar mee zullen werken.

Per programma valt op dat er over het algemeen vier portefeuillehouders zijn, dat vindt Democratisch Zaanstad onwenselijk en daarover zullen wij een motie indienen. Nog steeds missen wij de accountantsverklaringen voor de diverse fondsen, hetgeen controle op de uitgaven voor de gemeenteraad moeilijk maakt. Democratisch Zaanstad verzoekt uw college om deze verklaringen aan de gemeenteraad te overleggen voor het Transformatiefonds en Investeringsfonds.

Tenslotte willen we van de gelegenheid gebruik maken om de gemeenteraad en uw college te informeren over onze werkzaamheden. Momenteel werken we aan een leegstandsnota en bijbehorende verordening. Een Verordening op de fractie-assistenten, een initiatief ten aanzien van mogelijkheden om de OZB bij sportverenigingen te verlagen en een raadsvoorstel genaamd ‘Kansen voor jongeren creëren’ waarin we sport, ondernemerschap en educatie samenbrengen.

Democratisch Zaanstad doet het wél anders.
Democratisch Zaanstad.

Bestuur en financiën

Een feestje ter ere van 50 jaar Zaanstad gaat €600.000 kosten!

Een feestje vieren in deze tijd van meerdere crises en de financiële positie van Zaanstad is onverstandig.

Gepubliceerd

op


Direct bij de vorming van de gemeente Zaanstad in 1974, werd zij onder financieel toezicht geplaatst door het Rijk. 15 jaar en 40 miljoen gulden waren nodig om uit de rode cijfers te komen. Sindsdien staat de gemeente steevast in het rijtje ‘zwaarst lenende gemeenten van Nederland’.

Zitten de inwoners van Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam echt te wachten op een feestje, ter ere van het 50-jarig bestaan van de gemeente Zaanstad?

Volgens Democratisch Zaanstad niet. Bij veel van onze inwoners staat financieel het water aan de lippen. Belastinggeld kan dan volgens ons beter uitgeven worden aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Een beter doel zou bijvoorbeeld het armoede-budget zijn.

Helaas waren wij een roepende in de woestijn. Democratisch Zaanstad kreeg steun van DENK voor dit voorstel. De PvdA zag geen enkel probleem om dit geld aan een feestje uit te geven: “Feest en armoede is geen tegenstelling, wij geven al veel geld uit aan armoede.” aldus raadslid Rijken.

De POV liet zich ineens van een heel andere kant zien. Stemde de POV als oppositiepartij steevast tegen geldverslindende feesten en partijen, zo stemt de POV als coalitiepartij nu voor dit feestje met een prijskaartje van €600.000. Raadslid Brekelmans: “Wij hebben het coalitieakkoord ondertekend, dus we kunnen niet anders dan voorstemmen.’’ Tja, het pluche zit inmiddels zo lekker.

Lees verder

📂 Onderhoud kapitaalgoederen

Hoeveel kost een schoner Zaanstad?

UPDATE: “Ook de wethouder ziet vervuiling centrum als acuut probleem” Vervuiling en gebrek aan onderhoud.

Gepubliceerd

op

De gemeenteraad staat donderdag weer in de startblokken. Na het zomerreces en op een voorzet van Democratisch Zaanstad, wordt afgetrapt in het politieke debat met: de staat van de openbare ruimte. Marianne de Boer (DZ) gaat de wethouder erover aan de tand voelen in het vragenuurtje.

Kapitaalvernietiging

Die openbare ruimte is een bron van ergernis bij de bevolking. De vervuiling en het overal en nergens welig tierende onkruid zet de leefbaarheid door de hele gemeente onder druk, blijkt tekens weer op sociale media. ‘De bezuinigingen op het onderhoud zijn door heel Zaanstad te zien. Er is veel achterstallig (groen)onderhoud. Dat zorgt ook voor (groen)kapitaalvernietiging,’ constateert ook De Boer. Zij beperkt zich tot het centrum van Zaandam, maar alleen omdat het aantal vragen beperkt is tot drie.

Beter inspelen

‘Afgelopen weekend waren alle prullenbakken in het centrum zó vol dat er veel bijplaatsingen waren. Vermoedelijk heeft het te maken met een festival in de buurt. Kan daar beter op ingespeeld worden en eerder op meldingen van inwoners en ondernemers – die veel melden, maar geen opvolging zien – gereageerd worden?’ luidt de eerste vraag. Afgelopen maandag was het vuil in en om de containers weliswaar opgeruimd, ‘maar wat opvalt is dat de prullenbakken en de straat extreem smerig zijn’.

Wat is er nodig?

De Boer zag ‘ontelbaar veel’ sigarettenpeuken liggen en erg vieze straten en banken, om van de vervuilde groene Gracht nog niet eens te spreken. Zij wil weten hoeveel geld en menskracht ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat de straten, het straatmeubilair en water weer schoon worden en daarna ook netjes blijven. Daarnaast ziet ze kapitaalvernietiging in het ‘park’ ten westen van het station, dat nauwelijks als zodanig aan te merken is vanwege het gebrek aan onderhoud.

De openbare ruimte aan de westzijde van het station is pas kort geleden vernieuwd. We zijn geschrokken van de huidige staat. Dit is kapitaalvernietiging. Is het college dat met ons eens en wat gaat ze eraan doen om dit te herstellen?

bron: ZaanstadNieuws | De Orkaan

Update: 2 september 2022 11:57 (na raadsvergadering 1 september 2022)

” Ook de wethouder ziet vervuiling centrum als acuut probleem “

Het centrum van Zaandam – inclusief de westkant van het station – moet schoner worden, want het is er nu bar en boos. Wethouder Wessel Breunesse van Openbare Ruimte gaf het gisteren grif toe en zegde de raad ook verbeteringen toe. Maar het zijn de raadsleden die bepalen hoeveel geld er naar structurele ingrepen gaat. In de hele gemeente.

Grotere en gesloten prullenbakken kunnen een stap in de goede richting zijn, net als een uitgebreidere inzet van handhavers. De afgelopen tijd had de afdeling die het centrum netjes houdt te kampen met onderbezetting, maar dat probleem is inmiddels opgelost. Er is volgens Breunesse nog wel een slag te maken door het werk efficiënter te organiseren.

Democratisch Zaanstad zette het onderwerp van een verloederende openbare ruimte – maar weer eens – op de agenda. Volgens raadslid Marianne de Boer is het in het centrum momenteel zó erg dat bezoekers bij thuiskomst eerst hun schoenen moeten uit moeten doen om de eigen woning niet te vervuilen. Een hogedrukspuit is er al maanden niet meer waargenomen, aldus De Boer.

Bron: ZaanstadNieuws

Lees verder

📂 Grondbeleid

Geen grond meer beschikbaar in Zaanstad voor middelgrote en kleine bedrijven

Niet alleen op de woningbouwopgaaf richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.

Gepubliceerd

op

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Voor kleine tot middelgrote ondernemers is geen grond meer beschikbaar die ze kunnen kopen. Dat schrijft Democratisch Zaanstad in schriftelijke vragen. De nog beschikbare grond op industriegebied HoogTij in Westzaan is volgens raadslid Sebastiaan Neele al volledig gereserveerd voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege de binnenstedelijke ontwikkelingen.

Neele wil weten welke afspraken zijn er op dit moment al bekend zijn bij het college en waarom ‘ambtenaren aangegeven dat er geen plaats meer is op HoogTij voor bedrijven die een grootte wensen tussen de 1000 en 3000 vierkante meter’. Kunnen grotere percelen niet worden gesplist om tegemoet te komen aan de wensen van deze ondernemers? DZ stelt dat het college zich niet alleen op de woningbouwopgaaf kan richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.  Wat wordt eraan gedaan om kleinschalige bedrijvigheid te behouden?

Voorrang lokale bedrijven

‘Wat Democratisch Zaanstad betreft zou de focus meer moeten liggen op kleine en middelgrote ondernemingen die veel groeipotentie hebben,’ schrijft Neele, die grondreserveringen op HoogTij ‘voorbarig’ noemt en vindt dat daarbij het uitgangspunt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ zou moeten worden gehanteerd. Lokale bedrijven zouden bovendien voorrang moeten krijgen bij de toekenning van grond. Grote bedrijven aan Zaanstad binden is wel een wens van DZ, maar dus niet via het vrijhouden van ruimte op HoogTij voor bedrijfsverplaatsingen.

Hier onze vragen aan het College:

DZ Vragen:


artikel 51 vragen

Antwoord B&W Zaanstad:


Beantwoording artikel 51 vragen DZ inzake Bedrijvigheid

Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending