Volg ons

⚪️ DZ

Word lid

Word ook lid of Donateur van Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

Volgende halte: Word ook lid van Democratisch Zaanstad!

U neemt actief deel aan onze algemene ledenvergaderingen en wordt hiervoor uitgenodigd. U kunt meedenken en praten over de te varen koers in de lokale politiek. En wie weet ziet u een rol in de fractie of het bestuur op termijn zelfs zitten. Uw betrokkenheid doet ertoe en we zijn altijd op zoek naar meer leden!

Het lidmaatschap kost €30,- per jaar en wanneer u lid wordt ná 1 juli, betaalt u het eerste jaar hooguit 50% van de jaarcontributie.

Een goed werkende donatie is een rustgevende ervaring

Wist u dat u ook een donatie kunt doen, als u Democratisch Zaanstad wilt ondersteunen in hun werk voor een beter Zaanstad?* = verplicht

  Nieuwsbrieven

  DZ nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 11

  In deze nieuwsbrief: Afschaffing hondenbelasting gereanimeerd, Tango moet je zelfs met z’n 4en dansen, petitie tegen verbrakking Westzaan, Zaanstad verdient beter (maar krijgt hetzelfde), gratis afval dumpen in Poelenburg, problemen met de nieuwe Slag (?) en DZ heeft een nieuw bestuur!

  Gepubliceerd

  op

  Door

  In deze nieuwsbrief: Afschaffing hondenbelasting gereanimeerd, it takes 4 2 tango, petitie tegen verbrakking Westzaan, Zaanstad verdient beter (maar krijgt hetzelfde), gratis afval dumpen in Poelenburg, problemen met de nieuwe Slag (?) en DZ heeft een nieuw bestuur!

  Beste lezers,

  Welkom bij onze nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

  Afschaffing hondenbelasting toch maar weer op tafel!

  Volledig volgens verwachting heeft het nieuwe college aangekondigd dat zij de hondenbelasting af gaat schaffen. Dit gaan zij nu betalen uit de algemene middelen. Ofwel, een goed idee (afschaffen hondenbelasting), maar met een slechte uitvoering (betalen uit algemene middelen): er wordt geen dekking gezocht voor het ontstane tekort maar de afschaffing van de hondenbelasting gewoon ten laste van de schuldenpositie van de gemeente Zaanstad gelegd. Met een schuld van 700 miljoen (ruim € 40.000 per inwoner) niet echt de allerbeste creatieve oplossing.

  Met trots presenteren wij aan u ons nieuwe bestuur!

  Een zeer sterk bestuur met veel ervaring💪🏻
  Wij staan klaar om bestuursverantwoordelijkheid te nemen voor een nieuw college. We hebben de mensen, we hebben de ervaring en we hebben de ideeën 😃
  Zie hieronder het DZ bestuur👇🏻

  𝐕𝐨𝐨𝐫𝐳𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫: Ko Stanthardt
  𝐕𝐢𝐜𝐞 𝐕𝐨𝐨𝐫𝐳𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫: Jan Gombert (niet op de foto, maar wel hier te vinden)
  𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬: Gerrit Vinke
  𝐏𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫: Willem Lijnzaat
  𝐀𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐝: Thimo Scheffer en Dennis Bryan Peter

  Vrolijke gezichten bij de presentatie van het nieuwe bestuur

  Rapport ‘It takes three to tango’ deel 2: een duo tango!

  De gemeenteraad van uw gemeente is er achter dat je met z’n 3en geen tango kan afwerken (de oorspronkelijke titel van het stuk), dus is er besloten dat er nu met 4 wordt gedanst. En dat kan in setjes van 2 natuurlijk wel. Het mooie is dat wij, inwoners, ook mee mogen doen! Een stap in de goede richting.
  Onze fractievoorzitster heeft de volgende, voortreffelijke bijdrage geleverd in de raad over het rapport:

  De onderzoeksopzet leek veelbelovend. Voor het eerst na alle voorgaande onderzoeken, een
  aanpak die afweek van de onderzoeken die ‘meer van hetzelfde’ opleveren: het aanwijzen van een schuldige.

  Deze onderzoeksopzet werd gedragen door een drie-eenheid, gemeenteraad, college en
  ambtelijke organisatie. Deze samenwerking is niet alleen een noviteit, zeker in Zaanstad, maar ook het gedeelde besef dat het niet goed gaat met de lokale overheid, is een noviteit, althans, zo leek het.

  Uiteindelijk zijn er slechts delen van de onderzoeksopzet uitgevoerd, die technisch inderdaad representatief zijn te noemen, maar uiteindelijk toch een wijzende vinger richting de gemeenteraad heeft opgeleverd als hoofdschuldige van de huidige bestuurscultuur.
  En dat is opmerkelijk gezien het feit dat bestuurders en politici, passanten zijn. Hoe kan het dat ook dit onderzoek wederom de gemeenteraad als bron van de problematiek aanwijst?

  Vanaf de eerste onderzoeken midden jaren ‘90 tot heden, zijn er toch vele colleges en gemeenteraden in verschillende samenstelling aan zet geweest. Die vraag is extra relevant als we teruggaan naar de aanleiding van dit onderzoek: de uitgelekte waarneming van het hoofd P&O. En naast deze persoon zijn er vele andere scherpe waarnemers gepasseerd die in staat waren om de vinger op de zere plek leggen.
  Waarom verandert er dan niets? Die vraag hebben wij ons als Democratisch Zaanstad heel erg
  vaak gesteld.


  Een wethouder noemde die vinger op de zere plek, in de context van ons betoog van vorige week, waarbij wij de coalitiepartijen die de mond vol hebben over participatie, omgangsvormen en dergelijke, de spiegel voorhielden, ‘pijnlijk’ en iets dat je beter ‘informeel aan de orde kunt stellen’.
  Bij belangrijke spelbepalers is er geen wil om te veranderen. Verandering levert onzekerheid op,
  een verschuiving van macht, een kwetsbare opstelling, oprechtheid.

  Uw inwoners weten dat allang. En waar u nog na de uitslag van de laatste verkiezingen met
  aangezette verbazing uitsprak de lage opkomst ernstig te vinden, blijkt dat op geen enkele manier uit uw handelen. Het participatiebeleid is vormgeven zonder participatie, het ‘we gaan het helemaal anders doen’ leverde oude achterkamertjes-overleggen op, het ‘samen met de raad’ heeft geresulteerd in een coalitieakkoord zonder het deugdelijk informeren van de stad en partijen die niet in de coalitie zitten etc

  Democratisch Zaanstad heeft een duidelijke visie op het herstellen van vertrouwen van onze
  inwoners en is benieuwd of de coalitie die ook heeft. Welke aanbevelingen gaat de coalitie
  bijvoorbeeld uit het rapport van & van Laar uitvoeren en ook hoe, zodat onze inwoners en ook de gemeenteraad weet waar zij aan toe zijn?
  Het blijft niet eeuwig goed gaan. Er komt een punt waarop de inwoners en ondernemers van deze gemeente er genoeg van hebben en dan is het misschien wel te laat om ooit nog vertrouwen te kunnen herwinnen.


  Wat gaat deze coalitie doen om te voorkomen dat dit punt bereikt zal worden?

  Helaas waren kritische geluiden over het rapport amper te horen. Sterker nog, het lijkt er op of de nieuwe coalitiepartijen het rapport willen gebruiken om kritische geluiden in de kiem te smoren. Het lijkt de bedoeling dat we vooral niet kijken wat er mis gaat, maar kijken wat ons verbindt. Kritiek moet buiten de vergadering worden besproken, het liefst in informele overleggen zonder openbare verslaglegging. Een zorgelijke ontwikkeling.

  Wel heeft een aanvullende motie van GroenLinks landelijk het nieuws gehaald met als conclusie dit jargon vergiftigt de democratie. Vol trots kirde hun nieuwe fractievoorzitster dat haar eerste motie ooit is aangenomen, maar zoals u begrijpt waren wij tegen deze motie.

  Petitie tegen verbrakking Westzaan

  Vorige week hebben wij u bijgepraat over de plannen om de polder van Westzaan te verbrakken. Er is een petitie gestart om dit tegen te gaan. Wilt u een handje helpen om verbrakking van de polder Westzaan te voorkomen? Help dan mee en teken gerust!

  Een nieuw college en coalitie akkoord: oude linkse wijn in nieuwe zakken!

  Donderdag 16 juni 2022 is het nieuwe knalrood-groene college aangetreden en is het nieuwe coalitie akkoord (Slagen maken) aangenomen. Oude wijn en nieuwe zakken en zoals het Noordhollands Dagblad al opmerkte, een links akkoord. Het enige goede rode is te vinden in een wijnglas. Wij citeren:

  Als het een wedstrijd was, is de uitslag van de coalitieonderhandelingen in het voordeel van de linkse partijen uitgevallen.

  En de koptekst van het artikel spreekt boekdelen: ‘De miljoenen vliegen er uit’.

  Terwijl linkse partijen toch de verkiezingen hebben verloren, krijgen we een voortzetting van het oude beleid en oude politiek: meer uitgeven, geen visie en geen plan.

  Treffend is dat de PvdA al drie crisissen zien:

  1. Toenemende ongelijkheid
  2. Woningnood
  3. Klimaatverandering

  Ons dunkt dat de uit de hand lopende inflatie, wantrouwen tegenover de Zaanse politiek (link), achterstanden in onze voorzieningen, falende participatiebeleid, de hoge schuldenlast, ‘stikstofcrisis’, jeugdzorg, transportcrisis, arbeidsmarktcrisis etc. ook prioriteit verdienen.
  Een visie op de vele uitdagingen die er zijn en aan komen lijkt ons belangrijker dan het staande beleid voortzetten. Helaas is deze visie er niet en is zullen we blijven hobbelen van crisis naar crisis. Regeren is vooruit zien, maar dit nieuwe college kijkt vooral achterom.
  Zaanstad verdient beter, maar krijgt hetzelfde terug.

  Slagen maken, maar maken we ook een nieuwe Slag?

  Verontrustend nieuws: uit de beantwoording op vragen die wij het college hebben gesteld lijkt er een forse hobbel te zijn in de realisatie van zwembad de nieuwe Slag.

  De vragen (over zwembad de Slag) waren (met aanleiding):

  13 mei 2022 moest Zwemverenging de Zaan de halve finales van de play offs voor het Nederlands kampioenschap, die helaas verloren ging, elders plaats laten vinden dan in Zaandam omdat huidige zwembad de Slag niet meer geschikt is. Dit is een bijzonder teleurstellende en onwenselijke situatie. Hierover de volgende vragen:

  1. Wat is de status van de aanbesteding zwembad nieuwe Slag?
  2. Verloopt de aanbesteding nog op schema?

  Het antwoord:

  Het aanbestedingsproces voor zwembad de Slag is doorlopen, maar kent een moeizaam proces. Oorzaak hiervan is de enorme stijging in (bouw)prijzen waardoor een aantal zaken nader uitgezocht moeten. Er is momenteel intensief contact hierover met de betrokken partijen.

  Wat ons vooral verontrust is het antwoord wat uitblijft, namelijk of de aanbesteding nog op schema is. Wij houden u op de hoogte!

  Gratis afval dumpen in Poelenburg?

  Tijdens een werkbezoek “Openbare Ruimte” van raadsleden, is aan het licht gekomen dat in Poelenburg geen boetes worden uitgedeeld voor het dumpen van afval. “Van een kale kip kun je niet plukken”, zo werd verteld.
  Als het waar is: een fraai staaltje rechtsongelijkheid! Wij hebben er vragen over gesteld en wachten de antwoorden in spanning af.

  Tot de volgende nieuwsbrief!

  LATEN WE CONTACT HOUDEN!

  We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws ⚡️

  We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Verder lezen

  Nieuwsbrieven

  DZ nieuwsbrief | jaargang 2, nummer 10

  Hondenbelasting afgeschoten, een rapport over verruwing (met praktijkvoorbeeld!) en wat er nog meer niet goed gaat met de gemeenteambtenaren, het college en de raadsleden, verbrakking Westzaan, Krommenie nog niet uitgespeeld, de bende van 6 en een nieuw college!

  Gepubliceerd

  op

  Door

  Hondenbelasting afgeschoten, een rapport over verruwing (met praktijkvoorbeeld!) en wat er nog meer niet goed gaat met de gemeenteambtenaren, het college en de raadsleden, verbrakking Westzaan, Krommenie nog niet uitgespeeld, de bende van 6 en een nieuw college!

  Beste lezers,

  Welkom bij onze nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief behandelen wij de hoogtepunten van de politieke week en wat ons verder bezig houdt. Veel leesplezier en mocht u interessante aanvulling of tip weten, neem gerust contact met ons op.

  Motie hondenbelasting afgeblaft

  In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u mede gedeeld dat wij samen met de SP een motie in hebben gediend om de hondenbelasting dan eindelijk af te schaffen. Helaas was deze motie afgeschoten, door partijen die de afschaffing van hondenbelasting ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan.
  Maar niet getreurd, met een aan alle zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durven wij te voorspellen dat de motie in een ander jasje door een andere partij (of partijen) opnieuw zal worden ingediend.
  Uiteraard zullen wij elk voorstel, mits financieel gedekt, om de hondenbelasting af te schaffen steunen.

  Rapport ‘It takes three to tango’

  Nu zijn de danslessen iets uit een ver verleden, een tango met drie personen dansen lijkt echter wel een bijzondere uitdaging. Toch is dit de titel van het laatste rapport van &Van der Laar B.V. ‘Een onderzoek naar het samenspel binnen en tussen de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie van de gemeente Zaanstad, als basis voor ontwikkeling.’

  Over de inhoud van het rapport volgende week meer. Eén element hieruit willen we alvast uitlichten, namelijk ‘verruwing in de raad’. Dan wel niet in de raad, maar bij deze hieronder wel een mooi praktijkvoorbeeld (van hoe het niet moet).

  Hieronder het Twitter draadje van een ‘discussie’ tussen de PVV en D66, nota bene op de avond van de presentatie van bovengenoemde rapport.. Voor degenen die niet op Twitter zitten, onder het draadje de volgorde en wie-is-wie.

  Tijdens de avond van de presentatie van dit rapport zat mevrouw Alharune van Denk het eerste deel van het Zaanstad beraad voor. Hierop gaf de PVV aan dat naar hun mening de voorzitter ‘een neutrale uitstraling moet hebben, dus zonder religieuze uitingen’.

  Marian Talim, steunfractielid van D66 reageerde met een steunbetuiging aan het adres van mevrouw Alharune als mede hijab draagster.

  Vervolgens reageerde de PVV met de stelling van ‘wij van WC-eend’ en hierna ontspoort het volledig.

  Wat wij zien is een keurige uitwisseling van ideeën en standpunten. Vervolgens vond Guido van Zanen, steunfractielid én lid van de stuurgroep die heeft meegewerkt aan het rapport van & Van der Laar, het nodig om de PVV in de racisten hoek te duwen.

  Rijm bovenstaande met onderstaande bevindingen in het rapport:

  en:

  De opmerking van dhr. van Zanen is bij uitstek het voorbeeld hoe het niet moet. Geen betrekking tot de inhoud, in strijd met de gedragscode, onfatsoenlijk en zelfs lasterlijk.

  Gelukkig trad de fractievoorzitter van D66 op Helaas werd dit gedrag door de fractievoorzitter van D66, dhr. Hoedemaeker, niet alleen getolereerd, er werd zelfs nog een schepje bovenop gedaan:

  Na het zuur komt het zout: over verbrakking in Westzaan

  Na bovengenoemde zure reacties, nu het volgende probleem: het plan om de polder van Westzaan te verbrakken! Hierover heeft Marianne de Boer een heel mooi stuk geschreven waarom dit een slecht plan is en waarom de raad op een verkeerd been is gezet: de boeren zouden achter dit plan staan, wat geenszins waar is!
  Ofwel, wat ons betreft: terug naar de tekentafel (en het liefst er helemaal van af).

  Krommenie uitgespeeld?

  Vorige week hebben wij u geïnformeerd over een motie over de speelplaatsen in Krommenie.
  Deze motie was een succes: na toezegging van het college om opnieuw met de bewoners en de kinderen die er spelen te gaan praten en een gedragen beslissing te nemen, konden wij onze motie intrekken.

  De bende van 6: op naar een nieuw college!

  De laatste tijd worden wij getrakteerd op presentaties namens ‘de zes partijen’, liefkozend al ‘de bende van 6’ genoemd. De zes partijen zijn de partijen die het nieuwe college van Zaanstad gaan vormen. Aanstaande woensdag (8 juni) om 17.30 presenteren de zes fracties het coalitieakkoord 2022-2026 met als titel “Slagen Maken” in Dorpshuis de Kwaker in Westzaan. Die dag zal ook het coalitieakkoord worden gepubliceerd.

  De kandidaat wethouders zijn allen de lijsttrekkers, te weten:

  Harrie van der Laan (namens de POV)
  René Tuijn (namens de PvdA)
  Stephanie Onclin (namens de VVD)
  Natasja Groothuismink (namens ROSA)
  Wessel Breunesse (namens GroenLinks)
  Gerard Slegers (namens het CDA)

  Het is bijzonder knap dat de lijsttrekkers van deze zes partijen ook de beste kandidaten zijn om alle portefeuilles van de wethouders in te vullen, een werkelijk klein statistisch wonder.
  Over die nieuwe coalitie in de komende nieuwsbrief meer informatie. Of… zullen wij nu al een tipje van de sluiter opdoen over de portefeuille verdeling van de wethouders op basis van zaanstad.nieuws.nl, voor de verandering.

  Portefeuilles

  Op 16 juni 2022 wordt het coalitieakkoord besproken tijdens de raadsvergadering. Ook worden dan de wethouders geïnstalleerd. De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt:

  Harrie van der Laan 

  • Eerste locoburgemeester;
  • Wonen;
  • Zorg en Ouderenbeleid;
  • Actief Burgerschap;
  • Buurthuizen;
  • Dienstverlening;
  • Juridische zaken, ICT & Informatievoorziening.

  René Tuijn (PvdA)

  • Ruimtelijke Ontwikkeling;
  • Gebiedsontwikkeling, MAAK. Noord en MAAK.Centrum;
  • Duurzaamheid;
  • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening;
  • Grondzaken en vastgoed.

  Stephanie Onclin (VVD)

  • Economische zaken en Arbeidsmarkt;
  • Toerisme en Streekmarketing;
  • Jeugdgezondheidszorg (GGD);
  • Externe betrekkingen en internationaal beleid;
  • Financiën;
  • Personeel & Organisatie en Inkoop.

  Natasja Groothuismink (Rosa)

  • Werk & Inkomen;
  • Onderwijs;
  • Jeugdbeleid en (specialistische) Jeugdhulp;
  • Zorg en Veiligheid;
  • Monumenten en erfgoed;
  • Dierenwelzijn.

  Wessel Breunesse (GroenLinks)

  • Openbare Ruimte;
  • Klimaatadaptatie
  • Natuur en landschap en Recreatie;
  • Milieu (inclusief Luchtkwaliteit);
  • Gebiedsontwikkeling MAAK Midden en Zuid;
  • Kunst en Cultuur;

  Gerard Slegers (CDA)

  • Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren;
  • Havens en Vaarwegen;
  • Sport;
  • Inburgering;
  • Inclusiviteit. (is het nieuw emancipatie: iedereen telt)

  Tot de volgende nieuwsbrief!

  LATEN WE CONTACT HOUDEN!

  We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws ⚡️

  We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Verder lezen

  ⚪️ Fractie

  Duo-Raadsleden Democratisch Zaanstad beëdigd.

  Gepubliceerd

  op

  Vanavond 24 mei zijn de twee duo-raadsleden, Peter Klos en Sebastiaan Neele van Democratisch Zaanstad beëdigd in de Zaanse Raad.

  Ons team is nu compleet met vier raadsleden, twee duo-raadsleden en twee fractieassistenten.

  Verder lezen

  LATEN WE CONTACT HOUDEN!

  We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws ⚡️

  We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Trending