Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer

Standpunten

De Zaanmevatting algemene beschouwingen 2022-2025

Gepubliceerd

op

DE DZ ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Afgelopen donderdag was het hoogtepunt van het politieke jaar:  de algemene beschouwingen! Dit is een vergadering waarin de plannen van het college voor de komende jaren worden besproken en waar elke partij een plasje overheen mag doen. Omdat deze beschouwingen vlak voor de verkiezingen plaats vonden, waren de beschouwingen (nog) minder op de inhoud, maar stond vooral in het teken van de campagnes.


Voordat er wordt ingegaan op de bijdrage van DZ, hieronder de hoogtepunten van deze avond:

· De algemene beschouwingen zijn voor de fashion liefhebbers ook interessant. Een ieder komt op zijn/haar/onzijdig Paasbest: zo kwamen de leden van de PvdD in een Toppers-jas met allerlei dieren inclusief het PVV-logo (eigen vogels eerst!), er liep een Lokaal Zaans croupier rond en de eerste kersttrui was ook gespot.

· Alle partijen hadden 5 minuten spreektijd waarna er maximaal 10 minuten debat plaats mocht vinden. De meeste partijen gebruikten hun eerste halve minuut door te stellen dat dit de laatste algemene beschouwingen waren voor de komende verkiezingen. De toon kan maar gezet zijn.

· Dhr. Mattens van de PvdD had het veelvuldig over ‘het eerlijke verhaal’ vertellen, om er daarna lustig  feitenvrij op los te fantaseren over de ondergang van de wereld, over modderige schoolpleinen (verboden voor tegels!) en voerbakken vol onkruid op elke hoek van elke straat. 

· Onze Jos Kerkhoven hanteerde in de debatten de Duitse tactiek: proberen te scoren in blessuretijd door zijn hand alleen vlak voor tijd op te steken. Helaas stond hij hierdoor steeds buitenspel.

· De PvdA had het vooral over corona en over niet bezuinigen. Meer uitgeven dan er binnenkomt is inderdaad wel aan de PvdA over te laten. Daarnaast was er volgens de PvdA geen criminaliteitsprobleem in Zaanstad, maar zeggen wel voor een veilige Zaanstreek te gaan. Waarvan akte! 

· De VVD, bekend van lastenverzwaring en meer-meer-meer regels, had het over een mooie glijbaan in de winter, de hondenbelasting en mouwen opstropen en doorwerken. Goed nieuws voor de standhouders die het college onder aanvoering van de VVD zijn of worden weggepest: zij mogen nu kennelijk volop aan de bak! Ook vroeg de VVD aan POV Harrie, bekend van Twitter en pronken met andermans veren, of hij na de verkiezingen met hun wilde knikkeren. Dat vond Harrie een goed idee.

· Marc Wit van het CDA wierp zich op als de nieuwe Messias (letterlijk, het is op beeld terug te zien). Hij heeft namelijk aangegeven alle actieve starters in de komende vier jaar een huis aan te bieden. Jammer dat het CDA nu niet in de coalitie zitten (spoiler: zitten ze wel).

· Er drie zakken drop nodig waren om extra smaak aan de avond te geven.

· Het is volgens diverse linkse partijen kennelijk not-done om te pleiten dat inwoners van Zaanstad dezelfde behandeling op de woningmarkt krijgen als statushouders. Als je aan hun voorkeurspositie wil tornen, behandel je ze volgens enkele partijen als tweederangs burgers, want gelijk = oneerlijk. 

· Denk dacht dat er een coördinator aangesteld moest worden om discriminatie in Zaanstad te bestrijden, maar deze bleek er al te zijn.

· Volgens D66, de partij die vecht tegen desinformatie, geeft Zaanstad niet meer uit aan duurzaamheid dan wettelijk verplicht. Het bleek echter dat enkele weken eerder hun eigen wethouder juist nog precies dat had gedaan. Soms is het ook lastig alles bij te houden.

Benieuwd naar de bijdrage van uw fractievoorzitter Juliëtte Rot, die er weer uitzag om door een ringetje te halen?! Deze kunt u hier vinden https://democratischzaanstad.nl/onze-kritische-bijdrage-tijdens-de-algemene-beschouwingen-over-de-begroting-2022-2025/ 
Met vriendelijke groet, Peter Klos (p.klos@democratischzaanstad.nl)

Bestuur en financiën

Bewuste keuze van het college om een niet sluitende begroting aan te bieden

Dit college schuift de rekening door naar bewoners

Gepubliceerd

op

Algemene beschouwingen zijn vergaderingen van de gemeenteraad die worden gehouden om te discussiëren over de plannen die de gemeente voor de komende periode heeft gepresenteerd. De Algemene financiële beschouwingen (AFB) zijn een belangrijk onderdeel van de begrotingsbehandeling. Onze algemene beschouwingen uitgesproken door Fractievoorzitter Juliëtte Rot:


Voorzitter,

Voor ons ligt een niet-sluitende begroting 2024-2027, een unicum in negatieve zin en het verbaast ons dat een VVD-wethouder dit voorstel verdedigbaar acht. Bij de Kadernota hebben wij al aangegeven moeite te hebben met het vooruitzicht van een niet-sluitende begroting, maar wij hebben extra moeite met het feit dat dit ook nog eens een bewuste keuze is van het college. In dat geval hadden wij op z’n minst twee scenario’s verwacht om uit te kunnen kiezen als scenario’s, waarvan één een wel sluitende begroting zou zijn geweest.

Verweet Democratisch Zaanstad uw college bij de Kadernota dat zij geen keuzes durfde te maken ten aanzien van maatregelen om Zaanstad structureel financieel gezond te krijgen, dan voegen wij er bij deze aan toe dat wij van mening zijn dat uw college niet in control is. U verschuilt zich achter decentralisaties die vergezeld zijn van te weinig financiële middelen, achter andere gemeenten die ook de begroting niet rond krijgen. Daarbij vergeet u te melden dat deze gemeenten vaak een serieus weerstandsvermogen dan wel grondposities hebben en beweert uw college dat u enkel kunt kiezen tussen een niet-sluitende begroting of de belastingen verhogen.

Den Haag moet onze financiële problemen oplossen, zegt u. Onze inwoners en ondernemers mogen volgens Democratisch Zaanstad vertrouwen op een lokaal bestuur dat in staat is om ook de leiding te nemen als dat moeilijk is en niet vervalt in een afwachtende houding als het gaat om de uitkomst van de lobby naar Den Haag of het afwentelen van de rekening op de gemeenschap door de belastingen te verhogen.

Deze voorbeelden hebben bij ons geleid tot de waarneming dat u geen echte keuzes durft te maken, zeker waar het gaat om het snijden in de eigen gemeentelijke ambities en daardoor niet in control bent.

Democratisch Zaanstad is van mening dat de gemeente op dit moment juist wel zou moeten snijden in de eigen ambities en niet de rekening moet presenteren aan de stad. Beter nu serieuze maatregelen nemen om de financiële positie te verbeteren, waar wij zelf over gaan, dan straks onder verscherpt toezicht geplaatst te worden en gedwongen te worden. Want het blijft niet goed gaan. Bovendien heeft nu snijden in de ambities als voordeel dat indien er toch geld vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld, meteen ook serieuze investeringen gedaan kunnen worden, zoals het terugdringen van de wachttijden in het sociaal domein.

In het jaar 2006 moest Zaanstad €62 miljoen bezuinigen, in 2013, €68 miljoen en met succes. Deze gemeente heeft sinds haar samenvoeging tot Zaanstad, altijd financiële problemen gekend, op enkele korte periodes na. Dan moet de opgave die hier aan de orde is ook ruimschoots te volbrengen zijn, als uw college deze doelstelling ook daadwerkelijk heeft. Democratisch Zaanstad zou graag het tomeloze ambitieniveau van dit college op het gebied van bijvoorbeeld bouwprojecten, juist willen zien daar waar het gaat om het op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Niet meer lenen, maar minder uitgeven.

Als voorbeelden noemen wij:

– Zaken die niet behoren tot de kerntaken van een lokale overheid, niet meer doen. Zoals bijvoorbeeld financieel participeren in een commercieel bedrijf als Textiles 2 Textiles en projectontwikkelaartje spelen middels de aankoop van de IKEA-kavel. Dat laatste niet doen had een aanzienlijke bedrage kunnen leveren aan het dichten van het gat in de meerjarenbegroting en daarbij invulling gegeven aan de ‘denklijn’ om geen, op voorhand, niet-sluitende businesscases meer aan te gaan, waar wij helemaal achter staan;

– Feesten en partijen als 50 jaar Zaanstad en Roze Zaterdag, in verhouding tot de totale begroting, relatief beperkte bedragen maar samen toch goed voor bijna €1,7 miljoen kunnen wat ons betreft ook met een kleiner budget doorgang vinden. Wellicht is het ook verstandig om niet meer in te schrijven op projecten die georganiseerd moeten worden, terwijl de gemeente feitelijk de financiële middelen niet heeft. Of vindt de gemeente het goed dat iemand in de bijstand geld uit blijft geven wat er niet is?

Democratisch Zaanstad denkt graag mee over de mogelijkheden die er zijn om te bezuinigen. In onze ogen getuigt dit van realiteitszin, het besef dat niet alleen onze inwoners en ondernemers moeite kunnen hebben met het hoofd boven water te houden in financiële zin, maar ook de lokale overheid en dat zij zichzelf daarbij niet spaart als het gaat om het maken van moeilijke keuzes.

zie ook:

Begroting bevat volgens Rekenkamer aantal valkuilen.
Goede raad voor raadsleden: vraag hierover door.

Rekenkamer benieuwd naar gebruik algoritmen in Zaanstad
Gemeente heeft er geen geregistreerd en laat er ook niet veel over los.

Democratisch Zaanstad stelt de volgende technische vragen n.a.v. brief van de Rekenkamer Zaanstad met als titel ‘Monitor informatie Zaanse financiën – observaties bij Begroting 2024 tav gemeenteraad’.

Algemene beschouwingen
5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

GR2022

Duidingsdebat GR2022

Dankzij uw stem is DZ één van de winnaars, we groeien 1 zetel. Vol enthousiasme gaan we aan de slag.

Gepubliceerd

op

Duidingsdebat Zaanstad

Dinsdagavond vond het duidingsdebat plaats over de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij geven de politieke partijen aan welke paden tot een nieuw te vormen bestuur bewandeld kunnen worden, oftewel de formatie.

Dankzij uw stem is Democratisch Zaanstad één van de winnaars, we groeien 1 zetel. Vol enthousiasme gaan we aan de slag.

Juliette Rot bracht #formatieinspiratie met meteen mooie concrete voorstellen, immers: verandering door daadkracht.

  • Participatie moet veel beter: Betrek inwoners en ondernemers bij het vormen van een nieuw bestuur. Richt daarbij de dorps- en wijkraden opnieuw in met bijbehorend budget.
  • Leg ambities met de hele raad vast om de bestuurscultuur te veranderen.
  • Zoek nieuwe vormen van besturen, om uit de vaak krampachtige coalitie-oppositie te komen. Denk hierbij aan een raadsbreed akkoord.
  • De onderhandelingen mogen een openbaar proces zijn, voor iedereen te volgen.

    (zie ook video hierboven)

Democratisch Zaanstad is klaar om te besturen!

Verder lezen

GR2022

Standpunten

Alles gaat beter met de Standpunten van Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

Standpunten Democratisch Zaanstad

Maak de verbinding met de Standpunten 2022-2025 van Democratisch Zaanstad

Meer over ons uitgebreide programma weten?

Bekijk het hier of download ons uitgebereide programma 2022-2025

Kandidatenlijst

Dertig gezichten om 16 maart 2022 op te stemmen ziet u hier .

Verder lezen

MEEST GELEZEN