Verbind je ook gezellig op social met ons:

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ vraagt uitsluitsel: hoeveel sociale huur in de nieuwe Peperstraat.

DZ-fractievoorzitter Juliëte Rot heeft in het jaarverslag van ZVH over 2020 een zinsnede ontdekt over 100 nieuwe sociale huurwoningen voor de Zaanse corporatie in de Peperstraat en dat heeft alarmbellen doen afgaan.

Gepubliceerd

op

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:
Democratisch Zaanstad heeft vragen bij de verkoop door ZVH van haar flat in de Peperstraat aan ontwikkelaar Opportunity Vastgoed / Breevast en bij het aantal sociale huurwoningen in de geplande nieuwbouw. Daarvan is steeds gezegd dat het er meer worden dan de huidige 122, maar is dat wel zo? En kan de corporatie haar appartementen wel zomaar van de hand doen?

DZ-fractievoorzitter Juliëte Rot heeft in het jaarverslag van ZVH over 2020 een zinsnede ontdekt over 100 nieuwe sociale huurwoningen voor de Zaanse corporatie in de Peperstraat en dat heeft alarmbellen doen afgaan. Zijn dat alle woningen die ZVH er gaat afnemen en zo ja, worden er op dat vlak dan nog andere partijen actief? En wordt er onderscheid gemaakt tussen sociale woningen voor specifieke groepen, zoals ouderen met een zorgvraag?

Maatschappelijk vermogen

De verkoop van de flat van ZVH is op hoofdlijnen rond en Rot is benieuwd wanneer de definitieve overeenstemming zo ongeveer verwacht wordt. Hoewel de deal theoretisch dus nog kan worden afgeblazen is er al wel groen licht gekomen voor de afgifte van stadsvernieuwingsurgentie voor de huurders van de corporatie en is de peildatum voor de herhuisvesting vastgesteld. Dat lijkt Rot de verkeerde volgorde. Zij wijst er daarnaast op dat de Autoriteit Woningcorporaties (AW) stelt dat er bij de verkoop van sociale woningen maatschappelijk vermogen kan weglekken en dat dit ook schadelijk kan zijn voor de belangen van huurders. Een corporatie moet daarom volgens de wet voor bepaalde verkopen vooraf goedkeuring vragen van de AW. Hoe zit dat in het geval van de Peperstraat, wil Democratisch Zaanstad via schriftelijke vragen te weten komen.

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Rechter verwijst vergunningplicht verkamering naar prullenbak

Wethouder Van der Laan heeft de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de uitspraak. 

Gepubliceerd

op

vergunningplicht verkamering naar de prullenbak

Zaanstad kan het opsplitsen van woningen naar kamerverhuur niet tegenhouden. De huisvestingsregeling waarbij het omzetten naar kamerverhuur via een vergunning geregeld wordt, vergunningplicht verkamering, deugt niet volgens de rechter.

In januari werden er diverse zaken tegen de gemeente aangespannen vanwege geweigerde vergunningen. In de gepubliceerde uitspraak die over vier adressen gaat, is de weigering van Zaanstad vernietigd.

De rechtbank vindt dat de gemeenteraad in de Huisvestingsverordening wel onderbouwd heeft dat er schaarse op de woningmarkt is maar niet dat die schaarste opgelost kan worden door verkamering aan een vergunningsstelsel te onderwerpen.

De rechtbank denkt dat Zaanstad die regeling misschien kan repareren, maar nu kan die dus niet gebruikt worden. Niet alleen de weigeringen zijn vernietigd, de rechtbank schrijft ook dat de “primaire besluiten moeten worden herroepen” wat betekent dat het hele vergunningsstelsel moet worden teruggetrokken. Dat is niet gebeurd.

Jan Doedel

Merkwaardig genoeg staat de verkameringsregeling nog steeds op de website van Zaanstad. En dat terwijl wethouder Harrie van der Laan die uitspraak al bijna een maand op z’n bureau heeft liggen, de uitspraak is op 18 april gedaan en op 21 april online gezet. Van der Laan heeft ook de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de uitspraak. 

Tijdens het Zaanstad Beraad van 20 april vraagt PVV-raadslid Peter van Haasen nog om handhaving op dat gebied omdat er nog steeds volop verkamerd wordt, ook in gebieden waar dit niet is toegestaan. Van Haasen krijgt er veel mail over, “we zijn toch niet voor Jan Doedel aan het werk geweest.” Burgemeester Hamming die als portefeuillehouder Handhaving de vragen beantwoordt, is dan nog niet op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank. Volgens hem geldt de vergunningsregeling nog steeds: “je moet een vergunning aanvragen”.

Als we Van Haasen vragen of de raad op de hoogte is van de uitspraak van de rechtbank zegt hij er niks van te weten: “ik heb er nog niks van gehoord, wat een gezeik, daar zijn we twee jaar mee bezig geweest. Vrijdag heb ik zelfs een afspraak om met Handhaving mee te lopen om de verkamering te controleren.” Ook PvdD-raadslid Stella Pieterson heeft niets over de uitspraak gehoord: “ik zou wel wat meer willen weten over waarom de wethouder dat niet met ons gedeeld heeft.” Annemarie van Nieuwamerongen (VVD): “Dat had gewoon met de raad gedeeld moeten worden.” Menno de Haas (ROSA): “Ik was graag eerder geïnformeerd. Dat zou mijn voorkeur hebben gehad. Maar er zijn kansen om het beter te onderbouwen door de gemeenteraad.” Juliëtte Rot (DZ) vindt het ‘kwalijk’ dat Van der Laan het niet eerder met de raad heeft gedeeld, vooral omdat de zaak diverse keren – onder meer door DZ – aan de orde is gesteld. De partij hoorde ook dat er nog steeds – in weerwil van de regeling – vergunningen werden verleend: “er waren genoeg signalen dat de regeling niet toereiken was.” Rot vindt ook dat er meteen nadat de uitspraak bekend werd ingegrepen had moeten worden: “het is nu een onrechtmatige regeling.”

Huisvestingsbeleid

De uitspraak is een zware klap voor de gemeente. Het tegengaan van kamerverhuur is een speerpunt in het huisvestingsbeleid. Sinds 1 april 2021 moet een eigenaar van een pand waarin kamers verhuurd worden een ‘omzettingsvergunning’ aanvragen, ook is er een omgevingsvergunning nodig. Zonder die twee vergunningen is verkamering niet toegestaan. Die omzettingsvergunning is dus niet goed onderbouwd door de gemeente en het is de vraag of dat kan. Dan zou de gemeente met cijfers moeten aantonen dat verkamering tot langere wachtlijsten en minder beschikbare woonruimte zou moeten leiden.

De regeling is nu zo dat een eigenaar geen omzettingsvergunning krijgt als binnen een afstand van 100 meter al een omzettingsvergunning is (dus als er in de buurt al een pand verkamerd is). In Poelenburg, Peldersveld, Zaandam-Zuid en de Russische Buurt worden helemaal geen omzettingsvergunningen verleend. Die formulering wijst erop dat verdeling van woonruimte en het oplossen van schaarste niet het enige doel was maar dat ook overlast moest worden bestreden. De vergunningplicht voor kamerverhuur geldt ook voor bestaande verhuurders. In het verleden heeft Zaanstad ook al boetes uitgedeeld aan huiseigenaren die zonder vergunning woningen verkamerden. Er zijn inmiddels ruim 60 vergunningen verleend.

Via zijn woordvoerder laat wethouder Harrie van der Laan (POV) weten dat hij pas laat in de middag of morgen kan uitleggen wat het betekent voor het beleid van Zaanstad en waarom de informatie niet met de raad is gedeeld.

Bekijk hier de regeling in Zaanstad

Lees ons dossier Kamerverhuur.

Bron: de Orkaan.nl


Bron: Zaanstad.Nieuws.nl

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

-UPDATE- Huizen Westzaan nog maanden aangewezen op aggregaat!

Liander heeft de aansluiting van de duurzame woningen in nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan op het elektriciteitsnet weer moeten stilleggen

Gepubliceerd

op

Liander heeft de aansluiting van de duurzame woningen in nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan op het elektriciteitsnet weer moeten stilleggen, nu wegens opkomend grondwater. Onderzoek moet uitwijzen wat hiervan de consequenties zijn en dat gaat maximaal 22 weken duren.

De bewoners van de nieuwe huizen zijn al meer dan een jaar afhankelijk van een op vervuilende diesel draaiende stinkende en lawaaiige aggregaat, die er volgens Democratisch Zaanstad voor zorgt dat de stroom regelmatig uitvalt en dat de piekbelasting vanwege elektrisch koken er tussen 17:00 en 20:00 uur toe leidt dat maaltijdbezorgers noodgedwongen af en aan rijden. De partij stelde vragen over de situatie, maar de antwoorden van het college zijn alweer achterhaald door de ontwikkelingen met het grondwater.

Geen natuurvergunning

De drassige ondergrond zorgde eerder ook al voor het stilleggen van het werk, omdat de weg bleek te zijn ‘vastgezet’ om verzakking te voorkomen. Dat was niet bekend bij de netbeheerder, die zich toen genoodzaakt zag om allerlei rapportages af te wachten alvorens aan het breken te kunnen slaan voor een alternatief tracé om de stroomkabel de weg te laten oversteken. Het aggregaat draait zonder (natuur)vergunning omdat het op particuliere grond staat, liet het college DZ ook weten. Er staat inmiddels ook een door Liander geleverde batterij in de wijk die gevoed wordt door de zonnepanelen op de daken. Die kunnen daarmee nu ook een bijdrage leveren aan de stroomvoorziening.

Bron Zaanstad.nieuws.nl

15 maart 2023:

Dieselaggregaat nog steeds onmisbaar in woonwijk De Molenaer

De gasloze, van warmtepompen en zonnepanelen voorziene nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan is voor elektriciteit nog steeds afhankelijk van een diesel slurpende en extreem vervuilende aggregaat, omdat een aansluiting op het overbelaste stroomnet ontbreekt. Democratisch Zaanstad vraagt het college waarom dit al een jaar moet duren.

Dieselwalmen

De aggregaat zorgt voor flink wat overlast bij de bewoners: hij maakt een hoop lawaai, stoot fijnstof uit en de dieselwalmen ruiken ook niet echt aangenaam, schrijft raadslid Jos Kerkhoven in schriftelijke vragen. In augustus 2022 gaf Alliander aan dat er rond oktober dat jaar een normale aansluiting zou zijn, maar dat is nu maanden geleden en het probleem bestaat nog steeds – en dat zonder de bewoners op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Kwetsbare natuur

Kerkhoven wil weten of de toegezegde extra transformatiekast inmiddels geplaatst is door de netwerkbeheerder en of er nu wél een vergunning voor de dieselaggregaat is afgegeven in verband met de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied. Een ‘extreem vervuilende aggregaat die honderden liters diesel verstookt vlakbij een Natura-2000 gebied’ past niet in het beleid van Zaanstad om zorgvuldig om te gaan met kwetsbare natuurgebieden, brengt Kerkhoven in herinnering. Hoe kijkt het college daar gezien de situatie in Westzaan tegenaan?

bron: zaanstadnieuws.nl

Artikel NH Nieuws 29 maart 2023:

Duurzame wijk Westzaan blijft op diesel draaien: ‘Datum oplossing onbekend’

Al die tijd leveren de zonnepanelen ook geen stroom aan het net. Met de komst van een grote batterij naast het aggregaat is de overlast een beetje beperkt en leveren de panelen stroom, maar ook dat werkt niet zoals het moet. “Met kerst viel de stroom uit”, laat Janneke weten. Omdat de wijk van het gas af is, hebben de bewoners niet kunnen koken op de inductieplaten. Volgens de omwonenden komt dat vaker voor. Liander denkt het probleem dit jaar nog te kunnen verhelpen, maar durft dat niet te beloven.

Artikel in NHD 20 maart 2023:

‘Dit is Absurd’

’Duurzame’ nieuwbouwwijk in Westzaan wordt al een jaar van stroom voorzien door een dieselaggregaat (Artikel De Telegraaf 20-3-2023)

Natura 2000 gebied Westzaan en de locatie van de dieselaggregaat:

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Verdiept spoor Guisweg van de baan

Democratisch Zaanstad heeft zich hard gemaakt voor realisatie van een verdiept spoor Guisweg. Helaas heeft de raad in meerderheid gekozen voor een autotunnel.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad heeft gestreden voor wat ze waard is. Helaas was er desondanks geen meerderheid om alsnog het verdiepte spoor bij de Guisweg heel goed te onderzoeken op de slagingskans.

We moeten naast onze inwoners staan, maar in dit project staat Zaanstad tegenover haar inwoners

‘We moeten naast onze inwoners staan’, is de tekst die burgemeester Jan Hamming uitsprak tijdens zijn speech na zijn herbenoeming als burgemeester van Zaanstad. En met die tekst is Democratisch Zaanstad het roerend eens, naast onze inwoners en ondernemers staan zit in het DNA van onze partij. Alleen constateren wij helaas dat het in de Gemeente Zaanstad vaak bij woorden blijft en niet bij daden. Want de gemeente staat vaak tegenover haar inwoners (en ondernemers), zo ook in het dossier ‘Guisweg’.

Verdiept spoor

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat Democratisch Zaanstad als enige reële toekomstbestendige optie voor de Guisweg het verdiepte spoor ziet. De optie die breed leeft onder de inwoners en ondernemers in Koog aan de Zaan en Zaandijk.  Vele zienswijzen, vele gespreken die uitwijzen dat iedereen het spoor wil verdiepen, maar de spreekwoordelijke trein dendert helaas door richting een optie van een autotunnel, fietstunnels, het afsluiten van afslag 2 van de A8 en een veelheid aan extra wegen en rotondes.

Geld

Bizar vinden wij het dat een dossier waar iedereen het eigenlijk over eens is: een verdiept spoor realiseren, toch zo is gepolariseerd.  Waarom dan toch zoveel verdeeldheid? Daar is 1 antwoord op: geld. In alle stukken zien we: ‘Zaanstad betaalt maar 7% van de totale kosten’, dus moeten we vooral heel dankbaar zijn en onze grote wens voor het verdiepte spoor loslaten. Geld zorgt ervoor dat we niet meer luisteren naar onze inwoners, we mogen immers onze partners (Vervoersregio Amsterdam, Provincie NH, Pro rail) niet teleurstellen. Amsterdam en Alkmaar zijn de lachende derden en onze inwoners mogen omrijden, meer verkeer langs hun huizen zien rijden, achter in de rij aansluiten om de A8 op te kunnen komen en fietsen door tunnels ipv gewoon boven de grond.

Maar het gaat toch om onze gemeente? Onze inwoners? Onze toekomst?

Nooit echt goed onderzocht

En weten we wel echt heel zeker dat een verdiept spoor inderdaad een veel duurdere optie is? En weten we wel zeker dat de autotunnel variant niet alsnog veel duurder wordt omdat er grote kans is dat er vanwege de stikstof regels toch van alles niet blijkt te kunnen?  Nee, dat weten we allemaal niet zeker. Het verdiept spoor is nooit echt heel zorgvuldig en goed onderzocht. Wij hebben in de raad voorgesteld om het verdiepte spoor heel serieus te onderzoeken. Dat is slechts tot nu toe alleen met verkenningen en indicaties gedaan. Als we nu namelijk een autotunnel gaan maken dan weten we zeker dat de eerste 100 jaar er geen verdiept spoor gaat komen.

Politieke verdeeldheid

Maar helaas hebben onze voorstellen het niet gehaald. Het is wel een signaal dat er zoveel verdeeldheid is, want met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen is het wel een krappe meerderheid. Geen goed signaal naar de toekomst.

Lees ook de berichten van De Orkaan:

– Een goede weergave van het debat in de raadsvergadering van 6 april 2023 Voorkeursalternatief Guisweg nu definitief – De Orkaan
en
– Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. De mega spoortunnel.Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Kom op, haal je Laatste nieuws boven.

We brengen je met plezier direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending