Feestelijke presentatie Schatrijk Oer-IJ


Namens de fractie van Democratisch Zaanstad is John Steygeman aanwezig geweest bij de presentatie archeoglossy #Schatrijk #Oer-IJ
Onder de aanwezigen, onder meer de Gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, alsook wethouders/ambtenaren van de gemeenten waarin het provinciaal archeologiegebied ligt: Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zaanstad.

Over SCHATRIJK
Jaarlijks verschijnt de archeoglossy SCHATRIJK over een van de tien provinciale archeologiegebieden van Noord-Holland. Dit jaar staat het Oer-IJ centraal. SCHATRIJK Oer-IJ belicht de bijzondere archeologie in dit deel van de provincie op aansprekende en inspirerende wijze. Het magazine is ontwikkeld en samengesteld door Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland, in opdracht van de provincie.

Indrukwekkend hoe sporen in ons landschap de rijkdom van onze historie uitdrukken.