Handhavingsverzoek Biomassacentrale Zaandam

Adviseur die Democratische Zaanstad heeft ingeschakeld, Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB), stelt Omgevingsdienst Noord-Holland Noord in gebreke wegens het niet tijdig nemen van een besluit op hun handhavingsverzoek van 27 maart 2021.

Er blijkt een 16-voudige overschrijding van de maximale vergunde ammoniakvracht te zijn. MOB verzoekt het stilleggen van de biomassacentrale totdat wel aan de ammoniaknormering van de natuurvergunning wordt voldaan en als er kan worden aangetoond door metingen dat deze binnen de normeringen vallen van de Wet natuurbescherming.