Volg ons

📂 Grondbeleid

Geen grond meer beschikbaar in Zaanstad voor middelgrote en kleine bedrijven

Niet alleen op de woningbouwopgaaf richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.

Gepubliceerd

op

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Voor kleine tot middelgrote ondernemers is geen grond meer beschikbaar die ze kunnen kopen. Dat schrijft Democratisch Zaanstad in schriftelijke vragen. De nog beschikbare grond op industriegebied HoogTij in Westzaan is volgens raadslid Sebastiaan Neele al volledig gereserveerd voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege de binnenstedelijke ontwikkelingen.

Neele wil weten welke afspraken zijn er op dit moment al bekend zijn bij het college en waarom ‘ambtenaren aangegeven dat er geen plaats meer is op HoogTij voor bedrijven die een grootte wensen tussen de 1000 en 3000 vierkante meter’. Kunnen grotere percelen niet worden gesplist om tegemoet te komen aan de wensen van deze ondernemers? DZ stelt dat het college zich niet alleen op de woningbouwopgaaf kan richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.  Wat wordt eraan gedaan om kleinschalige bedrijvigheid te behouden?

Voorrang lokale bedrijven

‘Wat Democratisch Zaanstad betreft zou de focus meer moeten liggen op kleine en middelgrote ondernemingen die veel groeipotentie hebben,’ schrijft Neele, die grondreserveringen op HoogTij ‘voorbarig’ noemt en vindt dat daarbij het uitgangspunt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ zou moeten worden gehanteerd. Lokale bedrijven zouden bovendien voorrang moeten krijgen bij de toekenning van grond. Grote bedrijven aan Zaanstad binden is wel een wens van DZ, maar dus niet via het vrijhouden van ruimte op HoogTij voor bedrijfsverplaatsingen.

Hier onze vragen aan het College:

DZ Vragen:


artikel 51 vragen

Antwoord B&W Zaanstad:


Beantwoording artikel 51 vragen DZ inzake Bedrijvigheid

Bestuur en financiën

DZ wil de onderste steen boven krijgen over het gevoerde erfpachtbeleid door de gemeente Zaanstad en dient een motie in voor een grondig onderzoek naar dat erfpachtbeleid

DZ wil dat de gemeente in het vervolg een ‘juist en rechtvaardig erfpachtbeleid’ gaat voeren.

Gepubliceerd

op

Het gerechtshof Den Haag heeft in eerste aanleg op 28 november 2018 geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Daarop is de gemeente in hoger beroep gegaan maar dat appel is, voor zover wij uit het tussen arrest begrijpen, afgewezen en wordt de gemeente door het gerechtshof gevraagd om haar erfpachters alsnog een redelijke aanbieding te doen voor het afkopen van erfpacht.

Tot 2 keer toe, slaat de gemeente de plank mis met het door haar gevoerde erfpachtbeleid bij het gerechtshof en DZ wil nu een onafhankelijk onderzoek naar dat erfpachtbeleid in opdracht van de gemeente raad. Het doel moge duidelijk zijn, DZ wil paralel aan de afwikkeling van zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vs de Gemeente Zaanstad, waarborgen dat de gemeente Zaanstad in het vervolg (en de toekomst) een juist en rechtvaardig erfpachtbeleid gaat voeren. DZ hoopt en verwacht dat zij voor deze motie de steun van haar coalitie partners in de raad zal krijgen.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl :

Het Haagse gerechtshof wil meer informatie van Zaanstad om tot een eindoordeel over het lokale erfpachtbeleid te kunnen komen. Sinds 1995 biedt de gemeente particuliere woningbezitters met erfpacht de mogelijkheid om de grond (het bloot eigendom) te kopen, maar in 2007 werd dat opeens vele malen duurder.

De Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vindt dit onterecht en heeft een collectieve actie ingesteld tegen de gemeente. Zij vindt dat erfpachters, anders dan vroeger, te veel moeten betalen wanneer ze de grond bij hun huis willen kopen. Voordat het Haagse gerechtshof definitief een besluit neemt over het in 2007 gewijzigde beleid, wil het meer informatie hebben van de gemeente. Dat blijkt uit een tussenarrest.

Te abrupt ingevoerd

De gemeente moet nu eerst uitleggen hoe zij de koopsom precies berekent. Verder heeft het Hof beslist dat het nieuwe beleid over de koopprijs van de grond te plotseling is ingevoerd. Dat had zo niet gemogen. Op 10 februari 2022 is de volgende zitting, waarbij de ruziënde partijen en hun advocaten worden gehoord. De gemeente moet van tevoren nog schriftelijk verdere informatie geven.

Motie DZ

Democratisch Zaanstad heeft aangekondigd met een motie te komen voor een grondig en onafhankelijk onderzoek naar het erfpachtbeleid. DZ wil waarborgen dat de gemeente in het vervolg een ‘juist en rechtvaardig erfpachtbeleid’ gaat voeren. De partij hoopt en verwacht dat er voor de motie genoeg steun te vinden zal zijn in de raad.

Lees verder

Bestuur en financiën

Deel Forbostrook verkocht? Brugemann Kaas heeft ‘optie’

Gepubliceerd

op

Artikel De Orkaan:
Zaanstad heeft beloofd een deel van de Forbostrook (rand van Saendelft) de komende vijf jaar niet te verkopen maar te bestemmen voor het buurt-initiatief ‘Groen Waterrijk’. Bouwen zou daardoor voorlopig niet mogelijk zijn.

Zaanstad lijkt nu een ander deel van de Forbostrook te hebben toegezegd aan Brugemann Kaas uit Assendelft. De gemeente zou het organiseren van het festival Babbels Live op de Forbostrook tegenhouden – dat zou tegen de afspraken zijn.

Jos Brugemann van de kaashandel bevestigt tegenover De Orkaan dat er een ‘optie’ is en dat ze op de Forbostrook willen gaan bouwen. Over de termijn kan hij nog niks zeggen, en ook niet over wat en wanneer er aan de Noorderweg gebouwd gaat worden, “dat zijn alleen nog maar plannen”.

Groen Waterrijk is gevestigd op het zuid-oostelijke deel van de Forbostrook. Dat deel is door Zaanstad voor vijf jaar uit de verkoop gehaald. Brugemann zou een optie hebben op een ander deel (noord-westen).

Juliëtte Rot van DZ heeft vragen over de verkoop en het niet doorgaan van Babbels Live aan B&W gesteld. Zij zegt dat toegezegd is dat Babbels Live welkom is op het terrein (op de tekeningen is een ‘evenemententerrein’ ingetekend), maar dat de praktijk anders is. Babbels kan niet uitwijken naar een alternatieve locatie. Rot vraagt of dat klopt, waarom Babbels daar niet kan en welke alternatieven er volgens Zaanstad dan zijn. En gaat de gemeente de ondernemers compenseren als het niet door mag gaan?

Noorderweg

Rot stelt dat Brugemann Kaas een deel van het terrein toegezegd zou hebben gekregen om daar een nieuwe pand neer te zetten, “het zou gaan om een uitruil met een terrein waarop zich een pand van Brugemann Kaas bevindt, waar op termijn 20 appartementen gerealiseerd zullen worden.”

Brugemann is nu aan de Noorderweg gevestigd. Rot vraagt om Zaanstad de afspraak om niet te verkopen, probeert te omzeilen door voor ‘uitruil’ (gesloten beurs) te gaan.

“klopt het dat de consequentie van uitruil in dit geval hetzelfde is als bij verkoop van het terrein? Wat is de reden dat de gemeente geen open kaart heeft gespeeld met de organisator en ondernemer over de deal met
Brugemann Kaas?”

Bij Brugemann gaat men uit van verhuizing en koop, vandaar de ‘optie’ op het stuk Forbostrook. Maar volgens de ondernemer zou de optie dus een ander deel betreffen.

De Forbostrook is een hoofdpijndossier voor Zaanstad. Eerdere plannen voor woningbouw sneuvelden omdat Forbo (volgens de verwachting) bezwaar maakte tegen de bouw. In 2014 was een deel toegezegd – zonder de raad in te lichten – om daar een moskee te bouwen. De plannen voor die moskee zijn er nog steeds, maar de financiering is nog steeds niet rond.

Lees verder

Bestuur en financiën

Zaanstad gaat in beroep tegen vonnis inzake erfpacht

Gepubliceerd

op

Wij hebben vragen gesteld waarom Zaanstad in hoger beroep gaat tegen het vonnis inzake erfpacht.

En welke juridische en financiële consequenties dit heeft wanneer de uitspraak in stand blijft.

2019-02-15 Technische vragen inzake Instellen hoger beroep tegen vonnis inzake omzetten recht van erfpacht naar vol eigendom en de Algemene Bepalingen Erfpacht'
Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending