Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Gemeenteraad ZNSTD laat erfpachters opnieuw in de kou staan

BEZ is verbaasd over de opstelling en soms bijna agressieve houding van raadsleden en schrikt ook hoe kennisgebrek van raadsleden tot tendentieuze betogen leid.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad (DZ) wilde een onderzoek instellen naar het gevoerde erfpachtbeleid van de gemeente Zaanstad in de afgelopen jaren. Naast de slepende zaak die de BEZ al vanaf 2012 met de gemeente voert, wil zij zich ervan zeker stellen dat het gevoerde erfpachtbeleid van Zaanstad nu én in de toekomst voldoet aan de normen en eisen die consumentenbescherming stelt aan een financieel product als erfpacht.

Ook heeft de raad onvoldoende kennis over het gevoerde beleid en wil zij een onafhankelijk onderzoek om een benchmark op het beleid te doen ter voorbereiding op mogelijke wijzigingen.

Berenschot

Aanleiding om dit onderzoek ook in Zaanstad te laten plaatsvinden, waren de onthutsende ervaringen en resultaten uit het Berenschot onderzoek en rapport in Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het amendement op initiatief van Diederik Boomsma (CDA) over het volksinitiatief van SEBA (Stichting Erfpachters Belang Amsterdam) voor een extern onderzoek naar het erfpachtbeleid.

Tweede Kamer

Vrij recent zijn er naar aanleiding van het Berenschot rapport op 11 oktober 2021 in de Tweede kamer ook moties die pleiten voor consumentenbescherming. Deze zijn door erfpachters ingediend en unaniem door alle politieke partijen ondersteund en aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat het morgen gelijk beter gaat met de erfpachters in Amsterdam of Nederland. Bekijk hier de moties:

  1. Motie consumentenbescherming erfpacht, aangenomen
  2. Motie Excessieve stijging erfpact, aangenomen
  3. Motie Lagere bescherming erfpacht, aangenomen

Kat uit de boom kijken, of beginnen

DZ heeft gemeend niet te wachten op wat er landelijk onderzocht moet worden en nam het voortouw om het onderzoek te starten naar de situatie in Zaanstad. Dat zou een vertaling, het werk of de aanpassing naar mogelijk landelijke normen van erfpachtbeleid met opgenomen consumentenbescherming alleen maar vereenvoudigen. Helemaal als die tijd komt dat ook de AFM daar beleid en regels voor gaat opstellen.

Tevens zou de Zaanse erfpachter en toekomstige aspirant huizenkoper met erfpacht in Zaanstad vandaag of morgen al sneller, correct en beter door de gemeente over erfpacht of BKZ geïnformeerd worden. En dan met aanbevelingen uit onderzoek. Onafhankelijk onderzoek is nodig om vast te stellen welke risico’s inwoners lopen en ook de gemeente zelf, die zich als een goede ‘huisvader’ zorgen zou moeten maken over diens beide belangen.

Welzijn inwoners

De vertegenwoordigende partijen in de gemeenteraad hebben volgens Juliëtte Esmée Rot het recht te weten waar erfpacht precies over gaat. Dit gaat op als men spreekt over de totstandkoming van een parameter als ‘grondquote’ op basis waarvan erfpachtcanons en erfpacht afkoopprijzen worden berekend door de gemeente. Dit alles heeft immers direct impact op de kosten van wonen en welzijn van inwoners in Zaanstad! Als een gemeenteraad het al niet begrijpt of kan uitleggen, hoe mag dan worden verwacht dat een raad zijn taak kan uitvoeren? Laat staan dat een inwoner het begrijpt om daarover een weloverwogen financiële beslissing te nemen een woning op erfpacht of BKZ te kopen.

Want een doorn in het oog is ook de zogenaamde BKZ regeling die wordt gepromoot als instapmodel om op goedkope grond te kunnen wonen en kopen. Het lijkt erop dat de hoofdpijn voor de BKZ koper toch echt begint na voltooiing van de afgekochte periode (meestal 10 jaar) en het dan pijnlijk of moeilijk wordt om aan de verhoogde canon- of afkoopprijzen te kunnen voldoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als die koper intussen niet een dikke salarispromotie heeft kunnen maken.

Geen steun andere partijen voor DZ amendement

DZ diende een amendement onderzoek erfpacht in dat op donderdag 9 november 2021 tijdens de vergadering van de gemeenteraad voor de behandeling van de begroting 2022-2025 van Zaanstad is behandeld. Het DZ amendement kunt u hier lezen.

Het DZ amendement onderzoek erfpacht haalde het op 9 november 2021 niet in de stemming van de gemeenteraad. Slechts 3 politieke partijen stemde voor het amendement voor een onderzoek naar erfpacht beleid. De rest van de partijen stemde tegen!

Besluiten gehuld in politieke mist

Verbaasd en verbluft lijkt het nu wel of de geschiedenis zich herhaalt in Zaanstad. Ook tijdens het Zaanstadberaad van 27 augustus 2015 heeft de voltallige Gemeenteraad meerderheid plotseling ook haar volledige steun gegeven aan de zienswijze en uitvoeringsregels voor erfpacht van burgemeester en wethouders in Zaanstad. Dit ondanks de steun toezeggingen aan erfpachters!

Bijna geen enkele politieke partij in Zaanstad heeft kennelijk nog een ruggengraat over om haar lokale erfpachters in Zaanstad een hart onder de riem te steken of te helpen. Dit kijkende naar een procesgang van BEZ bij het Hof in Den Haag, gezien de aangenomen moties in de tweede kamer. Het lijkt erop dat de politieke partijen in de gemeenteraad helemaal hun eigen politieke agenda bedrijven die ver weg staat van hun erfpachters kiezers. Twee voorbeelden:

CDA Amsterdam: Diederik Boomsma (CDA) was in Amsterdam de initiatiefnemer om hun erfpachters te helpen met het Berenschot onderzoek.

En wat doet het CDA Zaanstad nu? Zij stemt tegen het amendement en verwerpt het zelfde amendement in Zaanstad !?

Begrijpt u de logica? Heeft u nog vertrouwen in de synchronisatie van visie en beleid bij grote landelijke politieke partijen? Wij zijn hem kwijt……

VVD Zaanstad: Jarenlange beloftes over kortingen bij de afkoop van erfpacht, erfpacht moet afgeschaft worden etc.. etc…

VVD Zaanstad nu, stemt tegen het amendement en verwerpt het amendement in Zaanstad !?

BEZ is verbaasd over de opstelling en soms bijna agressieve houding van raadsleden en schrikt ook hoe kennisgebrek van raadsleden tot tendentieuze betogen leid. Wij delen met u twee fragmenten voorzien van commentaar.

PVV:

VVD:

Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Voor alle trouwe erfpachters en kiezers die ons altijd om stemadvies vragen , hebben wij maar één advies: Ga voor de partij met groene vinkjes hieronder. Snel knip en klaar dit keer. Hieronder ziet u welke politieke partijen in Zaanstad voor of tegen het DZ amendement onderzoek erfpacht hebben gestemd:Partij Voor Tegen
CDA Tegen
CU Tegen
D66 Tegen
DENK Tegen
DZ Voor
GL Tegen
LZ Voor
POV Voor
PvdA Tegen
PvdD Tegen
PVV Tegen
ROSA Tegen
SP Tegen
VVD Tegen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Iedere speeltuin op de juiste plek in de buurt

Volg het plan van bewoners in Krommenie door oa de voetbalkooi op de Harpraam te behouden.

Gepubliceerd

op

Democatisch Zaanstad komt met een motie om de plannen voor het omgooien van  enkele speelvoorzieningen in Krommenie van tafel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de omwonenden. Of vrijwel alle omwonenden: één huishouden diende 360 klachten in tegen de huidige situatie, die de rest van de buurt zo wil houden.

Eén van de bewoners sprak onlangs in tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en hield een warm pleidooi om de voetbalkooi aan het Harpraam Krommenie niet te verwijderen en te vervangen door een inclusieve speelplaats, zoals de gemeente voorstelt. De voetbalkooi zit behalve dat ene gezin niemand in de weg en er wordt al dertien jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zaanstad wil hem verplaatsen naar de speeltuin in de Popelstraat, maar daar willen ze eveneens het liefst de huidige situatie handhaven. Een inclusieve speeltuin zou volgens de bewones van het plan Fortuin en de Snuiverbuurt prima in de speeltuin aan de Spinozahof passen: daar liggen al kunststof tegels en de huidige toestellen zijn aan vervanging toe. ‘Binnen straal van 300 meter heb je dan drie prachtige speelvoorzieniengen met elk een eigen karakter,’ zo werd de raad voorgehouden.

Participatie

Met dat in het achterhoofd komt DZ-raadslid Marianne de Boer op 24 mei met een motie om de voorstellen van de buurt over te nemen. De voetbalkooi hoeft dan niet ‘weggemoffeld’ te worden en in de Spinozahof kan een volwaardige inclusieve speeltuin komen waar ook kinderen met een handicap volop kunnen meedoen. De Boer noemt het belangrijk dat zowel ouders als kinderen hun wensen voor speelgelegenheden kunnen uiten en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat laatste is volgens de bewoners in Krommenie onvoldoende gebeurd.

bron: Zaanstad.nieuws

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Opnieuw vragen over storingen van de Bernhardbrug

De storingen van de brug hebben grote gevolgen: Hulpdiensten moeten flink omrijden met alle consequenties van dien!

Gepubliceerd

op

In navolging van onze vragen van vorige week over de storingen op de Bernhardbrug hebben we de volgende actualiteitsvragen:

1. De brug is weer in storing, hulpdiensten moeten zelfs omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft. Wij hebben vorige al gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeersstromen en juiste communicatie. Is het college het met DZ eens dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, incl hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen?

2. Wat gaat het college doen om de storingen zsm te verhelpen? (Bijv het onderzoek incl te nemen maatregelen versneld worden, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is danwel handmatige bediening inzetten)

3. We hebben de vorige keer gevraagd naar een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. We hebben inmiddels een excuses aan de schippers gezien, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Onbegrip bij DZ over sluiten Bernhardbrug

Het goed functioneren van de bruggen in Zaanstad zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het ‘onbegrijpelijk dat het goed functioneren van de bruggen nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft’ en gaat donderdag het college aan de tand voelen over de sluiting van de Prins Bernhardbrug in Zaandam voor de scheepvaart.

Volgens raadslid Marianne de Boer is ‘al een tijdlang bekend’ dat de slagboom voor fietsers (veel) later dichtging dan de slagboom voor auto’s en zij vraagt zich af waarom deze situatie niet eerder is opgelost. Ze maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de sluiting voor het bedrijfsleven. De Zaan is een belangrijke doorvaartroute voor de beroepsvaart. ‘Het is een drama voor schippers. Waarom meteen de brug dicht houden? Was er geen andere oplossing, bijvoorbeeld handmatige bediening?’ Zaanstad is inmiddels een onderzoek gestart naar de technische mankementen. Kleinere schepen kunnen nog wel onder het vaste deel van de brug door varen, aan de oostkant van de Zaan. 

bron: Zaanstad.nieuws.nl en De Orkaan

Verder lezen

Trending