Gemeenteraad ZNSTD laat erfpachters opnieuw in de kou staan

Democratisch Zaanstad (DZ) wilde een onderzoek instellen naar het gevoerde erfpachtbeleid van de gemeente Zaanstad in de afgelopen jaren. Naast de slepende zaak die de BEZ al vanaf 2012 met de gemeente voert, wil zij zich ervan zeker stellen dat het gevoerde erfpachtbeleid van Zaanstad nu én in de toekomst voldoet aan de normen en eisen die consumentenbescherming stelt aan een financieel product als erfpacht.

Ook heeft de raad onvoldoende kennis over het gevoerde beleid en wil zij een onafhankelijk onderzoek om een benchmark op het beleid te doen ter voorbereiding op mogelijke wijzigingen.

Berenschot

Aanleiding om dit onderzoek ook in Zaanstad te laten plaatsvinden, waren de onthutsende ervaringen en resultaten uit het Berenschot onderzoek en rapport in Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het amendement op initiatief van Diederik Boomsma (CDA) over het volksinitiatief van SEBA (Stichting Erfpachters Belang Amsterdam) voor een extern onderzoek naar het erfpachtbeleid.

Tweede Kamer

Vrij recent zijn er naar aanleiding van het Berenschot rapport op 11 oktober 2021 in de Tweede kamer ook moties die pleiten voor consumentenbescherming. Deze zijn door erfpachters ingediend en unaniem door alle politieke partijen ondersteund en aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat het morgen gelijk beter gaat met de erfpachters in Amsterdam of Nederland. Bekijk hier de moties:

  1. Motie consumentenbescherming erfpacht, aangenomen
  2. Motie Excessieve stijging erfpact, aangenomen
  3. Motie Lagere bescherming erfpacht, aangenomen

Kat uit de boom kijken, of beginnen

DZ heeft gemeend niet te wachten op wat er landelijk onderzocht moet worden en nam het voortouw om het onderzoek te starten naar de situatie in Zaanstad. Dat zou een vertaling, het werk of de aanpassing naar mogelijk landelijke normen van erfpachtbeleid met opgenomen consumentenbescherming alleen maar vereenvoudigen. Helemaal als die tijd komt dat ook de AFM daar beleid en regels voor gaat opstellen.

Tevens zou de Zaanse erfpachter en toekomstige aspirant huizenkoper met erfpacht in Zaanstad vandaag of morgen al sneller, correct en beter door de gemeente over erfpacht of BKZ geïnformeerd worden. En dan met aanbevelingen uit onderzoek. Onafhankelijk onderzoek is nodig om vast te stellen welke risico’s inwoners lopen en ook de gemeente zelf, die zich als een goede ‘huisvader’ zorgen zou moeten maken over diens beide belangen.

Welzijn inwoners

De vertegenwoordigende partijen in de gemeenteraad hebben volgens Juliëtte Esmée Rot het recht te weten waar erfpacht precies over gaat. Dit gaat op als men spreekt over de totstandkoming van een parameter als ‘grondquote’ op basis waarvan erfpachtcanons en erfpacht afkoopprijzen worden berekend door de gemeente. Dit alles heeft immers direct impact op de kosten van wonen en welzijn van inwoners in Zaanstad! Als een gemeenteraad het al niet begrijpt of kan uitleggen, hoe mag dan worden verwacht dat een raad zijn taak kan uitvoeren? Laat staan dat een inwoner het begrijpt om daarover een weloverwogen financiële beslissing te nemen een woning op erfpacht of BKZ te kopen.

Want een doorn in het oog is ook de zogenaamde BKZ regeling die wordt gepromoot als instapmodel om op goedkope grond te kunnen wonen en kopen. Het lijkt erop dat de hoofdpijn voor de BKZ koper toch echt begint na voltooiing van de afgekochte periode (meestal 10 jaar) en het dan pijnlijk of moeilijk wordt om aan de verhoogde canon- of afkoopprijzen te kunnen voldoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als die koper intussen niet een dikke salarispromotie heeft kunnen maken.

Geen steun andere partijen voor DZ amendement

DZ diende een amendement onderzoek erfpacht in dat op donderdag 9 november 2021 tijdens de vergadering van de gemeenteraad voor de behandeling van de begroting 2022-2025 van Zaanstad is behandeld. Het DZ amendement kunt u hier lezen.

Het DZ amendement onderzoek erfpacht haalde het op 9 november 2021 niet in de stemming van de gemeenteraad. Slechts 3 politieke partijen stemde voor het amendement voor een onderzoek naar erfpacht beleid. De rest van de partijen stemde tegen!

Besluiten gehuld in politieke mist

Verbaasd en verbluft lijkt het nu wel of de geschiedenis zich herhaalt in Zaanstad. Ook tijdens het Zaanstadberaad van 27 augustus 2015 heeft de voltallige Gemeenteraad meerderheid plotseling ook haar volledige steun gegeven aan de zienswijze en uitvoeringsregels voor erfpacht van burgemeester en wethouders in Zaanstad. Dit ondanks de steun toezeggingen aan erfpachters!

Bijna geen enkele politieke partij in Zaanstad heeft kennelijk nog een ruggengraat over om haar lokale erfpachters in Zaanstad een hart onder de riem te steken of te helpen. Dit kijkende naar een procesgang van BEZ bij het Hof in Den Haag, gezien de aangenomen moties in de tweede kamer. Het lijkt erop dat de politieke partijen in de gemeenteraad helemaal hun eigen politieke agenda bedrijven die ver weg staat van hun erfpachters kiezers. Twee voorbeelden:

CDA Amsterdam: Diederik Boomsma (CDA) was in Amsterdam de initiatiefnemer om hun erfpachters te helpen met het Berenschot onderzoek. Een wat doet het CDA Zaanstad? Zij stemt nu tegen het amendement en verwerpt het amendement in Zaanstad !?

Begrijpt u de logica? Heeft u nog vertrouwen in de synchronisatie van visie en beleid bij grote landelijke politieke partijen? Wij zijn hem kwijt……

VVD Zaanstad: Jarenlange beloftes over kortingen bij de afkoop van erfpacht, erfpacht moet afgeschaft worden etc.. etc… VVD Zaanstad nu stemt tegen het amendement en verwerpt het amendement in Zaanstad!?

BEZ is verbaasd over de opstelling en soms bijna agressieve houding van raadsleden en schrikt ook hoe kennisgebrek van raadsleden tot tendentieuze betogen leid. Wij delen met u twee fragmenten voorzien van commentaar.

PVV:

VVD:

Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Voor alle trouwe erfpachters en kiezers die ons altijd om stemadvies vragen , hebben wij maar één advies: Ga voor de partij met groene vinkjes hieronder. Snel knip en klaar dit keer. Hieronder ziet u welke politieke partijen in Zaanstad voor of tegen het DZ amendement onderzoek erfpacht hebben gestemd:Partij Voor Tegen
CDA Tegen
CU Tegen
D66 Tegen
DENK Tegen
DZ Voor
GL Tegen
LZ Voor
POV Voor
PvdA Tegen
PvdD Tegen
PVV Tegen
ROSA Tegen
SP Tegen
VVD Tegen