Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Gemeenteraad ZNSTD laat erfpachters opnieuw in de kou staan

BEZ is verbaasd over de opstelling en soms bijna agressieve houding van raadsleden en schrikt ook hoe kennisgebrek van raadsleden tot tendentieuze betogen leid.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad (DZ) wilde een onderzoek instellen naar het gevoerde erfpachtbeleid van de gemeente Zaanstad in de afgelopen jaren. Naast de slepende zaak die de BEZ al vanaf 2012 met de gemeente voert, wil zij zich ervan zeker stellen dat het gevoerde erfpachtbeleid van Zaanstad nu én in de toekomst voldoet aan de normen en eisen die consumentenbescherming stelt aan een financieel product als erfpacht.

Ook heeft de raad onvoldoende kennis over het gevoerde beleid en wil zij een onafhankelijk onderzoek om een benchmark op het beleid te doen ter voorbereiding op mogelijke wijzigingen.

Berenschot

Aanleiding om dit onderzoek ook in Zaanstad te laten plaatsvinden, waren de onthutsende ervaringen en resultaten uit het Berenschot onderzoek en rapport in Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het amendement op initiatief van Diederik Boomsma (CDA) over het volksinitiatief van SEBA (Stichting Erfpachters Belang Amsterdam) voor een extern onderzoek naar het erfpachtbeleid.

Tweede Kamer

Vrij recent zijn er naar aanleiding van het Berenschot rapport op 11 oktober 2021 in de Tweede kamer ook moties die pleiten voor consumentenbescherming. Deze zijn door erfpachters ingediend en unaniem door alle politieke partijen ondersteund en aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat het morgen gelijk beter gaat met de erfpachters in Amsterdam of Nederland. Bekijk hier de moties:

  1. Motie consumentenbescherming erfpacht, aangenomen
  2. Motie Excessieve stijging erfpact, aangenomen
  3. Motie Lagere bescherming erfpacht, aangenomen

Kat uit de boom kijken, of beginnen

DZ heeft gemeend niet te wachten op wat er landelijk onderzocht moet worden en nam het voortouw om het onderzoek te starten naar de situatie in Zaanstad. Dat zou een vertaling, het werk of de aanpassing naar mogelijk landelijke normen van erfpachtbeleid met opgenomen consumentenbescherming alleen maar vereenvoudigen. Helemaal als die tijd komt dat ook de AFM daar beleid en regels voor gaat opstellen.

Tevens zou de Zaanse erfpachter en toekomstige aspirant huizenkoper met erfpacht in Zaanstad vandaag of morgen al sneller, correct en beter door de gemeente over erfpacht of BKZ geïnformeerd worden. En dan met aanbevelingen uit onderzoek. Onafhankelijk onderzoek is nodig om vast te stellen welke risico’s inwoners lopen en ook de gemeente zelf, die zich als een goede ‘huisvader’ zorgen zou moeten maken over diens beide belangen.

Welzijn inwoners

De vertegenwoordigende partijen in de gemeenteraad hebben volgens Juliëtte Esmée Rot het recht te weten waar erfpacht precies over gaat. Dit gaat op als men spreekt over de totstandkoming van een parameter als ‘grondquote’ op basis waarvan erfpachtcanons en erfpacht afkoopprijzen worden berekend door de gemeente. Dit alles heeft immers direct impact op de kosten van wonen en welzijn van inwoners in Zaanstad! Als een gemeenteraad het al niet begrijpt of kan uitleggen, hoe mag dan worden verwacht dat een raad zijn taak kan uitvoeren? Laat staan dat een inwoner het begrijpt om daarover een weloverwogen financiële beslissing te nemen een woning op erfpacht of BKZ te kopen.

Want een doorn in het oog is ook de zogenaamde BKZ regeling die wordt gepromoot als instapmodel om op goedkope grond te kunnen wonen en kopen. Het lijkt erop dat de hoofdpijn voor de BKZ koper toch echt begint na voltooiing van de afgekochte periode (meestal 10 jaar) en het dan pijnlijk of moeilijk wordt om aan de verhoogde canon- of afkoopprijzen te kunnen voldoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als die koper intussen niet een dikke salarispromotie heeft kunnen maken.

Geen steun andere partijen voor DZ amendement

DZ diende een amendement onderzoek erfpacht in dat op donderdag 9 november 2021 tijdens de vergadering van de gemeenteraad voor de behandeling van de begroting 2022-2025 van Zaanstad is behandeld. Het DZ amendement kunt u hier lezen.

Het DZ amendement onderzoek erfpacht haalde het op 9 november 2021 niet in de stemming van de gemeenteraad. Slechts 3 politieke partijen stemde voor het amendement voor een onderzoek naar erfpacht beleid. De rest van de partijen stemde tegen!

Besluiten gehuld in politieke mist

Verbaasd en verbluft lijkt het nu wel of de geschiedenis zich herhaalt in Zaanstad. Ook tijdens het Zaanstadberaad van 27 augustus 2015 heeft de voltallige Gemeenteraad meerderheid plotseling ook haar volledige steun gegeven aan de zienswijze en uitvoeringsregels voor erfpacht van burgemeester en wethouders in Zaanstad. Dit ondanks de steun toezeggingen aan erfpachters!

Bijna geen enkele politieke partij in Zaanstad heeft kennelijk nog een ruggengraat over om haar lokale erfpachters in Zaanstad een hart onder de riem te steken of te helpen. Dit kijkende naar een procesgang van BEZ bij het Hof in Den Haag, gezien de aangenomen moties in de tweede kamer. Het lijkt erop dat de politieke partijen in de gemeenteraad helemaal hun eigen politieke agenda bedrijven die ver weg staat van hun erfpachters kiezers. Twee voorbeelden:

CDA Amsterdam: Diederik Boomsma (CDA) was in Amsterdam de initiatiefnemer om hun erfpachters te helpen met het Berenschot onderzoek.

En wat doet het CDA Zaanstad nu? Zij stemt tegen het amendement en verwerpt het zelfde amendement in Zaanstad !?

Begrijpt u de logica? Heeft u nog vertrouwen in de synchronisatie van visie en beleid bij grote landelijke politieke partijen? Wij zijn hem kwijt……

VVD Zaanstad: Jarenlange beloftes over kortingen bij de afkoop van erfpacht, erfpacht moet afgeschaft worden etc.. etc…

VVD Zaanstad nu, stemt tegen het amendement en verwerpt het amendement in Zaanstad !?

BEZ is verbaasd over de opstelling en soms bijna agressieve houding van raadsleden en schrikt ook hoe kennisgebrek van raadsleden tot tendentieuze betogen leid. Wij delen met u twee fragmenten voorzien van commentaar.

PVV:

VVD:

Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Voor alle trouwe erfpachters en kiezers die ons altijd om stemadvies vragen , hebben wij maar één advies: Ga voor de partij met groene vinkjes hieronder. Snel knip en klaar dit keer. Hieronder ziet u welke politieke partijen in Zaanstad voor of tegen het DZ amendement onderzoek erfpacht hebben gestemd:Partij Voor Tegen
CDA Tegen
CU Tegen
D66 Tegen
DENK Tegen
DZ Voor
GL Tegen
LZ Voor
POV Voor
PvdA Tegen
PvdD Tegen
PVV Tegen
ROSA Tegen
SP Tegen
VVD Tegen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Op Expeditie in Zaanstad Noord

Fractieleden Sebastiaan, John en Marianne laten zich informeren over verschillende projecten en ideeën in Zaanstad Noord.

Gepubliceerd

op

Fractieleden van Democratisch Zaanstad, John Steygeman, Sebastiaan Neele en Marianne de Boer zijn zaterdag aanwezig geweest bij de ‘MAAK Zaanstad expeditie’. De fietstocht bracht geïnteresseerde inwoners en raadsleden naar verschillende plekken in Assendelft, Krommenie, Wormerveer en Westknollendam om de op stapel staande ontwikkelingen aldaar te bespreken. 

De fietsroutes langs informatiepunten

Sebastiaan: ‘Vandaag ben ik bij mijn eerste werkbezoek geweest. Vele goede informatieve en inhoudelijke gesprekken gehad en zelf nog weer een paar puntjes meegekregen waar we mee aan de gang kunnen! (We blijven kritisch 😊) Het weer was, tegen verwachting in, zeer goed en mede daardoor was het, voor mijzelf sprekende, een geslaagde middag. Dank voor de organisatie en ook dank aan wethouder Rene Tuijn voor de duiding’. 

John, Sebastiaan en Very(PVV)
Sebastiaan in gesprek bij het Groote Weiver

Opkomst

De opkomst viel wat tegen. Marianne trof Wijkmanager David Kooi een beetje verlaten aan bij een kraampje in Saendelft, Kreekrijk. ‘Er waren tegen het einde van de dag maar 12 mensen geweest’. Desondanks zijn er wel mooie gesprekken gevoerd. 

Marianne met haar jongens in gesprek met wijkmanager David Kooi

Jongeren

In Saendelft vertelde hij over de initiatieven die er lopen om de jongeren daar ‘in het gareel te houden’. De wijk kent veel jongeren, de wijk ‘pubert’ zou je kunnen zeggen. Wens is om meer jongerenwerkers aan te stellen. 

Voetbal

In de ochtend vond John Steygeman zelfs nog tijd voor bezoek aan een sportvereniging. Ditmaal bij voetbalvereniging Hercules in Zaandam. ⚽️ Democratisch Zaanstad draagt sport een warm hart toe en gaat regelmatig op bezoek en in gesprek om te kijken wat we als politieke partij kunnen betekenen voor onze sportverenigingen.

John bij de voetbal vereniging
Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Verdeling tijdelijke woonunits bron van zorg DZ 

De plaatsing van 192 tijdelijke woningen op het braakliggende terrein langs de Noorderveenweg in Assendelft houdt niet alleen de omwonenden bezig, maar ook Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

bron Zaanstad.nieuws.nl

De plaatsing van 192 tijdelijke woningen op het braakliggende terrein langs de Noorderveenweg in Assendelft houdt niet alleen de omwonenden bezig, maar ook Democratisch Zaanstad. De partij heeft vernomen dat het totale aantal wellicht zelfs 300 wordt, en vindt de zorgen die mensen gisteren uitten op een inloopbijeenkomst legitiem.  

De tijdelijke units zijn in eerste instantie voor de helft bestemd voor Oekraïners en de andere helft voor Zaanse starters en spoedzoekers en voor statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Wanneer de ontheemden uit Oekraïne veilig naar hun eigen land terug kunnen keren, gaan hun flexwoningen ook naar de laatste categorieën woningzoekenden.

Verdeling

DZ heeft echter begrepen dat maximaal 30 procent van de woningen mag worden gereserveerd voor eigen inwoners en dat de andere via de afspraken in de regio verdeeld worden. Omdat andere gemeenten erg achterop lopen met het op peil brengen dan wel houden van hun sociale woningvoorraad, kan het zomaar zijn dat er geen ruimte is voor Zaanse starters en spoedzoekers, vreest raadslid Marianne de Boer. Zij voelt er donderdag de wethouder over aan de tand.

Veiligheid

DZ is verder van mening de woonunits niet allemaal op een kluitje moeten komen te staan, maar beter verspreid over de gemeente. Saendelft worstelt bovendien al langere tijd met (jeugd)criminaliteit en volgens De Boer hebben de maatregelen die tot nu toe zijn getroffen geen verbetering gebracht: ‘Vrouwen geven inmiddels massaal aan dat ze zich niet veilig voelen om ’s avonds over straat te gaan.’ Ze voorziet niet dat de toevoeging van 192 extra units de veiligheid ten goede zal komen, te meer daar het veelal om kwetsbare bewoners zal gaan zoals oorlogsvluchtelingen en ontwrichte gezinnen.

Drugs

Op de inloopbijeenkomst van gisteravond hoorde DZ ook meerdere keren dat er sprake is van een levendige drugshandel op het Jaap Bootpad, het nieuwe fietspad. ‘Dat is voor de huidige bewoners (en de toekomstige bewoners van de tijdelijke woningen) zeer ongewenst,’ zal De Boer wethouder Harrie van der Laan voorhouden. DZ wil er sowieso graag een betere verlichting, meer controles en frequenter maaien van het hoog opschietende groen.  

Een laatste punt van zorg zijn de voorzieningen voor de bewoners van de units die maximaal tien jaar kunnen blijven staan. ‘Op de kaartjes zien we dat de woonunits voor twee en vier personen worden ingericht. Dat betekent dat er meer dan 400 – 500 mensen zullen komen te wonen. De voorzieningen als scholen en huisartsen staan nu al onder druk. Hoe gaat het college dat oplossen?’ Saendelft heeft bovendien weinig recreatieve voorzieningen, maar ook nu al is het er in de woorden van De Boer ‘gigantisch druk’. Wat gaat het college doen om dat probleen niet nóg groter te maken met de komst van al die extra bewoners? 

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Grote Aldi supermarkt in Assendelft

Bestemmingsplan is aangepast zodat de komst van de Aldi in Assendelft mogelijk gemaakt wordt.

Gepubliceerd

op

Op de locaties Beethovenstraat 6 in Zaandam en Zuideinde 146 in Koog aan de Zaan waren voorheen Aldi‐supermarkten gevestigd. Deze winkels zijn inmiddels gesloten omdat ze niet meer voldoen aan de wensen van de moderne consument en de vestigingseisen van Aldi. Aldi is voornemens om, ter vervanging van de genoemde supermarktvestigingen, één grotere, moderne winkel te realiseren.
Voor deze nieuwe winkel is een locatie aan de Dorpsstraat in Assendelft beoogd.

Van der Gragt

Deze locatie was voorheen in gebruik bij bouwbedrijf Van der Gragt. Dit bedrijf heeft haar bedrijfsactiviteiten verplaatst, waardoor de locatie vrijgekomen is voor nieuwe ontwikkelingen. Jarenlang heeft op dit terrein het informatiecentrum van de bouw van Saendeft gestaan.

Zorgboerderij

In het lint aan de Dorpsstraat wordt momenteel een zorgvilla gerealiseerd, op nummer 707. Inmiddels is de bouw bijna afgerond. Op het achterliggende terrein van de zorgboerderij komt de nieuwe supermarkt.

Verkeer

De Aldi krijgt een eigen oprit vanaf de Noorderveenweg en parkeren kan op het terrein. De komst van een kruispunt met verkeerslichten op de plek van de huidige rotonde moet ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling veilig is.

Wonen

De voormalige Aldi‐locaties in Zaandam en Koog aan de Zaan komen vervolgens beschikbaar voor woningbouw. Ter plaatse van Beethovenstraat 6 komen daarvoor 4 grondgebonden geschakelde woningen in de plaats. Ter plaatse van Zuideinde 146 zijn 40 nieuwe woningen beoogd. Hier komen 2 appartementengebouwen met 35 appartementen en vijf grondgebonden geschakelde woningen.

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending