Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Gemeenteraad ZNSTD laat erfpachters opnieuw in de kou staan

BEZ is verbaasd over de opstelling en soms bijna agressieve houding van raadsleden en schrikt ook hoe kennisgebrek van raadsleden tot tendentieuze betogen leid.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad (DZ) wilde een onderzoek instellen naar het gevoerde erfpachtbeleid van de gemeente Zaanstad in de afgelopen jaren. Naast de slepende zaak die de BEZ al vanaf 2012 met de gemeente voert, wil zij zich ervan zeker stellen dat het gevoerde erfpachtbeleid van Zaanstad nu én in de toekomst voldoet aan de normen en eisen die consumentenbescherming stelt aan een financieel product als erfpacht.

Ook heeft de raad onvoldoende kennis over het gevoerde beleid en wil zij een onafhankelijk onderzoek om een benchmark op het beleid te doen ter voorbereiding op mogelijke wijzigingen.

Berenschot

Aanleiding om dit onderzoek ook in Zaanstad te laten plaatsvinden, waren de onthutsende ervaringen en resultaten uit het Berenschot onderzoek en rapport in Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het amendement op initiatief van Diederik Boomsma (CDA) over het volksinitiatief van SEBA (Stichting Erfpachters Belang Amsterdam) voor een extern onderzoek naar het erfpachtbeleid.

Tweede Kamer

Vrij recent zijn er naar aanleiding van het Berenschot rapport op 11 oktober 2021 in de Tweede kamer ook moties die pleiten voor consumentenbescherming. Deze zijn door erfpachters ingediend en unaniem door alle politieke partijen ondersteund en aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat het morgen gelijk beter gaat met de erfpachters in Amsterdam of Nederland. Bekijk hier de moties:

  1. Motie consumentenbescherming erfpacht, aangenomen
  2. Motie Excessieve stijging erfpact, aangenomen
  3. Motie Lagere bescherming erfpacht, aangenomen

Kat uit de boom kijken, of beginnen

DZ heeft gemeend niet te wachten op wat er landelijk onderzocht moet worden en nam het voortouw om het onderzoek te starten naar de situatie in Zaanstad. Dat zou een vertaling, het werk of de aanpassing naar mogelijk landelijke normen van erfpachtbeleid met opgenomen consumentenbescherming alleen maar vereenvoudigen. Helemaal als die tijd komt dat ook de AFM daar beleid en regels voor gaat opstellen.

Tevens zou de Zaanse erfpachter en toekomstige aspirant huizenkoper met erfpacht in Zaanstad vandaag of morgen al sneller, correct en beter door de gemeente over erfpacht of BKZ geïnformeerd worden. En dan met aanbevelingen uit onderzoek. Onafhankelijk onderzoek is nodig om vast te stellen welke risico’s inwoners lopen en ook de gemeente zelf, die zich als een goede ‘huisvader’ zorgen zou moeten maken over diens beide belangen.

Welzijn inwoners

De vertegenwoordigende partijen in de gemeenteraad hebben volgens Juliëtte Esmée Rot het recht te weten waar erfpacht precies over gaat. Dit gaat op als men spreekt over de totstandkoming van een parameter als ‘grondquote’ op basis waarvan erfpachtcanons en erfpacht afkoopprijzen worden berekend door de gemeente. Dit alles heeft immers direct impact op de kosten van wonen en welzijn van inwoners in Zaanstad! Als een gemeenteraad het al niet begrijpt of kan uitleggen, hoe mag dan worden verwacht dat een raad zijn taak kan uitvoeren? Laat staan dat een inwoner het begrijpt om daarover een weloverwogen financiële beslissing te nemen een woning op erfpacht of BKZ te kopen.

Want een doorn in het oog is ook de zogenaamde BKZ regeling die wordt gepromoot als instapmodel om op goedkope grond te kunnen wonen en kopen. Het lijkt erop dat de hoofdpijn voor de BKZ koper toch echt begint na voltooiing van de afgekochte periode (meestal 10 jaar) en het dan pijnlijk of moeilijk wordt om aan de verhoogde canon- of afkoopprijzen te kunnen voldoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als die koper intussen niet een dikke salarispromotie heeft kunnen maken.

Geen steun andere partijen voor DZ amendement

DZ diende een amendement onderzoek erfpacht in dat op donderdag 9 november 2021 tijdens de vergadering van de gemeenteraad voor de behandeling van de begroting 2022-2025 van Zaanstad is behandeld. Het DZ amendement kunt u hier lezen.

Het DZ amendement onderzoek erfpacht haalde het op 9 november 2021 niet in de stemming van de gemeenteraad. Slechts 3 politieke partijen stemde voor het amendement voor een onderzoek naar erfpacht beleid. De rest van de partijen stemde tegen!

Besluiten gehuld in politieke mist

Verbaasd en verbluft lijkt het nu wel of de geschiedenis zich herhaalt in Zaanstad. Ook tijdens het Zaanstadberaad van 27 augustus 2015 heeft de voltallige Gemeenteraad meerderheid plotseling ook haar volledige steun gegeven aan de zienswijze en uitvoeringsregels voor erfpacht van burgemeester en wethouders in Zaanstad. Dit ondanks de steun toezeggingen aan erfpachters!

Bijna geen enkele politieke partij in Zaanstad heeft kennelijk nog een ruggengraat over om haar lokale erfpachters in Zaanstad een hart onder de riem te steken of te helpen. Dit kijkende naar een procesgang van BEZ bij het Hof in Den Haag, gezien de aangenomen moties in de tweede kamer. Het lijkt erop dat de politieke partijen in de gemeenteraad helemaal hun eigen politieke agenda bedrijven die ver weg staat van hun erfpachters kiezers. Twee voorbeelden:

CDA Amsterdam: Diederik Boomsma (CDA) was in Amsterdam de initiatiefnemer om hun erfpachters te helpen met het Berenschot onderzoek.

En wat doet het CDA Zaanstad nu? Zij stemt tegen het amendement en verwerpt het zelfde amendement in Zaanstad !?

Begrijpt u de logica? Heeft u nog vertrouwen in de synchronisatie van visie en beleid bij grote landelijke politieke partijen? Wij zijn hem kwijt……

VVD Zaanstad: Jarenlange beloftes over kortingen bij de afkoop van erfpacht, erfpacht moet afgeschaft worden etc.. etc…

VVD Zaanstad nu, stemt tegen het amendement en verwerpt het amendement in Zaanstad !?

BEZ is verbaasd over de opstelling en soms bijna agressieve houding van raadsleden en schrikt ook hoe kennisgebrek van raadsleden tot tendentieuze betogen leid. Wij delen met u twee fragmenten voorzien van commentaar.

PVV:

VVD:

Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Voor alle trouwe erfpachters en kiezers die ons altijd om stemadvies vragen , hebben wij maar één advies: Ga voor de partij met groene vinkjes hieronder. Snel knip en klaar dit keer. Hieronder ziet u welke politieke partijen in Zaanstad voor of tegen het DZ amendement onderzoek erfpacht hebben gestemd:Partij Voor Tegen
CDA Tegen
CU Tegen
D66 Tegen
DENK Tegen
DZ Voor
GL Tegen
LZ Voor
POV Voor
PvdA Tegen
PvdD Tegen
PVV Tegen
ROSA Tegen
SP Tegen
VVD Tegen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Krimp 60.000 vluchten Schiphol mag niet

Brussel staat aangekondigde krimp volgens DZ niet toe.

Gepubliceerd

op

Raadslid Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad deed gisteren een bommetje afgaan in de raad door te stellen dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat morgen in een interview met het blad Luchtvaartnieuws aan zal geven dat een krimp met 60.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol niet kan doorgaan, omdat Brussel het niet toestaat. Daar ligt de uiteindelijke beslissingsmacht.

De raad reageerde er niet op, tijdens een debat over de overlast door vliegverkeer naar aanleiding van een agenda-initiatief van GroenLinks en de PvdA. DZ ziet vooral de economische toegevoegde waarde van de luchthaven, en is dus niet rouwig om de rem op krimp. Casper Davelaar van de VVD focuste zich vooral op de individuele burger: Schiphol zorgt voor brood op de plank, maakt verre vakanties mogelijk en maakt dat zakelijke afspraken in persoon kunnen worden afgehandeld. Hij meent dat stillere vliegtuigen en piloten die zich niet gedragen als automobilsten die op volle snelheid op een rood verkeerslicht afstormen voor minder lawaai kunnen zorgen. Luchtverkeersleiding Nederland zou daarom gevraagd moeten worden om bij het vlieggedrag de touwtjes aan te trekken door strakkere procedures te verplichten.

Gezondheid en woningen

De PvdA en GL zien in Zaanstad de overlast steeds meer toenemen: meer en meer mensen ervaren geluidsoverlast, variërend van in de zomer gedwongen binnen moeten zitten tot een constant verstoorde nachtrust en zelfs psychische klachten. Daarnaast staat de stikstofuitstoot van de luchthaven broodnodige woningbouw in de weg. Dat de overlast toeneemt staat ter discussie (het is maar net waar je bewijs gaat zoeken) en de ene partij ziet het milieu liever over het hoofd terwijl dat voor de andere juist dé drijfveer is om Schiphol aan te willen pakken. Ook wethouder Wessel Breunesse reageerde niet op de aankondiging van Kerkhoven dat de krimp van het aantal vliegbewegingen van tafel is.

Minister: krimp Schiphol niet haalbaar, voorlopig meer vluchten dan gepland

Schiphol zal het komende jaar niet krimpen naar 440.000 vluchten, zoals het kabinet wil. Volgens luchtvaartminister Mark Harbers passen de plannen om de luchthaven binnen de geluidsgrenzen te dwingen niet binnen Europese regels.

Dat zegt Harbers in een interview met het vakblad Luchtvaartnieuws, dat zaterdag verschijnt. Het aantal vluchten kan volgens hem veel minder snel omlaag, mogelijk met hoogstens 7 procent.

De minister van Infrastructuur maakte net voor de zomer plannen bekend om 12 procent van het jaarlijkse aantal starts en landingen op de luchthaven te schrappen. Schiphol moet zo binnen de in 2015 gestelde geluidsgrenzen blijven. Dat lukt sindsdien steevast niet met de huidige grens van 500.000 vluchten per jaar, doordat opeenvolgende kabinetten verzuimden om de regels wettelijk vast te leggen.

Een jaar geleden waarschuwde luchtvaartinspectie ILT dat rechters gehakt zullen maken van de overschrijdingen en het bijbehorende ‘anticiperend handhaven’ van de regels. Momenteel ligt er een dagvaarding bij justitie van inwoners van Aalsmeer tegen de jarenlange omissie.

Europese regels

Eerder werd al duidelijk dat Harbers’ krimpplannen op gespannen voet staan met Europese regels. Die schrijven voor dat er sprake moet zijn van een ‘afgewogen aanpak’ van geluidshinder. “Voor het vastpinnen op die 440.000 vluchten per jaar moeten we van de Europese Unie een procedure voor ‘balanced approach’ volgen en dat kost meer tijd. Ik denk dat we dit kunnen afronden op 1 november 2024.”

Het kabinet wil Brussel ervan overtuigen dat krimp de enige oplossing is om de geluidshinder rondom Schiphol binnen de vastgelegde grenzen te houden. Maar of dat een jaar later dan gepland wel zal lukken, is de vraag. Volgens de luchtvaartsector gaat Harbers voorbij aan de kapitale investeringen die veel gebruikers van de luchthaven doen in de nieuwste, minder lawaaiige toestellen. Het oorspronkelijke krimpplan tot 400.000 vluchten was gebaseerd op de vliegtuigen die in 2018 Schiphol aandeden.

Sindsdien heeft KLM haar Fokkers ingeruild voor Embraers en 17 oude Jumbo’s vervangen door Boeing 787 Dreamliners. Easyjet vliegt inmiddels met de nieuwste generatie Airbussen op Schiphol. KLM en Transavia kondigden dit voorjaar bovendien een miljardeninvestering aan in nieuwe Airbussen, die vanaf eind 2023 verouderde Boeings 737 vervangen.

Meer vluchten

Tot Europa groen licht geeft, kan luchtvaartinspectie ILT vanaf november 2023 alleen sturen op geluidsoverschrijding bij de 35 ‘handhavingspunten’ rondom Schiphol. Dat zijn fictieve punten waarvoor de gemiddelde geluidsbelasting per jaar wordt berekend. Op enkele punten, waaronder die bij de Buitenveldertbaan (waarvan vliegroutes over Amsterdam-Zuid, Buitenveldert, Zuidoost en Amstelveen voeren) werd zelfs in coronatijd de hindergrens overschreden, zonder dat ILT kon ingrijpen.

Harbers verwacht dat die aanpak ertoe zal leiden dat het maximum aantal vluchten op Schiphol rond de 465.000 per jaar zal uitkomen. Maar het is ook mogelijk dat er meer vluchten worden uitgevoerd als luchtvaartmaatschappijen minder lawaaiige vliegtuigen inzetten. De luchtvaartsector wil dat Harbers ook in de toekomst rekening houdt met de komst van nieuwe toestellen die minder herrie en milieu-uitstoot opleveren in plaats van dat hij werkt met een grens aan het aantal vluchten.

KLM liet eerder weten vanwege de oorspronkelijke krimpplannen tussen de 25 en 30 bestemmingen te moeten schrappen en daardoor zoveel geld mis te lopen dat investeringen in duurzaamheid en het verminderen van herrie gevaar liepen.

Minister: krimp Schiphol is tijdelijk, vanaf 2027 ongelimiteerd vliegen met ‘schone’ vliegtuigen volkskrant.nl/ts-b20be8f9 via @volkskrant

Bron:
Zaanstad.nieuws.nl
Herman Stil 13-12-2022 AD:

Lees verder

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Twintig jaar na illegale verbouwing komt dwangsom van 50.000 euro!

Democratisch Zaanstad wil dat de gemeente de dwangsom van 50.000 euro voor de illegale verbouwing van twee gebouwen naar drie woningen aan de Ganzenwerfstraat 17A, B en C in Zaandam verlaagt.

Gepubliceerd

op

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

Democratisch Zaanstad wil dat de gemeente de dwangsom van 50.000 euro voor de illegale verbouwing van twee gebouwen naar drie woningen aan de Ganzenwerfstraat 17A, B en C in Zaandam verlaagt. Die zaak speelt al 20 jaar en inmiddels is de gemeente bij de rechter akkoord gegaan met het herstel van de situatie zoals die in 1999 was.

‘De eerder opgelegde dwangsom is daarmee niet meer van toepassing op de huidige situatie en dient aangepast te worden. De eerder opgelegde dwangsom was gebaseerd op sloop. Volgens de Raad van State moet een dwangsom correleren met de overtreding en dat is in dit geval niet zo,’ schrijft fractievoorzitter Juliëtte Rot in schriftelijke vragen. / ‘De rechter heeft een tussenvonnis gewezen omdat de gemeente niet definieert tot welke oude staat in 1999 de gebouwen teruggebracht dienen te worden.’ Dat moet nauwkeuriger worden beschreven, en pas als dat is gebeurd kan er een last onder dwangsom aan worden gekoppeld, aldus Rot.

Weinig veranderd

Zij wil ook weten waarom er niet gekozen is voor een legalisatie achteraf en waarom er geen overleg plaatsvindt met de eigenaar. ‘Een foto uit 1995 bewijst dat de gebouwen er al staan en in de huidige situatie is het enige verschil dat een schuin dak is omgezet in
een dakkapel met een plat dak,’ schrijft Rot. Volgens de gemeente rechtvaardigen de ontvangen huurinkomsten van de afgelopen 20 jaar de hoogte van de dwangsom, maar volgens Rot heeft het één niets met het ander te maken. Er wordt nu overigens wel een legalisatie-onderzoek gedaan.

Lees verder

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ wil antwoorden op prangende vragen over Peperstraat

Democratisch Zaanstad heeft een serie schriftelijke vragen aan het college gesteld over de jongste ontwikkelingen in de Peperstraat, aangezien ‘de gemeenteraad op geen enkele manier op de hoogte wordt gehouden van de voortgang’. Ondanks de eerdere toezegging om elke drie maanden met een informatiebrief te komen.

Gepubliceerd

op

bron Zaanstad.nieuws.nl

Democratisch Zaanstad heeft een serie schriftelijke vragen aan het college gesteld over de jongste ontwikkelingen in de Peperstraat, aangezien ‘de gemeenteraad op geen enkele manier op de hoogte wordt gehouden van de voortgang’. Ondanks de eerdere toezegging om elke drie maanden met een informatiebrief te komen.

De eerste vraag is dus waar die brief blijft, gevolgd door de kwestie die in heel Nederland bij bouwprojecten de gemoederen bezighoudt: hoe groot is de invloed van de uitspraak van de Raad van State over het verplicht meetellen van de uitstoot van stikstof in de bouwfase op de plannen voor de vernieuwing van de Peperstraat? Mocht de nieuwe werkelijkheid tot uitstel van de sloop leiden, krijgen de bewoners dan extra tijd voor de herhuisvesting? En waarom is de anterieure overeenkomst die normaliter het formele startsein is voor een bouwproject nog steeds niet getekend?

Geen overeenstemming?

Het uitblijven van die overeenkomst duidt erop dat de gemeente en Opportunity Vastgoed BV nog steeds geen overeenstemming hebben bereikt over alle uitgangspunten van de nieuwbouw. Mocht dat zo zijn, dan wil DZ graag horen wat de struikelblokken nu nog zijn. Dat meerdere appartementen ook in de pas later te slopen flats inmiddels al geruime tijd leegstaan is fractievoorzitter Juliëtte Rot een doorn in het oog. Tijdelijke huurders in fase 2 krijgen een huurovereenkomst voor twee jaar, hoewel bekend is dat de sloop in fase 2 gaat nog vele jaren gaat duren, schrijft zij. ‘De vaste huurders ervaren de wisseling van huurders als stressvol.’

Antikraak

De huurders in fase 1 hebben eigenaar van Opportunity Vastgoed te horen gekregen dat zij in maart 2023 verhuisd moeten zijn, weet Rot. De leegstaande woningen zouden daarna tot aan de daadwerkelijke sloop worden verhuurd via antikraak. Wat vindt het college van deze gang van zaken? En zo zijn er nog wel wat kwesties die volgens DZ al langer om opheldering vragen.


Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending