Verbind je ook gezellig op social met ons:

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Vragen aan College over brandveiligheid gevels in Zaanstad

Gepubliceerd

op

Geacht college,
Schriftelijke vragen inzake ‘Brandveiligheid Jan Eijdenbergstraat 6-62 te Zaandam’


Vandaag ontvingen wij een kopie van een brief, gedateerd op 26 augustus jl., van de Bewonerscommissie J. Eijdenberg -en Coniferenstraat (hierna: bewonerscommissie), gericht aan wethouder Mutluer. Naar aanleiding van deze brief en bijbehorend memo, gedateerd op 19 mei jl. stelt Democratisch Zaanstad uw college schriftelijke vragen in het kader van artikel 51 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zaanstad.
Voor zover bij de beantwoording van de vragen informatie van Rochedale benodigd is, verzoeken wij om doorgeleiding van deze vragen.
De bewonerscommissie geeft in haar brief aan dat zij in verschillende telefonische verzoeken aan de gemeente heeft verzocht om reactie op haar memo van 19 mei jl.

 1. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is op de memo?
  In de memo wordt een ernstige situatie van achterstallig onderheid en brandgevaarlijkheid geschetst, te beginnen al in het jaar 2009. Na een flinke woningbrand op de 3e verdieping van de Coniferenstraat, wordt aandacht gevraagd voor de brandgevaarlijke situaties van de bovenste verdiepingen.
 2. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is door Rochedale op deze waarneming?
  Het memo schetst dat er niet voldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen. Zodoende moest een brandweerman naar het ziekenhuis na een brand in de J. Eijdenbergstraat en werden er bewoners onwel.
 3. Is het uw college bekend dat er onvoldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen J. Eijdenberg -en Coniferenstraat? Zo ja, welke actie heeft de gemeente richting Rochedale ondernomen, of gaat zij nog ondernemen om Rochedale te bewegen om te zorgen voor voldoende afvoer?
  Het memo stelt dat Rochedale in 2009 inspectie door bouw -en woningtoezicht heeft geweigerd, maar een brandveiligheidsonderzoek aankondigde.
 4. Hoe is het mogelijk dat Rochedale een inspectie door bouw -en woningtoezicht kan weigeren? Komt het vaker voor dat corporaties een dergelijke inspectie weigeren? Zo ja, in welke gevallen en bij welke corporaties?
 5. Welke middelen heeft uw college in het geval van weigering ter beschikking om een inspectie af te dwingen?
  Het memo stelt verder: ‘En eind 2011 werd aan brandpreventie Zaanstad bezworen, dat zo’n onderzoek nog steeds gaande was; in werkelijkheid lag er een rapport (definitief 11 juli 2011), waaruit bleek, dat 70% van het woningbezit van ‘Rochdale’ als brandgevaarlijk te bestempelen was.
  Dit rapport is pas medio juli 2019 gedeeld met de bewonerscommissie (waarin de overige woningcomplexen in Zaanstad zwart gelakt waren).
  Begin 2019 werd bij herhaling ontkend, dat er voor beide woongebouwen een rapport zou bestaan; toch verkreeg bureau Nieman Utrecht- opdracht voor de Coniferenstraat, waaruit een notitie dd. 25 april 2019 resulteerde. Na stevig commentaar vanuit de bewoners verscheen de definitieve versie van die notitie dd. 29 oktober 2019 (zonder terugkoppeling met bewoners).

Daarin zijn de onderdelen brandveiligheid mbt. ventilatiekanalen, gevel- en dakisolatie, brandoverslag bij grote raamopeningen enz. buiten beschouwing gebleven (bewust buiten opdracht aan Nieman gehouden).’

 1. Graag ontvangen wij het in de memo genoemde rapport, gedateerd op 11 juli 2011 en andere relevante bijbehorende stukken.
 2. Graag ontvangen wij de in de memo genoemde notitie van ‘bureau Nieman’, gedateerd op 25 april 2019 en andere relevante bijbehorende stukken.
 3. Welke onderzoeksopdracht is meegegeven aan het onderzoek? En op welke wijze is deze vastgesteld?
 4. Heeft uw college kennisgenomen van voornoemd rapport? Zo ja, hoe beoordeelt uw college de constatering dat ‘70% van
  het woningbezit van Rochedale als brandgevaarlijk te bestempelen is’?
 5. Welke acties en maatregelen heeft uw college concreet ondernomen naar aanleiding van de informatie uit het rapport?
  (bijvoorbeeld overleg met Rochedale over een plan van aanpak om de brandgevaarlijke situaties te beëindigen)
  Het memo stelt tenslotte dat Rochedale voornemens zou zijn de buitenmuren te isoleren met ‘zéér brandgevaarlijk materiaal’, ‘hetzelfde materiaal dat toegepast werd bij de gevelbekleding van de Grenfell Tower in Londen, waaraan ‘Zembla’ – over de enorme risico’s – recent een programma heeft gewijd!’
 6. Is dit de gemeente ook bekend? Zo ja, op welke wijze wordt beoordeeld tijdens de vergunningsprocedure of het (voornemen tot) het gebruik van bepaalde materialen veilig is? Volgens welke criteria en normen?
  In de uitzending van Zembla stelt de brandweer ‘Op papier voldoen deze isolatiematerialen aan de minimale brandveiligheidseisen, maar in de praktijk wordt het gewenste brandveiligheidsniveau lang niet altijd gerealiseerd.’
 7. Bent u met ons van mening dat dit een zeer ernstige constatering is, die nader onderzoek van ons verlangt? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u met ons van mening dat veiligheid, ook in de praktijk, niet ondergeschikt mag zijn aan duurzaamheidsmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze kan uw college dit concreet waarborgen?
  Gemeenten hebben in 2018 de opdracht gekregen van het ministerie van BZK, alle risicovolle gevels te inventariseren.
 9. Is dit in Zaanstad inmiddels gebeurd? Zo nee, waarom niet en op welke termijn zal deze inventarisatie in Zaanstad dan wel plaatsvinden? Zo ja, waar kunnen wij dit overzicht vinden?
  Namens Democratisch Zaanstad, Peter Kranenburg.

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Was vuurzee West-Knollendam te voorkomen geweest?

Democratisch Zaanstad wil antwoorden van Burgemeester Hamming

Gepubliceerd

op

Bron :Zaanstad.nieuws.nl

De recente uitslaande brand in een bedrijfsverzamelgebouw in West-Knollendam die vermoedelijk ontstond in een drugslab had volgens andere ondernemers in het pand voorkomen kunnen worden als er adequaat gereageerd was op hun signalen richting de politie en de gemeente. Democratisch Zaanstad wil weten hoe dat zit.

In een artikel in het Noordhollands Dagblad gaven de ondernemers aan dat zowel burgemeester Jan Hamming als de politie op de hoogte waren van verdenkingen van illegale praktijken op de plek des onheils. ‘Het is ons ook bekend dat de burgemeester de wijkagent naar dit pand heeft gestuurd,’ schrijft raadslid Peter Kranenburg in vragen die Hamming morgenavond moet beantwoorden. Welke vervolgacties zijn er na het bezoek van de wijkagent geweest en hoe kijkt de burgemeester terug op deze kwestie?

Iets van geleerd?

‘In het ondermijningsbeleid van de gemeente worden onze inwoners en ondernemers opgeroepen om verdachte situaties met betrekking tot ondermijning te melden bij de
gemeente of de politie. Mede omdat er voor een melder enig risico zit aan het doen
van een melding. Welke maatregelen stelt de burgemeester voor om ervoor te
zorgen dat melden loont?’


Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Rapport over ronselen jeugd voor criminaliteit alarmeert DZ 

Kinderen geronseld voor ondermijnende criminaliteit

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het een gemiste kans dat onze gemeente niet heeft meegedaan aan een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, dat onlangs leidde tot de publicatie van het rapport Kijken met andere ogen. Dat beschrijft hoe kinderen en jongeren uit het zicht in de criminaliteit gedwongen worden.

In onze kwetsbare wijken is die ontwikkeling volgens DZ al jarenlang aan de gang. Kinderen worden er geronseld voor ondermijnende criminele activiteiten, ‘zonder eerlijke kans op een goede toekomst, ondanks het feit dat de gemeente diverse maatregelen heeft genomen (financieel, sociaal, maatschappelijk) om hieraan tegenwicht te bieden,’ schrijft de partij in schriftelijke vragen. Fractievoorzitter Juliëtte Rot kondigt daarin ook een initiatief aan voor een hernieuwde poging om kinderen ‘los te breken’ uit de klauwen van ondermijning’.

artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Waarom Zaanstad niet?

Rot is benieuwd naar de selectie van de gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan: hebben die zich aangemeld en waarom ontbreekt Zaanstad in dit gezelschap? Hoewel de Zaanse situatie dus niet specifiek in beeld is, wil Rot toch weten of het globale beeld dat het rapport schetst door Zaanse eerstelijns professionals herkend wordt en welke conclusies en lessen het college eraan verbindt.

In totaal namen 1637 onderwijzers, jongerenwerkers, wijkagenten, leerplichtambtenaren en andere eerstelijns professionals uit Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Roermond, Rotterdam, Tilburg en Utrecht deel aan het onderzoek.

Artikel Noord Holland Dagblad 1 juli 2022:

DZ Vragen:
2022-06-30 Schriftelijke vragen inzake onderzoeksrapport Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CMK) ‘Kijken met andere oge.pdf

Antwoord B&W Zaanstad:
19 juli 2022 – Gemeenschappelijke uitstelbrief artikel 51 vragen juli 2022.pdf

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bruggen in Zaanstad functioneren nog steeds niet goed.

Bij een reanimatie telt elke seconde. Het goed functioneren van de bruggen is daarom uiterst cruciaal.

Gepubliceerd

op

Ik kon niet op tijd hulp bieden

Tot zijn verbijstering zag Dustin Benjamins uit Wormerveer dat de Zaanbrug open ging terwijl hij net een hulpmelding had gekregen voor een reanimatie aan de overkant. Ook de toegesnelde brandweer stond vast. “Onbegrijpelijk”, zegt Dustin, “want elke seconde telt.”

Het is gelukkig goed afgelopen, vertelt Dustin, omdat het niet om een reanimatie ging en er een ambulance aan de andere kant van de Zaan in de buurt was. Maar was dat wel geval geweest dan was het waarschijnlijk slecht afgelopen. “Het kost met de auto al minuten omrijden om vanaf Wormerveer aan de andere kant in Wormer te komen.” 

Beterschap

Voor Democratisch Zaanstad is het incident de druppel die de emmer doet overlopen. “Het is niet voor het eerst dat het mis gaat met een brug over de Zaan,” zegt DZ-raadslid Marianne de Boer. “Het is schering en inslag van bruggen die niet goed functioneren, haperen, dichtblijven als ze open moeten gaan en open gaan als ze dicht moeten blijven. De wethouder heeft al meerdere keren beterschap beloofd en elke keer gaat het weer mis. Dus nu willen we echt garanties dat het beter gaat met de bruggen.”

Brugwachters

Een van de oplossingen zou volgens DZ kunnen zijn om weer brugwachters aan te stellen. Nu worden ze van afstand bediend. Een brugwachter kan met eigen ogen zien wat er ter plaatse gebeurt. Want als het zo blijft, zeggen Dustin en Marianne de Boer, gaat het ongetwijfeld een keer goed fout en vallen er doden.

DZ heeft over de falende bruggen vragen gesteld aan het college. 

Bron: NH Nieuws Burgerhulpverlener Dustin staat voor open Zaanbrug: “Ik kon niet op tijd hulp bieden” – NH Nieuws

Update:

College ontkent het probleem

“Het bleek toch niet om een reanimatie te gaan, dus er was niets aan de hand”. Dat was de reactie van wethouder Slegers. Ook vond hij niet dat er een probleem was. ‘Er kon ook een andere burgerhulpverlener naar de plaats ter plekke’ . Het feit dat de melding te laat doorkwam bij de meldkamer en vervolgens bij de brugbediening, daar ging de wethouder niet op in, helaas. DZ zal met een nieuw initiatief komen om het bruggen probleem in Zaanstad op een andere manier aan de orde te stellen.

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Kom op, haal je Laatste nieuws boven.

We brengen je met plezier direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending