Bewoners Kamers met Kansen komen niet op straat te staan!

Afgelopen week is de rondvraag van Democratisch Zaanstad over Kamers met Kansen behandeld.

Momenteel wonen er zo’n 50 jongeren en jong volwassenen in de Durghorst in Krommenie. Ongeveer de helft hiervan woont hier via Kamers met Kansen; een project dat jongvolwassenen helpt om hun leven weer op de rit te krijgen.

Al deze bewoners dreigen in november op straat te staan. De woningproblematiek is in Zaanstad groot. Als starter maak je eigenlijk geen kans op een huurwoning die betaalbaar is.

Omdat Democratisch Zaanstad zich zorgen maakt over de mensen die nu in de Durghorst wonen hebben wij de rondvraag geïnitieerd.

De wethouder heeft een fantastische toezegging gedaan. Geen enkele bewoner van de Durghorst zal op straat komen te staan!

De wethouder heeft daarnaast een aantal andere zaken toegelicht. Het probleem met Kamers met Kansen is momenteel dat er personen instromen die een te grote/zware zorgvraag hebben. Daar is dit project niet voor bedoeld. Om dit probleem te ondervangen gaat vanaf nu een ‘instroomtafel’ de instroom bepalen. Is de zorgbehoefte passend voor Kamers met Kansen?

Daarnaast is er een uitstroomprobleem. Deelnemers maken na Kamers met Kansen geen schijn van kans op de woningmarkt. Daarom zal er ook een ‘uitstroomtafel’ komen. Er komen individuele gesprekken met de bewoners om te bepalen welke woningen passend zijn voor de betreffende persoon.

Er zijn goede gesprekken tussen Leviaan (waar Kamers met Kansen onder valt), Parteon (woningbouwcoöperatie) en de gemeente. Deze gesprekken zijn na het zomerreces geïntensiveerd. Zij zullen samen met de wethouders Mutluer en Groothuismink brainstormen en zoeken naar duurzame oplossingen. Want niemand wordt er beter van als hij elke 2 jaar van woning moet veranderen.

Voor nu mogen de bewoners van de Durghorst een half jaar langer hier blijven wonen. Echter niet met een huurcontract, maar op basis van antikraak.

Voor nu is er opluchting bij de bewoners. Democratisch Zaanstad zal continu een vinger aan de pols houden inzake Kamers met Kansen en de bewoners van de Durghorst.