Maak verbinding op social met ons:
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Grondbeleid

DZ: Zuiderhout lijdt onder besluiteloosheid en vage koers van Ikea

Historische hallen van Bruynzeel voor niets gesloopt omdat die verwachte anderhalf miljoen bezoekers per jaar en 400 banen er nooit zullen komen

Gepubliceerd

op

Lees hier het artikel zaanstad.nieuws.nl :

Democratisch Zaanstad vindt dat de aanhoudende onduidelijkheid over de komst van Ikea een negatief effect heeft op de ontwikkeling van bedrijventerrein Zuiderhout. Fractievoorzitter Juliëtte Rot heeft er genoeg van en wil van de hoed en de rand weten. Ontwikkelaars en bedrijven houden niet van onzekerheid.

In ons artikel over de nieuwe vestigingsplaats die Mediamarkt na zijn vertrek uit de Zaandamse binnenstad opeist op Zuiderhout-Noord refereerden wij aan Ikea, omdat door het schrappen van de megawinkel van de keten ook demogelijkheid voor grootschalige detailhandel – zoals Mediamarkt die beoefent – in de directe omgeving daarvan van de baan is. Ikea komt nog wel, zei Ram eerder, maar het is nog niet bekend wanneer en in welke vorm.

Wij voegden aan ons bericht een tweet van Ikea toe – door DZ ten onrechte een illustratie van het Noordhollands Dagblad genoemd – om te laten zien wat de Zweden publiekelijk over dat laatste te zeggen hebben:

En dat triggerde Democratisch Zaanstad, want uit de reactie van Ikea blijkt geen enkele intentie om in de nabije toekomst naar Zaandam te komen. ‘Gaat Ikea zich überhaupt nog binnen onze gemeentegrenzen vestigen? Over welke frequentie qua overleg spreekt uw college wanneer u zegt ‘met enige regelmaat contact te hebben met Ikea’?’ wil Rot weten. Zijn eraanwijzingen dat Ikea voornemens is om binnen korte tijd een bouwaanvraag in te dienen? Is het college bereid om op zeer korte termijn met Ikea om tafel te gaan om een duidelijke uitspraak van het bedrijf te krijgen op de vraag of, en zo ja wanneer en in welke vorm het zich zal vestigen in Zaanstad?

Noch Leiderdorp, noch Zaanstad

In mei van dit jaar maakte Ikea bekend toch niet naar Leiderdorp te komen ondanks gesprekken die tien jaar hadden geduurd. Er wordt daar nu gesproken over de bestemming van de grond waar Ikea eigenaar van is, want het concern wil af van het inmiddels als gedateerd bestempelde concept van grote blauw-gele blokkendozen. Die moeten een stuk kleiner worden en Ikea zegt zich in de toekomst ook meer te gaan richten op binnensteden.

Sloop Bruynzeelhallen

Wat dat alles voor Zaanstad betekent is volstrekt onduidelijk, ook al vanwege geheime afspraken tussen de gemeente en het bedrijf. Zijn de historische hallen van Bruynzeel voor niets gesloopt omdat die verwachte anderhalf miljoen bezoekers per jaar en 400 banen er nooit zullen komen?

DZ vraagt zich af of het college gezien al deze ontwikkelingen nog steeds vindt dat er geen beschermende maatregelenhoeven te komen om in de toekomst te voorkomen dat beeldbepalende panden gesloopt worden op grond van niet meer dan een intentieovereenkomst om te bouwen en de aankoop van grond.

Mediamarkt

De fractie vraagt daarnaast waarom de wethouder, die al sinds 24 september op de hoogte was van het vertrek van Mediamarkt uit het centrum, tot begin deze maand heeft gewacht met het informeren van de raad over ‘informele gesprekken over andere mogelijkheden of verplaatsing’.

 
0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt...

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Grondbeleid

Ikea kavel Zaanstad, DZ stemt tegen aankoop!

Prijs Ikea-kavel geheim, maar een koopje, van € 13,5 miljoen inmiddels openbaar, lijkt het niet en dit is niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen.

Gepubliceerd

op

Ikea Zaandam

Met uitzondering van de PVV en Democratisch Zaanstad is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de aankoop van de Ikea kavel door de gemeente. Hoeveel geld Zaanstad daarvoor op tafel legt is geheim, maar een koopje lijkt het niet te zijn. Inmiddels openbaar laat de Orkaan weten dat de gemeente € 13,5 miljoen (incl. btw) gaat neerleggen.

Peter van Haasen sprak van ‘een astronomisch bedrag’, maar de PVV-fractievoorzitter schuwt grote woorden doorgaans niet en in hoeverre het hier inderdaad om een ‘extreem’ dure aankoop gaat is dus lastig in te schatten. Uit zijn opmerkingen bleek wel dat er tijdelijke woningen gaan komen op Zuiderhout. Uit hetzelfde bericht van de Orkaan kan opgemaakt worden dat het om 400 tijdelijke container-woningen gaat, maar zeker is dat niet.

Volgens Van Haasens collega Juliëtte Rot van DZ is het college er niet in geslaagd om voor haar plannen met het terrein een sluitende business case in elkaar te sleutelen en daarom stemde haar partij tegen de aankoop. De onderhandelingen van de gemeente met de Zweedse meubelgigant zijn volgens haar ‘niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen’.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Grondbeleid

Onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat staat ter discussie

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom.

Gepubliceerd

op

Peperstraat Zaandam

Het is een complexe zaak met arresten van de Hoge Raad, mogelijke nietigverklaringen van koopovereenkomsten, kort gedingen en niet minder dan elf vragen van DZ’s fractievoorzitter Juliëtte Rot.

Waar het op neer komt dat Rot de onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat aan Opportunity Vastgoed ter discussie stelt.

In feite is onderhandse verkoop niet toegestaan. Grond (onroerend goed) moet door de gemeente openbaar worden verkocht zodat iedereen mee kan bieden. Alleen als er op goede (en openbaar gemaakte gronden) kan worden aangetoond dat er maar één serieuze partij is, kan de gemeente daarvan afwijken.

Dit is niet alleen recent door de rechtbank bevestigd maar ook werd duidelijk dat verkopen die niet aan deze voorwaarden voldeden nietig waren. Dat was geen nieuw beleid, maar het ‘gelijkheidsbeginsel’ waar gemeenten zich altijd aan moeten houden. 

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom. 

Zaanstad heeft op eerdere vragen van DZ over de zaak gezegd dat ze de verkoop aan Opportunity wel openbaar hebben gemaakt (september 2022) en dat daartegen geen bezwaar is gemaakt.

Objectieve criteria

Juliëtte Rot schrijft – en daar heeft ze een punt – dat die aankondiging geen openbare verkoop is en dat ook niet duidelijk is gemaakt waarom er in dit geval maar één koper was geselecteerd (“motiveren aan de hand van welke criteria deze gegadigde kwalificeert als enige serieuze gegadigde.”)

Rot vraagt onder meer: “Op basis van welke objectieve, toetsbare en redelijke criteria heeft uw college Opportunity Vastgoed B.V. geselecteerd als koper?”

Waarom eind 2022 stukjes Peperstraat aan Opportuny zijn verkocht, is overigens wel duidelijk. De ontwikkelaar had al het grootste deel van de panden in handen. Bovendien had ex-Inverdan-supervisor Sjoerd Soeters al een compleet plan getekend, ook voor de stukjes die Opportunity nog niet in bezit had. Maar zijn dat “objectieve, toetsbare en redelijke criteria”?

Bron De Orkaan

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Grondbeleid

Gemeente wil Zaanderhorn status openbare weg ontnemen. Weg is route naar huis en praktijkruimte familie Groen-Gilazova.

Tweede uitstel brief ontvangen! Het college heeft erg veel moeite met de beantwoording van vragen hierover.

Gepubliceerd

op

Op 22 maart 2023 hebben wij hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Klaarblijkelijk heeft het college erg veel moeite met de beantwoording van deze vragen over de Hemkade. Inmiddels is er een tweede uitstel brief ontvangen voor de beantwoording!


Lees meer over de #Hemkade

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending