Verbind je ook gezellig op social met ons:

Werk, inkomen en economie

DZ: Zuiderhout lijdt onder besluiteloosheid en vage koers van Ikea

Historische hallen van Bruynzeel voor niets gesloopt omdat die verwachte anderhalf miljoen bezoekers per jaar en 400 banen er nooit zullen komen

Gepubliceerd

op

Lees hier het artikel zaanstad.nieuws.nl :

Democratisch Zaanstad vindt dat de aanhoudende onduidelijkheid over de komst van Ikea een negatief effect heeft op de ontwikkeling van bedrijventerrein Zuiderhout. Fractievoorzitter Juliëtte Rot heeft er genoeg van en wil van de hoed en de rand weten. Ontwikkelaars en bedrijven houden niet van onzekerheid.

In ons artikel over de nieuwe vestigingsplaats die Mediamarkt na zijn vertrek uit de Zaandamse binnenstad opeist op Zuiderhout-Noord refereerden wij aan Ikea, omdat door het schrappen van de megawinkel van de keten ook demogelijkheid voor grootschalige detailhandel – zoals Mediamarkt die beoefent – in de directe omgeving daarvan van de baan is. Ikea komt nog wel, zei Ram eerder, maar het is nog niet bekend wanneer en in welke vorm.

Wij voegden aan ons bericht een tweet van Ikea toe – door DZ ten onrechte een illustratie van het Noordhollands Dagblad genoemd – om te laten zien wat de Zweden publiekelijk over dat laatste te zeggen hebben:

En dat triggerde Democratisch Zaanstad, want uit de reactie van Ikea blijkt geen enkele intentie om in de nabije toekomst naar Zaandam te komen. ‘Gaat Ikea zich überhaupt nog binnen onze gemeentegrenzen vestigen? Over welke frequentie qua overleg spreekt uw college wanneer u zegt ‘met enige regelmaat contact te hebben met Ikea’?’ wil Rot weten. Zijn eraanwijzingen dat Ikea voornemens is om binnen korte tijd een bouwaanvraag in te dienen? Is het college bereid om op zeer korte termijn met Ikea om tafel te gaan om een duidelijke uitspraak van het bedrijf te krijgen op de vraag of, en zo ja wanneer en in welke vorm het zich zal vestigen in Zaanstad?

Noch Leiderdorp, noch Zaanstad

In mei van dit jaar maakte Ikea bekend toch niet naar Leiderdorp te komen ondanks gesprekken die tien jaar hadden geduurd. Er wordt daar nu gesproken over de bestemming van de grond waar Ikea eigenaar van is, want het concern wil af van het inmiddels als gedateerd bestempelde concept van grote blauw-gele blokkendozen. Die moeten een stuk kleiner worden en Ikea zegt zich in de toekomst ook meer te gaan richten op binnensteden.

Sloop Bruynzeelhallen

Wat dat alles voor Zaanstad betekent is volstrekt onduidelijk, ook al vanwege geheime afspraken tussen de gemeente en het bedrijf. Zijn de historische hallen van Bruynzeel voor niets gesloopt omdat die verwachte anderhalf miljoen bezoekers per jaar en 400 banen er nooit zullen komen?

DZ vraagt zich af of het college gezien al deze ontwikkelingen nog steeds vindt dat er geen beschermende maatregelenhoeven te komen om in de toekomst te voorkomen dat beeldbepalende panden gesloopt worden op grond van niet meer dan een intentieovereenkomst om te bouwen en de aankoop van grond.

Mediamarkt

De fractie vraagt daarnaast waarom de wethouder, die al sinds 24 september op de hoogte was van het vertrek van Mediamarkt uit het centrum, tot begin deze maand heeft gewacht met het informeren van de raad over ‘informele gesprekken over andere mogelijkheden of verplaatsing’.

 

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

DZ op de bres voor behoud Pallethandel De Boer

Democratisch Zaanstad schiet Pallethandel De Boer te hulp, nu het 120 jaar oude bedrijf dreigt te moeten verhuizen naar een andere gemeente vanwege de woningbouw in de Hofwijk Noord

Gepubliceerd

op

Pallethandel De Boer

Democratisch Zaanstad schiet Pallethandel De Boer te hulp, nu het 120 jaar oude bedrijf dreigt te moeten verhuizen naar een andere gemeente vanwege de woningbouw in de Hofwijk Noord. De eigenaar dacht eerder terecht te kunnen op HoogTij in Westzaan, maar kreeg vervolgens te horen dat daar intussen geen plek meer is.

Bedrijven die woningen in de weg zitten is een constante in Zaanstad. Eerder werd bijvoorbeeld Touwen en Co met twee miljoen euro overgehaald om te vertrekken uit Zaanstad om de ontwikkeling van het terrein van Kan Palen mogelijk te maken.  De eigenaar van de pallethandel vertelde de raad vorige week in Zaanstad geen alternatieve plek te kunnen vinden en daarmee in zijn maag te zitten. Bij het bedrijf werken ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij een verhuizing naar elders hun baan verliezen, omdat forrenzen geen optie is.  

Onteigening

De gemeente heeft al een claim op de percelen van Pallethandel De Boer gevestigd en onteigening dreigt wanneer er geen oplossing komt. Fractievoorzitter Juliëtte Rot van DZ schrijft in een motie dit eerder te zien als ‘het uitroken van een bedrijf dan de ambitie nastreven om de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland te worden.’ Die door de burgemeester uitgesproken wens achtervolgt hem al jaren. DZ wil met de motie afdwingen dat de raad het college ‘een uiterste inspanningsverplichting’ oplegt om een nieuwe locatie voor Pallethandel de Boer in Zaanstad te vinden. Het bedrijf wil best verkassen, maar niet zonder inzicht in wat hiervan de financiële consequenties zijn. 

Bron Zaanstad.nieuws.nl

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Klimaatneutraal in 2040: Wat vindt jij?

De illusie van de maakbare samenleving, grenzeloze ambities en geen keuzes hoeven maken.

Gepubliceerd

op

Door

In de rubriek ” Fracties nemen stelling ” van het Zaans Stadsblad reageren politieke partijen in Zaanstad op de volgende stelling:

” Als Zaanstad in 2040 klimaatneutraal wil zijn, moet de gemeente de grotere Zaanse bedrijven steviger aanpakken als het gaat om energiebesparing “

Democratisch Zaanstad is het oneens met deze stelling en is van mening dat:

Bedrijven, inwoners, verenigingen, boeren, ondernemers: de overheid staat in hun dienst en moet zich niet opstellen als almachtige, alwetende en allesbeslissend orgaan. Problemen zijn er om samen op te lossen en “stevig aanpakken” is een allerlaatste redmiddel. Daarnaast dient de gemeente(raad) reële en haalbare doelen te formuleren en bedrijven mogen hierdoor niet in een faillissement terecht komen en inwoners in armoede belanden om maar te ‘verduurzamen’.

Maar wat vinden de andere partijen?

(Fracties politieke partijen nemen stelling)

Maar wat vindt jij ?

Laat het ons weten:  Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

  Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

  Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Verder lezen

  Werk, inkomen en economie

  Ondernemer wil uitstel, maar krijgt aanmaning. Zaanstad zegt niet-bestaande betalingsregeling op.

  Zaanstad heeft een betalingsregeling voor een lokale ondernemer beëindigd omdat die zich niet zou houden aan de afgesproken betaaltermijnen. Volgens de betrokkene is er echter nooit een regeling getroffen

  Gepubliceerd

  op

  artikel Zaanstad.nieuws.nl:


  Zaanstad heeft een betalingsregeling voor een lokale ondernemer beëindigd omdat die zich niet zou houden aan de afgesproken betaaltermijnen. Volgens de betrokkene is er echter nooit een regeling getroffen. Democratisch Zaanstad stelt er schriftelijke vragen over.

  Volgens fractievoorzitter Juliëtte Rot vroeg de ondernemer op 23 maart 2020 uitstel van betaling dan wel kwijtschelding aan van de WOZ-aanslag over dat jaar en volgde op 12 mei een verzoek om uitstel van betaling. Op 10 juli meldde de gemeente per brief dat ‘door de coronamaatregelen de gemeente alle invorderingsmaatregelen tot 1 juni 2020 heeft uitgesteld. Nu de coronamaatregelen versoepelen, start de gemeente de invordering weer’.

  Op 17 augustus volgde pas het antwoord op hetbverzoek van 23 maart, volgens Rot via een brief met zeer dreigende toon: kwijtschelding van de  gemeentelijke belasting kan niet aangevraagd worden voor deze aanslag, maar er niet tijdig beraald worden dan ‘wordt er zonder nadere kennisgeving beslag gelegd op de bankrekening, auto en/of roerende zaken’. Gevolgd door de boodschap dat Zaanstad erop vertrouwt dat de inwoner ‘het zover niet laat komen’.

  Op 24 augustus reageert de laatste op de brief van 17 augustus en wijst de gemeente erop dat die verzuimt om te benoemen dat het eerste verzoek om al dateert van 23 mei en dat de gemeente daarom formeel in gebreke wordt gesteld. Dat laatste wordt later nog eens herhaald, maar op 10 februari 2021 deelt Zaanstad de ondernemer mee dat ‘de betalingsregeling’ stopt omdat er niet betaald wordt. Rot vindt het een vreemde gang van zaken, maar is niet bijzonder verbaasd.

  Communicatie

  ‘Op 8 november 2018, 5 februari 2019, 15 maart 2019, 15 april 2019 en 10 maart 2021  hebben wij uw college via schriftelijke vragen gewezen op de gebreken omtrent communicatie naar inwoners en ondernemers en het nakomen van afspraken. Ook deze zaak laat wat ons betreft weer zien dat er nog veel water door de Zaan zal moeten voordat de gemeente daadwerkelijk verbetering vertoont in haar handelwijze en opstelling,’ schrijft zij. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat er maandenlang niet gereageerd wordt op brieven en verzoeken en dat afspraken niet worden nagekomen?

  Betrouwbare overheid

  De ondernemer heeft de gemeente in gebreke gesteld. ‘Nu is er niet zoiets als een wettelijke termijn op basis waarvan de gemeente in gebreke gesteld kan worden vanwege het niet tijdig reageren op een verzoek als het gaat om gemeentelijke belastingen, maar Democratisch Zaanstad snapt het punt van deze ondernemer heel goed. Inwoners en ondernemers moeten zich wel houden aan termijnen en regels richting de (lokale) overheid, maar andersom veroorlooft diezelfde overheid het zich om ‘ongestraft’ gewoon maar niet te reageren,’ noteert een verontwaardigde Rot. Zij spreekt van ‘een zeer slecht signaal’ wat betreft de betrouwbaarheid van de overheid.

  Artikel NHD 12-5-22

  Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt.

  Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

  Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Verder lezen

  Kom op, haal je Laatste nieuws boven.

  We brengen je met plezier direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

  Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

  Trending