DZ positief over investeren in sport Hoornseveld – maar kritisch op uitsluiten sporters ‘voor de volksgezondheid’

In het Zaanstad beraad van 23 november jl. heeft het college gevraagd een akkoord te geven op het definitieve ontwerp van het sportpark Hoornseveld. 25 november a.s. kunnen wij hierover stemmen.

DZ onderschrijft de gemeentelijke visie: ‘De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen sporten en hun sportieve talent kunnen ontwikkelen.’ Echter, op dit moment bevindt sport zich in de verschrikkelijke situatie dat er inwoners van Zaanstad zijn, van jong tot oud, die het gevoel hebben en/of daadwerkelijk buiten gesloten zijn van het deelnemen aan sport. Niet mogen sporten voor de volksgezondheid, het gaat er nog steeds moeilijk in. 

Daarnaast is de sport niet bedoeld of toegerust om te handhaven. Het is toch van de zotte dat er bijvoorbeeld beveiligers voor de Zaanse zwembaden staan. Dit is geen toonbeeld van een beschaafde maatschappij.

Aan het college is gevraagd in hoeverre de betrokkenen die gebruik gaan maken van het Hoornseveld tevreden zijn met het plan wat er ligt. Sluit deze aan bij de wensen en ambities of blijven er nu kansen liggen? Hierover gaan wij nog verdere vragen stellen. Wij doen het immers voor de sporters.

Daarnaast vragen wij speciale aandacht voor de bouw van het zwembad. Zwembaden zijn een specialisme waarop bij verkeerde keuzes vooraf men financieel ‘nat’ kan gaan. Wij houden hier vinger aan de pols: liever meer investeren in de voorziening zelf dan risico lopen met te complexe installaties.

Tenslotte is ons verzekerd dat het sportpark niet afhankelijk is van de haast naastgelegen biomassa centrale, die wat DZ betreft zo snel mogelijk definitief wordt gesloten.