Volg ons

Sport & cultuur

DZ vraagt de gemeente (amateur)sporten verder te ondersteunen

Gepubliceerd

op

In tegenstelling tot de professionele sport mogen de amateur sportverenigingen na 17.00 geen sport bedrijven. Een motie in de tweede kamer om dit wel toe te staan werd helaas geblokkeerd door o.a. de VVD, CDA, PVDA en D66.

2 december plaatste de gemeente een bericht op social media met een overzicht van de fitness locaties in de buitenlucht, waarvoor hulde.

Tijdens de Corona bespreking heeft Democratisch Zaanstad de gemeente gevraagd om:

* de informatievoorziening over het sporten in de openbare ruimte verder te blijven stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het aanprijzen van de openbare wandel- en sportgebieden maar ook b.v. digitale stadswandelingen.
* diverse verenigingen zijn druk bezig trainingen overdag te organiseren, maar lopen aan tegen beperkingen in b.v. beschikbare vrijwilligers. Wij hebben de gemeente gevraagd verenigingen ondersteuning aan te bieden, bijvoorbeeld door professionals van het sportbedrijf, die door de 5 uur sluiting daar met restcapaciteit zit, in te zetten ter ondersteuning.

Sport levert een grote bijdrage aan o.a. de gezondheid en preventie van diverse ziektes. Het blijft bijzonder spijtig dat de overheid de sport niet in wil zetten als middel om de volksgezondheid te bevorderen, maar kennelijk alleen als risico ziet. 
Artikel Zaanstad.nieuws.nl

Onderwijs, jeugd en zorg

Zwemveiligheid in het gedrang

Waarom DZ voor herinvoering schoolzwemmen pleit.

Gepubliceerd

op

Door

Op 14 maart was er in Tros Radar een item met als titel ‘zwemonderwijs in Nederland onder de maat’. Het onderwerp stipte een paar grote problemen aan:

  • Iedere aanbieder mag zijn eigen zwemdiplomalijn voeren, zonder dat hier een minimum eis voor bestaat;
  • Niet voor alle zwemdiploma’s gelden er (diploma)eisen voor instructie;
  • Het schoolzwemmen is in veel gemeenten wegbezuinigd.

Dit probleem is niet nieuw, reeds in 2015 besteedde 1vandaag hier aandacht aan. Gevolg is dat de zwemveiligheid verder in het gedrang komt. Toch gaat het probleem verder dan alleen deze drie zaken.

Voor Zaanstad pleit Democratisch Zaanstad aan de herinvoering van het schoolzwemmen en het zien van sport als een kerntaak van onderwijs (en navenant handelen) en gaat vragen stellen over de organisatie van het zwemonderwijs in Zaanstad. Hieronder kunt u lezen waarom.

Van 1985 tot nu

In 1985 is het zwemonderwijs door de overheid geschrapt als verplicht onderdeel van het bewegingsonderwijs. De verantwoordelijkheid voor het zwemonderwijs is volledig bij de ouders neergelegd. Hierbij is een nieuw nationaal zwemdiploma gekomen, uitgegeven door de NRZ (toen nog Nationale Raad Zwemdiploma’s, thans Nationale Raad Zwemveiligheid). Deze instantie ziet tevens toe op de kwaliteit bij het diploma zwemmen.

Echter, wettelijk is deze rol niet geborgd en mag elke aanbieder in principe zijn eigen diplomalijn voeren. Hierdoor is een wildgroei aan diploma’s ontstaan. Daarnaast zijn meer en meer commerciële aanbieders in kleinere zwembaden lessen aan gaan bieden.

Was het ‘vroeger’ normaal dat een kind met een leeftijd van 5,5 tot 6 jaar begon aan de zwemlessen, ouders willen (begrijpelijk) dat hun kinderen op zo jong mogelijke leeftijd zwemveilig worden. De markt heeft hieraan voldaan en voor de lockdown starten veel kinderen al bij 4 jaar met zwemonderwijs.

Tegelijkertijd vindt een deel van de ouders zwemles een verplichting. Zeker bij ouders met ‘de haak’ als halve jeugdtrauma in het achterhoofd, is het sentiment t.o.v. het zwembad niet altijd positief. Daarnaast zijn de wachtruimten nog wel weinig klantvriendelijk en tenslotte goed zwemonderwijs veel geld. Ofwel, er is druk vanuit de ouders richting de zwembaden, maar ook richting de kinderen om snel af te zwemmen.

Beloften van een spelcomputer bij het behalen van een diploma, of het pas op een andere sport mogen na het behalen van een zwemdiploma zijn geen uitzonderingen. Hierbij lijkt het behalen van het diploma belangrijker dan dat het kind echt zwemveilig is. Daarnaast, zo blijkt uit de reportage van Radar, zwemmen kinderen af voordat zij echt zwemveilig zijn. Dit uit klaarblijkelijk commercieel oogpunt.

Parallel aan deze ontwikkeling hebben meer en meer gemeenten het schoolzwemmen wegbezuinigd. Immers, het behalen van het zwemdiploma is de verantwoordelijkheid van de ouders. Aan het gegeven dat zwemmen een belangrijke rol speelt in het bewegingsonderwijs is hierbij volledig voorbij gegaan. Inmiddels bieden minder dan 30% van de gemeenten nog het schoolzwemmen aan.

Daarnaast kosten zwembaden veel geld (hoeveel buitenbaden zijn er bijvoorbeeld niet wegbezuinigd?). Waren zwembaden vroeger veelal in beheer van de gemeente, tegenwoordig is een groot aantal zwembaden zijn door hun gemeenten ‘in de markt gezet’, waarbij een zo laag mogelijke bijdrage van de gemeente prioriteit krijgt boven de kwaliteit van dienstverlening.

De rol van de overheid

De overheid speelt een grote rol in de zwemveiligheid van onze jeugd. Zo is het opstellen van landelijke normen aan een nationaal zwemdiploma een logische. Immers, een rijschool mag ook niet haar eigen rijbewijs opstellen. Daarnaast is de rol van het zwemmen in het bewegingsonderwijs onderschat. Zo pleit de reddingsbrigade al jaren voor het herinvoeren van het schoolzwemmen.

Als de landelijke overheid het zwemonderwijs niet wil verplichten in het curriculum, dan is het zaak dat lokale overheden het schoolzwemmen oppakken. In deze video clip leggen wij uit wat het nut van het schoolzwemmen is in het bewegingsonderwijs aan de hand van twee experts.

Ook wordt het belang van sporten niet altijd op waarde geschat. Elke euro die gemeenten investeren in sport levert twee en een halve euro aan rendement op.

Het is van groot belang dat sport als kerntaak wordt gezien en niet als kostenpost. Bij minder financiële druk bij de exploitatie van zwembaden en meer focus op kwaliteit aan dienstverlening, zal het ‘product’ zwemles ook verbeteren.

Tenslotte is er de laatste jaren veel maatschappelijke aandacht geweest (en terecht) voor de salarissen van beroepen in het onderwijs, zorg, politie enz. Echter, ook de salarissen in de sport in het algemeen en zwembaden in het bijzonder blijven achter, terwijl de verantwoordelijkheden alleen maar toenemen. Als wij een bepaalde kwaliteit eisen dient hier ook naar betaald te worden!

Maar ook de branche zelf moet zich ontwikkelen!

Uiteraard ligt er ook een rol voor de branche zelf. De zwembranche is een redelijk behoudende branche waarin veranderingen langzaam gaan. Via modern zwemonderwijs kan er effectiever les worden gegeven, gericht op competenties en niet eindcriteria. Waarom hanteren we nog altijd bijvoorbeeld het door-het-gat-zwemmen, terwijl het doel van dit criteria ook op andere, veel plezierige manieren kan worden behaald. Daarnaast ontbreekt het de branche kennelijk aan slagkracht richting de overheid om haar belangen goed voor het voetlicht te brengen.

Conclusie: schoolzwemmen en sportbedrijf

De zwemveiligheid komt verder in het gedrang. Een groot deel van de oplossingen liggen bij het gebrek aan regelgeving en financiering. Zowel landelijke als de lokale overheid hebben een rol bij het oplossen van de problemen, waarbij er een uitdaging ligt in de branche om zich beter te verenigen en verder te professionaliseren.

In Zaanstad pleit Democratisch Zaanstad al langer voor de herinvoering van het schoolzwemmen. Ook behoort sport een kerntaak van onderwijs te zijn. Daarnaast gaan wij vragen stellen aan het college over de lokale situatie t.a.v. de kwaliteit van het lesgeven in lijn met de punten van dit artikel.

Verder lezen

Sport & cultuur

Visverbod legt het loodje – DZ komt op voor de hengelaars met liefde voor vis en natuur

Ik heb geen -THERAPIE- nodig IK moet gewoon VISSEN

Gepubliceerd

op

Gewoon VISSEN in Zaanstad

Deze week is er tijdens het Zaanstad beraad een agenda initiatief besproken waarin niet alleen onze vissers zeer negatief zijn weggezet, maar waar er ook aanzet is gegeven het een en ander omtrent vissen te verbieden.

Het welzijn van dier en natuur is iets wat allen aan het hart gaat en zo ook de vele vissers. Wij zijn dan ook opgekomen voor de hengelaars die onze liefde voor vis en natuur delen en gelukkig stonden we wij hier niet alleen in.

Het agenda initiatief behelsde het verbod op vislessen voor scholieren, verbod op viswedstrijden, algeheel verbod op sportvissen en een aansporing om andere gemeenten ook zover te krijgen deze verboden over te nemen.

In het initiatief leek de suggestie te worden gewekt dat elke visser zijn vangst doodt en meeneemt, of met de vis heel slecht omgaat. Mede uit eigen ervaring weten wij dat dit beeld niet klopt. De fanatieke hengelaar zal je dan ook niet snel een vis mee naar huis zien nemen en zijn ook voorzien van bijvoorbeeld onthaakmatten om de vis op een verantwoorde manier neer te leggen en te onthaken.

Daarom hadden wij dan ook liever gezien dat er een agenda initiatief zou komen tegen het illegaal stropen van vissen. Hierover gaan wij ons beraden.

In onze beleving is een echte sportvisser een liefhebber van de natuur en van vissen. Sterker nog, zij zijn de ogen en oren aan de waterkant en veelvuldig wanneer er ergens vissterfte is, of andere zaken waardoor vissen in de problemen komen, dan wordt dat juist vaak gemeld door de vissers. In de meeste gevallen helpen zij ook nog bij de oplossing. Kijk maar naar de overstromingen vorig jaar in Limburg, waar vissers uit het hele land naar toe kwamen om te helpen. Zo hebben zij zich bijvoorbeeld ingezet om de vissen die door de overstroming in het nauw kwamen door opdrogende straten te redden.

Vissen leert kinderen veel over de natuur, bijvoorbeeld over watervogels, vissoorten en hun gedrag. Vissen is onder de jeugd een enorm groeiende hobby door o.a. het populaire streetfishing. Vissen bestrijdt het groeiende probleem van eenzaamheid, vooral tijdens deze pandemie.
Ons inziens moeten wij juist het vissen meer promoten en extra in zetten op goede educatie. Daarom zien wij graag dat de hengelsportverenigingen meer educatie geven op scholen en het organiseren van evenementen om zo de beginnende visser te leren hoe diervriendelijk om te gaan met een vis. Het is dat wij als Zaanstad, een gemeente zijn met weinig financiële middelen, anders hadden wij zeker overwogen om met een initiatief te komen om hiervoor meer geld beschikbaar te stellen aan de verenigingen.

Wij zijn wel voorstander van het idee om minder lood te gebruiken in de hengelsport. Voor lood zijn steeds meer alternatieven voorhanden. De HVZ pleit hier ook voor bij haar leden en neemt hier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Artikel Zaanstad.nieuws.nl :
Raad ziet niets in hengelverbod, wel in uitbannen vislood

Verder lezen

Sport & cultuur

DZ roept gemeente op zich (nu echt) hard te maken voor heropenen sport

Aanstaand D66 minister Ernst Kuipers houdt de sportschool in zijn eigen ziekenhuis open.

Gepubliceerd

op

Beoogd D66 minister Ernst Kuipers (foto ANP)

Aanstaand D66 minister Ernst Kuipers houdt de sportschool in zijn eigen ziekenhuis open. Democratisch Zaanstad is van mening dat niet alleen het voor onze zorghelden van groot belang is te kunnen sporten, maar dat dit voor alle Nederlanders van groot belang is!

Vandaar dat wij de gemeente Zaanstad (weer) oproepen zich hard te maken voor de sport! Niet voor niets is sport essentieel verklaard, zonder dat dit navolging heeft gekregen van de regering. Niet kunnen sporten voor de volksgezondheid, het blijft niet uit te leggen.

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws ⚡️

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Trending