Volg ons

Sport & cultuur

DZ vraagt de gemeente (amateur)sporten verder te ondersteunen

Gepubliceerd

op

In tegenstelling tot de professionele sport mogen de amateur sportverenigingen na 17.00 geen sport bedrijven. Een motie in de tweede kamer om dit wel toe te staan werd helaas geblokkeerd door o.a. de VVD, CDA, PVDA en D66.

2 december plaatste de gemeente een bericht op social media met een overzicht van de fitness locaties in de buitenlucht, waarvoor hulde.

Tijdens de Corona bespreking heeft Democratisch Zaanstad de gemeente gevraagd om:

* de informatievoorziening over het sporten in de openbare ruimte verder te blijven stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het aanprijzen van de openbare wandel- en sportgebieden maar ook b.v. digitale stadswandelingen.
* diverse verenigingen zijn druk bezig trainingen overdag te organiseren, maar lopen aan tegen beperkingen in b.v. beschikbare vrijwilligers. Wij hebben de gemeente gevraagd verenigingen ondersteuning aan te bieden, bijvoorbeeld door professionals van het sportbedrijf, die door de 5 uur sluiting daar met restcapaciteit zit, in te zetten ter ondersteuning.

Sport levert een grote bijdrage aan o.a. de gezondheid en preventie van diverse ziektes. Het blijft bijzonder spijtig dat de overheid de sport niet in wil zetten als middel om de volksgezondheid te bevorderen, maar kennelijk alleen als risico ziet. 
Artikel Zaanstad.nieuws.nl

Sport & cultuur

Visverbod legt het loodje – DZ komt op voor de hengelaars met liefde voor vis en natuur

Ik heb geen -THERAPIE- nodig IK moet gewoon VISSEN

Gepubliceerd

op

Deze week is er tijdens het Zaanstad beraad een agenda initiatief besproken waarin niet alleen onze vissers zeer negatief zijn weggezet, maar waar er ook aanzet is gegeven het een en ander omtrent vissen te verbieden.

Het welzijn van dier en natuur is iets wat allen aan het hart gaat en zo ook de vele vissers. Wij zijn dan ook opgekomen voor de hengelaars die onze liefde voor vis en natuur delen en gelukkig stonden we wij hier niet alleen in.

Het agenda initiatief behelsde het verbod op vislessen voor scholieren, verbod op viswedstrijden, algeheel verbod op sportvissen en een aansporing om andere gemeenten ook zover te krijgen deze verboden over te nemen.

In het initiatief leek de suggestie te worden gewekt dat elke visser zijn vangst doodt en meeneemt, of met de vis heel slecht omgaat. Mede uit eigen ervaring weten wij dat dit beeld niet klopt. De fanatieke hengelaar zal je dan ook niet snel een vis mee naar huis zien nemen en zijn ook voorzien van bijvoorbeeld onthaakmatten om de vis op een verantwoorde manier neer te leggen en te onthaken.

Daarom hadden wij dan ook liever gezien dat er een agenda initiatief zou komen tegen het illegaal stropen van vissen. Hierover gaan wij ons beraden.

In onze beleving is een echte sportvisser een liefhebber van de natuur en van vissen. Sterker nog, zij zijn de ogen en oren aan de waterkant en veelvuldig wanneer er ergens vissterfte is, of andere zaken waardoor vissen in de problemen komen, dan wordt dat juist vaak gemeld door de vissers. In de meeste gevallen helpen zij ook nog bij de oplossing. Kijk maar naar de overstromingen vorig jaar in Limburg, waar vissers uit het hele land naar toe kwamen om te helpen. Zo hebben zij zich bijvoorbeeld ingezet om de vissen die door de overstroming in het nauw kwamen door opdrogende straten te redden.

Vissen leert kinderen veel over de natuur, bijvoorbeeld over watervogels, vissoorten en hun gedrag. Vissen is onder de jeugd een enorm groeiende hobby door o.a. het populaire streetfishing. Vissen bestrijdt het groeiende probleem van eenzaamheid, vooral tijdens deze pandemie.
Ons inziens moeten wij juist het vissen meer promoten en extra in zetten op goede educatie. Daarom zien wij graag dat de hengelsportverenigingen meer educatie geven op scholen en het organiseren van evenementen om zo de beginnende visser te leren hoe diervriendelijk om te gaan met een vis. Het is dat wij als Zaanstad, een gemeente zijn met weinig financiële middelen, anders hadden wij zeker overwogen om met een initiatief te komen om hiervoor meer geld beschikbaar te stellen aan de verenigingen.

Wij zijn wel voorstander van het idee om minder lood te gebruiken in de hengelsport. Voor lood zijn steeds meer alternatieven voorhanden. De HVZ pleit hier ook voor bij haar leden en neemt hier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Artikel Zaanstad.nieuws.nl :
Raad ziet niets in hengelverbod, wel in uitbannen vislood

Verder lezen

Sport & cultuur

DZ roept gemeente op zich (nu echt) hard te maken voor heropenen sport

Aanstaand D66 minister Ernst Kuipers houdt de sportschool in zijn eigen ziekenhuis open.

Gepubliceerd

op

Beoogd D66 minister Ernst Kuipers (foto ANP)

Aanstaand D66 minister Ernst Kuipers houdt de sportschool in zijn eigen ziekenhuis open. Democratisch Zaanstad is van mening dat niet alleen het voor onze zorghelden van groot belang is te kunnen sporten, maar dat dit voor alle Nederlanders van groot belang is!

Vandaar dat wij de gemeente Zaanstad (weer) oproepen zich hard te maken voor de sport! Niet voor niets is sport essentieel verklaard, zonder dat dit navolging heeft gekregen van de regering. Niet kunnen sporten voor de volksgezondheid, het blijft niet uit te leggen.

Verder lezen

Sport & cultuur

DZ positief over investeren in sport Hoornseveld – maar kritisch op uitsluiten sporters ‘voor de volksgezondheid’

Gepubliceerd

op

In het Zaanstad beraad van 23 november jl. heeft het college gevraagd een akkoord te geven op het definitieve ontwerp van het sportpark Hoornseveld. 25 november a.s. kunnen wij hierover stemmen.

DZ onderschrijft de gemeentelijke visie: ‘De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen sporten en hun sportieve talent kunnen ontwikkelen.’ Echter, op dit moment bevindt sport zich in de verschrikkelijke situatie dat er inwoners van Zaanstad zijn, van jong tot oud, die het gevoel hebben en/of daadwerkelijk buiten gesloten zijn van het deelnemen aan sport. Niet mogen sporten voor de volksgezondheid, het gaat er nog steeds moeilijk in. 

Daarnaast is de sport niet bedoeld of toegerust om te handhaven. Het is toch van de zotte dat er bijvoorbeeld beveiligers voor de Zaanse zwembaden staan. Dit is geen toonbeeld van een beschaafde maatschappij.

Aan het college is gevraagd in hoeverre de betrokkenen die gebruik gaan maken van het Hoornseveld tevreden zijn met het plan wat er ligt. Sluit deze aan bij de wensen en ambities of blijven er nu kansen liggen? Hierover gaan wij nog verdere vragen stellen. Wij doen het immers voor de sporters.

Daarnaast vragen wij speciale aandacht voor de bouw van het zwembad. Zwembaden zijn een specialisme waarop bij verkeerde keuzes vooraf men financieel ‘nat’ kan gaan. Wij houden hier vinger aan de pols: liever meer investeren in de voorziening zelf dan risico lopen met te complexe installaties.

Tenslotte is ons verzekerd dat het sportpark niet afhankelijk is van de haast naastgelegen biomassa centrale, die wat DZ betreft zo snel mogelijk definitief wordt gesloten.

Verder lezen
Advertentie DZ Home

Trending