Maak verbinding op social met ons:
Lint Assendelft onderdeel van Beleid Lint Assendelft onderdeel van Beleid

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Historie van het Lint Assendelft onderdeel van Beleid

De historie van het Lint Assendelft is uitgewerkt in de visie Linten, Dijken, Paden en is daarmee onderdeel geworden van beleid. In de toekomst zal bij ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de historie van Assendelft, zodat we ons cultureel erfgoed ook voor toekomstige generaties kunnen bewaren.

Gepubliceerd

op

De historie van het Lint Assendelft is uitgewerkt in de Visie Linten, Dijken, Paden en is daarmee onderdeel geworden van beleid. In de toekomst zal bij ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de cultuurhistorische kenmerken van Assendelft, zodat we ons erfgoed ook voor toekomstige generaties kunnen bewaren.

Assendelft

Het langste dorp van Nederland, en het oudste dorp van Zaanstad, is het lint Assendelft. Op verzoek van de raad is in 2020 een start gemaakt met de Visie Linten, dijken, paden. In de eerste versie was er een uitwerking van ‘de stadse zaan’ en ‘westzaan’. Dit gaf zoveel inzichten dat ook besloten is om een uitwerking te maken van andere delen van Zaanstad. Nu was Assendelft aan de beurt.

Beleidsregels

In de visie zijn richtlijnen en beleidsregels opgesteld, waar toekomstige ontwikkelingen rekening mee moeten houden. Een voorbeeld hiervan is het behouden van een wegsloot of een boerenerf waar de stolpboerderij een prominente plek kreeg in de ontwikkeling van het dorp. Het wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen meer kunnen, in tegendeel. Er kan nog steeds ontwikkeld worden, bijvoorbeeld een kangoeroe-woning/zorgwoning achter het erf, maar dan wel zo ingericht dat doorkijkjes naar het achterland zichtbaar blijven.

schets profiel deel Dorpsstraat Assendelft

Hoe streng wegen we het mee?

Democratisch Zaanstad is blij dat we op deze manier de dorpen en het cultuurhistorisch erfgoed beter in beeld hebben. Wat waard is om te behouden en hoe we ontwikkelingen kunnen inpassen met in acht neming van de historie. Nu zijn er beleidsregels: regels waar je je bij ontwikkelingen, zoals woningbouw, aan moet houden. Bij enkele partijen in de raad ontstaat het idee dat daardoor geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. Wij betwisten dat. Wij denken dat er juist ontwikkelingen mogelijk zijn, alleen is nu heel duidelijk dat er regels zijn om het dorpse karakter te behouden. Bijvoorbeeld woningen toevoegen op een oud boerenerf, waar de oude schuren woningen worden, maar dan wel zo gepositioneerd zoals schuren zouden hebben gestaan en met behoud van de bestaande doorkijkjes.

zie hier het interview met het Zaans Stadsblad:

Wegsloot terug?

Langs grote delen van de Dorpsstraat in Assendelft lag een wegsloot. Nu is deze alleen nog in de zuid aanwezig. Het terugbrengen van de wegsloot is een mogelijkheid. Het zou bijvoorbeeld meer groen terugbrengen en meer ruimte voor waterberging. Het dorpse karakter wordt dan weer hersteld. Dit zijn de kansen bij ontwikkelingen in Assendelft. Wij zijn benieuwd hoe de bewoners van Assendelft denken over zo’n mogelijkheid.

Krommenie en waternetwerken

Krommenie krijgt de volgende uitwerking. Daarnaast hebben wij gevraagd om uitwerking van de waternetwerken. De opstellers van de visie gaven aan dat het inderdaad een omissie is dat waternetwerken in Zaanstad nog niet in beeld zijn gebracht. We leven in een waterrijk gebied en deze informatie kan ons ook bij nieuwe ontwikkelingen helpen om de juiste afwegingen te maken(waar bijvoorbeeld een sloot te realiseren).

4.3 Score (3 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Nieuw denken. Nieuw laatste nieuws.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Grondbeleid

Ikea kavel Zaanstad, DZ stemt tegen aankoop!

Prijs Ikea-kavel geheim, maar een koopje, van € 13,5 miljoen inmiddels openbaar, lijkt het niet en dit is niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen.

Gepubliceerd

op

Ikea Zaandam

Met uitzondering van de PVV en Democratisch Zaanstad is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de aankoop van de Ikea kavel door de gemeente. Hoeveel geld Zaanstad daarvoor op tafel legt is geheim, maar een koopje lijkt het niet te zijn. Inmiddels openbaar laat de Orkaan weten dat de gemeente € 13,5 miljoen (incl. btw) gaat neerleggen.

Peter van Haasen sprak van ‘een astronomisch bedrag’, maar de PVV-fractievoorzitter schuwt grote woorden doorgaans niet en in hoeverre het hier inderdaad om een ‘extreem’ dure aankoop gaat is dus lastig in te schatten. Uit zijn opmerkingen bleek wel dat er tijdelijke woningen gaan komen op Zuiderhout. Uit hetzelfde bericht van de Orkaan kan opgemaakt worden dat het om 400 tijdelijke container-woningen gaat, maar zeker is dat niet.

Volgens Van Haasens collega Juliëtte Rot van DZ is het college er niet in geslaagd om voor haar plannen met het terrein een sluitende business case in elkaar te sleutelen en daarom stemde haar partij tegen de aankoop. De onderhandelingen van de gemeente met de Zweedse meubelgigant zijn volgens haar ‘niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen’.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Burgers en medici in het geweer tegen windmolens

Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby: burgers bijzaak

Gepubliceerd

op

Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby: burgers bijzaak Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby windmolens: burgers bijzaak

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, de medici van Windwiki en de Stichting Windalarm waarschuwen de lokale politiek beducht te zijn voor lobbyïsten bij besluitvorming over windenergie en windmolens. Uit een schrijven blijkt dat zij zorgen hebben over (financieel) belanghebbenden – inclusief coöperaties – die niet de belangen van omwonenden als prioriteit hebben.

‘Als medici en burgers zijn wij zeer bezorgd over het klimaat en ondersteunen we een snelle transitie naar een duurzaam energiesysteem. We zijn er echter van overtuigd dat dit inmiddels kan plaatsvinden op een rechtvaardige manier (niet de lasten eenzijdig afschuiven op een beperkte groep) en op basis van strenge randvoorwaarden aangaan de welzijn, gezondheid, natuur en landschap,’aldus hun schrijven. ‘Ook zónder windturbines zijn er binnen deze kaders nog ruim voldoende en veelal betere opties aanwezig om aan de landelijke klimaatdoelstellingen te voldoen.’

Gedragscode

De lobbycratie die zich heeft ontwikkeld dient ‘actief bestreden’ te worden en een gedragscode voor ambtenaren zo daarbij als leidraad kunnen dienen, analoog aan de praktijk in de medische wereld: ‘Ontvang geen artsenbezoekers want deze geven per definitie geen objectieve informatie’. Waarom niet een onafhankelijke organisatie laten onderzoeken of en hoe aan de energie transitie doelstellingen voor 2030 en 2050 voldaan kan worden zónder verdere groei van wind op land en zon op weiland?

Meer onderzoek

Onafhankelijkheid waarborgen met een begeleidingscommissie die de brede maatschappelijke middengroepen vertegenwoordigt heedt nog nooit plaatsgevonden, tot verbazing van de drie organisaties. Bovendien betogen ze dat in het kader van de veiligheid en gezondheid van burgers een omkering van de bewijslast waar het gaat om veiligheid en gezondheid voor omwonenden een vereiste is. Werk eerst een combinatie van een afstandsnorm plus geluidsnorm uit waarvan onafhankelijk en wetenschappelijk bewezen is dat die veilig en gezond zijn voor omwonenden én handhaafbaar.

Plannen Windmolens

Zaanstad onderzoekt momenteel de mogelijke plaatsing van windturbines langs het Noordzeekanaal en ziet zich daarnaast geconfronteerd met plannen van Amsterdam voor drie mega molens zo’n beetje op de gemeentegrens, bij de Noorder IJplas. Die laatste kunnen ook woningbouwprojecten in gevaar brengen in de Achtersluispolder en in Poelenburg.

bron: zaanstad nieuws.nl

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Plan dure seniorenwoningen en huisartsenpost in Krommenie roept veel vragen op bij DZ

Goedgekeurd plan uit 2015 acht jaar later niet terug te herkennen! DZ wil o.a. weten of omwonenden erbij betrokken zijn.

Gepubliceerd

op

Het plan van Lithos Bouw & Ontwikkeling om aan de rand van het Rosariumplein in Krommenie 35 appartementen voor senioren te realiseren in een gebouw met een Huisartsen onder één dak (Hoed) dokterspost op de begane grond heeft Democratisch Zaanstad verrast, omdat het in niets lijkt op een plan waarvoor al in 2015 een vergunning werd afgegeven. Dit plan is minder hoog en betreft een andere plek.

Acht jaar geleden verleende de gemeente een bouwvergunning voor appartementen op het Rosariumplein zelf, maar de nu geplande woningen zijn opgeschoven richting het park.  Bij fractievoorzitter Juliëtte Rot van DZ roept dat onder meer de vraag op hoe lang een bouwvergunning geldig blijft, wie er betrokken waren bij de totstandkoming van de gewijzigde tekeningen, of er contact over het bouwplan is geweest met Kip van Rick die daar (en soms aan de andere kant van het plein) zijn standplaats heeft en hoe het zit met parkeerplaatsen. Ook over de huisartsenpost is er nog veel onduidelijk.

Huisartsen

Waar komt de vraag vandaan voor een nieuw onderkomen voor huisartsen in Krommenie, is deze vraag ingegeven ter vervanging van huidige praktijken, worden er ook nieuwe huisartsen aangetrokken, welke zekerheden zijn er ten aanzien van de invulling van de nieuwe voorziening en hoe staan andere huisartsen die niet in aanmerking komen om zich in de Hoed te vestigen tegenover deze voorziening? Welke huisartsen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwe locatie en is al bepaald welke praktijken hiervoor niet in aanmerking komen?

Geluidsoverlast

Rot heeft de gemeente ook bevraagd over mogelijke geluidsoverlast voor de toekomstige bewoners van de nieuwbouw, die pal tegenover de laad- en losplaats van de Albert Heijn-supermarkt komt te staan. Laden en lossen is een rumoerige activiteit weet Rot: zelfs bewoners van de Kervelstraat kunnen het horen. Meer geluid is bovendien te verwachten van de vele jeugdigen die gebruikmaken van de skatebaan en het basketbalveld aan de andere kant van het nieuw te bouwen complex. Gaat dat niet botsen?

Ook een punt van zorg is of er voldoende ruimte overblijft voor evenementen als een circus. En er is een verwijt: waarom is de bouwaanvraag aan het begin van de zomervakantie gepubliceerd, terwijl er door de gemeenteraad in 2008 unaniem een motie is aangenomen om ruimtelijke ontwikkelingen van enige importantie zoveel als mogelijk niét in vakantieperiodes ter inzage te leggen?

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

Onze vragen:


Geachte raadsgriffie,

In juni 2023 werd bekend dat ontwikkelaar Lithos bouw & ontwikkeling, een nieuw bouwplan heeft ingediend om 35 appartementen voor senioren, in een gebouw met een lagere bouwhoogte en een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) op de begane grond, te realiseren. Dit bouwplan zou moeten verrijzen op het noordelijke gedeelte van het Rosariumplein, dat nu onbebouwd is en vrij zicht geeft op een deel van het Rosariumpark.

In 2005 verleende de gemeente Zaanstad een bouwvergunning om appartementen op het Rosariumplein zelf bouwen. Omdat het ruimtelijk gezien beter zou zijn om de woningen aan de rand van het parkeerterrein te bouwen, heeft Lithos samen met de gemeente Zaanstad en andere betrokkenen in 2021 onderzocht of dit mogelijk is.

 1. Hoe lang kan een bouwvergunning juridisch ‘geldend’ blijven?
 2. Op welke concrete punten verschilt het bouwplan uit 2005, met het bouwplan uit 2021 als het gaat om ruimtelijke aspecten en argumenten?
 3. Waarom werd het bouwplan in 2005 destijds ruimtelijk als wenselijk beoordeeld en wanneer en door welke partij(en) is hierover een ander inzicht ontstaan?
 4. Welke ‘betrokken’ hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van dit nieuwe plan in 2021?
 5. Op welke wijze is de direct omwonenden van het bouwplan, betrokken bij de totstandkoming ervan?
 6. Wat was de rol van de gemeente Zaanstad bij de totstandkoming van dit nieuwe bouwplan?
 7. Wat heeft de gemeente concreet bijgedragen aan de totstandkoming van het bouwplan uit 2005 en het bouwplan uit 2021?
 8. Zijn de parkeerplaatsen die gerealiseerd/beschikbaar moeten zijn voor dit bouwplan, door de ontwikkelaar afgekocht? Of hoe zorgt de ontwikkelaar dat zijn bouwplan aan het geldende parkeerbeleid zal voldoen?
 9. Is er contact geweest met ‘Kip van Rick’ die daar (en soms aan de andere kant van het plein) zijn standplaats heeft?
 10. Waarom wordt de bouwaanvraag aan het begin van de zomervakantie gepubliceerd, terwijl er door de gemeenteraad in 2008 unaniem een motie is aangenomen, met als doel om ruimtelijke ontwikkelingen van enige importantie, zoveel als mogelijk niet in vakantieperiodes ter inzage te leggen?
 11. Hoe zit het met de her-plant plicht na het kappen van de nodige bomen op de bouwlocatie? Op de bouwlocatie vinden ook activiteiten plaats (zoals bijvoorbeeld een Circus).
 12. Welke ruimte is er nu voor dergelijke evenementen beschikbaar gesteld? Het bouwplan omvat ook een voorziening voor huisartsen (Huisartsen Onder één Dak: HOED)
 1. Waar komt de vraag vandaan voor een nieuw onderkomen voor de huisartsen vandaan?
 2. Is deze vraag ingegeven ter vervanging van huidige locaties waar de huisartsen nu gevestigd zijn? Zo ja, welke locaties zijn dat?
 3. Worden er ook nieuwe huisartsen aangetrokken voor de HOED-voorziening?
 4. Welke zekerheden zijn er ten aanzien van de invulling van de nieuwe HOED-voorziening? En hoe staan andere huisartsen hiertegenover die niet in aanmerking komen om zich te vestigen binnen deze voorziening?
 5. Welke huisartsen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in vestiging op deze nieuwe locatie? Is hierin al een keuze gemaakt ten aanzien van welke praktijken wel en welke praktijken hiervoor niet in aanmerking komen? Hoe is deze selectie van huisartspraktijken tot stand gekomen?
 6. Vanuit de bewoners van de Kervelstraat wordt aangegeven dat het laden en lossen van de Albert Heijn daar te horen is. Het nieuw te bouwen complex staat pal tegenover de laad en los plaats van de Albert Heijn.
 7. Hoe wordt er omgegaan met de geluidscontour op de locatie?
 8. Welke maatregelen worden er getroffen om te voorkomen dat er onvrede ontstaat door het laden en lossen, alsmede de vele jeugd die op de skatebaan, basketbalveld aan de andere kant van het nieuw te bouwen complex zich ophouden?

Namens Democratisch Zaanstad,

Zaandam, 18 augustus 2023

Juliëtte Esmée Rot.

Artikel NHD 19 augustus 20230 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending