Maak verbinding op social met ons:
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
digitale zittingen
Zaanse Schans
EBS Bus Zaanstad
Lastige Inwoners
wijkmanager Assendelft
Dukra
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Pas op met digitale zittingen

Stop gretig gebruik van de digitale middelen

Rechtspraak moet geen machine worden

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Parkeer tarieven verhogen Zaanse Schans

Geen oplossing voor parkeren en de overlast voor de buurt.

Herzie het beleid voor (betaald) parkeren

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

102
Dagen
23
Uren
05
Minuten
10
Seconden
tot
na de zomer
Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

Dukra

Maar waar naartoe ?

Inwoners
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Plan dure seniorenwoningen en huisartsenpost in Krommenie roept veel vragen op bij DZ

Goedgekeurd plan uit 2015 acht jaar later niet terug te herkennen! DZ wil o.a. weten of omwonenden erbij betrokken zijn.

Gepubliceerd

op

Het plan van Lithos Bouw & Ontwikkeling om aan de rand van het Rosariumplein in Krommenie 35 appartementen voor senioren te realiseren in een gebouw met een Huisartsen onder één dak (Hoed) dokterspost op de begane grond heeft Democratisch Zaanstad verrast, omdat het in niets lijkt op een plan waarvoor al in 2015 een vergunning werd afgegeven. Dit plan is minder hoog en betreft een andere plek.

Acht jaar geleden verleende de gemeente een bouwvergunning voor appartementen op het Rosariumplein zelf, maar de nu geplande woningen zijn opgeschoven richting het park.  Bij fractievoorzitter Juliëtte Rot van DZ roept dat onder meer de vraag op hoe lang een bouwvergunning geldig blijft, wie er betrokken waren bij de totstandkoming van de gewijzigde tekeningen, of er contact over het bouwplan is geweest met Kip van Rick die daar (en soms aan de andere kant van het plein) zijn standplaats heeft en hoe het zit met parkeerplaatsen. Ook over de huisartsenpost is er nog veel onduidelijk.

Huisartsen

Waar komt de vraag vandaan voor een nieuw onderkomen voor huisartsen in Krommenie, is deze vraag ingegeven ter vervanging van huidige praktijken, worden er ook nieuwe huisartsen aangetrokken, welke zekerheden zijn er ten aanzien van de invulling van de nieuwe voorziening en hoe staan andere huisartsen die niet in aanmerking komen om zich in de Hoed te vestigen tegenover deze voorziening? Welke huisartsen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwe locatie en is al bepaald welke praktijken hiervoor niet in aanmerking komen?

Geluidsoverlast

Rot heeft de gemeente ook bevraagd over mogelijke geluidsoverlast voor de toekomstige bewoners van de nieuwbouw, die pal tegenover de laad- en losplaats van de Albert Heijn-supermarkt komt te staan. Laden en lossen is een rumoerige activiteit weet Rot: zelfs bewoners van de Kervelstraat kunnen het horen. Meer geluid is bovendien te verwachten van de vele jeugdigen die gebruikmaken van de skatebaan en het basketbalveld aan de andere kant van het nieuw te bouwen complex. Gaat dat niet botsen?

Ook een punt van zorg is of er voldoende ruimte overblijft voor evenementen als een circus. En er is een verwijt: waarom is de bouwaanvraag aan het begin van de zomervakantie gepubliceerd, terwijl er door de gemeenteraad in 2008 unaniem een motie is aangenomen om ruimtelijke ontwikkelingen van enige importantie zoveel als mogelijk niét in vakantieperiodes ter inzage te leggen?

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

Onze vragen:


Geachte raadsgriffie,

In juni 2023 werd bekend dat ontwikkelaar Lithos bouw & ontwikkeling, een nieuw bouwplan heeft ingediend om 35 appartementen voor senioren, in een gebouw met een lagere bouwhoogte en een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) op de begane grond, te realiseren. Dit bouwplan zou moeten verrijzen op het noordelijke gedeelte van het Rosariumplein, dat nu onbebouwd is en vrij zicht geeft op een deel van het Rosariumpark.

In 2005 verleende de gemeente Zaanstad een bouwvergunning om appartementen op het Rosariumplein zelf bouwen. Omdat het ruimtelijk gezien beter zou zijn om de woningen aan de rand van het parkeerterrein te bouwen, heeft Lithos samen met de gemeente Zaanstad en andere betrokkenen in 2021 onderzocht of dit mogelijk is.

 1. Hoe lang kan een bouwvergunning juridisch ‘geldend’ blijven?
 2. Op welke concrete punten verschilt het bouwplan uit 2005, met het bouwplan uit 2021 als het gaat om ruimtelijke aspecten en argumenten?
 3. Waarom werd het bouwplan in 2005 destijds ruimtelijk als wenselijk beoordeeld en wanneer en door welke partij(en) is hierover een ander inzicht ontstaan?
 4. Welke ‘betrokken’ hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van dit nieuwe plan in 2021?
 5. Op welke wijze is de direct omwonenden van het bouwplan, betrokken bij de totstandkoming ervan?
 6. Wat was de rol van de gemeente Zaanstad bij de totstandkoming van dit nieuwe bouwplan?
 7. Wat heeft de gemeente concreet bijgedragen aan de totstandkoming van het bouwplan uit 2005 en het bouwplan uit 2021?
 8. Zijn de parkeerplaatsen die gerealiseerd/beschikbaar moeten zijn voor dit bouwplan, door de ontwikkelaar afgekocht? Of hoe zorgt de ontwikkelaar dat zijn bouwplan aan het geldende parkeerbeleid zal voldoen?
 9. Is er contact geweest met ‘Kip van Rick’ die daar (en soms aan de andere kant van het plein) zijn standplaats heeft?
 10. Waarom wordt de bouwaanvraag aan het begin van de zomervakantie gepubliceerd, terwijl er door de gemeenteraad in 2008 unaniem een motie is aangenomen, met als doel om ruimtelijke ontwikkelingen van enige importantie, zoveel als mogelijk niet in vakantieperiodes ter inzage te leggen?
 11. Hoe zit het met de her-plant plicht na het kappen van de nodige bomen op de bouwlocatie? Op de bouwlocatie vinden ook activiteiten plaats (zoals bijvoorbeeld een Circus).
 12. Welke ruimte is er nu voor dergelijke evenementen beschikbaar gesteld? Het bouwplan omvat ook een voorziening voor huisartsen (Huisartsen Onder één Dak: HOED)
 1. Waar komt de vraag vandaan voor een nieuw onderkomen voor de huisartsen vandaan?
 2. Is deze vraag ingegeven ter vervanging van huidige locaties waar de huisartsen nu gevestigd zijn? Zo ja, welke locaties zijn dat?
 3. Worden er ook nieuwe huisartsen aangetrokken voor de HOED-voorziening?
 4. Welke zekerheden zijn er ten aanzien van de invulling van de nieuwe HOED-voorziening? En hoe staan andere huisartsen hiertegenover die niet in aanmerking komen om zich te vestigen binnen deze voorziening?
 5. Welke huisartsen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in vestiging op deze nieuwe locatie? Is hierin al een keuze gemaakt ten aanzien van welke praktijken wel en welke praktijken hiervoor niet in aanmerking komen? Hoe is deze selectie van huisartspraktijken tot stand gekomen?
 6. Vanuit de bewoners van de Kervelstraat wordt aangegeven dat het laden en lossen van de Albert Heijn daar te horen is. Het nieuw te bouwen complex staat pal tegenover de laad en los plaats van de Albert Heijn.
 7. Hoe wordt er omgegaan met de geluidscontour op de locatie?
 8. Welke maatregelen worden er getroffen om te voorkomen dat er onvrede ontstaat door het laden en lossen, alsmede de vele jeugd die op de skatebaan, basketbalveld aan de andere kant van het nieuw te bouwen complex zich ophouden?

Namens Democratisch Zaanstad,

Zaandam, 18 augustus 2023

Juliëtte Esmée Rot.

Artikel NHD 19 augustus 20230 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Gepubliceerd

op

Polder Westzaan

Noord-Holland, Zaanstad, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het agrarisch collectief Water, Land en Dijken, Staatsbosbeheer, het Platvorm Veenweide en LTO zijn het eens over het tegengaan van bodemdaling, het versterken van het weidevogelgebied, het verlagen van stikstof en de afgesproken koers voor de verbrakking in de Polder Westzaan. Er staan ruim 30 projecten in hun uitvoeringsstrategie.

Structureel en verbeterd beheer

Deze doelen komen uit de al eerder vastgestelde gebiedsvisie en de projecten moeten leiden tot een inrichtings- en beheerplan. Er wordt meteen van start gegaan met een aanvalsplan voor de veenmosrietlanden. De Polder Westzaan is een belangrijk natuurgebied, maar er is een sterke achteruitgang van de veenmosrietlanden vastgesteld. Ook komen er nauwelijks nieuwe veenmosrietlanden bij, waardoor het oppervlak vermindert. Daarom voeren de provincie, Staatsbosbeheer en natuurorganisaties herstelmaatregelen uit en kijken ze gezamenlijk naar structureel en verbeterd beheer.

Boeren

Ook wordt een agrarische verkenning afgetrapt: hoe ziet toekomstbestendige landbouw passend bij het natuurlijke karakter van de polder eruit? Een gezamenlijke verkenning moet hierop antwoord geven. Dit onderzoek brengt trends, kaders, kansen en bedreigingen voor de landbouwsector in de polder in beeld. Op basis van deze verkenning stellen de in het gebied aanwezige agrariërs een individueel bedrijfsplan op.

Weidevogels

Met behulp van het Beheer op Maat-model van de Wageningen Universiteit worden daarnaast geschikte weidevogelgebieden in kaart gebracht en vervolgens worden er maatregelen genomen waarmee deze gebieden voor weidevogels kunnen worden versterkt. In dit model wordt onder andere gekeken naar grondwaterstanden, de productie van graslanden en openheid. Ook is een plan van aanpak in de maak voor het weren van snelvaren bij kwetsbare weidevogel(broed)gebieden. Enkele andere projecten uit de strategie lopen al, zoals een verkenning naar het watersysteem en een impactanalyse van verbrakking op de agrarische bedrijfsvoering. Het doel is om uiteindelijk een gezonde en toekomstbestendige polder te creëren voor mens, plant en dier.

bron: zaanstad nieuws.nl

Alles over:

Gebiedsvisie Polder Westzaan

Verbrakking Polder Westzaan

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Zero-emissiezones is een regelrechte ramp, ook voor ondernemers in Zaanstad

Tekenen voor toegangelijker binnensteden

Gepubliceerd

op

Vanaf 1 januari 2026 voert de gemeente Zaanstad uitstootvrije zones in, in drukke winkelgebieden van Zaandam, Krommenie en Wormerveer. Dit betekent dat bestelbusjes en vrachtwagens op benzine, diesel of gas niet meer in deze winkelgebieden mogen rijden.

Dit gaat het bedrijfsleven, waaronder veel ZZP-ers en MKB-ers, ontzettend veel geld kosten. Dit omdat zij gedwongen worden om hun vrachtwagens en/of bestelbusjes te vervangen als zij de steden, die emissievrij willen worden, nog in willen komen. Dit voor ondernemers desastreuze beleid kan zelfs leiden tot faillissementen of gedwongen verhuizingen uit emissievrije steden, hetgeen slecht is voor de (lokale) economie.  
Stop deze groene waanzin teken het burgerinitiatief!

Teken hier het burgerinitiatief : 👉 https://stopzeroemissiezone.nl/

Kijk hier op de site van gemeente Zaanstad voor informatie:

https://ondernemen.zaanstad.nl/uitstootvrije-zones

3.5 Score (3 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Grote zorgen Dukra-bewoners over nieuwe ligplaats >update<

Democratisch Zaanstad is bezig met een serieuze poging om de impasse die is ontstaan te doorbreken. Maar Havendienst is onmenselijk niet thuis.

Gepubliceerd

op

Jachthaven Dukra

Over exact één maand moeten de bewoners van jachthaven Dukra weg zijn. Het gevolg van het opzeggen van zo’n 50 tot 60 huurovereenkomsten. Sommige woonschipbewoners zijn al weg, maar er is grote onduidelijkheid over alternatieve ligplaatsen. De wanhoop slaat deze weken bij woonschipbewoners toe. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Iemand stelt zelfs zijn 30 meter lange schip te willen laten slopen. Hij kan geen andere ligplaats vinden. De eigenaren van de jachthaven Dukra hebben tot nu toe geen stappen gezet om de bewoners een oplossing aan te bieden. De gemeente Zaanstad, in tweede instantie, komt ook niet echt in beweging. Daarmee is de impasse compleet

Op 1 januari moeten naar verluidt zo’n 28 boten weg zijn. Waar naar toe? Mogelijk tijdelijk naar de Isaac Baarthaven, maar een echt geschikte locatie is dat niet en – gelet op de tijdelijkheid – ook geen oplossing voor de problemen waar woonbootbewoners mee worden geconfronteerd. De bewoners die met hun woonboot moeten vertrekken zijn verbaasd over de advertenties die Dukra plaatst op Facebook. Daarin wordt ligplaatsen aangeboden voor nieuwe bewoners. Wat is dat voor een beleid vragen direct betrokkenen zich af. Waarom stuur je oorspronkelijke bewoners weg om vervolgens nieuwe bewoners aan te trekken? Duidelijk is dat het onbegrip hierover bij de oorspronkelijke bewoners groot is. Is dit nog wel uit te leggen? Welke argumenten hebben de jachthaven eigenaren om zo te handelen. Allemaal onbeantwoorde vragen, terwijl de tijd dringt en er vooral sprake lijkt van voldongen feiten, zoals opgezegde huurovereenkomsten.

Nieuwe woonschepen van 40 meter

Jachthaven Dukra stuurde een e-mailtje met de huuropzeggingen. Uiteraard wisten de meeste bewoners dat de eigenaren grote plannen hadden met de jachthaven. Maar waarschijnlijk is in de buurt nog niet bekend dat de jachthaven in de nieuwe plannen ruimte heeft voor woonschepen tot een meter of 40. Daarmee keert via een achterdeur mogelijk de grootschaligheid toch weer terug en dat was nu juist iets waar de omwonenden moeite mee hadden. Daarnaast is het natuurlijk zot dat je woonboten laat verplaatsen om nieuwe toe te laten. Als je woonboten van 40 meter gaat toelaten als jachthaven, dan kan zo’n 30 meter schip van een bestaande bewoner toch gewoon blijven liggen. Die heb je dan als projectontwikkelaar of eigenaar van de jachthaven vast binnen. Bovendien zijn veel voorzieningen, zoals stroom en water aan de kades, afgesloten, terwijl er nog een volle maand te gaan is.

Nog geen bestemmingsplan – mensen nog niet wegsturen

Als de jachthaveneigenaren geen actie ondernemen is Zaanstad aan de beurt. De gemeente heeft sowieso een zorgplicht als de woonbootbewoners ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen. De gemeente zou dus op korte termijn iets moeten doen om een oplossing, al dan niet tijdelijk, aan te bieden. Dat betekent dus het realiseren van alternatieve ligplaatsen voor de Dukra-bewoners. Het is heel goed mogelijk dat dit op korte termijn helemaal niet lukt. Dan zou de gemeente aan de jachthaveneigenaren kunnen vragen de bewoners nog niet weg te sturen. Dan ontstaat er meer tijd en ruimte voor zowel de woonbootbewoners of de gemeente Zaanstad om een oplossing te zoeken voor de lange termijn. Aangezien de plannen nog in ontwikkeling zijn – er ligt bijvoorbeeld nog geen bestemmingsplan – is er geen enkele reden om nu al acuut over te gaan tot het wegsturen van bewoners. Zo’n tussenoplossing zou door de verantwoordelijk wethouder Wessel Breunesse natuurlijk heel goed ingebracht kunnen worden, juist vanuit de zorgplicht die de gemeente heeft voor de bewoners die in het BRP zijn ingeschreven.

Impasse doorbreken

Democratisch Zaanstad is bezig met een serieuze poging om de impasse die is ontstaan te doorbreken. De raadsfractie probeert alles om voor de bewoners een oplossing te vinden die uitzicht geeft op een nieuwe ligplaats voor zowel de korte als langere termijn.

Bron Radiotvzaanstreek.nl

Bewoners boten Dukra weggestuurd zonder alternatief

Zaanstad Nieuws 06 december 2023

> update 21 januari 2024 <

Inwoners Zaanstad (Dukra) opgejaagd door Havendienst. Van Dukra naar Koog aan de Zaan, naar… god mag het weten !?

NHD 26-1-2024
5 Score (1 stem)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN