Maak verbinding op social met ons:
Lastige Inwoners
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Zomerreces: van
19 juli t/m 1 september
geen raadsvergaderingen
Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zomerreces: van
19 juli t/m 1 september
geen raadsvergaderingen
Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Zomerreces: van
19 juli t/m 1 september
geen raadsvergaderingen
Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zomerreces: van
19 juli t/m 1 september
geen raadsvergaderingen
EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

40
Dagen
01
Uren
04
Minuten
25
Seconden
tot
na de zomer
Winkelcentrum het Kaaikhof in Saendelft Winkelcentrum het Kaaikhof in Saendelft

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Winkelcentrum de Saen aan het Kaaikhof-Saendelft is als ‘Sodom en Gomorra’

Op grote schaal overlast, welke bestaat uit bedreigingen, vernielingen, vervuiling, drugsdealen etc.

Gepubliceerd

op


Op vrijdag, 17 november j.l., waren ons raadslid Marianne Doeves de Boer en fractieassistent John Steygeman, samen met collega-raadsleden, bij het winkelcentrum aan het Kaaikhof in Saendelft.

Aldaar heeft de groep een wandeling gemaakt door het winkelcentrum en de omliggende wijk, onder aanvoering van een groep bewoners, jongerenwerkers, wijkmanager Eric van Druenen, wethouder Jeugdbeleid Groothuismink en de winkeliersvereniging.

Democratisch Zaanstad overweegt opnieuw een motie in te dienen om de veiligheid in Saendelft te waarborgen, om de aangenomen motie van 25 november 2021 alsnog ten uitvoer te brengen. 

Immers, de bewoners en de winkeliersvereniging lieten ons weten dat het nog immer een ‘Sodom en Gomorra’ is op deze plek.

(Brom)fietsers, racen nog immer door het winkelcentrum, wat een voetgangersgebied is voor het winkelend publiek.

Opgeschoten tuig wat op fatbikes door de Albert Heijn heen crost, aldus de winkeliersvereniging.

Op grote schaal overlast, welke bestaat uit bedreigingen, vernielingen, vervuiling, drugsdealen etc.

Handhaving en politie hebben blijkbaar andere prioriteiten, want die zijn nauwelijks te zien aldus de bewoners.

Desgevraagd, wisten de bewoners niet eens te vertellen wie de wijkagent is daar.

Op zich wel te begrijpen, aangezien deze, door het grote tekort bij de politie, vaak worden ingezet bij de zgn. ‘noodhulp’.

Ook het softe sanctiebeleid (foei-gesprekjes) van vermeende daders zet natuurlijk geen zoden aan de dijk.

Bron Zaanstad.nieuws .nl:
Democratisch Zaanstad overweegt opnieuw een motie in te dienen om de veiligheid in Saendelft te waarborgen. Dat moet gebeuren met maatregelen zoals camera’s bij en in het winkelcentrum en in overleg met de ondernemers, winkelmedewerkers en inwoners.

Twee jaar geleden stelde DZ samen met de PVV de onveiligheid in het winkelgebied al aan de orde en sprak toen over zaken als bedreigingen, vernielingen, vervuiling en drugsdealen. Ook het gebied rond het station Krommenie – Assendelft is een door veel inwoners gevreesde plek. Tijdens een recent rondje door de wijk kregen raadsleden van meerdere fracties te horen ‘dat het nog immer een Sodom en Gomorra is’ bij het Kaaikhof.

Met fatbike door AH

De politici maakten een wandeling met een groep bewoners, jongerenwerkers, wijkmanager Eric van Druenen, wethouder van Jeugdbeleid Natasja Groothuismink en een vertegenwoordiging van de winkeliersvereniging. ‘(Brom)fietsers racen nog immer door het winkelcentrum en opgeschoten tuig crosst op fatbikes door Albert Heijn heen,’ hoorde DZ-raadslid Jos Kerkhoven. En ook de al eerder genoemde overlast duurt voort.

Bericht op Facebook van gisteravond.

‘Handhaving en politie hebben blijkbaar andere prioriteiten,’ want die zijn volgens de bewoners ‘nauwelijks te zien,’ zo tekende hij op. ‘Desgevraagd wisten de bewoners mij niet eens te vertellen wie de wijkagent is. Op zich wel te begrijpen, aangezien deze door het grote tekort bij de politie vaak worden ingezet bij de zogenoemde noodhulp. Ook het softe sanctiebeleid (foei-gesprekjes) met vermeende daders zet natuurlijk geen zoden aan de dijk,’ aldus Kerkhoven.


Lees alles over: Winkelcentrum de Saen in Saendelft

Het laatste nieuws.
Zie meer.
Doe meer.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Gedoe met camera’s Zaanbrug roept vragen op bij DZ

Is er sprake geweest van een onveilige situatie?

Gepubliceerd

op

Camera's Zaanbrug

Democratisch Zaanstad zet vraagtekens bij de veiligheid en het toezicht bij de nieuwe Zaanbrug in Wormerveer. DZ vraagt zich af waarom het zo lang duurde voordat besloten werd om tijdelijke camera’s op te hangen aan bij de brug geplaatste masten. Dat gebeurde afgelopen week, maar de brug ging op 15 januari al (deels) open.

Duo-raadslid Dustin Benjamins wil onder meer van het college weten of er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen. Is daarnaast de veiligheid van inwoners, scheepvaart of watersport in het geding is geweest. In schriftelijke vragen stelt hij ook de besluitvorming rond de keuze voor de camera’s aan de orde. Onder andere over het feit dat er niets is gecommuniceerd richting de gemeenteraad.

De Zaanbrug wordt op afstand bediend, net als veertien andere bruggen. Er zijn steeds minimaal twee brugwachters aan het werk op het Havenkantoor. Ieder van neemt een deel van de bruggen voor zijn rekening. Ze bedienen nooit meer dan één brug tegelijk. Camerabeelden zorgen ervoor dat ze goed zicht hebben op de bruggen en op het verkeer. De opening van de nieuwe Zaanbrug is verschoven van 10 naar 15 januari. Dit nadat in de testfase was gebleken dat de camera’s niet goed werkten. Dat leek te zijn opgelost, maar naar naar bleek dus toch nog niet helemaal.

bron: zaanstad nieuws

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Verhuftering slaat van de weg over naar het water

Beide waterongelukken Krommenie te wijten aan bestuurders

Gepubliceerd

op

Overlast op waterwegen

Bij beide recente waterongevallen in Krommenie was het gedrag van de schipper / bestuurder en zich niet aan de regels houden de oorzaak dat het mis ging. ‘De verhuftering die op de weg al jaren zichtbaar is zien wij steeds vaker terug op de waterwegen,’ luidt het antwoord op vragen van raadslid Jos Kerkhoven aan de gemeentelijke organisatie.

De afdeling Havens en Vaarwegen heeft zeven fte voor toezicht en handhavende taken op het water. Drie hiervan zijn inzetbaar als BOA op het water en drie medewerkers wachten inmiddels al ruim vijf maanden op beëindiging door de politie. Wanneer dat is gebeurd kunnen er zes bijzondere opsporingsambtenaren het water op om de regels te handhaven. In de zomermaanden worden twee nautische toezichthouders ook ingezet op de centrale brugbediening in Zaandam in verband met capaciteitsproblemen in het Havenkantoor. De toezichthouders zijn in twee shifts van 06:00 tot 14:30 en 14:30 tot 22:00 uur actief op werkdagen, op de zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur en op zondag van 10:00 tot 18:00 uur. Bij mooi weer worden diensten in het weekend verschoven naar de middag en de avond.

Meer taken, niet meer mensen

Snelvaren is feitelijk nog steeds een politietaak, maar door capaciteitsproblemen daar is er nauwelijks inzet voor, kwam Kerkhoven ook te weten. Sinds 2000 is het aantal medewerkers bij Havens & Vaarwegen gelijk gebleven, hoewel sinds 2012 het takenpakket is uitgebreid met BOA-bevoegdheid, de politie structurele capaciteitsproblemen heeft en Zaanstad er steeds meer inwoners bij krijgt. ‘Tevens is zichtbaar dat de overlastmeldingen en overtredingen sinds de coronapandemie en de groei van de stad zijn toegenomen.’

De ongelukken in het Agathepark en langs de Zuidervaartdijk in Krommenie kwamen er ondanks preventieve maatregelen zoals het uitdelen van vaarregels en het aanschrijven van watersportwinkels om potentiële kopers te informeren wat er wettelijk nodig is om met bepaalde boten te mogen varen. In het weekend van 10 tot en met 12 mei zijn er controles geweest waarbij één persoon het heeft gepresteerd om tot twee keer toe zonder vaarbewijs te varen, wat resulteerde in 2040 euro aan boetes.

Jaarlijks worden ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die overtredingen hebben begaan op het water naar bureau Halt gestuurd. Daar krijgen ze een traject aangeboden dat hen bewust maakt van het gedrag en de risico’s op het water. ‘Hierover krijgen wij ook van de ouders positieve feedback.’ Echter: nautische overtredingen en overlast zijn niet door het Openbaar Ministerie aangewezen als Halt-feiten, waardoor Zaanstad voor de kosten opdraait.

Vignetplicht

‘Invoering van vignetplicht ziet Havens & Vaarwegen als kans om datagericht te kunnen handhaven. Tevens biedt het de mogelijkheid om gerichter te kunnen informeren welke eisen er gesteld worden om bepaalde vaartuigen te mogen besturen. Handhaving is niet mogelijk, maar overtreders kunnen wel aangesproken worden op hun gedrag na digitale constatering van de overtreding,’ leerde Kerkhoven ook. Een vignetplicht is in de gemeenteraad al wel besproken, maar er is nog geen knoop over doorgehakt.

bron: Zaanstad.nieuws.nl

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Media

Ondermijning in Poelenburg

Thuis en op straat is vaak niet Nederlands, maar Turks de voertaal

Gepubliceerd

op

Ondermijning in Poelenburg

In oktober, heeft onze fractieassistent John Steygeman, als bodyguard met misdaadjournalist Gerlof Leistra van het Elsevier Weekblad, een bezoek gebracht aan de sportschool Choku Gym, gevolgd door een uitgebreide rondleiding door de wijken Poelenburg en Peldersveld. Naar aanleiding hiervan is een artikel geplaatst in het Elsevier Weekblad genaamd Ondermijning in Poelenburg.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN