Volg ons

Maatschappelijke ontwikkeling

Interview voor Bernie MAG

Marius Hille Ris Lambers

Gepubliceerd

op

In september 2016 verkreeg ze landelijke bekendheid als Zaanse politica die de strijd met asociale hangjongeren had aangebonden. In deze lokale botsing der beschavingen liet ze zich bepaald niet intimideren: Juliëtte Rot (1986), fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad. ‘Een overheid dient betrouwbaar, integer en transparant te zijn, en politiek is zeer gebaat met discussies gevoerd op inhoud en met kennis van feiten.’

Omdat ze ‘wist hoe het voelde’, nam ze het als kind al op voor andere kinderen die werden gepest, ‘ook als de docent weigerde op te treden, wat nogal eens voorkwam’. Hoewel er volgens Juliëtte Rot wel degelijk situaties in het leven bestaan die het rechtvaardigen om bang te zijn, ‘hoef je niet bang te zijn voor onrechtvaardigheid, daar moet je iets tegen doen. Toen wijkbewoners in Poelenburg ernstig in het nauw werden gedreven en geen gehoor vonden bij het gemeentebestuur, was voor mij de maat vol’.

De jonge fractievoorzitter blikt terug op de confrontatie met voorheen ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun en zijn kornuiten. Ze vindt dat de media, die ze ‘de waakhond van de democratie’ noemt, ‘terecht hebben geblaft’ in deze zaak: ‘Zij hebben de problematiek niet zozeer vergroot, maar wél langdurig aan de orde gesteld, wat nodig was omdat de gemeente Zaanstad lang heeft weggekeken van de problematiek in de wijk(en).’

Naar de rechter
Helaas laat het huidige gemeentebestuur ook regelmatig steken vallen, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening; ten aanzien van een zorgvuldige planvorming en het informeren van belanghebbenden zegt Rot: ‘Een en ander heeft tot gevolg dat burgers regelmatig worden gedwongen naar de rechter te gaan. Daarbij toont dit deel van de ambtelijke organisatie (gesteund door de huidige coalitie) weinig zelfreinigend vermogen. Diverse interpellaties en zelfs een motie van wantrouwen, gesteund door de voltallige oppositie (19-20), hebben niet voor verbetering gezorgd. Dat baart ons zorgen, gezien de aankomende Omgevingswet, waarbij het creëren van draagvlak een belangrijke rol wordt toegedicht. De gemeente Zaanstad is op dit moment niet voldoende in staat om zonder juridische procedures aan geschillenbeslechting te doen. De complexiteit van bestemmings- of omgevingsplannen maakt dat zaken die in deze domeinen spelen, zich mijns inziens niet lenen voor gevatte oneliners, maar juist gebaat zijn bij feiten en cijfers. Het ligt in mijn karakter om zoveel mogelijk van een onderwerp te willen weten.’

Zeggen waar het op staat
En wat te denken van politieke correctheid? ’Coalitiepartijen ergeren zich geregeld aan onze “toon in het debat”. We spreken in vergaderingen zonder jargon, in begrijpelijk taal. Daarbij maken we het niet mooier dan het is: een politicus die liegt heeft zich niet vergist. Daarbij leiden politici die ons aanspreken op onze toon bewust af van de inhoud van het debat.’

Rot ergert zich eraan dat media tijdens gemeenteraadsverkiezingen veelvuldig de ‘gevestigde Haagse bluf’ aan het woord laten, in plaats van lokale politici die strijden voor rechtvaardigheid en een betrouwbare overheid.

Zaanse, geen Haagse zaken
Helaas voor ons is het bereiken van een positie in de landelijke politiek geen doelstelling voor de jonge Zaanse. ‘In Zaanstad zijn zoveel zaken aan te pakken dat ik onmogelijk mijn gemeente achter zou kunnen laten, wetend wat er speelt. De lokale politiek zal ik op termijn wel verlaten om mijn studie Rechtsgeleerdheid af te ronden en activiteiten in het bedrijfsleven te gaan ontplooien.’

Het oorspronkelijke artikel leest u hier

Tekst/copyright: Bernie MAG

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij steunen dit initiatief, tekent u ook ?

Voor een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas.

Gepubliceerd

op

https://onverdeeldopen.nl/

Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en wat de invloed van de politiek is op haar leven.

Gepubliceerd

op

In deze aflevering van Zaan'22 geeft Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en de invloed van de politiek op haar leven.
Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

DZ op de bres voor respectvol ruimen graven

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl:

Democratisch Zaanstad meent dat er wel wat respectvoller mag worden omgegaan met menselijke resten in te ruimen graven en vindt dat de gemeente daar regels voor moet opstellen zolang de Rijksoverheid het laat afweten. Een artikel in De Telegraaf met de kop Strijd tegen macabere misstanden grafruiming: ‘De ruggenwervels staken uit de grond’ gaf de aanzet.

Twee mannen van de stichting Alert & Zorgzaam zetten in het stuk uiteen waarom zij al decennialang strijden voor wet- en regelgeving over grafruiming. Uit de antwoorden op  technische vragen begreep DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot dat ook in Zaanstad risico’s op de loer liggen: in het geval van algemene graven worden er meerdere tegelijk geruimd door een gespecialiseerde aannemer, die daarvoor zijn eigen materieel gebruikt. Particuliere graven worden met de hand geruimd bij het delven van een nieuw graf.

Omdat Zaanstad streeft naar een duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt de fysieke belasting voor medewerkers daar waar mogelijk beperkt door hulpmiddelen in te zetten. En daar gaat het volgens Alert & Zorgzaam vaak mis: ‘Grote graaf- en trommelzeefmachines worden gebruikt om de stoffelijke overschotten van de mee opgegraven grond te scheiden. Niet verteerde lijken worden daarbij ook schandelijk mee gecentrifugeerd. Daarna worden de restanten veelal gewoon gedumpt in een vieze put, ook wel de knekelput genoemd.’

NL onwaardig

Eén van de bestuursleden van de stichting kreeg de stoffelijke resten in zo’n knekelput zelf onder ogen en zag ‘schedels van volwassen mensen en kinderen, stenen, schoeisel, overgebleven kleding, nylons, beslag en houtdelen van lijkkisten’. ‘Nederland onwaardig,’ vindt Alert & Zorgzaam en DZ is het daarmee eens. Piëteit en een respectvolle manier van werken op begraafplaatsen is op deze wijze niet gewaarborgd,’ schrijft Rot in een agenda-initiatief voor de gemeenteraad.

Grafrust

Sinds 1869 bestaat er een wettelijke grafrusttermijn van tien jaar en met steeds meer inwoners heeft ons land ook steeds mer graven nodig, want het percentage cremeren versus begraven blijft redelijk stabiel op circa 65 tegen 35. Jaarlijks overlijden circa 165.000 mensen en zijn er dus minimaal circa 60.000 begraafplekken nodig – en in de komende tien jaar minstens 600.000. Door grafruimingen kan een deel van die benodigde ruimte worden gecreëerd, en DZ vindt het tijd worden om die te reguleren.

Uitwassen tegengaan

‘Tot nu toe is de centrale overheid daar niet in geslaagd. Dat heeft ertoe geleid dat er overal in het land uitwassen en vele incidenten plaatsvinden. De branche is niet in staat – ondanks opdrachten daartoe van het ministerie – om dit tegen te gaan,’ stelt ze in de rondvraag. Dan maar op lokaal niveau, te beginnen in Zaanstad. DZ wil weten hoe het college en de collega’s in de raad dit zien.

Voorstellen

Zo stelt DZ dat menselijke stoffelijke overblijfselen individueel geëmballeerd (‘ingepakt’) dienen te worden en daarna respectvol in het verzamelgraf bijgeplaatst moeten worden. Periodiek toezicht en sancties bij misdragingen zouden ook deel van de protocollen moeten uitmaken. De fracties met ook een landelijke vertegenwoordiging worden opgeroepen daar eens te informeren waarom deze kwestie in het Haagse nog niet is opgepakt.

Verder lezen

Trending