Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Project Badhuisweg is het zoveelste voorbeeld van een plan dat zich kenmerkt door slechte participatie, communicatie en een gebrek aan informatie.

Programmatisch kan de woningcorporatie niet voldoen aan de vraag van de gemeente om 120 sociale huurwoningen te realiseren.

Gepubliceerd

op

Bijdrage van Fractievoorzitter Juliëtte Rot uitgesproken tijdens het Zaanstadberaad van 20 januari 2022.

Voorzitter,

Het geplande project aan de Badhuisweg is het zoveelste voorbeeld van een plan dat zich kenmerkt door slechte participatie, communicatie en een gebrek aan informatie. Tijdens de inspraak zijn daarvan diverse voorbeelden genoemd door belanghebbenden.

Het valt Democratisch Zaanstad op dat ‘het werken in de geest van de Omgevingswet’ keer op keer leidt tot weerstand, omdat de gemeente de regie qua participatie en communicatie bij de aanvrager of ontwikkelaar laat. We willen de wethouder nogmaals vragen om deze werkwijze te heroverwegen. Zeker omdat de komende jaren meer en meer binnenstedelijk gebouwd zal worden en de wens is om zoveel als mogelijk juridische procedures te voorkomen, lijkt het ons veel waard om een serieus participatieprotocol te gaan hanteren, waarbij belanghebbenden ook echt invloed op de plannen kunnen uitoefenen. Dan pas is sprake van echte participatie.

Wij hebben diverse technische vragen gesteld over het bouwplan aan de Badhuisweg. De antwoorden leveren ook weer diverse vragen op, maar ik beperk mij voor deze eerste termijn tot één vraag en antwoord omdat deze wat ons betreft wel een ander licht op de zaak werpt.

In aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, samen met college Wit van het CDA, is ons diverse keren medegedeeld dat er geen ruimte was voor een alternatief plan, met bijvoorbeeld andere aantallen woningen, of met een andere samenstelling en dat Rochedale aangegeven zou hebben dat dit financieel niet haalbaar zou zijn.

In antwoord op een technische vraag die luidde: ‘Kunnen wij beschikken over de informatie waaruit blijkt dat herontwikkeling van bestaande gebouw tot woongebouw, om ‘bouwkundige, programmatische, technische en financiële redenen niet haalbaar is’?’ blijkt nu dat ‘bij behoud van het gebouw er slechts 35 woningen kunnen worden gerealiseerd. Programmatisch kan de woningcorporatie niet voldoen aan de vraag van de gemeente om 120 sociale huurwoningen te realiseren.’

Waarom is ons dan steeds gezegd dat Rochedale de factor zou zijn die alternatieve invulling van het Pont-gebouw met een bijgebouw of alternatieve bouwplannen in de weg zou staan, als het de gemeente zelf is die de eis van 120 sociale woningen heeft gesteld? En waar is dat op welk moment vastgelegd als harde eis? Is dat überhaupt een bevoegdheid van het college en is deze bevoegdheid via een mandaat van de gemeenteraad verkregen?

Indien het college inderdaad bevestigend moet antwoorden dat zij dit besluit heeft genomen, dan zal Democratisch Zaanstad, hopelijk in samenwerking met andere partijen, een voorstel indienen om ruimte te maken voor een alternatieve invulling van het pand, c.q. ruimte bieden voor een alternatief bouwplan die in samenspraak met de belanghebbenden tot stand kan komen.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90575/torens-badhuisweg-krijgen-vooralsnog-steun-raadsmeerderheid/

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Iedere speeltuin op de juiste plek in de buurt

Volg het plan van bewoners in Krommenie door oa de voetbalkooi op de Harpraam te behouden.

Gepubliceerd

op

Democatisch Zaanstad komt met een motie om de plannen voor het omgooien van  enkele speelvoorzieningen in Krommenie van tafel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de omwonenden. Of vrijwel alle omwonenden: één huishouden diende 360 klachten in tegen de huidige situatie, die de rest van de buurt zo wil houden.

Eén van de bewoners sprak onlangs in tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en hield een warm pleidooi om de voetbalkooi aan het Harpraam Krommenie niet te verwijderen en te vervangen door een inclusieve speelplaats, zoals de gemeente voorstelt. De voetbalkooi zit behalve dat ene gezin niemand in de weg en er wordt al dertien jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zaanstad wil hem verplaatsen naar de speeltuin in de Popelstraat, maar daar willen ze eveneens het liefst de huidige situatie handhaven. Een inclusieve speeltuin zou volgens de bewones van het plan Fortuin en de Snuiverbuurt prima in de speeltuin aan de Spinozahof passen: daar liggen al kunststof tegels en de huidige toestellen zijn aan vervanging toe. ‘Binnen straal van 300 meter heb je dan drie prachtige speelvoorzieniengen met elk een eigen karakter,’ zo werd de raad voorgehouden.

Participatie

Met dat in het achterhoofd komt DZ-raadslid Marianne de Boer op 24 mei met een motie om de voorstellen van de buurt over te nemen. De voetbalkooi hoeft dan niet ‘weggemoffeld’ te worden en in de Spinozahof kan een volwaardige inclusieve speeltuin komen waar ook kinderen met een handicap volop kunnen meedoen. De Boer noemt het belangrijk dat zowel ouders als kinderen hun wensen voor speelgelegenheden kunnen uiten en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat laatste is volgens de bewoners in Krommenie onvoldoende gebeurd.

bron: Zaanstad.nieuws

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Opnieuw vragen over storingen van de Bernhardbrug

De storingen van de brug hebben grote gevolgen: Hulpdiensten moeten flink omrijden met alle consequenties van dien!

Gepubliceerd

op

In navolging van onze vragen van vorige week over de storingen op de Bernhardbrug hebben we de volgende actualiteitsvragen:

1. De brug is weer in storing, hulpdiensten moeten zelfs omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft. Wij hebben vorige al gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeersstromen en juiste communicatie. Is het college het met DZ eens dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, incl hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen?

2. Wat gaat het college doen om de storingen zsm te verhelpen? (Bijv het onderzoek incl te nemen maatregelen versneld worden, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is danwel handmatige bediening inzetten)

3. We hebben de vorige keer gevraagd naar een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. We hebben inmiddels een excuses aan de schippers gezien, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Onbegrip bij DZ over sluiten Bernhardbrug

Het goed functioneren van de bruggen in Zaanstad zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het ‘onbegrijpelijk dat het goed functioneren van de bruggen nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft’ en gaat donderdag het college aan de tand voelen over de sluiting van de Prins Bernhardbrug in Zaandam voor de scheepvaart.

Volgens raadslid Marianne de Boer is ‘al een tijdlang bekend’ dat de slagboom voor fietsers (veel) later dichtging dan de slagboom voor auto’s en zij vraagt zich af waarom deze situatie niet eerder is opgelost. Ze maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de sluiting voor het bedrijfsleven. De Zaan is een belangrijke doorvaartroute voor de beroepsvaart. ‘Het is een drama voor schippers. Waarom meteen de brug dicht houden? Was er geen andere oplossing, bijvoorbeeld handmatige bediening?’ Zaanstad is inmiddels een onderzoek gestart naar de technische mankementen. Kleinere schepen kunnen nog wel onder het vaste deel van de brug door varen, aan de oostkant van de Zaan. 

bron: Zaanstad.nieuws.nl en De Orkaan

Verder lezen

Trending