Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Maak extra aansluiting op de N203 ter hoogte van Krommenie

Van aanleg A8-A9 weten we allemaal dat deze er voorlopig niet komt.

Gepubliceerd

op

Mobiliteitsplan Noord

Er staan tot 2040 3500-4000 woningen in de planning om extra te bouwen in Krommenie,  Wormerveer en Assendelft Noord. o.a. 230 Eilanden van Hain, 180 Brokking, 669 Meneba en zo nog veel meer. Als we ons toespitsen op Krommenie kampt dit dorp echter nu al met flinke verkeersproblemen en deze zullen alleen maar toenemen met het toevoegen van woningen. Om deze problemen op te lossen is er een Mobiliteitsplan Noord opgesteld.

Niet stilstaan, aanleg A8-A9 komt er niet

Voor dit plan hebben veel betrokken bewoners groepen, de winkeliers vereniging en ondernemers vanuit molletjesveer in Krommenie input geleverd. Op 12 oktober 2021 hebben Marianne de Boer (Democratisch Zaanstad) en Rob Karst (D66) een bijeenkomst georganiseerd in Sporting Krommenie om met al deze bewonersgroepen om de tekentafel te gaan. Wensen, ideeën en zorgen zijn ingetekend. Dat heeft mede gezorgd voor belangrijke input voor het mobiliteitsplan.
Veel oplossingen zijn echter afhankelijk van elkaar.  Van oa aanleg a8-a9. We weten allemaal dat deze er voorlopig niet komt. Daar moeten we eerlijk over zijn. Om niet stil te staan en toch voor Krommenie aan de slag te gaan wordt het centrum ontlast en wordt meer verkeer over de Rosariumlaan geleidt. Deze laatste wordt erg druk.

Meer druk op Provincie

Om o.a. Krommenie West goed te ontsluiten vinden vrijwel alle bewonersgroepen en deskundigen dat er een extra ontsluiting moet komen op de provinciale weg N203 tussen het Trias en tankstation De Krokodil. Deze extra ontsluiting is alleen al nodig voor al het bouwverkeer wat moet rijden voor het aanleggen van het bouwplan Eilanden van Hain. Wij zijn er op tegen dat dit bouwverkeer dwars door heel Krommenie rijdt met alle gevolgen van dien! Om deze aansluiting te realiseren is afwaardering nodig van 80 km naar 50 km. De provincie wil dit echter niet. Wij vinden dat we de druk naar de provincie moeten opvoeren en onze ambities vast moeten leggen in het Mobiliteitsplan Noord. Daartoe dienen we samen met D66 een motie in.

Mobiliteisplan Noord door Goudappel:

Document (raadsinformatie.nl)

Artikel de Orkaan:

https://t.co/V1e2Ll1GIn

Artikel RTV Zaanstreek:

https://www.rtvzaanstreek.nl//in-en-rond-krommenie-stapelen-verkeersproblemen-zich-op/nieuws/item?1183164&fbclid=IwAR3e_bodXzkpJe7qZ9uaAITrqpleiuZlWO928ek2gpx0-7ERBOWI_WWTLz8

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90424/dz-en-d66-willen-doortrekken-marslaan-naar-n203-niet-loslaten/

https://youtu.be/aSKV1CQia38

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Iedere speeltuin op de juiste plek in de buurt

Volg het plan van bewoners in Krommenie door oa de voetbalkooi op de Harpraam te behouden.

Gepubliceerd

op

Democatisch Zaanstad komt met een motie om de plannen voor het omgooien van  enkele speelvoorzieningen in Krommenie van tafel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de omwonenden. Of vrijwel alle omwonenden: één huishouden diende 360 klachten in tegen de huidige situatie, die de rest van de buurt zo wil houden.

Eén van de bewoners sprak onlangs in tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en hield een warm pleidooi om de voetbalkooi aan het Harpraam Krommenie niet te verwijderen en te vervangen door een inclusieve speelplaats, zoals de gemeente voorstelt. De voetbalkooi zit behalve dat ene gezin niemand in de weg en er wordt al dertien jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zaanstad wil hem verplaatsen naar de speeltuin in de Popelstraat, maar daar willen ze eveneens het liefst de huidige situatie handhaven. Een inclusieve speeltuin zou volgens de bewones van het plan Fortuin en de Snuiverbuurt prima in de speeltuin aan de Spinozahof passen: daar liggen al kunststof tegels en de huidige toestellen zijn aan vervanging toe. ‘Binnen straal van 300 meter heb je dan drie prachtige speelvoorzieniengen met elk een eigen karakter,’ zo werd de raad voorgehouden.

Participatie

Met dat in het achterhoofd komt DZ-raadslid Marianne de Boer op 24 mei met een motie om de voorstellen van de buurt over te nemen. De voetbalkooi hoeft dan niet ‘weggemoffeld’ te worden en in de Spinozahof kan een volwaardige inclusieve speeltuin komen waar ook kinderen met een handicap volop kunnen meedoen. De Boer noemt het belangrijk dat zowel ouders als kinderen hun wensen voor speelgelegenheden kunnen uiten en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat laatste is volgens de bewoners in Krommenie onvoldoende gebeurd.

bron: Zaanstad.nieuws

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Opnieuw vragen over storingen van de Bernhardbrug

De storingen van de brug hebben grote gevolgen: Hulpdiensten moeten flink omrijden met alle consequenties van dien!

Gepubliceerd

op

In navolging van onze vragen van vorige week over de storingen op de Bernhardbrug hebben we de volgende actualiteitsvragen:

1. De brug is weer in storing, hulpdiensten moeten zelfs omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft. Wij hebben vorige al gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeersstromen en juiste communicatie. Is het college het met DZ eens dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, incl hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen?

2. Wat gaat het college doen om de storingen zsm te verhelpen? (Bijv het onderzoek incl te nemen maatregelen versneld worden, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is danwel handmatige bediening inzetten)

3. We hebben de vorige keer gevraagd naar een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. We hebben inmiddels een excuses aan de schippers gezien, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Onbegrip bij DZ over sluiten Bernhardbrug

Het goed functioneren van de bruggen in Zaanstad zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het ‘onbegrijpelijk dat het goed functioneren van de bruggen nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft’ en gaat donderdag het college aan de tand voelen over de sluiting van de Prins Bernhardbrug in Zaandam voor de scheepvaart.

Volgens raadslid Marianne de Boer is ‘al een tijdlang bekend’ dat de slagboom voor fietsers (veel) later dichtging dan de slagboom voor auto’s en zij vraagt zich af waarom deze situatie niet eerder is opgelost. Ze maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de sluiting voor het bedrijfsleven. De Zaan is een belangrijke doorvaartroute voor de beroepsvaart. ‘Het is een drama voor schippers. Waarom meteen de brug dicht houden? Was er geen andere oplossing, bijvoorbeeld handmatige bediening?’ Zaanstad is inmiddels een onderzoek gestart naar de technische mankementen. Kleinere schepen kunnen nog wel onder het vaste deel van de brug door varen, aan de oostkant van de Zaan. 

bron: Zaanstad.nieuws.nl en De Orkaan

Verder lezen

Trending