Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Risico’s volksgezondheid door windmolens


Tekst Zaanstad.nieuws.nl:

De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) heeft een positief draagvlakonderzoek naar windmolens versneld naar buiten gebracht om de stemming in Provinciale Staten over het afstandscriterium te beïnvloeden. Dat blijkt volgens een inwoonster van de hoofdstad uit stukken die ze kreeg na een WOB-verzoek.

Democratisch Zaanstad wil van het eigen college weten hoe dat tegen deze kwestie aankijkt, die door AT5 naar buiten werd gebracht met als kop Onderzoek draagvlak windmolens versneld naar buiten gebracht: Het is gewoon belachelijk. E-mailverkeer dat via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur boven water kwam kwam laat ook zien dat het draagvlakonderzoek geen vraag bevatte over de minimale afstand tussen turbines en woningen, maar slechts stelde dat ‘er geplaatst wordt volgens de wettelijke norm’. Die afstand was op dat moment 600 meter. Maar de dag na het uitkomen van het onderzoek was de stemming in de Provinciale Staten, die Amsterdam toestemming gaf om van die norm af te wijken en in te korten tot 350 meter.

Voor Zaanstad – en andere buurgemeenten – heeft dit grote gevolgen, omdat de zeventien grote windmolens die het bestuur van Amsterdam voor ogen staan veelal aan rand van de gemeente gepland zijn. Voor Zaanstad kan dit betekenen dat de woningbouwopgave in negatieve zin beïnvloed wordt door de plaatsing van turbines bij de Noorder IJplas. Van Doorninck heeft laten weten rekening te zullen houden met de Zaanse belangen, maar zei aan de andere kant ook dat Amsterdam haar eigen plan trekt.

Gevaren volksgezondheid

DZ is er niet gerust op en raadslid Jos Kerkhoven zal donderdag het college ook vragen om zich uit te spreken over de risico’s voor de volksgezondheid als de 600-meternorm wordt losgelaten. Mega molens zoals Amsterdam voor ogen staan geven een grotere kans op hart- en vaatziekten, depressies en slaapritmestoornissen bij mensen die er in de buurt wonen. Amsterdam wijst op recent onderzoek van het RIVM dat dit tegenspreekt, maar dat gaat over de effecten van veel kleinere installaties in dunbevolkte gebieden.