Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Ons amendement om in samenspraak met bewoners, ondernemers van de havens en Koninklijke Schuttevaer de locaties steigers voor pleziervaart vast te stellen.

Amendement
De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 22 april 2021, behandelende het ‘Investeringsbesluit 3 steigers pleziervaart’
Besluit:
Om het besluit, onder punt 1, dat luidt

Kennis te nemen van de keuze van het college om ter uitvoering van de Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad 2016, 3 steigers voor de pleziervaart aan te leggen op de volgende locaties:
• Nauernasche Vaart ten noordoosten van Brug Vrouwenverdriet bij Westzaan; •Nauernasche Vaart ten noordoosten van de Schermersluis bij Nauerna, en
• Zijkanaal G bij het Hembrugterrein te Zaandam.


Te wijzigen in:
Kennis te nemen van de keuze van het college om ter uitvoering van de Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad 2016, 3 steigers voor pleziervaart aan te leggen en de locatie voor deze steigers na overleg in samenspraak met bewoners, ondernemers van de havens en Koninklijke Schuttevaer vast te stellen.
Namens Democratisch Zaanstad, Jos Kerkhoven