Volg ons

Bestuur en financiën

Stichting de Zaanse Schans zoekt een nieuw bestuur en dat roept vragen op bij Democratisch Zaanstad.

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl :

Stichting de Zaanse Schans zoekt een nieuw bestuur en dat roept vragen op bij DZ, het CDA en LZ. De stichting die de regie zou moeten voeren over de ontwikkelingen in het historische wijkje en die vooral in het nieuws komt vanwege het schijnbare gebrek daaraan heeft volgens de drie fracties een professionele leiding nodig.

De drie fracties leggen dat donderdagavond in het vragenuurtje voor aan wethouder Annette Baerveldt. Alle kikkers in de kruiwagen houden op de Schans is ‘meer werk voor één of twee professionals met een bezoldiging die past bij leden van een raad van toezicht en niet voor drie parttime bestuursleden’ die daar zo’n 100 tot 200 uur per jaar in steken, vinden Democratisch Zaanstad, het CDA en Lokaal Zaans.

Uitdagingen

Waar een nieuw bestuur zoal mee te maken krijgt is het vinden van de beste parkeeroplossing, het uitdokteren van een verdienmodel met of zonder de dure en omstreden all-in Schans Card, de verdeeldheid tussen de partijen en uiteraard de naweeën van de coronacrisis.

Nieuw model

Op grond van een advies van Johan Remkes in mei 2019 kwam professor Goos Minderman eind dat jaar tot de conclusie dat een bestuursstructuur bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders en een adviesorgaan, het Overleg Zaanse Schans (OZS) de beste kansen biedt. Aan dit OZS nemen deel:

  • De twee ondernemersverenigingen;
  • Vereniging De Zaansche Molen;
  • Stichting Zaans Museum;
  • Vereniging Zaans Erfgoed;
  • De Bewonerscommissie Zaanse Schans;
  • De gemeente.

Over een aantal beleidsaspecten, met de toekomstige bijstellingen en wijzigingen van de Ontwikkelstrategie als de belangrijkste, moet advies aan dit OZS worden gevraagd. Het OZS heeft bovendien een instemmingsrecht bij de vaststelling van de jaarstukken van de stichting.

Stichting de Zaanse Schans het advies van Minderman inmiddels uitgewerkt in een statutenwijziging. Op grond van de huidige statuten kan een besluit tot wijziging van de statuten alleen worden genomen in een voltallige bestuursvergadering en met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, zonder een vacature in het stichtingsbestuur. Omdat de ondernemersvereniging OVZS vorig jaar besloot zich uit het bestuur van Stichting de Zaanse Schans terug te trekken, is zo’n vacature er echter wel.

Naar de rechter

Om uit deze situatie te komen kan een beroep worden gedaan op de rechter. Wanneer die de wijziging van de statuten goedkeurt zal de gemeenteraad worden gevraagd om daar eveneens mee in te stemmen. De advocaat van de stichting acht de gang naar de rechter succesrijk, schreef het college onlangs aan de raad.

De statuten kunnen nu niet gewijzigd worden omdat één van de (verplichte) bestuursleden niet meer wil meebesturen en dat is een onwenselijke situatie die nooit de bedoeling is geweest bij het opstellen ervan. Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn de rechtbank een uitspraak in deze kwestie kan doen.

Zodra het nieuwe bestuursmodel in werking treedt, treedt het huidige stichtingsbestuur af. De stichting stelt een selectie- en benoemingscommissie samen voor het aanwijzen van een volledig nieuw bestuur. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden vanuit de verschillende invalshoeken waarbinnen de stichting opereert: erfgoed, bestuurlijk, ondernemerschap.

Annemarie Roggeveen

De gemeente is gevraagd ook een persoon voor te dragen voor de selectiecommissie. Dat is de inmiddels gepensioneerde Annemarie Roggeveen geworden, die een ruime ervaring meeneemt als directeur van verschillende diensten van de gemeente. Vanuit die hoedanigheid is zij ook bekend met de Zaanse Schans. Roggeveen is momenteel ook voorzitter van de Raad van Toezicht van FluXus.

Bestuur en financiën

Een feestje ter ere van 50 jaar Zaanstad gaat €600.000 kosten!

Een feestje vieren in deze tijd van meerdere crises en de financiële positie van Zaanstad is onverstandig.

Gepubliceerd

op


Direct bij de vorming van de gemeente Zaanstad in 1974, werd zij onder financieel toezicht geplaatst door het Rijk. 15 jaar en 40 miljoen gulden waren nodig om uit de rode cijfers te komen. Sindsdien staat de gemeente steevast in het rijtje ‘zwaarst lenende gemeenten van Nederland’.

Zitten de inwoners van Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam echt te wachten op een feestje, ter ere van het 50-jarig bestaan van de gemeente Zaanstad?

Volgens Democratisch Zaanstad niet. Bij veel van onze inwoners staat financieel het water aan de lippen. Belastinggeld kan dan volgens ons beter uitgeven worden aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Een beter doel zou bijvoorbeeld het armoede-budget zijn.

Helaas waren wij een roepende in de woestijn. Democratisch Zaanstad kreeg steun van DENK voor dit voorstel. De PvdA zag geen enkel probleem om dit geld aan een feestje uit te geven: “Feest en armoede is geen tegenstelling, wij geven al veel geld uit aan armoede.” aldus raadslid Rijken.

De POV liet zich ineens van een heel andere kant zien. Stemde de POV als oppositiepartij steevast tegen geldverslindende feesten en partijen, zo stemt de POV als coalitiepartij nu voor dit feestje met een prijskaartje van €600.000. Raadslid Brekelmans: “Wij hebben het coalitieakkoord ondertekend, dus we kunnen niet anders dan voorstemmen.’’ Tja, het pluche zit inmiddels zo lekker.

Lees verder

📂 Onderhoud kapitaalgoederen

Hoeveel kost een schoner Zaanstad?

UPDATE: “Ook de wethouder ziet vervuiling centrum als acuut probleem” Vervuiling en gebrek aan onderhoud.

Gepubliceerd

op

De gemeenteraad staat donderdag weer in de startblokken. Na het zomerreces en op een voorzet van Democratisch Zaanstad, wordt afgetrapt in het politieke debat met: de staat van de openbare ruimte. Marianne de Boer (DZ) gaat de wethouder erover aan de tand voelen in het vragenuurtje.

Kapitaalvernietiging

Die openbare ruimte is een bron van ergernis bij de bevolking. De vervuiling en het overal en nergens welig tierende onkruid zet de leefbaarheid door de hele gemeente onder druk, blijkt tekens weer op sociale media. ‘De bezuinigingen op het onderhoud zijn door heel Zaanstad te zien. Er is veel achterstallig (groen)onderhoud. Dat zorgt ook voor (groen)kapitaalvernietiging,’ constateert ook De Boer. Zij beperkt zich tot het centrum van Zaandam, maar alleen omdat het aantal vragen beperkt is tot drie.

Beter inspelen

‘Afgelopen weekend waren alle prullenbakken in het centrum zó vol dat er veel bijplaatsingen waren. Vermoedelijk heeft het te maken met een festival in de buurt. Kan daar beter op ingespeeld worden en eerder op meldingen van inwoners en ondernemers – die veel melden, maar geen opvolging zien – gereageerd worden?’ luidt de eerste vraag. Afgelopen maandag was het vuil in en om de containers weliswaar opgeruimd, ‘maar wat opvalt is dat de prullenbakken en de straat extreem smerig zijn’.

Wat is er nodig?

De Boer zag ‘ontelbaar veel’ sigarettenpeuken liggen en erg vieze straten en banken, om van de vervuilde groene Gracht nog niet eens te spreken. Zij wil weten hoeveel geld en menskracht ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat de straten, het straatmeubilair en water weer schoon worden en daarna ook netjes blijven. Daarnaast ziet ze kapitaalvernietiging in het ‘park’ ten westen van het station, dat nauwelijks als zodanig aan te merken is vanwege het gebrek aan onderhoud.

De openbare ruimte aan de westzijde van het station is pas kort geleden vernieuwd. We zijn geschrokken van de huidige staat. Dit is kapitaalvernietiging. Is het college dat met ons eens en wat gaat ze eraan doen om dit te herstellen?

bron: ZaanstadNieuws | De Orkaan

Update: 2 september 2022 11:57 (na raadsvergadering 1 september 2022)

” Ook de wethouder ziet vervuiling centrum als acuut probleem “

Het centrum van Zaandam – inclusief de westkant van het station – moet schoner worden, want het is er nu bar en boos. Wethouder Wessel Breunesse van Openbare Ruimte gaf het gisteren grif toe en zegde de raad ook verbeteringen toe. Maar het zijn de raadsleden die bepalen hoeveel geld er naar structurele ingrepen gaat. In de hele gemeente.

Grotere en gesloten prullenbakken kunnen een stap in de goede richting zijn, net als een uitgebreidere inzet van handhavers. De afgelopen tijd had de afdeling die het centrum netjes houdt te kampen met onderbezetting, maar dat probleem is inmiddels opgelost. Er is volgens Breunesse nog wel een slag te maken door het werk efficiënter te organiseren.

Democratisch Zaanstad zette het onderwerp van een verloederende openbare ruimte – maar weer eens – op de agenda. Volgens raadslid Marianne de Boer is het in het centrum momenteel zó erg dat bezoekers bij thuiskomst eerst hun schoenen moeten uit moeten doen om de eigen woning niet te vervuilen. Een hogedrukspuit is er al maanden niet meer waargenomen, aldus De Boer.

Bron: ZaanstadNieuws

Lees verder

📂 Grondbeleid

Geen grond meer beschikbaar in Zaanstad voor middelgrote en kleine bedrijven

Niet alleen op de woningbouwopgaaf richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.

Gepubliceerd

op

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Voor kleine tot middelgrote ondernemers is geen grond meer beschikbaar die ze kunnen kopen. Dat schrijft Democratisch Zaanstad in schriftelijke vragen. De nog beschikbare grond op industriegebied HoogTij in Westzaan is volgens raadslid Sebastiaan Neele al volledig gereserveerd voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege de binnenstedelijke ontwikkelingen.

Neele wil weten welke afspraken zijn er op dit moment al bekend zijn bij het college en waarom ‘ambtenaren aangegeven dat er geen plaats meer is op HoogTij voor bedrijven die een grootte wensen tussen de 1000 en 3000 vierkante meter’. Kunnen grotere percelen niet worden gesplist om tegemoet te komen aan de wensen van deze ondernemers? DZ stelt dat het college zich niet alleen op de woningbouwopgaaf kan richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.  Wat wordt eraan gedaan om kleinschalige bedrijvigheid te behouden?

Voorrang lokale bedrijven

‘Wat Democratisch Zaanstad betreft zou de focus meer moeten liggen op kleine en middelgrote ondernemingen die veel groeipotentie hebben,’ schrijft Neele, die grondreserveringen op HoogTij ‘voorbarig’ noemt en vindt dat daarbij het uitgangspunt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ zou moeten worden gehanteerd. Lokale bedrijven zouden bovendien voorrang moeten krijgen bij de toekenning van grond. Grote bedrijven aan Zaanstad binden is wel een wens van DZ, maar dus niet via het vrijhouden van ruimte op HoogTij voor bedrijfsverplaatsingen.

Hier onze vragen aan het College:

DZ Vragen:


artikel 51 vragen

Antwoord B&W Zaanstad:


Beantwoording artikel 51 vragen DZ inzake Bedrijvigheid

Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending