Volg ons

Bestuur en financiën

Stichting de Zaanse Schans zoekt een nieuw bestuur en dat roept vragen op bij Democratisch Zaanstad.

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl :

Stichting de Zaanse Schans zoekt een nieuw bestuur en dat roept vragen op bij DZ, het CDA en LZ. De stichting die de regie zou moeten voeren over de ontwikkelingen in het historische wijkje en die vooral in het nieuws komt vanwege het schijnbare gebrek daaraan heeft volgens de drie fracties een professionele leiding nodig.

De drie fracties leggen dat donderdagavond in het vragenuurtje voor aan wethouder Annette Baerveldt. Alle kikkers in de kruiwagen houden op de Schans is ‘meer werk voor één of twee professionals met een bezoldiging die past bij leden van een raad van toezicht en niet voor drie parttime bestuursleden’ die daar zo’n 100 tot 200 uur per jaar in steken, vinden Democratisch Zaanstad, het CDA en Lokaal Zaans.

Uitdagingen

Waar een nieuw bestuur zoal mee te maken krijgt is het vinden van de beste parkeeroplossing, het uitdokteren van een verdienmodel met of zonder de dure en omstreden all-in Schans Card, de verdeeldheid tussen de partijen en uiteraard de naweeën van de coronacrisis.

Nieuw model

Op grond van een advies van Johan Remkes in mei 2019 kwam professor Goos Minderman eind dat jaar tot de conclusie dat een bestuursstructuur bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders en een adviesorgaan, het Overleg Zaanse Schans (OZS) de beste kansen biedt. Aan dit OZS nemen deel:

  • De twee ondernemersverenigingen;
  • Vereniging De Zaansche Molen;
  • Stichting Zaans Museum;
  • Vereniging Zaans Erfgoed;
  • De Bewonerscommissie Zaanse Schans;
  • De gemeente.

Over een aantal beleidsaspecten, met de toekomstige bijstellingen en wijzigingen van de Ontwikkelstrategie als de belangrijkste, moet advies aan dit OZS worden gevraagd. Het OZS heeft bovendien een instemmingsrecht bij de vaststelling van de jaarstukken van de stichting.

Stichting de Zaanse Schans het advies van Minderman inmiddels uitgewerkt in een statutenwijziging. Op grond van de huidige statuten kan een besluit tot wijziging van de statuten alleen worden genomen in een voltallige bestuursvergadering en met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, zonder een vacature in het stichtingsbestuur. Omdat de ondernemersvereniging OVZS vorig jaar besloot zich uit het bestuur van Stichting de Zaanse Schans terug te trekken, is zo’n vacature er echter wel.

Naar de rechter

Om uit deze situatie te komen kan een beroep worden gedaan op de rechter. Wanneer die de wijziging van de statuten goedkeurt zal de gemeenteraad worden gevraagd om daar eveneens mee in te stemmen. De advocaat van de stichting acht de gang naar de rechter succesrijk, schreef het college onlangs aan de raad.

De statuten kunnen nu niet gewijzigd worden omdat één van de (verplichte) bestuursleden niet meer wil meebesturen en dat is een onwenselijke situatie die nooit de bedoeling is geweest bij het opstellen ervan. Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn de rechtbank een uitspraak in deze kwestie kan doen.

Zodra het nieuwe bestuursmodel in werking treedt, treedt het huidige stichtingsbestuur af. De stichting stelt een selectie- en benoemingscommissie samen voor het aanwijzen van een volledig nieuw bestuur. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden vanuit de verschillende invalshoeken waarbinnen de stichting opereert: erfgoed, bestuurlijk, ondernemerschap.

Annemarie Roggeveen

De gemeente is gevraagd ook een persoon voor te dragen voor de selectiecommissie. Dat is de inmiddels gepensioneerde Annemarie Roggeveen geworden, die een ruime ervaring meeneemt als directeur van verschillende diensten van de gemeente. Vanuit die hoedanigheid is zij ook bekend met de Zaanse Schans. Roggeveen is momenteel ook voorzitter van de Raad van Toezicht van FluXus.

📂 Grondbeleid

Geen grond meer beschikbaar in Zaanstad voor middelgrote en kleine bedrijven

Niet alleen op de woningbouwopgaaf richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.

Gepubliceerd

op

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Voor kleine tot middelgrote ondernemers is geen grond meer beschikbaar die ze kunnen kopen. Dat schrijft Democratisch Zaanstad in schriftelijke vragen. De nog beschikbare grond op industriegebied HoogTij in Westzaan is volgens raadslid Sebastiaan Neele al volledig gereserveerd voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege de binnenstedelijke ontwikkelingen.

Neele wil weten welke afspraken zijn er op dit moment al bekend zijn bij het college en waarom ‘ambtenaren aangegeven dat er geen plaats meer is op HoogTij voor bedrijven die een grootte wensen tussen de 1000 en 3000 vierkante meter’. Kunnen grotere percelen niet worden gesplist om tegemoet te komen aan de wensen van deze ondernemers? DZ stelt dat het college zich niet alleen op de woningbouwopgaaf kan richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.  Wat wordt eraan gedaan om kleinschalige bedrijvigheid te behouden?

Voorrang lokale bedrijven

‘Wat Democratisch Zaanstad betreft zou de focus meer moeten liggen op kleine en middelgrote ondernemingen die veel groeipotentie hebben,’ schrijft Neele, die grondreserveringen op HoogTij ‘voorbarig’ noemt en vindt dat daarbij het uitgangspunt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ zou moeten worden gehanteerd. Lokale bedrijven zouden bovendien voorrang moeten krijgen bij de toekenning van grond. Grote bedrijven aan Zaanstad binden is wel een wens van DZ, maar dus niet via het vrijhouden van ruimte op HoogTij voor bedrijfsverplaatsingen.

Hier onze vragen aan het College:

Verder lezen

📂 Lokale heffingen

Hondenbelasting afschaffen

We hebben beloofd om de belasting af te schaffen. Het kan nu, dus moeten we het nu doen!

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad waagt maar weer eens een poging om van de hondenbelasting af te komen.

Het is al de zoveelste keer. Het had vier jaar geleden al moeten gebeuren, toen de VVD de grootste partij was na een verkiezingscampagne waarin het afschaffen van de hondenbelasting een speerpunt was. In de onderhandelingen die volgden werd afschaffing gedegradeerd tot een onderzoek en ondanks pogingen van onder meer POV en Partij voor de Dieren, bleef de belasting op het bezit van een hond fier overeind. De raad wilde het wel, maar kon het geld niet missen.

Zelfs een voorstel om alleen honden die uit het asiel worden opgehaald belastingvrij te verklaren, haalde het niet.

Meerderheid

Raadslid Marianne de Boer gaat volgende week proberen een meerderheid te verzamelen om het nu wel eens te regelen. De gemeenteraad praat dan over het overschot van bijna elf miljoen dat Zaanstad in 2021 had. De Boer wil daarvan 2,4 miljoen gebruiken om voor vier jaar de inkomsten te compenseren die Zaanstad misloopt zonder hondenbelasting.

Eerst voor 4 jaar

In die vier jaar moet dan een definitieve dekking worden gevonden. Dat is dan wel een opdracht die moet slagen, want na vier jaar opnieuw hondenbelasting invoeren is voor haar geen optie.

De naam van De Boer onder het voorstel is opmerkelijk omdat zij eerder tegen afschaffing van de hondenbelasting stemde. ,,Het begon eigenlijk vier jaar geleden al (De Boer hoorde toen nog bij de VVD, red.) Wij hebben toen afgesproken dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden als het cultuurcluster niet doorging. Maar toen het zover was, zagen we de oplopende kosten van de jeugdzorg en was het geld er niet voor. En dat is steeds zo gebleven.’’

Beloofd

Nu is het geld er wel, redeneert zij. ,,Wij hebben het beloofd, het kan nu en daarom moeten wij het nu ook doen.’’

Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel bezuinigd en inwoners hebben dat gevoeld. De Boer: ,,Ik denk dat we het hele overschot van vorig jaar wel tien keer kunnen uitgeven. Maar dat doen we niet. Maar de hondenbelasting, dat hebben we nu zo vaak beloofd, we moeten dat nu waarmaken.’’

Het loslaten van de hondenbelasting kost Zaanstad jaarlijks 607.000 euro. Daar staat volgens De Boer wel een geringe winst tegenover. De afdeling handhaving controleert jaarlijks of op adressen waar geen hondenbelasting betaald wordt, toch een hond gehouden wordt. Dat is een tijdrovende klus die zonder belastingplicht niet meer nodig is.

bron: NHD

Verder lezen

📂 Bedrijfsvoering

Ambtenaren bezwijken onder werkdruk. Gemeentelijk apparaat op omvallen.

Controlerende taak Gemeenteraad in het beding! Raadsvragen niet langer schriftelijk beantwoord?

Gepubliceerd

op

Ambtenaren vallen om onder werkdruk in Zaanstad

Democratisch Zaanstad (DZ) zal a.s. donderdag 3 februari onderstaande vragen gaan stellen aan Burgemeester Hamming over de zorgelijke ontwikkeling door processen bij bouwen, woningbeleid en vergunningen te vertragen.

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90753/gemeentelijk-apparaat-op-omvallen-college-snijdt-in-taken/

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws ⚡️

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Trending