Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Meerderheid Raad boycot Raadsvergadering

PvdA,VVD, POV,PVV,CDA,CU EN D66 blijven uit protest weg bij raadsvergadering die gaat over een milieuschandaal.Raadsleden zijn gekozen om te vergaderen in de gemeenteraad, niet om daar weg te blijven. Tot zover de democratie in de raad van Zaanstad.

Artikel De Orkaan ;
Van 39 raadsleden die Zaanstad rijk is, kwamen er 22 niet opdagen voor de raadsvergadering die gister (12 mei) om 19.30 was aangekondigd.

Omdat minstens de helft aanwezig moet zijn, kon burgemeester Jan Hamming de vergadering niet door laten gaan. En dat is de afgelopen jaren nog nooit gebeurd.*

Op de agenda stond, behalve een serie geheimhoudingen die bekrachtigd moesten worden, een interpellatie die was aangevraagd door SP, LZ, Rosa, DZ en PvdD over het Bokashi-beleid van CDA-wethouder Gerard Slegers. In april en oktober 2020 waren daar al klachten over geweest vanwege de vervuiling van de ‘slimme bemesting’ en eind april 2021 was het opnieuw raak. Partijen hadden vragen gesteld, moties ingediend en een brandbrief gestuurd naar B&W om meteen te stoppen met de omstreden methode. Toen er geen antwoord van Slegers kwam vonden de partijen het op 5 mei welletjes en wilden via het ‘zware’ middel van de interpellatie Slegers op het matje roepen. Daarop liet Slegers weten dat Zaanstad stopte met Bokashi, maar SP, LZ, Rosa, DZ en PvdD wilden Slegers toch aan de tand voelen, vooral omdat hij zo laat reageerde en al eerder beterschap had beloofd.

“Hoe kan het dat er, ondanks alle onrust onder bewoners en vragen vanuit de politiek, tot op heden geen antwoord is gekomen van het college?

Hoe kan het dat de wethouder beterschap beloofd heeft in de zin van schone bokashi, maar dat er toch nog veelvuldig (ernstig) vervuilde bokashi over Zaanstad uitgestrooid wordt?”

Sabotage

Diverse partijen lieten al snel weten daar weinig in te zien, ook omdat Slegers – weliswaar aan de late kant – had laten weten te stoppen met het uitstrooien van verrotte bladeren. Het waren niet alleen coalitiepartijen die er geen zin in hadden, maar ook POV en PVV (die 14 dagen geleden zelf een interpellatie aanvroegen). Coalitiepartijen PvdA, VVD, CU, CDA en D66 hadden er ook weinig zin in.

Weinig zin is één ding, maar wegblijven bij een vergadering is een forse stap verder – raadsleden zijn nu eenmaal gekozen om te vergaderen in de gemeenteraad, niet om daar weg te blijven. De partijen die wel aanwezig waren, hadden weinig begrip voor het wegblijven.

Krista van Dalen (Rosa):

“dieptriest… Bewust beraadslaging traineren door niet op komen dagen als volksvertegenwoordiger is de democratie van binnenuit uithollen. Wees toch zuinig op onze democratische procesgang!”

Roland van Braam (SP):

“hoe raadsleden en partijen hun democratische raadsinstrumenten worden gesaboteerd om een wethouder ter verantwoording te roepen. Een tegenmacht niet alleen in Den Haag, maar ook in Zaanstad. Zo wordt onze controlerende taak als raadslid ondermijnd.”

Tegenmacht

De indieners van de motie, Juliëtte Esmée Rot (DZ), Roland van Braam (SP), Marianne de Boer – Doeves (LZ), Melchior Mattens (PvdD):

“De collegepartijen D66, CDA, CU, VVD en de oppositiepartijen POV en PVV hebben de laatste memo aangegrepen om op ondemocratische wijze, door middel van het wegblijven bij de raadsvergadering van vanavond waardoor de raadsvergadering geen doorgang kon vinden, een democratisch proces de nek om te draaien.

Met het op deze wijze torpederen werken deze partijen mee aan een tegenmacht die behalve op Haags niveau, ook in Zaanstad actief is. Hiermee wordt de controlerende taak van de gemeenteraad als geheel ondermijnd.”

De partijen die wegbleven vonden dat het Bokashi-debat ook een dag eerder tijdens het Zaanstad Beraad gevoerd had kunnen worden, dat de aanvragende partijen het toch doorzetten, zou ook gezien kunnen worden als ‘begin van de verkiezingscampagne’.

De vergadering ging dus niet door, maar volgende week (19 mei om 19.00 uur) is de herkansing en dan kan het zonder ‘qorum’, dus ook met 17 raadsleden.