Volg ons

Bestuur en financiën

Meerderheid Raad boycot Raadsvergadering

Gepubliceerd

op

PvdA,VVD, POV,PVV,CDA,CU EN D66 blijven uit protest weg bij raadsvergadering die gaat over een milieuschandaal.Raadsleden zijn gekozen om te vergaderen in de gemeenteraad, niet om daar weg te blijven. Tot zover de democratie in de raad van Zaanstad.

Artikel De Orkaan ;
Van 39 raadsleden die Zaanstad rijk is, kwamen er 22 niet opdagen voor de raadsvergadering die gister (12 mei) om 19.30 was aangekondigd.

Omdat minstens de helft aanwezig moet zijn, kon burgemeester Jan Hamming de vergadering niet door laten gaan. En dat is de afgelopen jaren nog nooit gebeurd.*

Op de agenda stond, behalve een serie geheimhoudingen die bekrachtigd moesten worden, een interpellatie die was aangevraagd door SP, LZ, Rosa, DZ en PvdD over het Bokashi-beleid van CDA-wethouder Gerard Slegers. In april en oktober 2020 waren daar al klachten over geweest vanwege de vervuiling van de ‘slimme bemesting’ en eind april 2021 was het opnieuw raak. Partijen hadden vragen gesteld, moties ingediend en een brandbrief gestuurd naar B&W om meteen te stoppen met de omstreden methode. Toen er geen antwoord van Slegers kwam vonden de partijen het op 5 mei welletjes en wilden via het ‘zware’ middel van de interpellatie Slegers op het matje roepen. Daarop liet Slegers weten dat Zaanstad stopte met Bokashi, maar SP, LZ, Rosa, DZ en PvdD wilden Slegers toch aan de tand voelen, vooral omdat hij zo laat reageerde en al eerder beterschap had beloofd.

“Hoe kan het dat er, ondanks alle onrust onder bewoners en vragen vanuit de politiek, tot op heden geen antwoord is gekomen van het college?

Hoe kan het dat de wethouder beterschap beloofd heeft in de zin van schone bokashi, maar dat er toch nog veelvuldig (ernstig) vervuilde bokashi over Zaanstad uitgestrooid wordt?”

Sabotage

Diverse partijen lieten al snel weten daar weinig in te zien, ook omdat Slegers – weliswaar aan de late kant – had laten weten te stoppen met het uitstrooien van verrotte bladeren. Het waren niet alleen coalitiepartijen die er geen zin in hadden, maar ook POV en PVV (die 14 dagen geleden zelf een interpellatie aanvroegen). Coalitiepartijen PvdA, VVD, CU, CDA en D66 hadden er ook weinig zin in.

Weinig zin is één ding, maar wegblijven bij een vergadering is een forse stap verder – raadsleden zijn nu eenmaal gekozen om te vergaderen in de gemeenteraad, niet om daar weg te blijven. De partijen die wel aanwezig waren, hadden weinig begrip voor het wegblijven.

Krista van Dalen (Rosa):

“dieptriest… Bewust beraadslaging traineren door niet op komen dagen als volksvertegenwoordiger is de democratie van binnenuit uithollen. Wees toch zuinig op onze democratische procesgang!”

Roland van Braam (SP):

“hoe raadsleden en partijen hun democratische raadsinstrumenten worden gesaboteerd om een wethouder ter verantwoording te roepen. Een tegenmacht niet alleen in Den Haag, maar ook in Zaanstad. Zo wordt onze controlerende taak als raadslid ondermijnd.”

Tegenmacht

De indieners van de motie, Juliëtte Esmée Rot (DZ), Roland van Braam (SP), Marianne de Boer – Doeves (LZ), Melchior Mattens (PvdD):

“De collegepartijen D66, CDA, CU, VVD en de oppositiepartijen POV en PVV hebben de laatste memo aangegrepen om op ondemocratische wijze, door middel van het wegblijven bij de raadsvergadering van vanavond waardoor de raadsvergadering geen doorgang kon vinden, een democratisch proces de nek om te draaien.

Met het op deze wijze torpederen werken deze partijen mee aan een tegenmacht die behalve op Haags niveau, ook in Zaanstad actief is. Hiermee wordt de controlerende taak van de gemeenteraad als geheel ondermijnd.”

De partijen die wegbleven vonden dat het Bokashi-debat ook een dag eerder tijdens het Zaanstad Beraad gevoerd had kunnen worden, dat de aanvragende partijen het toch doorzetten, zou ook gezien kunnen worden als ‘begin van de verkiezingscampagne’.

De vergadering ging dus niet door, maar volgende week (19 mei om 19.00 uur) is de herkansing en dan kan het zonder ‘qorum’, dus ook met 17 raadsleden.

📂 Lokale heffingen

Hondenbelasting afschaffen

We hebben beloofd om de belasting af te schaffen. Het kan nu, dus moeten we het nu doen!

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad waagt maar weer eens een poging om van de hondenbelasting af te komen.

Het is al de zoveelste keer. Het had vier jaar geleden al moeten gebeuren, toen de VVD de grootste partij was na een verkiezingscampagne waarin het afschaffen van de hondenbelasting een speerpunt was. In de onderhandelingen die volgden werd afschaffing gedegradeerd tot een onderzoek en ondanks pogingen van onder meer POV en Partij voor de Dieren, bleef de belasting op het bezit van een hond fier overeind. De raad wilde het wel, maar kon het geld niet missen.

Zelfs een voorstel om alleen honden die uit het asiel worden opgehaald belastingvrij te verklaren, haalde het niet.

Meerderheid

Raadslid Marianne de Boer gaat volgende week proberen een meerderheid te verzamelen om het nu wel eens te regelen. De gemeenteraad praat dan over het overschot van bijna elf miljoen dat Zaanstad in 2021 had. De Boer wil daarvan 2,4 miljoen gebruiken om voor vier jaar de inkomsten te compenseren die Zaanstad misloopt zonder hondenbelasting.

Eerst voor 4 jaar

In die vier jaar moet dan een definitieve dekking worden gevonden. Dat is dan wel een opdracht die moet slagen, want na vier jaar opnieuw hondenbelasting invoeren is voor haar geen optie.

De naam van De Boer onder het voorstel is opmerkelijk omdat zij eerder tegen afschaffing van de hondenbelasting stemde. ,,Het begon eigenlijk vier jaar geleden al (De Boer hoorde toen nog bij de VVD, red.) Wij hebben toen afgesproken dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden als het cultuurcluster niet doorging. Maar toen het zover was, zagen we de oplopende kosten van de jeugdzorg en was het geld er niet voor. En dat is steeds zo gebleven.’’

Beloofd

Nu is het geld er wel, redeneert zij. ,,Wij hebben het beloofd, het kan nu en daarom moeten wij het nu ook doen.’’

Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel bezuinigd en inwoners hebben dat gevoeld. De Boer: ,,Ik denk dat we het hele overschot van vorig jaar wel tien keer kunnen uitgeven. Maar dat doen we niet. Maar de hondenbelasting, dat hebben we nu zo vaak beloofd, we moeten dat nu waarmaken.’’

Het loslaten van de hondenbelasting kost Zaanstad jaarlijks 607.000 euro. Daar staat volgens De Boer wel een geringe winst tegenover. De afdeling handhaving controleert jaarlijks of op adressen waar geen hondenbelasting betaald wordt, toch een hond gehouden wordt. Dat is een tijdrovende klus die zonder belastingplicht niet meer nodig is.

bron: NHD

Verder lezen

📂 Bedrijfsvoering

Ambtenaren bezwijken onder werkdruk. Gemeentelijk apparaat op omvallen.

Controlerende taak Gemeenteraad in het beding! Raadsvragen niet langer schriftelijk beantwoord?

Gepubliceerd

op

Ambtenaren vallen om onder werkdruk in Zaanstad

Democratisch Zaanstad (DZ) zal a.s. donderdag 3 februari onderstaande vragen gaan stellen aan Burgemeester Hamming over de zorgelijke ontwikkeling door processen bij bouwen, woningbeleid en vergunningen te vertragen.

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90753/gemeentelijk-apparaat-op-omvallen-college-snijdt-in-taken/

Verder lezen

📂 Lokale heffingen

Ondergronds afvalscheiden in Saendelft permanent, gft-afval blijft zorgenkindje 

Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.

Gepubliceerd

op

Afval scheiden in Assendelft blijft zorgenkindje

Marianne de Boer heeft samen met actiegroeplid van het eerste uur Marloes Deeterink meegewerkt aan een leuk verslag van NH Nieuws over hoe trots ze zijn op de geslaagde proef ondergronds afval scheiden.

artikel NH Nieuws:

De Zaanse proef met ondergrondse containers is een succes. De bewoners uit de Assendelftse wijk Saendelft scheiden het afval voldoende en het ondergrondse afvalsysteem mag blijven. Bewoners zijn tevreden, de ongewenste komst van kliko’s in de wijk is succesvol geweerd.

Verpaupering

Marloes Deeterink van actiegroep ‘Afval scheiden ja, kliko’s nee’ is trots: “We hebben nu eindelijk voor elkaar waar we al drie jaar heel hard mee bezig zijn geweest. Nu de proef succesvol is afgerond staat ook de gemeente achter de ondergrondse containers.”

In de wijk Saendelft passen geen rolcontainers, vindt Marloes. De opbouw van de wijk maakt het ophalen van de kliko’s ingewikkeld en levert vervelende verkeerssituaties op. Daarbij vindt ze het aanzicht van de vele groene bakken niet mooi en zou het tot verpaupering leiden. 

Leren nauwkeurig te scheiden

In 2019 leidde een massaal protest tegen de kliko’s tot de proef met de ondergrondse container. Saendelft gebruikte al ondergrondse containers, maar tot nu toe alleen voor restafval. De bewoners zouden ze ook graag gebruiken om afval te scheiden.

Er kwam een proef en zes maanden lang konden de bewoners zichzelf bewijzen door hun afval netjes te scheiden. Het bleek een flinke uitdaging. “Vijfduizend bewoners netjes afval laten scheiden, dat doe je niet binnen een dag”, vertelt Marloes. “We moesten alle restcontainers omstickeren naar de verschillende afvalstromen, mensen leren waar welke bakken staan en natuurlijk leren nauwkeurig te scheiden.”

Gft scheiden is lastig

De wil was er, maar het gft-afval scheiden bleek nog niet zo gemakkelijk. Meermaals waren de gevulde bakken vervuild. Dit kwam onder andere doordat de plastic vuilniszakken waarin het werd ingeleverd niet afbreekbaar waren. Hierdoor moest het groen afval meermaals verbrand worden. Niet goed voor het milieu én de portemonnee.

Marloes: “We hebben toen een brief rondgestuurd met uitleg. Groen afval moet je inleveren in een groen, biologisch afbreekbaar zakje, zodat het niet vervuilt. Die zakjes hebben we toen uitgedeeld. Mensen willen wel scheiden, maar ook dan kunnen er dingen fout gaan.”

Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad was nauw betrokken bij het experiment. Ze noemt dat niet alleen het netjes scheiden lastig is, ook heeft nog niet iedereen een pas voor de gft-container aangevraagd. Ze wil stimuleren dit te vergroten en verbeteren. Op dit moment heeft volgens HVC zo’n 40 procent van de huishoudens een afvalpas.

Minder restafval, minder kosten

Het gebruik van de verschillende containers is belangrijk om het restafval in te dammen. Marianne: “De rijksbelasting op restafval wordt steeds hoger, dus moet iedereen goed scheiden om de kosten laag te houden. We hebben de containers nu ondergronds, maar het is belangrijk te blijven verbeteren. Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.” 

HVC-woordvoerder Vibeke Helder benadrukt de uitdagingen rondom het afvalsysteem. “Er waren eerst echt verbeteringen in het scheiden, maar vervolgens is het weer teruggezakt. Er worden wel meer passen aangevraagd, dus mensen willen wel afvalscheiden.”

Voorbeeldfunctie

Er is nog werk aan de winkel, maar Marianne is voor nu heel trots. Ze benadrukt het werk dat de actiegroep dit jaar heeft geleverd. “De containers waren alleen gemaakt op ondergronds restafval, dus ze moesten van ver komen om het scheiden mogelijk te maken. Dat verdient een groot compliment.”

Daarbij is belangrijke kennis opgedaan bij het experiment in Saendelft, bruikbaar voor de rest van de stad. Marianne: “Veel wijken in Zaanstad hebben krappe voortuinen en stoepen, als daar kliko’s voor staan is dat ook een belemmering voor de openbare weg. Scheiden met ondergrondse containers zou dus ook voor andere wijken een oplossing kunnen zijn.”

https://www.nhnieuws.nl/app/nieuws/298428/ondergronds-afvalscheiden-in-saendelft-permanent-gft-afval-blijft-zorgenkindje

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279172/proef-met-gft-afval-dreigt-te-mislukken-het-moet-niet-te-veel-moeite-kosten

Verder lezen

Trending