Maak verbinding op social met ons:

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Uit de raadsvergadering van 5 juli 2023

Democratisch Zaanstad actief op vele punten. Omgevingsdienst, Zaaneiland, Jagersplas, Graaiflatie, Lees verder.

Gepubliceerd

op

Met oa:

  • Scherper sturen op ‘plus’-taken van de Omgevingsdienst
  • Helaas geen Houtbouw op het Zaaneiland, (maar we geven niet op)
  • Vergunningen voor woningsplitsing en kamerverhuur aangepast
  • Jagersplas straks bij Twikse-Waterland?
  • “Graaiflatie’ : een boodschap voor de buhne

Scherper sturen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toetst voor een aantal gemeenten, wo de gemeente Zaanstad, inwoners en bedrijven vergunningen en adviseert op het gebied van milieu, toezicht en handhaving. Wettelijke taken als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Maar soms ook extra taken als bouwen, natuur en water. In de omgevingsdienst werken we samen met andere gemeenten in het Noordzeekanaal gebied.

Materialen in de bouw zijn schreeuwend duur. Bouwprojecten vertragen en dus ook vergunningaanvragen. Daardoor heeft de omgevingsdienst extra geld

nodig om deze tegenvaller op te vangen. Zaanstad doet de bouwtaken (vergunningen ed) echter zelf, maar betaalt er via de gemeenschappelijke regeling wel aan mee. Dat geldt voor meer taken.

” Wij willen extra taken opnieuw tegen het licht houden “

Zaanstad heeft het financieel zwaar, belangrijk om die extra taken dus goed in beeld te brengen, zodat we aan het eind van het jaar een goede afweging kunnen maken over hoeveel geld er naar de omgevingsdienst gaat. Dit voorstel van Democratisch Zaanstad is unaniem aangenomen!

Helaas geen houtbouw op Zaaneiland

Samen met het CDA heeft Democratisch Zaanstad nog een ultieme poging gedaan om de woningbouwontwikkeling op de badhuisweg, op het Zaaneiland, aan te passen. Het zaaneiland kent een fantastische houtrijke geschiedenis. Het Zaaneiland als scheepswerf. Nu gaat woningcorporatie Rochdale een groot betonnen pand neerzetten met 120 sociale huurwoningen.

Wij zijn van mening dat deze betonbouw omgezet zou moeten worden in houtbouw. Gezien alle gestegen materiaalkosten en stikstofbeperkingen, zou houtbouw ook zomaar sneller gerealiseerd kunnen worden. Bijkomstig voordeel zou ook zijn dat de niet zo goed verlopen participatie nog een nieuwe kans krijgt. Helaas wilde en meerderheid van de raad doorstomen met de betonbouw met het idee dat dat ‘sneller zou zijn’. Dat betwijfelen wij ten zeerste.

‘Verkamering’ aangepakt

Op 21 januari 2021 heeft de raad de Wijzigingsverordening 1e wijziging Huisvestingsverordening 2021 inclusief het rapport Schaarste op de woningmarkt vastgesteld, waarmee o.a. een vergunningstelsel voor kamergewijze verhuur (omzettingsvergunning) en splitsing (woningvorming) is geïntroduceerd.

Dit was nodig om te voorkomen dat er ongebreideld woningsplitsing plaats kan vinden. In april 2021 trad dit vergunningstelsel in werking. Eigenaren die al verhuurder kregen een overgangsregeling. De rechtbank heeft echter recent een uitspraak gedaan dat de motivering van dit onderdeel van de Huisvestingsverordening aangescherpt moet worden. Anders kan er toch nog op veel plaatsen splitsingen ontstaan.

Daarnaast zijn ook de flexwoniningen aan de Noorderveenweg in een aparte categorie gezet, waardoor naast opvang van mensen uit Oekraine, ook voorrang gegeven wordt aan Zaanse jongeren. Wij hebben nadrukkelijk ingezet op voorrang voor Zaanse inwoners. Wij zijn blij dat hier uitvoering aan wordt gegeven.

Geen vergunning voor nóg meer verkamering in centrum Zaandam – Zaanstad (nieuws.nl)

Jagersplas

” Wij willen zeggenschap houden over de Jagersplas “

Er is een motie (van PVV en CDA) aangenomen om te onderzoeken of het Jagersplas deel uit kan gaan maken van het recreatiegebied Twiske-Waterland. De mogelijke voordelen zouden financieel kunnen zijn. Bijvoorbeeld het delen van de kosten van onderhoud. Maar dat heeft ook een keerzijde. Andere gemeenten bepalen dan ook mee en verlies je autonomie. Democratisch Zaanstad is kritisch op gemeenschappelijke regelingen en wij willen liever zelf als gemeente zeggenschap houden over wat er in en met het Jagersplas gebeurt.

Graaiflatie

De SP kwam op het eind van de vergadering nog met een motie om de ‘graaiflatie’ aan te pakken. Wij hebben daar als gemeente echter geen enkele zeggenschap over en hoewel Democratisch Zaanstad van mening is dat daar landelijk aandacht voor moet zijn, vinden wij niet dat Zaanstad als overheid zich daar ook mee zou moeten bemoeien.

‘Graaiflatie was er wel degelijk: prijzen 20 procent extra verhoogd’ | RTL Nieuws

3.8 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Nieuw denken. Nieuw laatste nieuws.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Grondbeleid

Ikea kavel Zaanstad, DZ stemt tegen aankoop!

Prijs Ikea-kavel geheim, maar een koopje, van € 13,5 miljoen inmiddels openbaar, lijkt het niet en dit is niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen.

Gepubliceerd

op

Ikea Zaandam

Met uitzondering van de PVV en Democratisch Zaanstad is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de aankoop van de Ikea kavel door de gemeente. Hoeveel geld Zaanstad daarvoor op tafel legt is geheim, maar een koopje lijkt het niet te zijn. Inmiddels openbaar laat de Orkaan weten dat de gemeente € 13,5 miljoen (incl. btw) gaat neerleggen.

Peter van Haasen sprak van ‘een astronomisch bedrag’, maar de PVV-fractievoorzitter schuwt grote woorden doorgaans niet en in hoeverre het hier inderdaad om een ‘extreem’ dure aankoop gaat is dus lastig in te schatten. Uit zijn opmerkingen bleek wel dat er tijdelijke woningen gaan komen op Zuiderhout. Uit hetzelfde bericht van de Orkaan kan opgemaakt worden dat het om 400 tijdelijke container-woningen gaat, maar zeker is dat niet.

Volgens Van Haasens collega Juliëtte Rot van DZ is het college er niet in geslaagd om voor haar plannen met het terrein een sluitende business case in elkaar te sleutelen en daarom stemde haar partij tegen de aankoop. De onderhandelingen van de gemeente met de Zweedse meubelgigant zijn volgens haar ‘niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen’.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Burgers en medici in het geweer tegen windmolens

Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby: burgers bijzaak

Gepubliceerd

op

Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby: burgers bijzaak Zaanstad gewaarschuwd voor windlobby windmolens: burgers bijzaak

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, de medici van Windwiki en de Stichting Windalarm waarschuwen de lokale politiek beducht te zijn voor lobbyïsten bij besluitvorming over windenergie en windmolens. Uit een schrijven blijkt dat zij zorgen hebben over (financieel) belanghebbenden – inclusief coöperaties – die niet de belangen van omwonenden als prioriteit hebben.

‘Als medici en burgers zijn wij zeer bezorgd over het klimaat en ondersteunen we een snelle transitie naar een duurzaam energiesysteem. We zijn er echter van overtuigd dat dit inmiddels kan plaatsvinden op een rechtvaardige manier (niet de lasten eenzijdig afschuiven op een beperkte groep) en op basis van strenge randvoorwaarden aangaan de welzijn, gezondheid, natuur en landschap,’aldus hun schrijven. ‘Ook zónder windturbines zijn er binnen deze kaders nog ruim voldoende en veelal betere opties aanwezig om aan de landelijke klimaatdoelstellingen te voldoen.’

Gedragscode

De lobbycratie die zich heeft ontwikkeld dient ‘actief bestreden’ te worden en een gedragscode voor ambtenaren zo daarbij als leidraad kunnen dienen, analoog aan de praktijk in de medische wereld: ‘Ontvang geen artsenbezoekers want deze geven per definitie geen objectieve informatie’. Waarom niet een onafhankelijke organisatie laten onderzoeken of en hoe aan de energie transitie doelstellingen voor 2030 en 2050 voldaan kan worden zónder verdere groei van wind op land en zon op weiland?

Meer onderzoek

Onafhankelijkheid waarborgen met een begeleidingscommissie die de brede maatschappelijke middengroepen vertegenwoordigt heedt nog nooit plaatsgevonden, tot verbazing van de drie organisaties. Bovendien betogen ze dat in het kader van de veiligheid en gezondheid van burgers een omkering van de bewijslast waar het gaat om veiligheid en gezondheid voor omwonenden een vereiste is. Werk eerst een combinatie van een afstandsnorm plus geluidsnorm uit waarvan onafhankelijk en wetenschappelijk bewezen is dat die veilig en gezond zijn voor omwonenden én handhaafbaar.

Plannen Windmolens

Zaanstad onderzoekt momenteel de mogelijke plaatsing van windturbines langs het Noordzeekanaal en ziet zich daarnaast geconfronteerd met plannen van Amsterdam voor drie mega molens zo’n beetje op de gemeentegrens, bij de Noorder IJplas. Die laatste kunnen ook woningbouwprojecten in gevaar brengen in de Achtersluispolder en in Poelenburg.

bron: zaanstad nieuws.nl

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Historie van het Lint Assendelft onderdeel van Beleid

De historie van het Lint Assendelft is uitgewerkt in de visie Linten, Dijken, Paden en is daarmee onderdeel geworden van beleid. In de toekomst zal bij ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de historie van Assendelft, zodat we ons cultureel erfgoed ook voor toekomstige generaties kunnen bewaren.

Gepubliceerd

op

Lint Assendelft onderdeel van Beleid

De historie van het Lint Assendelft is uitgewerkt in de Visie Linten, Dijken, Paden en is daarmee onderdeel geworden van beleid. In de toekomst zal bij ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de cultuurhistorische kenmerken van Assendelft, zodat we ons erfgoed ook voor toekomstige generaties kunnen bewaren.

Assendelft

Het langste dorp van Nederland, en het oudste dorp van Zaanstad, is het lint Assendelft. Op verzoek van de raad is in 2020 een start gemaakt met de Visie Linten, dijken, paden. In de eerste versie was er een uitwerking van ‘de stadse zaan’ en ‘westzaan’. Dit gaf zoveel inzichten dat ook besloten is om een uitwerking te maken van andere delen van Zaanstad. Nu was Assendelft aan de beurt.

Beleidsregels

In de visie zijn richtlijnen en beleidsregels opgesteld, waar toekomstige ontwikkelingen rekening mee moeten houden. Een voorbeeld hiervan is het behouden van een wegsloot of een boerenerf waar de stolpboerderij een prominente plek kreeg in de ontwikkeling van het dorp. Het wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen meer kunnen, in tegendeel. Er kan nog steeds ontwikkeld worden, bijvoorbeeld een kangoeroe-woning/zorgwoning achter het erf, maar dan wel zo ingericht dat doorkijkjes naar het achterland zichtbaar blijven.

schets profiel deel Dorpsstraat Assendelft

Hoe streng wegen we het mee?

Democratisch Zaanstad is blij dat we op deze manier de dorpen en het cultuurhistorisch erfgoed beter in beeld hebben. Wat waard is om te behouden en hoe we ontwikkelingen kunnen inpassen met in acht neming van de historie. Nu zijn er beleidsregels: regels waar je je bij ontwikkelingen, zoals woningbouw, aan moet houden. Bij enkele partijen in de raad ontstaat het idee dat daardoor geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. Wij betwisten dat. Wij denken dat er juist ontwikkelingen mogelijk zijn, alleen is nu heel duidelijk dat er regels zijn om het dorpse karakter te behouden. Bijvoorbeeld woningen toevoegen op een oud boerenerf, waar de oude schuren woningen worden, maar dan wel zo gepositioneerd zoals schuren zouden hebben gestaan en met behoud van de bestaande doorkijkjes.

zie hier het interview met het Zaans Stadsblad:

Wegsloot terug?

Langs grote delen van de Dorpsstraat in Assendelft lag een wegsloot. Nu is deze alleen nog in de zuid aanwezig. Het terugbrengen van de wegsloot is een mogelijkheid. Het zou bijvoorbeeld meer groen terugbrengen en meer ruimte voor waterberging. Het dorpse karakter wordt dan weer hersteld. Dit zijn de kansen bij ontwikkelingen in Assendelft. Wij zijn benieuwd hoe de bewoners van Assendelft denken over zo’n mogelijkheid.

Krommenie en waternetwerken

Krommenie krijgt de volgende uitwerking. Daarnaast hebben wij gevraagd om uitwerking van de waternetwerken. De opstellers van de visie gaven aan dat het inderdaad een omissie is dat waternetwerken in Zaanstad nog niet in beeld zijn gebracht. We leven in een waterrijk gebied en deze informatie kan ons ook bij nieuwe ontwikkelingen helpen om de juiste afwegingen te maken(waar bijvoorbeeld een sloot te realiseren).

4.3 Score (3 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending