Hebben lokale ondernemers echt meer kansen in het Zaanse?

De gemeenteraad heeft hiervoor al in 2014 een motie van ons aangenomen. Wij willen concreet én met welk resultaat weten wat er sindsdien met de beslispunten is gebeurd!

Gaan we alleen maar opnieuw bevestigen wat al zeven jaar geldt? Waar blijft een centraal overzicht van onderhandse aanbestedingen? En waarom is het inkoopbeleid niet al meer toegespitst op lokale bedrijven? 

Dit kan toch geen stand houden als lijnafdelingen zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze trajecten en zelf binnen de aanbestedingsregels bepalen welke partijen uitgenodigd worden?

DZ stelt vragen en zit hier bovenop!

Aanleiding is de aanbesteding van twee horecakavels op bedrijventerrein HoogTij, waar de eigenaar van snackgelegenheid Fred Kroket een hard hoofd in heeft. Het college schreef dat ook Fred Voskuil mee kan doen aan de 

aanbesteding en dat ‘lokale ondernemers een goede kans moeten kunnen maken op het verkrijgen van een horecakavel op HoogTij’. Onze fractievoorzitter Rot voelt net als Voskuil nattigheid: Een goede kans ergens op maken zou immers niet voor het eerst kunnen leiden tot achterblijven ‘met lege handen’.

Hier is het laatste woord nog niet over gezegd en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Zie ook https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/86466/is-voorrang-lokale-bedrijven-bij-aanbestedingen-gelukt/ voor meer achtergrondinfo.