Volg ons
Parkeervergunning voor bewoners de Burcht in Zaandam Parkeervergunning voor bewoners de Burcht in Zaandam

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Ingediende motie van DZ over parkeren Burcht, resulteert in actie wethouder.

Bewoners van de Burcht de kans geven een tijdelijke parkeervergunning voor het plein aan te schaffen.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad heeft aangeven tijdens de raadsvergadering van 27 januari j.l. dat wij met een initiatief zullen komen om met de raad en wethouder te gaan praten over parkeren en parkeervergunningen.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Dezelfde behandeling

Wethouder Gerard Slegers wil bewoners van de Burcht de kans geven een tijdelijke parkeervergunning voor het plein aan te schaffen, met de nadruk op tijdelijk. Daarmee krijgen ze dezelfde behandeling als de bewoners van een deel van de Prins Hendrikkade, die ineens veel minder plekken kregen vanwege de versterking van de kademuur.

Democratisch Zaanstad kaartte gisteravond het probleem aan dat bewoners van de Burcht soms lang moeten zoeken naar een parkeerplaats en de auto ver van huis moeten neerzetten, terwijl er in de avond nauwelijks voertuigen voor hun deur staan. Parkeren op de Burcht kost van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 23:00 uur 2,80 euro per uur, met een maximum van 6,90 euro per dag. Bewoners recht geven op een gewone parkeervergunning voor het plein is volgens Slegers ongewenst gezien alle ruimtelijke ontwikkelingen die nog op stapel staan in het gebied: hebben bewoners eenmaal zo’n vergunning, dan pak je die niet zomaar weer af. Hoeveel Burcht-bewoners een tijdelijke vergunning zouden willen is niet bekend.

Precedentwerking

Roland van Braam van De Socialisten verwacht dat er ook bewoners van achterliggende straten bij de wethouder op de stoep zullen staan wanneer de kwestie voor de Burcht-bewoners naar tevredenheid geregeld is: het parkeerprobleem is immers wijdverbreid. Hij toonde zich bevreesd voor precedentwerking. Slegers denkt aan de invoering van betaald parkeren in de achtergelegen burgemeestersbuurt, maar dat zal hoe dan ook worden voorafgegaan door een draagvlakenquête.

Gerelateerd artikel: Geef Burcht-bewoners recht op een parkeervergunning

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Iedere speeltuin op de juiste plek in de buurt

Volg het plan van bewoners in Krommenie door oa de voetbalkooi op de Harpraam te behouden.

Gepubliceerd

op

Democatisch Zaanstad komt met een motie om de plannen voor het omgooien van  enkele speelvoorzieningen in Krommenie van tafel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de omwonenden. Of vrijwel alle omwonenden: één huishouden diende 360 klachten in tegen de huidige situatie, die de rest van de buurt zo wil houden.

Eén van de bewoners sprak onlangs in tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en hield een warm pleidooi om de voetbalkooi aan het Harpraam Krommenie niet te verwijderen en te vervangen door een inclusieve speelplaats, zoals de gemeente voorstelt. De voetbalkooi zit behalve dat ene gezin niemand in de weg en er wordt al dertien jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zaanstad wil hem verplaatsen naar de speeltuin in de Popelstraat, maar daar willen ze eveneens het liefst de huidige situatie handhaven. Een inclusieve speeltuin zou volgens de bewones van het plan Fortuin en de Snuiverbuurt prima in de speeltuin aan de Spinozahof passen: daar liggen al kunststof tegels en de huidige toestellen zijn aan vervanging toe. ‘Binnen straal van 300 meter heb je dan drie prachtige speelvoorzieniengen met elk een eigen karakter,’ zo werd de raad voorgehouden.

Participatie

Met dat in het achterhoofd komt DZ-raadslid Marianne de Boer op 24 mei met een motie om de voorstellen van de buurt over te nemen. De voetbalkooi hoeft dan niet ‘weggemoffeld’ te worden en in de Spinozahof kan een volwaardige inclusieve speeltuin komen waar ook kinderen met een handicap volop kunnen meedoen. De Boer noemt het belangrijk dat zowel ouders als kinderen hun wensen voor speelgelegenheden kunnen uiten en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat laatste is volgens de bewoners in Krommenie onvoldoende gebeurd.

bron: Zaanstad.nieuws

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Opnieuw vragen over storingen van de Bernhardbrug

De storingen van de brug hebben grote gevolgen: Hulpdiensten moeten flink omrijden met alle consequenties van dien!

Gepubliceerd

op

In navolging van onze vragen van vorige week over de storingen op de Bernhardbrug hebben we de volgende actualiteitsvragen:

1. De brug is weer in storing, hulpdiensten moeten zelfs omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft. Wij hebben vorige al gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeersstromen en juiste communicatie. Is het college het met DZ eens dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, incl hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen?

2. Wat gaat het college doen om de storingen zsm te verhelpen? (Bijv het onderzoek incl te nemen maatregelen versneld worden, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is danwel handmatige bediening inzetten)

3. We hebben de vorige keer gevraagd naar een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. We hebben inmiddels een excuses aan de schippers gezien, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Onbegrip bij DZ over sluiten Bernhardbrug

Het goed functioneren van de bruggen in Zaanstad zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het ‘onbegrijpelijk dat het goed functioneren van de bruggen nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft’ en gaat donderdag het college aan de tand voelen over de sluiting van de Prins Bernhardbrug in Zaandam voor de scheepvaart.

Volgens raadslid Marianne de Boer is ‘al een tijdlang bekend’ dat de slagboom voor fietsers (veel) later dichtging dan de slagboom voor auto’s en zij vraagt zich af waarom deze situatie niet eerder is opgelost. Ze maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de sluiting voor het bedrijfsleven. De Zaan is een belangrijke doorvaartroute voor de beroepsvaart. ‘Het is een drama voor schippers. Waarom meteen de brug dicht houden? Was er geen andere oplossing, bijvoorbeeld handmatige bediening?’ Zaanstad is inmiddels een onderzoek gestart naar de technische mankementen. Kleinere schepen kunnen nog wel onder het vaste deel van de brug door varen, aan de oostkant van de Zaan. 

bron: Zaanstad.nieuws.nl en De Orkaan

Verder lezen

Trending