Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer
Afval scheiden in Assendelft blijft zorgenkindje Afval scheiden in Assendelft blijft zorgenkindje

Lokale heffingen

Ondergronds afvalscheiden in Saendelft permanent, gft-afval blijft zorgenkindje 

Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.

Gepubliceerd

op

Marianne de Boer heeft samen met actiegroeplid van het eerste uur Marloes Deeterink meegewerkt aan een leuk verslag van NH Nieuws over hoe trots ze zijn op de geslaagde proef ondergronds afval scheiden.

artikel NH Nieuws:

De Zaanse proef met ondergrondse containers is een succes. De bewoners uit de Assendelftse wijk Saendelft scheiden het afval voldoende en het ondergrondse afvalsysteem mag blijven. Bewoners zijn tevreden, de ongewenste komst van kliko’s in de wijk is succesvol geweerd.

Verpaupering

Marloes Deeterink van actiegroep ‘Afval scheiden ja, kliko’s nee’ is trots: “We hebben nu eindelijk voor elkaar waar we al drie jaar heel hard mee bezig zijn geweest. Nu de proef succesvol is afgerond staat ook de gemeente achter de ondergrondse containers.”

In de wijk Saendelft passen geen rolcontainers, vindt Marloes. De opbouw van de wijk maakt het ophalen van de kliko’s ingewikkeld en levert vervelende verkeerssituaties op. Daarbij vindt ze het aanzicht van de vele groene bakken niet mooi en zou het tot verpaupering leiden. 

Leren nauwkeurig te scheiden

In 2019 leidde een massaal protest tegen de kliko’s tot de proef met de ondergrondse container. Saendelft gebruikte al ondergrondse containers, maar tot nu toe alleen voor restafval. De bewoners zouden ze ook graag gebruiken om afval te scheiden.

Er kwam een proef en zes maanden lang konden de bewoners zichzelf bewijzen door hun afval netjes te scheiden. Het bleek een flinke uitdaging. “Vijfduizend bewoners netjes afval laten scheiden, dat doe je niet binnen een dag”, vertelt Marloes. “We moesten alle restcontainers omstickeren naar de verschillende afvalstromen, mensen leren waar welke bakken staan en natuurlijk leren nauwkeurig te scheiden.”

Gft scheiden is lastig

De wil was er, maar het gft-afval scheiden bleek nog niet zo gemakkelijk. Meermaals waren de gevulde bakken vervuild. Dit kwam onder andere doordat de plastic vuilniszakken waarin het werd ingeleverd niet afbreekbaar waren. Hierdoor moest het groen afval meermaals verbrand worden. Niet goed voor het milieu én de portemonnee.

Marloes: “We hebben toen een brief rondgestuurd met uitleg. Groen afval moet je inleveren in een groen, biologisch afbreekbaar zakje, zodat het niet vervuilt. Die zakjes hebben we toen uitgedeeld. Mensen willen wel scheiden, maar ook dan kunnen er dingen fout gaan.”

Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad was nauw betrokken bij het experiment. Ze noemt dat niet alleen het netjes scheiden lastig is, ook heeft nog niet iedereen een pas voor de gft-container aangevraagd. Ze wil stimuleren dit te vergroten en verbeteren. Op dit moment heeft volgens HVC zo’n 40 procent van de huishoudens een afvalpas.

Minder restafval, minder kosten

Het gebruik van de verschillende containers is belangrijk om het restafval in te dammen. Marianne: “De rijksbelasting op restafval wordt steeds hoger, dus moet iedereen goed scheiden om de kosten laag te houden. We hebben de containers nu ondergronds, maar het is belangrijk te blijven verbeteren. Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.” 

HVC-woordvoerder Vibeke Helder benadrukt de uitdagingen rondom het afvalsysteem. “Er waren eerst echt verbeteringen in het scheiden, maar vervolgens is het weer teruggezakt. Er worden wel meer passen aangevraagd, dus mensen willen wel afvalscheiden.”

Voorbeeldfunctie

Er is nog werk aan de winkel, maar Marianne is voor nu heel trots. Ze benadrukt het werk dat de actiegroep dit jaar heeft geleverd. “De containers waren alleen gemaakt op ondergronds restafval, dus ze moesten van ver komen om het scheiden mogelijk te maken. Dat verdient een groot compliment.”

Daarbij is belangrijke kennis opgedaan bij het experiment in Saendelft, bruikbaar voor de rest van de stad. Marianne: “Veel wijken in Zaanstad hebben krappe voortuinen en stoepen, als daar kliko’s voor staan is dat ook een belemmering voor de openbare weg. Scheiden met ondergrondse containers zou dus ook voor andere wijken een oplossing kunnen zijn.”

https://www.nhnieuws.nl/app/nieuws/298428/ondergronds-afvalscheiden-in-saendelft-permanent-gft-afval-blijft-zorgenkindje

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279172/proef-met-gft-afval-dreigt-te-mislukken-het-moet-niet-te-veel-moeite-kosten

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Lokale heffingen

Hondenbelasting afschaffen

We hebben beloofd om de belasting af te schaffen. Het kan nu, dus moeten we het nu doen!

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad waagt maar weer eens een poging om van de hondenbelasting af te komen.

Het is al de zoveelste keer. Het had vier jaar geleden al moeten gebeuren, toen de VVD de grootste partij was na een verkiezingscampagne waarin het afschaffen van de hondenbelasting een speerpunt was. In de onderhandelingen die volgden werd afschaffing gedegradeerd tot een onderzoek en ondanks pogingen van onder meer POV en Partij voor de Dieren, bleef de belasting op het bezit van een hond fier overeind. De raad wilde het wel, maar kon het geld niet missen.

Zelfs een voorstel om alleen honden die uit het asiel worden opgehaald belastingvrij te verklaren, haalde het niet.

Meerderheid

Raadslid Marianne de Boer gaat volgende week proberen een meerderheid te verzamelen om het nu wel eens te regelen. De gemeenteraad praat dan over het overschot van bijna elf miljoen dat Zaanstad in 2021 had. De Boer wil daarvan 2,4 miljoen gebruiken om voor vier jaar de inkomsten te compenseren die Zaanstad misloopt zonder hondenbelasting.

Eerst voor 4 jaar

In die vier jaar moet dan een definitieve dekking worden gevonden. Dat is dan wel een opdracht die moet slagen, want na vier jaar opnieuw hondenbelasting invoeren is voor haar geen optie.

De naam van De Boer onder het voorstel is opmerkelijk omdat zij eerder tegen afschaffing van de hondenbelasting stemde. ,,Het begon eigenlijk vier jaar geleden al (De Boer hoorde toen nog bij de VVD, red.) Wij hebben toen afgesproken dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden als het cultuurcluster niet doorging. Maar toen het zover was, zagen we de oplopende kosten van de jeugdzorg en was het geld er niet voor. En dat is steeds zo gebleven.’’

Beloofd

Nu is het geld er wel, redeneert zij. ,,Wij hebben het beloofd, het kan nu en daarom moeten wij het nu ook doen.’’

Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel bezuinigd en inwoners hebben dat gevoeld. De Boer: ,,Ik denk dat we het hele overschot van vorig jaar wel tien keer kunnen uitgeven. Maar dat doen we niet. Maar de hondenbelasting, dat hebben we nu zo vaak beloofd, we moeten dat nu waarmaken.’’

Het loslaten van de hondenbelasting kost Zaanstad jaarlijks 607.000 euro. Daar staat volgens De Boer wel een geringe winst tegenover. De afdeling handhaving controleert jaarlijks of op adressen waar geen hondenbelasting betaald wordt, toch een hond gehouden wordt. Dat is een tijdrovende klus die zonder belastingplicht niet meer nodig is.

bron: NHD

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bedrijfsvoering

DZ wil de onderste steen boven krijgen over het gevoerde erfpachtbeleid door de gemeente Zaanstad en dient een motie in voor een grondig onderzoek naar dat erfpachtbeleid

DZ wil dat de gemeente in het vervolg een ‘juist en rechtvaardig erfpachtbeleid’ gaat voeren.

Gepubliceerd

op

Het gerechtshof Den Haag heeft in eerste aanleg op 28 november 2018 geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Daarop is de gemeente in hoger beroep gegaan maar dat appel is, voor zover wij uit het tussen arrest begrijpen, afgewezen en wordt de gemeente door het gerechtshof gevraagd om haar erfpachters alsnog een redelijke aanbieding te doen voor het afkopen van erfpacht.

Tot 2 keer toe, slaat de gemeente de plank mis met het door haar gevoerde erfpachtbeleid bij het gerechtshof en DZ wil nu een onafhankelijk onderzoek naar dat erfpachtbeleid in opdracht van de gemeente raad. Het doel moge duidelijk zijn, DZ wil paralel aan de afwikkeling van zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vs de Gemeente Zaanstad, waarborgen dat de gemeente Zaanstad in het vervolg (en de toekomst) een juist en rechtvaardig erfpachtbeleid gaat voeren. DZ hoopt en verwacht dat zij voor deze motie de steun van haar coalitie partners in de raad zal krijgen.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl :

Het Haagse gerechtshof wil meer informatie van Zaanstad om tot een eindoordeel over het lokale erfpachtbeleid te kunnen komen. Sinds 1995 biedt de gemeente particuliere woningbezitters met erfpacht de mogelijkheid om de grond (het bloot eigendom) te kopen, maar in 2007 werd dat opeens vele malen duurder.

De Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vindt dit onterecht en heeft een collectieve actie ingesteld tegen de gemeente. Zij vindt dat erfpachters, anders dan vroeger, te veel moeten betalen wanneer ze de grond bij hun huis willen kopen. Voordat het Haagse gerechtshof definitief een besluit neemt over het in 2007 gewijzigde beleid, wil het meer informatie hebben van de gemeente. Dat blijkt uit een tussenarrest.

Te abrupt ingevoerd

De gemeente moet nu eerst uitleggen hoe zij de koopsom precies berekent. Verder heeft het Hof beslist dat het nieuwe beleid over de koopprijs van de grond te plotseling is ingevoerd. Dat had zo niet gemogen. Op 10 februari 2022 is de volgende zitting, waarbij de ruziënde partijen en hun advocaten worden gehoord. De gemeente moet van tevoren nog schriftelijk verdere informatie geven.

Motie DZ

Democratisch Zaanstad heeft aangekondigd met een motie te komen voor een grondig en onafhankelijk onderzoek naar het erfpachtbeleid. DZ wil waarborgen dat de gemeente in het vervolg een ‘juist en rechtvaardig erfpachtbeleid’ gaat voeren. De partij hoopt en verwacht dat er voor de motie genoeg steun te vinden zal zijn in de raad.

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bestuur en financiën

Democratisch Zaanstad maakt zich zorgen over aanvragen voor Tozo-uitkeringen die ten onrechte geweigerd zouden zijn.

Gepubliceerd

op

Zaanstadnieuws.nl


Artikel uit www.Zaanstadneuws.nl :

Doordat Zaanstad veranderingen in het eigen vermogen van ZZP’ers aanmerkt als inkomen, komt potentieel geen van hen in aanmerking voor coronasteun via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, die inmiddels de derde fase heeft bereikt (Tozo 3), Dat stelt Democratisch Zaanstad aan de orde in schriftelijke vragen. Er staat inmiddels een extra steunregeling op stapel.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot vraagt welke argumenten heeft de gemeente heeft om een mutatie in het eigen vermogen van een ZZP’er aan te merken als inkomen, ‘terwijl dit pertinent geen inkomen is’. Zij vindt dat de gemeente op deze manier zelfstandigen zonder personeel ten onrechte geld onthoudt en wil weten hoeveel inwoners daar inmiddels mee te maken hebben gekregen. Zaanstad heeft sinds de eerste tranche van de Tozo in totaal 7606 Tozo-aanvragen afgehandeld, waarvan 820 uit Oostzaan en Wormerland.

Tonk

Intussen heeft het Rijk de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) ingesteld, die ook wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zaanse huishoudens kunnen volgens wethouder Songül Mutluer met de Tonk een bijdrage krijgen voor hun woonlasten van maximaal 500 euro per maand. Corona zorgt bij veel Zaankanters voor een plotselinge terugval in hun inkomen, maar de vaste lasten lopen gewoon door. Vanaf 17 maart kunnen inwoners – met terugwerkende kracht vanaf januari – een aanvraag doen voor de Tonk.

Inwoners komen in aanmerking als hun inkomen afgelopen januari minimaal 25 procent lager was dan in januari 2020 en als hun woonlasten (huur of hypotheek) 37 procent of meer zijn van het inkomen in januari 2021. De wijze van aanvragen wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Ook mensen die sinds vorig jaar een Tozo-uitkering ontvangen kunnen in aanmerking komen voor de Tonk. Van 1 april tot 1 juli 2021 wordt Tozo 4 van kracht. Inwoners worden daar eind maart over geïnformeerd.

Controle

Bij de Tozo lag de focus van de gemeente op het zo snel mogelijk uitbetalen van uitkeringen om inwoners te ondersteunen. Nu is de fase aangebroken waarin wordt gecontroleerd of de uitkeringen ook rechtmatig verstrekt worden. Het kan zijn dat aanvragers onbewust onvolledige of onjuiste informatie hebben verstrekt, waardoor er ten onrecht een (te hoog bedrag aan) uitkering is toegekend, aldus de gemeente. ‘Als er sprake is van een vergissing, wordt de uitkering gecorrigeerd en teruggevorderd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie.’ Of ook de afwijzingen gecontroleerd worden, in het kader van de vragen van DZ, is nog onduidelijk.

Morele steun

Sinds november organiseert de gemeente workshops voor ZZP’ers die daar behoefte aan hebben. Ook hebben is er sinds 22 januari een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers met hulpvragen. Op 15 februari was er een eerste online bijeenkomst met ruim 40 Zaanse ondernemers die een Tozo-uitkering ontvangen. Zij konden vragen stellen over hun bedrijfsvoering, arbeidsmarktontwikkelingen en regelingen voor ondersteuning. ‘Het was goed om te zien dat deze ondernemers aangeven het te waarderen dat we hen als gemeente ondersteunen bij het maken van plannen voor de toekomst,’ zegt de eveneens aanwezige wethouder Natasja Groothuismink over die meeting.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN