Volg ons
Afval scheiden in Assendelft blijft zorgenkindje Afval scheiden in Assendelft blijft zorgenkindje

📂 Lokale heffingen

Ondergronds afvalscheiden in Saendelft permanent, gft-afval blijft zorgenkindje 

Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.

Gepubliceerd

op

Marianne de Boer heeft samen met actiegroeplid van het eerste uur Marloes Deeterink meegewerkt aan een leuk verslag van NH Nieuws over hoe trots ze zijn op de geslaagde proef ondergronds afval scheiden.

artikel NH Nieuws:

De Zaanse proef met ondergrondse containers is een succes. De bewoners uit de Assendelftse wijk Saendelft scheiden het afval voldoende en het ondergrondse afvalsysteem mag blijven. Bewoners zijn tevreden, de ongewenste komst van kliko’s in de wijk is succesvol geweerd.

Verpaupering

Marloes Deeterink van actiegroep ‘Afval scheiden ja, kliko’s nee’ is trots: “We hebben nu eindelijk voor elkaar waar we al drie jaar heel hard mee bezig zijn geweest. Nu de proef succesvol is afgerond staat ook de gemeente achter de ondergrondse containers.”

In de wijk Saendelft passen geen rolcontainers, vindt Marloes. De opbouw van de wijk maakt het ophalen van de kliko’s ingewikkeld en levert vervelende verkeerssituaties op. Daarbij vindt ze het aanzicht van de vele groene bakken niet mooi en zou het tot verpaupering leiden. 

Leren nauwkeurig te scheiden

In 2019 leidde een massaal protest tegen de kliko’s tot de proef met de ondergrondse container. Saendelft gebruikte al ondergrondse containers, maar tot nu toe alleen voor restafval. De bewoners zouden ze ook graag gebruiken om afval te scheiden.

Er kwam een proef en zes maanden lang konden de bewoners zichzelf bewijzen door hun afval netjes te scheiden. Het bleek een flinke uitdaging. “Vijfduizend bewoners netjes afval laten scheiden, dat doe je niet binnen een dag”, vertelt Marloes. “We moesten alle restcontainers omstickeren naar de verschillende afvalstromen, mensen leren waar welke bakken staan en natuurlijk leren nauwkeurig te scheiden.”

Gft scheiden is lastig

De wil was er, maar het gft-afval scheiden bleek nog niet zo gemakkelijk. Meermaals waren de gevulde bakken vervuild. Dit kwam onder andere doordat de plastic vuilniszakken waarin het werd ingeleverd niet afbreekbaar waren. Hierdoor moest het groen afval meermaals verbrand worden. Niet goed voor het milieu én de portemonnee.

Marloes: “We hebben toen een brief rondgestuurd met uitleg. Groen afval moet je inleveren in een groen, biologisch afbreekbaar zakje, zodat het niet vervuilt. Die zakjes hebben we toen uitgedeeld. Mensen willen wel scheiden, maar ook dan kunnen er dingen fout gaan.”

Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad was nauw betrokken bij het experiment. Ze noemt dat niet alleen het netjes scheiden lastig is, ook heeft nog niet iedereen een pas voor de gft-container aangevraagd. Ze wil stimuleren dit te vergroten en verbeteren. Op dit moment heeft volgens HVC zo’n 40 procent van de huishoudens een afvalpas.

Minder restafval, minder kosten

Het gebruik van de verschillende containers is belangrijk om het restafval in te dammen. Marianne: “De rijksbelasting op restafval wordt steeds hoger, dus moet iedereen goed scheiden om de kosten laag te houden. We hebben de containers nu ondergronds, maar het is belangrijk te blijven verbeteren. Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.” 

HVC-woordvoerder Vibeke Helder benadrukt de uitdagingen rondom het afvalsysteem. “Er waren eerst echt verbeteringen in het scheiden, maar vervolgens is het weer teruggezakt. Er worden wel meer passen aangevraagd, dus mensen willen wel afvalscheiden.”

Voorbeeldfunctie

Er is nog werk aan de winkel, maar Marianne is voor nu heel trots. Ze benadrukt het werk dat de actiegroep dit jaar heeft geleverd. “De containers waren alleen gemaakt op ondergronds restafval, dus ze moesten van ver komen om het scheiden mogelijk te maken. Dat verdient een groot compliment.”

Daarbij is belangrijke kennis opgedaan bij het experiment in Saendelft, bruikbaar voor de rest van de stad. Marianne: “Veel wijken in Zaanstad hebben krappe voortuinen en stoepen, als daar kliko’s voor staan is dat ook een belemmering voor de openbare weg. Scheiden met ondergrondse containers zou dus ook voor andere wijken een oplossing kunnen zijn.”

https://www.nhnieuws.nl/app/nieuws/298428/ondergronds-afvalscheiden-in-saendelft-permanent-gft-afval-blijft-zorgenkindje

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279172/proef-met-gft-afval-dreigt-te-mislukken-het-moet-niet-te-veel-moeite-kosten

Bestuur en financiën

DZ wil de onderste steen boven krijgen over het gevoerde erfpachtbeleid door de gemeente Zaanstad en dient een motie in voor een grondig onderzoek naar dat erfpachtbeleid

DZ wil dat de gemeente in het vervolg een ‘juist en rechtvaardig erfpachtbeleid’ gaat voeren.

Gepubliceerd

op

Het gerechtshof Den Haag heeft in eerste aanleg op 28 november 2018 geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Daarop is de gemeente in hoger beroep gegaan maar dat appel is, voor zover wij uit het tussen arrest begrijpen, afgewezen en wordt de gemeente door het gerechtshof gevraagd om haar erfpachters alsnog een redelijke aanbieding te doen voor het afkopen van erfpacht.

Tot 2 keer toe, slaat de gemeente de plank mis met het door haar gevoerde erfpachtbeleid bij het gerechtshof en DZ wil nu een onafhankelijk onderzoek naar dat erfpachtbeleid in opdracht van de gemeente raad. Het doel moge duidelijk zijn, DZ wil paralel aan de afwikkeling van zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vs de Gemeente Zaanstad, waarborgen dat de gemeente Zaanstad in het vervolg (en de toekomst) een juist en rechtvaardig erfpachtbeleid gaat voeren. DZ hoopt en verwacht dat zij voor deze motie de steun van haar coalitie partners in de raad zal krijgen.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl :

Het Haagse gerechtshof wil meer informatie van Zaanstad om tot een eindoordeel over het lokale erfpachtbeleid te kunnen komen. Sinds 1995 biedt de gemeente particuliere woningbezitters met erfpacht de mogelijkheid om de grond (het bloot eigendom) te kopen, maar in 2007 werd dat opeens vele malen duurder.

De Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vindt dit onterecht en heeft een collectieve actie ingesteld tegen de gemeente. Zij vindt dat erfpachters, anders dan vroeger, te veel moeten betalen wanneer ze de grond bij hun huis willen kopen. Voordat het Haagse gerechtshof definitief een besluit neemt over het in 2007 gewijzigde beleid, wil het meer informatie hebben van de gemeente. Dat blijkt uit een tussenarrest.

Te abrupt ingevoerd

De gemeente moet nu eerst uitleggen hoe zij de koopsom precies berekent. Verder heeft het Hof beslist dat het nieuwe beleid over de koopprijs van de grond te plotseling is ingevoerd. Dat had zo niet gemogen. Op 10 februari 2022 is de volgende zitting, waarbij de ruziënde partijen en hun advocaten worden gehoord. De gemeente moet van tevoren nog schriftelijk verdere informatie geven.

Motie DZ

Democratisch Zaanstad heeft aangekondigd met een motie te komen voor een grondig en onafhankelijk onderzoek naar het erfpachtbeleid. DZ wil waarborgen dat de gemeente in het vervolg een ‘juist en rechtvaardig erfpachtbeleid’ gaat voeren. De partij hoopt en verwacht dat er voor de motie genoeg steun te vinden zal zijn in de raad.

Verder lezen

Bestuur en financiën

Democratisch Zaanstad maakt zich zorgen over aanvragen voor Tozo-uitkeringen die ten onrechte geweigerd zouden zijn.

Gepubliceerd

op

Zaanstadnieuws.nl


Artikel uit www.Zaanstadneuws.nl :

Doordat Zaanstad veranderingen in het eigen vermogen van ZZP’ers aanmerkt als inkomen, komt potentieel geen van hen in aanmerking voor coronasteun via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, die inmiddels de derde fase heeft bereikt (Tozo 3), Dat stelt Democratisch Zaanstad aan de orde in schriftelijke vragen. Er staat inmiddels een extra steunregeling op stapel.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot vraagt welke argumenten heeft de gemeente heeft om een mutatie in het eigen vermogen van een ZZP’er aan te merken als inkomen, ‘terwijl dit pertinent geen inkomen is’. Zij vindt dat de gemeente op deze manier zelfstandigen zonder personeel ten onrechte geld onthoudt en wil weten hoeveel inwoners daar inmiddels mee te maken hebben gekregen. Zaanstad heeft sinds de eerste tranche van de Tozo in totaal 7606 Tozo-aanvragen afgehandeld, waarvan 820 uit Oostzaan en Wormerland.

Tonk

Intussen heeft het Rijk de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) ingesteld, die ook wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zaanse huishoudens kunnen volgens wethouder Songül Mutluer met de Tonk een bijdrage krijgen voor hun woonlasten van maximaal 500 euro per maand. Corona zorgt bij veel Zaankanters voor een plotselinge terugval in hun inkomen, maar de vaste lasten lopen gewoon door. Vanaf 17 maart kunnen inwoners – met terugwerkende kracht vanaf januari – een aanvraag doen voor de Tonk.

Inwoners komen in aanmerking als hun inkomen afgelopen januari minimaal 25 procent lager was dan in januari 2020 en als hun woonlasten (huur of hypotheek) 37 procent of meer zijn van het inkomen in januari 2021. De wijze van aanvragen wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Ook mensen die sinds vorig jaar een Tozo-uitkering ontvangen kunnen in aanmerking komen voor de Tonk. Van 1 april tot 1 juli 2021 wordt Tozo 4 van kracht. Inwoners worden daar eind maart over geïnformeerd.

Controle

Bij de Tozo lag de focus van de gemeente op het zo snel mogelijk uitbetalen van uitkeringen om inwoners te ondersteunen. Nu is de fase aangebroken waarin wordt gecontroleerd of de uitkeringen ook rechtmatig verstrekt worden. Het kan zijn dat aanvragers onbewust onvolledige of onjuiste informatie hebben verstrekt, waardoor er ten onrecht een (te hoog bedrag aan) uitkering is toegekend, aldus de gemeente. ‘Als er sprake is van een vergissing, wordt de uitkering gecorrigeerd en teruggevorderd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie.’ Of ook de afwijzingen gecontroleerd worden, in het kader van de vragen van DZ, is nog onduidelijk.

Morele steun

Sinds november organiseert de gemeente workshops voor ZZP’ers die daar behoefte aan hebben. Ook hebben is er sinds 22 januari een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers met hulpvragen. Op 15 februari was er een eerste online bijeenkomst met ruim 40 Zaanse ondernemers die een Tozo-uitkering ontvangen. Zij konden vragen stellen over hun bedrijfsvoering, arbeidsmarktontwikkelingen en regelingen voor ondersteuning. ‘Het was goed om te zien dat deze ondernemers aangeven het te waarderen dat we hen als gemeente ondersteunen bij het maken van plannen voor de toekomst,’ zegt de eveneens aanwezige wethouder Natasja Groothuismink over die meeting.

Verder lezen

Bestuur en financiën

Zaanstad gaat in beroep tegen vonnis inzake erfpacht

Gepubliceerd

op

Wij hebben vragen gesteld waarom Zaanstad in hoger beroep gaat tegen het vonnis inzake erfpacht.

En welke juridische en financiële consequenties dit heeft wanneer de uitspraak in stand blijft.

2019-02-15 Technische vragen inzake Instellen hoger beroep tegen vonnis inzake omzetten recht van erfpacht naar vol eigendom en de Algemene Bepalingen Erfpacht'
Verder lezen

Trending