Oproep tot kalmte, ruimte voor geweldloos protest en het geven van het goede voorbeeld

Gisteren ging het in Nederland op diverse plaatsen in Nederland verschrikkelijk mis. Geweld, vernieling en zelfs plundering teisteren meerdere gemeenten.  Gelukkig was Zaanstad geen gemeente met dergelijke beelden. DZ wil dat graag zou houden, vandaar deze oproep.

Geweld dient te allen tijde afgekeurd te worden. Oproepen tot geweld is strafbaar en het is goed dat de overheid hier bovenop zit.

Het vreedzaam kunnen protesteren tegen de overheidsmaatregelen is, zeker in deze tijd, van het grootste belang. De maatschappelijke onrust door de corona pandemie, het optreden van de overheid, de vrijheidsbeperkende maatregelen, financiële onzekerheid, sociale isolatie en ga zo maar door vergen veel van de maatschappij. Met het uitkomen van de omvang van de toeslagen affaire en het instellen van de avondklok lijkt de deksel van de put te zijn gekomen.

Het kunnen uiten van ongenoegen, frustratie en zelfs wanhoop mag nooit worden beknot of gebagatelliseerd. Geweld en wetteloosheid is hierbij nooit het antwoord.

Daarom roepen wij een ieder op om vooral uiting te geven wat u bezighoudt, maar dit op een vreedzame manier te doen. Wij vragen onze burgemeester dan ook toe te blijven zien dat dit mogelijk is, zonder dat er ruimte wordt geboden aan geweldpleging of verstoringen van de openbare orde.

Ook is ons opgevallen dat politici, helaas ook Zaanse politici, de gebeurtenissen van gisteren aanpakken om campagne te voeren tegen andere partijen. De rellen worden zelfs direct toegeschreven aan politieke partijen of personen. Hiermee geven deze politici het verkeerde voorbeeld en zorgen voor verdere polarisatie in een al explosieve situatie.

Het is onze mening dat wij als volksvertegenwoordigers er zijn om de grieven vanuit de maatschappij aan te horen en hier serieus mee aan de slag te gaan.  Vandaar dat wij onze collega volksvertegenwoordigers oproepen om het goede voorbeeld te geven. Als wij echt samen goed door deze crisis willen komen, is het essentieel dat wij er voor al onze inwoners zijn. 

Mochten wij, naast deze oproep, verder een steentje bij kunnen dragen aan het doorstaan van deze crisis, dan weet u ons te vinden!