Volg ons

Maatschappelijke ontwikkeling

Oproep tot kalmte, ruimte voor geweldloos protest en het geven van het goede voorbeeld

Gepubliceerd

op

Gisteren ging het in Nederland op diverse plaatsen in Nederland verschrikkelijk mis. Geweld, vernieling en zelfs plundering teisteren meerdere gemeenten.  Gelukkig was Zaanstad geen gemeente met dergelijke beelden. DZ wil dat graag zou houden, vandaar deze oproep.

Geweld dient te allen tijde afgekeurd te worden. Oproepen tot geweld is strafbaar en het is goed dat de overheid hier bovenop zit.

Het vreedzaam kunnen protesteren tegen de overheidsmaatregelen is, zeker in deze tijd, van het grootste belang. De maatschappelijke onrust door de corona pandemie, het optreden van de overheid, de vrijheidsbeperkende maatregelen, financiële onzekerheid, sociale isolatie en ga zo maar door vergen veel van de maatschappij. Met het uitkomen van de omvang van de toeslagen affaire en het instellen van de avondklok lijkt de deksel van de put te zijn gekomen.

Het kunnen uiten van ongenoegen, frustratie en zelfs wanhoop mag nooit worden beknot of gebagatelliseerd. Geweld en wetteloosheid is hierbij nooit het antwoord.

Daarom roepen wij een ieder op om vooral uiting te geven wat u bezighoudt, maar dit op een vreedzame manier te doen. Wij vragen onze burgemeester dan ook toe te blijven zien dat dit mogelijk is, zonder dat er ruimte wordt geboden aan geweldpleging of verstoringen van de openbare orde.

Ook is ons opgevallen dat politici, helaas ook Zaanse politici, de gebeurtenissen van gisteren aanpakken om campagne te voeren tegen andere partijen. De rellen worden zelfs direct toegeschreven aan politieke partijen of personen. Hiermee geven deze politici het verkeerde voorbeeld en zorgen voor verdere polarisatie in een al explosieve situatie.

Het is onze mening dat wij als volksvertegenwoordigers er zijn om de grieven vanuit de maatschappij aan te horen en hier serieus mee aan de slag te gaan.  Vandaar dat wij onze collega volksvertegenwoordigers oproepen om het goede voorbeeld te geven. Als wij echt samen goed door deze crisis willen komen, is het essentieel dat wij er voor al onze inwoners zijn. 

Mochten wij, naast deze oproep, verder een steentje bij kunnen dragen aan het doorstaan van deze crisis, dan weet u ons te vinden!

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij steunen dit initiatief, tekent u ook ?

Voor een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas.

Gepubliceerd

op

https://onverdeeldopen.nl/

Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en wat de invloed van de politiek is op haar leven.

Gepubliceerd

op

In deze aflevering van Zaan'22 geeft Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en de invloed van de politiek op haar leven.
Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

DZ op de bres voor respectvol ruimen graven

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl:

Democratisch Zaanstad meent dat er wel wat respectvoller mag worden omgegaan met menselijke resten in te ruimen graven en vindt dat de gemeente daar regels voor moet opstellen zolang de Rijksoverheid het laat afweten. Een artikel in De Telegraaf met de kop Strijd tegen macabere misstanden grafruiming: ‘De ruggenwervels staken uit de grond’ gaf de aanzet.

Twee mannen van de stichting Alert & Zorgzaam zetten in het stuk uiteen waarom zij al decennialang strijden voor wet- en regelgeving over grafruiming. Uit de antwoorden op  technische vragen begreep DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot dat ook in Zaanstad risico’s op de loer liggen: in het geval van algemene graven worden er meerdere tegelijk geruimd door een gespecialiseerde aannemer, die daarvoor zijn eigen materieel gebruikt. Particuliere graven worden met de hand geruimd bij het delven van een nieuw graf.

Omdat Zaanstad streeft naar een duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt de fysieke belasting voor medewerkers daar waar mogelijk beperkt door hulpmiddelen in te zetten. En daar gaat het volgens Alert & Zorgzaam vaak mis: ‘Grote graaf- en trommelzeefmachines worden gebruikt om de stoffelijke overschotten van de mee opgegraven grond te scheiden. Niet verteerde lijken worden daarbij ook schandelijk mee gecentrifugeerd. Daarna worden de restanten veelal gewoon gedumpt in een vieze put, ook wel de knekelput genoemd.’

NL onwaardig

Eén van de bestuursleden van de stichting kreeg de stoffelijke resten in zo’n knekelput zelf onder ogen en zag ‘schedels van volwassen mensen en kinderen, stenen, schoeisel, overgebleven kleding, nylons, beslag en houtdelen van lijkkisten’. ‘Nederland onwaardig,’ vindt Alert & Zorgzaam en DZ is het daarmee eens. Piëteit en een respectvolle manier van werken op begraafplaatsen is op deze wijze niet gewaarborgd,’ schrijft Rot in een agenda-initiatief voor de gemeenteraad.

Grafrust

Sinds 1869 bestaat er een wettelijke grafrusttermijn van tien jaar en met steeds meer inwoners heeft ons land ook steeds mer graven nodig, want het percentage cremeren versus begraven blijft redelijk stabiel op circa 65 tegen 35. Jaarlijks overlijden circa 165.000 mensen en zijn er dus minimaal circa 60.000 begraafplekken nodig – en in de komende tien jaar minstens 600.000. Door grafruimingen kan een deel van die benodigde ruimte worden gecreëerd, en DZ vindt het tijd worden om die te reguleren.

Uitwassen tegengaan

‘Tot nu toe is de centrale overheid daar niet in geslaagd. Dat heeft ertoe geleid dat er overal in het land uitwassen en vele incidenten plaatsvinden. De branche is niet in staat – ondanks opdrachten daartoe van het ministerie – om dit tegen te gaan,’ stelt ze in de rondvraag. Dan maar op lokaal niveau, te beginnen in Zaanstad. DZ wil weten hoe het college en de collega’s in de raad dit zien.

Voorstellen

Zo stelt DZ dat menselijke stoffelijke overblijfselen individueel geëmballeerd (‘ingepakt’) dienen te worden en daarna respectvol in het verzamelgraf bijgeplaatst moeten worden. Periodiek toezicht en sancties bij misdragingen zouden ook deel van de protocollen moeten uitmaken. De fracties met ook een landelijke vertegenwoordiging worden opgeroepen daar eens te informeren waarom deze kwestie in het Haagse nog niet is opgepakt.

Verder lezen

Trending