Volg ons

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Stop met het onzinnige plan voor een “Duurzame biomassacentrale”

Gepubliceerd

op

Tekst Radio TV Zaanstreek:

Irritatie DZ over uitnodiging voor werkbezoek aan Bioforte Amersfoort.
ZAANSTAD – Bij Democratisch Zaanstad is grote irritatie ontstaan over een uitnodiging van de CEO van Bioforte aan de gemeenteraad om op 17 mei op werkbezoek te gaan naar de biomassacentrale van Bioforte in Amersfoort. Bioforte bouwt op dit moment namelijk een biomassacentrale tussen het Pascal College en het Zaans Medisch Centrum. De bouw van deze centrale is wat raadslid Jos Kerkhoven van DZ betreft controversieel. Hij beschouwt de uitnodiging van Bioforte dan ook als een poging tot beïnvloeding van de gemeenteraad.

Democratisch Zaanstad heeft grote twijfels over de duurzaamheidsoverwegingen die ten grondslag liggen aan de bouw van biomassacentrales. Volgens DZ komen via de rookgassen van een biomassacentrale stoffen vrij die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De gemeente spreekt dat tegen, maar uit onafhankelijk onderzoek dat DZ heeft laten verrichten blijkt het tegendeel. Er wordt nu beleid gebaseerd op inzichten uit 2014, terwijl we in 2019 een heel andere beoordeling maken over de inzet van biomassacentrales. Dat is allemaal niet meegewogen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de vergunningverlening niet optimaal is. “Er ontbreken vergunningen”, stelt Kerkhoven. Daar wordt nog achteraan gegaan.

‘Houtkacheltje’

Bevreemdend is dat de biomassacentrale voor een periode van slechts 12 jaar gaat draaien om warmte te leveren aan 2200 woningen. Kerkhoven is er ‘pissed’ over: “Twaalf jaar gaat dit duren. Twaalf jaar hebben de mensen die in de IJdoorn wonen en het Pascal College last van deze vervuiling.” Dat het om gecertificeerd hout zou gaan noemt Kerkhoven een lachertje: “Mevrouw Munnikendam (red.: de wethouder) zegt dat de uitstoot niet meer is dan een houtkacheltje thuis. Complete onzin. Dit gaat over vele maal meer vervuiling dan één houtkacheltje thuis.”

Vragen niet beantwoord

Kerkhoven is ook boos vover de slechte informatievoorziening: “Mensen zijn gewoon heel slecht of helemaal niet geïnformeerd. Pas nadat wij er over begonnen is er een bewonersbijeenkomst geweest.” Inmiddels zijn er een aantal bezwaarschriften ingediend door onder meer de bewonerscommissie van de IJdoorn en het Pascal College. “We zitten al weken te wachten op de uitspraak van de Hoor- en Adviescommissie. Democratisch Zaanstad zit al meer dan twee maanden te wachten op antwoorden op door de fractie ingediende vragen.” De vragen hadden vooral betrekking op het warmtenet. De kosten daarvan zouden omlaag gaan als men zou tekenen om aan te sluiten op het warmtenet. De vragen worden niet beantwoord. “Over informatievoorziening gesproken”, zegt Kerkhoven.

Ook over de locatie van de biomassacentrale zijn er vragen. Aanvankelijk zouden ook het Pascal College en het Zaans Medisch Centrum er op worden aangesloten. Kerkhoven: “Beide instellingen zijn afgehaakt, dus ik vraag me nog steeds af waarom de biomassacentrale op deze plaats komt.”

Biomassacentrales kunnen alleen maar draaien dankzij miljoenen euro’s subsidie. “Het is te idioot voor woorden dat er zoveel geld gaat naar een zogenaamde duurzame oplossing voor de energietransitie.”

Werkbezoek

Terwijl vragen nog onbeantwoord zijn, bezwarenprocedures nog lopen, biomassa als duurzame oplossing voor de energietransitie in ons land steeds controversiëler wordt, is het stuitend dat het bedrijf (Bioforte) dat in Zaanstad de biomassacentrale bouwt raadsleden uitnodigt om een werkbezoek af te leggen aan de centrale van Bioforte in Amersfoort,vindt Democratisch Zaanstad. Jos Kerkhoven: “De CEO van Bioforte wil de raadsleden waarschijnlijk gaan overtuigen hoe schoon en geweldig zijn centrale is. Ik vind dat een hele vreemde gang van zaken in deze fase waarin we nu zitten, om raadsleden te gaan beïnvloeden -want dat wordt het. Een soort charmeoffensief om te vertellen: ‘Mijn centrale is geweldig schoon en jullie moeten je mond houden.’ Dat is gewoon niet acceptabel.” Bioforte heeft alleen maar een commercieel belang om de centrale in Zaanstad te zetten. “Dit is niet de manier waarop je met raadsleden moet omgaan. Die moeten onafhankelijk zijn. Die moeten zelf een oordeel kunnen geven.”

Bekijk hierboven het Filmpje van Radio TV Zaanstreek:

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

DZ aanwezig bij de bijna dakloze bewoners van de Peperstraat.

Nieuwjaarsreceptie met bewoners en 6 raadsleden.

Gepubliceerd

op

Lees verder

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Windmolens in Zaanstad: Onwenselijk en helemaal niet nodig

Windmolenparken op zee leveren zoveel meer stroom op, dat windmolens op land bouwen niet meer nodig is.

Gepubliceerd

op

Door

Horizonvervuiling windmolens, bekeken vanuit Natura 2000 gebied de Reef polder Westzaan

Startnotitie ‘Uitwerking zoekgebied windenergie Noordzeekanaalgebied’ zorgt voor veel onrust, maar is waarschijnlijk overbodig!

Afgelopen week stond in het Zaanstad beraad de ‘startnotitie uitwerking zoekgebied windenergie Noordzeekanaalgebied’ op de agenda. Een startnotitie die gelijk als een valse start te boek mag komen te staan voor het feit dat de gemeente een aanzienlijk aantal belanghebbenden tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Dit komt door:

  1. De late/gebrekkige informatievoorziening: Pas een week, voorafgaand aan het bespreken van de startnotitie in de raad, kregen omwonenden een brief. Daarnaast hebben bijvoorbeeld woonbootbewoners de brief helemaal niet ontvangen. Dit, door het simpele feit van het ‘niet zetten van de juiste vinkjes’ in een systeem.
  2. Op de avond van het bespreken van de startnotitie stonden nog twee andere belangrijke vergaderingen op de agenda, namelijk vuilstort Nauerna en overlast Schiphol. Kwestie van juiste prioriteiten stellen?
  3. De inhoud van de brief aan inwoners (en vooral de gearceerde gebieden) geven inwoners het beeld dat er tot in de eigen achtertuin windmolens gebouwd kunnen gaan worden. Is dat zo?

Insprekers geven wel duidelijkheid

De vele insprekers geven een duidelijk beeld. In dit gebied is al veel overlast vanaf de haven van Amsterdam en de ontwikkelingen rondom HoogTij. Al het losse overlast gecombineerd is reeds een forse belasting op de inwoners van dit gebied. Daarnaast is het gebied zo groot gemaakt, dat er onder belanghebbenden botsende geografische belangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan horizon vervuiling door windturbines, bekeken vanuit natura 2000 gebieden als polder Westzaan. De inhoud van de communicatie aan inwoners is dus niet duidelijk of volledig geweest en de startnotitie roept meer vragen op dan dat zij richting geeft.

Natura 2000 gebieden in Zaanstad

Democratisch Zaanstad was, is en zal tegen windmolens blijven: Onwenselijk en Overbodig

Wij zijn helder over windmolens. Hier waren en zijn wij tegen zoals u ook in ons verkiezingsprogramma kan lezen. Maar er is nog iets aan de hand, namelijk dat windmolens op land waarschijnlijk helemaal niet meer nodig zijn.

Onlangs is er het nodige over windenergie in de media verschenen, waarbij een artikel van Follow the Money van afgelopen week een goed overzicht geeft van hoe de vlag er nu bij staat.

Volgens o.a. TNO en Windenergie leveren de windmolenparken op zee veel meer stroom op dan waar de overheid en de ‘Werkgroep Extra Opgave’, die belast is met de invulling van de extra duurzaamheidsopgave, vanuit zijn gegaan. Zelfs zoveel dat het, als hun berekeningen juist zijn, hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig is windmolens op land te bouwen. De stichting Urgenda is in haar studie ‘Tussen kolen en Parijs’ ook tot de conclusie gekomen dat er al genoeg windmolens op land staan.

Nieuwe windparken, vooral ver weg van land

Kabinet wil windparken ook niet meer op land, maar op zee. Het kabinet wil de productie van windenergie de komende decennia enorm opvoeren. Vooral ver weg van land moeten nieuwe windparken komen. In 2050 wil het kabinet ongeveer 70 gigawatt aan windenergie produceren op zee en dus niet in uw achtertuin. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet:

Shell en Eneco bouwen nieuw windpark op Noordzee

Energieconcerns Eneco en Shell bouwen de komende jaren een windpark op de Noordzee, zo’n 50 kilometer buiten de kust van IJmuiden. Beide bedrijven hebben de tender gewonnen voor het park Hollandse Kust (west), dat over vier jaar moet gaan draaien. Het park heeft een vermogen van 756 megawatt en bestaat uit 54 windturbines. De stroom die het park produceert, is genoeg om ongeveer een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat is 3 procent van de totale stroombehoefte in ons land.

Besparing

Wij hebben wethouder Tuijn dan ook gevraagd of hij bereid is kritisch te kijken of deze startnotitie überhaupt wel nodig is? Zoals dhr. Roos als inspreker ook al aangaf is het gebruiken van energie opgewekt van windparken op zee al de ultieme oplossing.

Alleen met het niet uitvoeren van de startnotitie besparen we al € 170.000,- en daar weten we wel een andere goede bestemming voor in Zaanstad.

Tenslotte, mocht het raadsvoorstel toch tot een besluit komen, dan is het mogelijk om hierover een correctief referendum te houden. Dit instrument spreekt ons erg aan, voor dit thema, als instrument om ‘participatie’ te bewerkstelligen en democratie zijn werkt te laten doen.

Wil je op de hoogte blijven?
Laten we contact houden, schrijf in op DZ Nieuws !

Lees verder

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Zouter maken van Polder Westzaan?

DZ vindt dat polder Westzaan moet blijven zoals ze is: met mooie natuur EN boeren.

Gepubliceerd

op

DZ vindt het kolder! Er is al een zoet water tekort. DZ wil dat de polder Westzaan blijft zoals ze is: een pareltje!

De afgelopen dagen (en er komt nog meer aan) was het heet. Sla je de krant open, dan zijn de volgende berichten niet te missen: 

‘Wees zuinig met water, tuin niet sproeien met leidingwater’

En:

‘Er is steeds minder zoet water’

‘Verzilting dreigt’ 

Etc etc

Wat dan echt de omgekeerde wereld is, is dat de polder Westzaan moet verbrakken(zouter maken). We hebben al een zoet water te kort, maar daar waar het nu zoet is, maken we het zout? Snap jij het nog?

Koeien en tuinen

Waar nu de koeien uit de sloot drinken en tuinen met sloot water besproeit kunnen worden, kan dat straks niet meer als de plannen doorgaan… En waarom? Omdat oa het plantje ‘Echt Lepelblad’  terug moet komen in de polder. Het groeit overigens NAAST de polder volop, maar dat gebied is niet aangemerkt als Natura 2000 gebied…zo werkt de papieren werkelijkheid.

En het is niet zo dat er nu geen bijzondere natuur aanwezig is in Polder Westzaan. Het is nu al een pareltje met veel soorten.

Aangenomen

Democratisch Zaanstad heeft samen met CDA, CU, POV en VVD een plan (Amendement) ingediend, dat is aangenomen(!), waarin eerst eens heel goed onderzocht wordt wat de effecten zijn op het gebied en hoe er garanties voor de boeren kunnen worden ingebouwd. Maar het is natuurlijk van de zotte dat we het überhaupt over zouter maken van de polder hebben.

Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending