Volg ons

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Stop met het onzinnige plan voor een “Duurzame biomassacentrale”

Gepubliceerd

op

Tekst Radio TV Zaanstreek:

Irritatie DZ over uitnodiging voor werkbezoek aan Bioforte Amersfoort.
ZAANSTAD – Bij Democratisch Zaanstad is grote irritatie ontstaan over een uitnodiging van de CEO van Bioforte aan de gemeenteraad om op 17 mei op werkbezoek te gaan naar de biomassacentrale van Bioforte in Amersfoort. Bioforte bouwt op dit moment namelijk een biomassacentrale tussen het Pascal College en het Zaans Medisch Centrum. De bouw van deze centrale is wat raadslid Jos Kerkhoven van DZ betreft controversieel. Hij beschouwt de uitnodiging van Bioforte dan ook als een poging tot beïnvloeding van de gemeenteraad.

Democratisch Zaanstad heeft grote twijfels over de duurzaamheidsoverwegingen die ten grondslag liggen aan de bouw van biomassacentrales. Volgens DZ komen via de rookgassen van een biomassacentrale stoffen vrij die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De gemeente spreekt dat tegen, maar uit onafhankelijk onderzoek dat DZ heeft laten verrichten blijkt het tegendeel. Er wordt nu beleid gebaseerd op inzichten uit 2014, terwijl we in 2019 een heel andere beoordeling maken over de inzet van biomassacentrales. Dat is allemaal niet meegewogen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de vergunningverlening niet optimaal is. “Er ontbreken vergunningen”, stelt Kerkhoven. Daar wordt nog achteraan gegaan.

‘Houtkacheltje’

Bevreemdend is dat de biomassacentrale voor een periode van slechts 12 jaar gaat draaien om warmte te leveren aan 2200 woningen. Kerkhoven is er ‘pissed’ over: “Twaalf jaar gaat dit duren. Twaalf jaar hebben de mensen die in de IJdoorn wonen en het Pascal College last van deze vervuiling.” Dat het om gecertificeerd hout zou gaan noemt Kerkhoven een lachertje: “Mevrouw Munnikendam (red.: de wethouder) zegt dat de uitstoot niet meer is dan een houtkacheltje thuis. Complete onzin. Dit gaat over vele maal meer vervuiling dan één houtkacheltje thuis.”

Vragen niet beantwoord

Kerkhoven is ook boos vover de slechte informatievoorziening: “Mensen zijn gewoon heel slecht of helemaal niet geïnformeerd. Pas nadat wij er over begonnen is er een bewonersbijeenkomst geweest.” Inmiddels zijn er een aantal bezwaarschriften ingediend door onder meer de bewonerscommissie van de IJdoorn en het Pascal College. “We zitten al weken te wachten op de uitspraak van de Hoor- en Adviescommissie. Democratisch Zaanstad zit al meer dan twee maanden te wachten op antwoorden op door de fractie ingediende vragen.” De vragen hadden vooral betrekking op het warmtenet. De kosten daarvan zouden omlaag gaan als men zou tekenen om aan te sluiten op het warmtenet. De vragen worden niet beantwoord. “Over informatievoorziening gesproken”, zegt Kerkhoven.

Ook over de locatie van de biomassacentrale zijn er vragen. Aanvankelijk zouden ook het Pascal College en het Zaans Medisch Centrum er op worden aangesloten. Kerkhoven: “Beide instellingen zijn afgehaakt, dus ik vraag me nog steeds af waarom de biomassacentrale op deze plaats komt.”

Biomassacentrales kunnen alleen maar draaien dankzij miljoenen euro’s subsidie. “Het is te idioot voor woorden dat er zoveel geld gaat naar een zogenaamde duurzame oplossing voor de energietransitie.”

Werkbezoek

Terwijl vragen nog onbeantwoord zijn, bezwarenprocedures nog lopen, biomassa als duurzame oplossing voor de energietransitie in ons land steeds controversiëler wordt, is het stuitend dat het bedrijf (Bioforte) dat in Zaanstad de biomassacentrale bouwt raadsleden uitnodigt om een werkbezoek af te leggen aan de centrale van Bioforte in Amersfoort,vindt Democratisch Zaanstad. Jos Kerkhoven: “De CEO van Bioforte wil de raadsleden waarschijnlijk gaan overtuigen hoe schoon en geweldig zijn centrale is. Ik vind dat een hele vreemde gang van zaken in deze fase waarin we nu zitten, om raadsleden te gaan beïnvloeden -want dat wordt het. Een soort charmeoffensief om te vertellen: ‘Mijn centrale is geweldig schoon en jullie moeten je mond houden.’ Dat is gewoon niet acceptabel.” Bioforte heeft alleen maar een commercieel belang om de centrale in Zaanstad te zetten. “Dit is niet de manier waarop je met raadsleden moet omgaan. Die moeten onafhankelijk zijn. Die moeten zelf een oordeel kunnen geven.”

Bekijk hierboven het Filmpje van Radio TV Zaanstreek:

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Zouter maken van Polder Westzaan?

DZ vindt dat polder Westzaan moet blijven zoals ze is: met mooie natuur EN boeren.

Gepubliceerd

op

DZ vindt het kolder! Er is al een zoet water tekort. DZ wil dat de polder Westzaan blijft zoals ze is: een pareltje!

De afgelopen dagen (en er komt nog meer aan) was het heet. Sla je de krant open, dan zijn de volgende berichten niet te missen: 

‘Wees zuinig met water, tuin niet sproeien met leidingwater’

En:

‘Er is steeds minder zoet water’

‘Verzilting dreigt’ 

Etc etc

Wat dan echt de omgekeerde wereld is, is dat de polder Westzaan moet verbrakken(zouter maken). We hebben al een zoet water te kort, maar daar waar het nu zoet is, maken we het zout? Snap jij het nog?

Koeien en tuinen

Waar nu de koeien uit de sloot drinken en tuinen met sloot water besproeit kunnen worden, kan dat straks niet meer als de plannen doorgaan… En waarom? Omdat oa het plantje ‘Echt Lepelblad’  terug moet komen in de polder. Het groeit overigens NAAST de polder volop, maar dat gebied is niet aangemerkt als Natura 2000 gebied…zo werkt de papieren werkelijkheid.

En het is niet zo dat er nu geen bijzondere natuur aanwezig is in Polder Westzaan. Het is nu al een pareltje met veel soorten.

Aangenomen

Democratisch Zaanstad heeft samen met CDA, CU, POV en VVD een plan (Amendement) ingediend, dat is aangenomen(!), waarin eerst eens heel goed onderzocht wordt wat de effecten zijn op het gebied en hoe er garanties voor de boeren kunnen worden ingebouwd. Maar het is natuurlijk van de zotte dat we het überhaupt over zouter maken van de polder hebben.

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Democratisch Zaanstad in gesprek met boeren

Ludiek boerenprotest voor het Stadhuis van Zaanstad. Fractie van Democratisch Zaanstad gaat in gesprek.

Gepubliceerd

op

ZAANSTAD – Emma de Wit komt niet eens tot het jasje van de bewaker maar de demonstratie van boeren donderdag voor het stadhuis werd toch beschouwd als een risico. Wie geen pasje of een afspraak had, kwam er niet in.

Spannend

Nick de Wit wil graag boer worden. Nu helpt hij zijn vader en moeder soms met het verzorgen van de koeien, geiten en kippen. Verder speelt hij graag op de boerderij en vindt hij dat een veel leukere plek dan een straat met huizen. Gedemonstreerd heeft de 9-jarige nog nooit en hij vindt het spannend.

Vader Jan de Wit van de White Ranch in Assendelft begrijpt wel waarom zijn zoon boer wil worden. ,,Je werkt zeventig uur per week en toch ben je elke dag vrij. Boer zijn is geen baan, het is je bestaan.’’

Bedreigd

Jan voelt zich bedreigd in dat bestaan. Boeren worden momenteel over een kam geschoren. Of ze nou biologisch werken zoals hij, of een grootschalig bedrijf hebben. Niet dat hij er voorstander van is om die grote agrarische bedrijven wel stevig aan te pakken. ,,Het moet anders, dat weten de boeren echt wel. Maar we hebben ook al veel geïnvesteerd om uitstoot tegen te gaan. Dan kun je het niet maken om in sommige gebieden maatregelen op te leggen die er op neerkomen dat je als boer de zaak moet sluiten.’’

,,Tata Steel moet ook minder uitstoten maar mag dat met innovatie bereiken en heeft daar tot 2035 de tijd voor. Geef ons ook die stip op de horizon, dan komen we er wel uit.’’

Jelle Poel uit Assendelft houdt ook een spandoek vast. Hij is boerenzoon maar zijn oudere zus heeft het bedrijf van hun vader overgenomen. Jelle helpt soms en voelt zich toch een boer en ervaart ook de bedreiging van de stikstofmaatregelen. Maar ook die van verbrakking van de Polder Westzaan. Dat raakt de boeren uit Assendelft niet, maar Jelle begrijpt het onaangename gevoel dat boeren nu ineens de rekening krijgen voor milieuproblemen.

Overal omgekeerde vlaggen

De avond voor de ludieke actie bij het stadhuis werden al 260 vlaggen opgehangen langs grote wegen in Zaanstad. De Zaanse boeren hebben elkaar de laatste tijd in ’de appgroep, via de telefoon en over de sloot’ gevonden, zegt Jan de Wit. „We wilden in actie komen, zonder iemand in de weg te zitten.”

Uiteraard hingen de vlaggen ondersteboven: de omgekeerde driekleur is door de boeren geadopteerd als symbool voor ’land in nood’. De boerderijen in de Zaanstreek moeten tussen de 45 en 90 procent inleveren, zegt Jan. „Voor veel collega’s betekent dit dat in één keer zeventig procent van hun inkomen verdampt.”

De White Ranch zou 45 procent van de vijftig koeien en 45 procent van de 125 melkgeiten weg moeten doen, zegt hij. „Dat hakt erin.” Voor boerenfamilie Rutte uit Zaandam zijn de gevolgen nog groter: de biologisch-dynamische natuurboerderij moet met 95 procent reduceren, zegt Connie Rutte. „Terwijl we een extensief bedrijf zijn en precies zo boeren als de overheid wil. Als de huidige plannen doorgaan, is het voor ons einde verhaal.”

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Motie DZ om eerst stikstof te meten en dan pas te handelen.

Zaanse boeren die aan geldende wet- en regelgeving zijn gehouden, niet door hun overheid als ongewenste en milieuvervuilende branche wegzetten.

Gepubliceerd

op


Democratisch Zaanstad pleit ervoor om geen voor boeren ingrijpende besluiten te nemen totdat hun werkelijke individuele bijdrage aan de stikstofuitstoot is gemeten. Zaanstad zou er ook bij het ministerie op aan moeten dringen om eerst in te zetten op innovatie en parallel lopend daaraan een herziening van de Natuurwet.

Het staat in een motie die 14 juli 2022 ter tafel komt in de gemeenteraad. Deze motie is inmiddels verworpen. Volg de link om te zien welke partijen vóór de motie hebben gestemd.

Onderzoek moet ook uitwijzen wat de daadwerkelijke situatie in onze natuurgebieden is, niet alleen met het oog op de stikstofdepositie maar ook op het gebied van het beheer en de bodemtoestand. De Zaanse boeren die wellicht door de plannen van het kabinet zullen worden geraakt ‘hebben aan geldende wet- en regelgeving gehouden maar worden desondanks door de overheid als ongewenste en milieuvervuilende branche weggezet,’ aldus de motie.

Natuuronderhoud

De boeren zijn daarnaast mede verantwoordelijk voor het onderhoud zijn van ‘ons prachtige groene buitengebied’. Volgens DZ verdienen zij daarvoor respect en waardering en moeten de raad en het college zich daar helder over uitspreken. DZ wil voorkomen dat ‘agrarische ondernemers zonder overleg verplicht zouden worden te stoppen of te verplaatsen’. Andere gemeenten gingen Zaanstad al voor.

In 2021 kwam de stikstofuitscheiding in de mest van koeien, varkens, kippen en ander vee volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek uit op 471,0 miljoen kilo. Dat is 33,4 miljoen kilo onder het vastgestelde stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo en het was het vierde achtereenvolgende jaar dat de stikstofuitstoot onder het productieplafond lag. Sinds 2017 is de stikstof van de veestapel afgenomen met 41 miljoen kilo.

De grootste bijdrage hieraan (30 miljoen kilo) werd geleverd door de melkveehouderij, vooral door het houden van minder koeien en jongvee. Ondanks de daling van de stikstofuitscheiding van melkvee vanaf 2017 produceren de runderen nog ruim zeven  miljoen kilo stikstof meer dan in 2010. In dezelfde periode is de stikstofuitscheiding in de mest van varkens verminderd met zeventien miljoen kilo en die van pluimvee met tien miljoen kilo.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending