Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Teken de petitie tegen de subsidies voor Biomassacentrales

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/265840/protest-tegen-biomassacentrales-het-is-te-gek-voor-woorden

Stop – per direct – de subsidie op biomassacentrales in Nederland

In Nederland en in het buitenland worden jaarlijks, met overheidssubsidie, miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om, zogenaamde duurzame, energie op te wekken. Echter biomassa is niet CO2 neutraal en de verbranding hiervan geeft meer uitstoot van fijnstof dan gas en steenkool tezamen.

In Zaandam is in december de biomassacentrale aan de Pascalstraat in gebruik genomen. Jos Kerkhoven (raadslid Democratisch Zaanstad), heeft de petitie zaterdag ondertekend en staat volledig achter de stem van de organisaties. “Het is te gek voor woorden”, vertelt Kerkhoven voor de deur van de centrale, die middenin een woonwijk staat en onder de rook van het Zaans Medisch Centrum.