Volg ons

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Meer oversteekplaatsen in de Dorpsstraat in Assendelft

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad, D66 en Lokaal Zaans gaan via een motie proberen meer oversteekplaatsen te realiseren in de Dorpsstraat in Assendelft. De zeer drukke weg komt regelmatig terug in de lokale politiek en maakt daar op 25 maart opnieuw zijn opwachting.

Motie voor meer zebrapaden Dorpsstraat Assendelft.

Artikel Zaanstadnieuws.nl:

De zeer drukke weg komt regelmatig terug in de lokale politiek en maakt daar op 25 maart opnieuw zijn opwachting.

Over de hele lengte van 7,2 kilometer zijn er op dit moment slechts drie zebrapaden: twee bij de rotonde en eentje bij de Sint Odulphuskerk en de supermarktvestiging van Deen. Veel bewoners van verschillende delen van de Dorpsstraat vinden dat te weinig en pleiten voor méér veilige oversteken voor voetgangers, onder meer bij het verzorgingshuis, bij scholen en winkels. Nu het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor 50 procent co-financiering van maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen, stellen de drie fracties voor dat Zaanstad toehapt en de Dorpsstraatbewoners en -bezoekers tegemoet komt.

Gemeentebreed onderzoek

Hun voorstel is dat de gemeente samen met bewoners gaat onderzoeken op welke plekken op en rond de Dorpsstraat een zebrapad gewenst is en vervolgens uit te rekenen welk bedrag daarmee gemoeid is. De raad beslist uiteindelijk of er ook geld voor beschikbaar komt. Er zijn nog wel meer plekken in Zaanstad waar oversteekplaatsen gewenst zijn en LZ, DZ en D66 zien dan ook graag een gemeentebrede inventarisatie van de knelpunten op dit gebied.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

50% van de Zaanse inwoners voelt zich niet altijd veilig in Zaanstad

Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Gepubliceerd

op

Bericht van Marianne Doeves de Boer:


Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Het probleem wordt echter gebagatelliseerd door veel andere partijen. Zo bleek gisteren tijdens het debat van NH nieuws, waar Juliëtte Rot namens DZ het lokale geluid liet horen!

Ze zat aan tafel met o.a. Harrie vd Laan van de POV en Gerard Slegers van het CDA. Beide heren waren het niet eens met de stelling dat het onveilig is in sommige delen van Zaanstad om s’avonds over straat te gaan.

Alleen Juliëtte, tevens enige vrouw aan tafel, was het eens met de stelling! Beide heren voelden zichzelf niet onveilig en dus moest Juliëtte het probleem niet groter maken dan het was. 
Ik, Marianne, heb dit debat vol ongeloof aanschouwd. Bizar toch?

50% van de Zaankanters voelt zich niet veilig,

maar joh ‘het valt allemaal wel mee’. Zo pak je problemen natuurlijk niet aan.
Erken het, maak een plan en los het op!

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Einde cameratoezicht Saendelft valt verkeerd bij DZ

Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen.

Gepubliceerd

op

Beveiligingscamera's in Assendelft moeten blijven vindt DZ

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Democratisch Zaanstad en de PVV vinden in tegenstelling tot burgemeester Jan Hamming dat cameratoezicht ook na de kerstvakantie zin heeft in het winkelcentrum van Saendelft. Volgens Marianne de Boer (DZ) en Natasja Cornelisse (PVV) zien de omwonenden en winkeliers de camera die tijdelijk op het centrale middenplein was geplaatst graag terugkeren.

Poging te vernielen

De twee zijn ook verbaasd dat hij is weggehaald, omdat tijdens een digitaal werkbezoek op 14 januari aan  raadsleden verteld werd dat de camera goed functioneerde, zicht had op de drie winkelstraten en niet verwijderd zou worden. Een poging om hem te vernielen toont volgens de PVV en Democratisch Zaanstad bovendien aan dat de camera noodzakelijk is. Portefeuillehouder en bewaker van de openbare orde Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen dan in eerste instantie was bepaald, grofweg de twee weken rond de jaarwisseling.

Geen klachten

Cornelisse en De Boer willen nu van hem horen wat zijn de beweegredenen waren om het cameratoezicht te beëindigen en een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat de overlast in het winkelgebied van Saenedelft dusdanig was afgenomen dat verlenging van het toezicht niet nodig was. De overlast door jongeren is volgens hen een structureel probleem. Over de aanwezigheid van de camera zijn ook geen klachten binnengekomen bij de gemeente, melden ze nog.

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

‘Poelenburg-pact’ kan antwoord zijn op de overlast in en rond het winkelcentrum van Saendelft in Assendelft

Gepubliceerd

op

Aanpak overlast in en rond het winkelcentrum Saendelft in Assendelft
Verder lezen

Trending