Maak verbinding op social met ons:

Fractie

Afspraak tussen coalitie-partijen en Democratisch Zaanstad

Vandaag hebben wij de afspraken die wij gemaakt hebben met de coalitie-partijen ondertekend.

Gepubliceerd

op

Vandaag hebben wij de afspraken die wij gemaakt hebben met de coalitie-partijen ondertekend. De afspraken hebben tot doel om een betrouwbaar, integer en rechtvaardig lokaal bestuur voor Zaanstad te krijgen.

Daarvoor zetten wij ons als sinds 2002 in, ditmaal in samenwerking met de coalitie, Deze afspraken zijn een eerste stap, alles staat en valt natuurlijk bij de uitvoering van de afspraken, daarom: verandering door daadkracht!

Akkoord tussen Democratisch Zaanstad en de coalitiepartijen (CU, VVD, CDA, Rosa, PvdA, D66, Groenlinks)

De coalitiepartijen hebben, naast het akkoord ook afspraken gemaakt met Democratisch Zaanstad. Dit akkoord bestaande uit vijf punten is door al deze partijen ondertekend. De laatste weken hebben deze partijen intensief met elkaar gesproken over hun gezamenlijke doelen voor de inwoners van de gemeente Zaanstad. Zij hebben besloten samen de schouders onder de volgende punten te zetten:

1. Bij gemeentefinanciën gaat het om gemeenschapsgeld. Het is belangrijk dat het bestuur van de gemeente hier meer dan zorgvuldig mee omgaat. Daarom legt het college bij de jaarrekening apart en in duidelijke taal voor de Gemeenteraad en de Zaankanters verantwoording af over de schuldenpositie van de gemeente. Daarbij wordt uitgelegd met welk doel schulden zijn ontstaan, wat de hoogte van de schulden is en wat de vooruitzichten zijn voor de aflossing van de schulden.

2. De gemeenteraad monitort of de afspraken over het transformatie- en investeringsfonds zorgvuldig worden nageleefd en transparant worden verantwoord. Vooraf wordt per inzet de gemeenteraad geraadpleegd en wordt gezocht naar draagvlak. Uitgangspunt is dat projecten kansrijk moeten zijn. Het transformatiefonds is geen algemeen dekkingsmiddel en wordt met terughoudendheid en slechts wanneer er sprake is van een beperkte onrendabele top ingezet.

3. Wij staan voor een overheid die samen met haar inwoners vorm geeft aan de gemeenschap. Daarom richten wij onze blik meer dan nu naar buiten en staan wij open voor ontwikkelingen, initiatieven en complexe opgaven. We kijken voortaan eerst naar de mogelijkheden en waarderen initiatieven door een servicegerichte opstelling. Een kritische noot verbetert processen en wordt onderdeel van een continu leerproces dat in de organisatie zal worden vastgelegd.

4. Het toewijzen van één aanspreekpunt die als intermediair in de organisatie kan fungeren voor ondernemers en alle zaken voor deze ondernemers kan behartigen binnen de organisatie, zodat ondernemers worden ontlast. Dit aanspreekpunt moet duidelijk zichtbaar zijn voor ondernemers.

5. Iedere inwoner en ondernemer heeft het recht om bezwaar en beroep in te dienen in het geval belanghebbende het niet eens is met een besluit van de gemeente. Toch vinden we het van belang zoveel als mogelijk rechtszaken te voorkomen. Daarom gaan wij vanaf nu bij (dreigende) conflicten direct het gesprek aan en zetten we nog meer in op bemiddeling en mediation. Daarbij treedt de externe hoor- en adviescommissie vanaf nu standaard op als ‘laatste halte’ voor de gang naar de rechter, waarbij het mogelijk is om tijdens de zitting alsnog tot een oplossing te komen. We zijn en blijven daarbij een betrouwbare overheid die de juiste toepassing van wet- en regelgeving op een menswaardige manier met maatwerk nastreeft.

Fractie

De zaanse raadsconferentie

DZ aanwezig bij de nadere kennismaking met de nieuwe raad

Gepubliceerd

op

De nieuwe raadsperiode is afgelopen maart ingegaan. De raad bestaat uit veel nieuwe raadsleden, duo-raadsleden en fractieassistenten van in totaal 13 politieke partijen. Inhoudelijk zijn we soms erg verschillend en dat levert vaak goede debatten op. Toch moeten we altijd proberen om voor onze voorstellen meerderheden te vinden. Dat vraagt veel meer dan het maken van een voorstel, motie of amendement. Dat vraagt samenwerking, zoeken naar overeenkomsten, informatie ophalen en vooral in gesprek gaan met de inwoners en ondernemers in Zaanstad. De raadconferentie aan het begin van de periode is vooral bedoeld om elkaar wat beter te leren kennen en samen na te denken over het goed functioneren van de raad. 

Namens Democratisch Zaanstad waren John Steygeman, Peter Klos en Marianne de Boer aanwezig. 

Marianne, John en Peter Klos aanwezig bij de raadsconferentie

Na een welkomstwoord van Burgemeester Hamming in de Verkadefabriek bij JP1886, begonnen we olv Jasper Loots het gesprek over de stijlen van de raadsleden(inzicht in onszelf), hoe de raad goed in positie kan komen en hoe we beter als raad kunnen samenwerken. Hoe we beter kunnen luisteren naar elkaar en meer opzoek kunnen gaan naar overeenkomsten ipv de verschillen uit te vergroten. En hoe komen we tot het maken van goede afspraken met elkaar. De praktijk is natuurlijk altijd weerbarstiger, maar het was zeker interessant.

Mogelijke stijlen van een raadslid.

Participatie

Ook ging het over participatie. Dat doet Zaanstad nu niet goed. Inwoners worden vaak niet, of niet op tijd betrokken. En als ze wel betrokken worden dan wordt er in veel gevallen niets met de inbreng gedaan. Dat is niet goed en moet beter! Een onderwerp wat Democratisch Zaanstad aan het hart gaat en al enige tijd op de agenda zet. Je merkt dat het zijn vruchten afwerpt dat we het steeds benoemen en onze ideeën voor verbetering delen. Die ‘zaadjes die we planten’ groeien uiteindelijk hopelijk uit tot mooie bloemen(maar er is nog een lange weg te gaan).  

Gesprek over hoe we als raad functioneren

Diner op de boot

Na onze gesprekken lag Boot10.nl klaar aan de kade. We zouden naar het Alkmaardermeer varen, maar de Zaanbrug was in storing(Zaanstad en bruggen blijft een lastige combinatie?) dus voeren we door de Wilhelminasluis, via de Voorzaan, naar het Noordzeekanaal, langs oa de Achtersluispolder en de Coenhaven. Een goed moment om met raadsleden van andere partijen nader kennis te maken.

Op de boot

Integriteit

De volgende ochtend kwamen we weer bijeen om met elkaar te praten over integriteit. Wat kun je als raadslid en wethouder wel en niet doen. Integriteit is niet altijd zwart/wit. Er is vaak geen goed of fout. Bijvoorbeeld: neem je die fles wijn aan als je een inwoner geholpen hebt met een lastige zaak? Neem je dat kaartje aan voor een theatervoorstelling als je uitgenodigd bent voor een opening? De organisatie had een ‘spel’ bedacht waarin veel dilemma’s werden voorgelegd. Het belangrijkste is met elkaar dilemma’s te bespreken zodat je elkaar scherpt houdt. De ochtend werd afgesloten met een lunch.

Sfeer beeld van de zaterdag
In gesprek over dilemma’s

Wij hebben het als positief, prettig en leerzaam ervaren. Belangrijk om elkaar ook op dit soort thema’s met enige regelmaat te spreken, zodat we inhoudelijk nog beter ons werk kunnen doen voor onze inwoners!

John, Peter en Marianne

Verder lezen

Fractie

Fractieassistent John Steygeman, ambassadeur van Democratisch Zaanstad

Gepubliceerd

op

Verder lezen

Fractie

Duo-Raadsleden Democratisch Zaanstad beëdigd.

Gepubliceerd

op

Vanavond 24 mei zijn de twee duo-raadsleden, Peter Klos en Sebastiaan Neele van Democratisch Zaanstad beëdigd in de Zaanse Raad.

Ons team is nu compleet met vier raadsleden, twee duo-raadsleden en twee fractieassistenten.

Verder lezen

Trending