Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer

Verbonden partijen

-UPDATE- Huizen Westzaan nog maanden aangewezen op aggregaat!

Liander heeft de aansluiting van de duurzame woningen in nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan op het elektriciteitsnet weer moeten stilleggen

Gepubliceerd

op

Liander heeft de aansluiting van de duurzame woningen in nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan op het elektriciteitsnet weer moeten stilleggen, nu wegens opkomend grondwater. Onderzoek moet uitwijzen wat hiervan de consequenties zijn en dat gaat maximaal 22 weken duren.

De bewoners van de nieuwe huizen zijn al meer dan een jaar afhankelijk van een op vervuilende diesel draaiende stinkende en lawaaiige aggregaat, die er volgens Democratisch Zaanstad voor zorgt dat de stroom regelmatig uitvalt en dat de piekbelasting vanwege elektrisch koken er tussen 17:00 en 20:00 uur toe leidt dat maaltijdbezorgers noodgedwongen af en aan rijden. De partij stelde vragen over de situatie, maar de antwoorden van het college zijn alweer achterhaald door de ontwikkelingen met het grondwater.

Geen natuurvergunning

De drassige ondergrond zorgde eerder ook al voor het stilleggen van het werk, omdat de weg bleek te zijn ‘vastgezet’ om verzakking te voorkomen. Dat was niet bekend bij de netbeheerder, die zich toen genoodzaakt zag om allerlei rapportages af te wachten alvorens aan het breken te kunnen slaan voor een alternatief tracé om de stroomkabel de weg te laten oversteken. Het aggregaat draait zonder (natuur)vergunning omdat het op particuliere grond staat, liet het college DZ ook weten. Er staat inmiddels ook een door Liander geleverde batterij in de wijk die gevoed wordt door de zonnepanelen op de daken. Die kunnen daarmee nu ook een bijdrage leveren aan de stroomvoorziening.

Bron Zaanstad.nieuws.nl

15 maart 2023:

Dieselaggregaat nog steeds onmisbaar in woonwijk De Molenaer

De gasloze, van warmtepompen en zonnepanelen voorziene nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan is voor elektriciteit nog steeds afhankelijk van een diesel slurpende en extreem vervuilende aggregaat, omdat een aansluiting op het overbelaste stroomnet ontbreekt. Democratisch Zaanstad vraagt het college waarom dit al een jaar moet duren.

Dieselwalmen

De aggregaat zorgt voor flink wat overlast bij de bewoners: hij maakt een hoop lawaai, stoot fijnstof uit en de dieselwalmen ruiken ook niet echt aangenaam, schrijft raadslid Jos Kerkhoven in schriftelijke vragen. In augustus 2022 gaf Alliander aan dat er rond oktober dat jaar een normale aansluiting zou zijn, maar dat is nu maanden geleden en het probleem bestaat nog steeds – en dat zonder de bewoners op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Kwetsbare natuur

Kerkhoven wil weten of de toegezegde extra transformatiekast inmiddels geplaatst is door de netwerkbeheerder en of er nu wél een vergunning voor de dieselaggregaat is afgegeven in verband met de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied. Een ‘extreem vervuilende aggregaat die honderden liters diesel verstookt vlakbij een Natura-2000 gebied’ past niet in het beleid van Zaanstad om zorgvuldig om te gaan met kwetsbare natuurgebieden, brengt Kerkhoven in herinnering. Hoe kijkt het college daar gezien de situatie in Westzaan tegenaan?

bron: zaanstadnieuws.nl

Artikel NH Nieuws 29 maart 2023:

Duurzame wijk Westzaan blijft op diesel draaien: ‘Datum oplossing onbekend’

Al die tijd leveren de zonnepanelen ook geen stroom aan het net. Met de komst van een grote batterij naast het aggregaat is de overlast een beetje beperkt en leveren de panelen stroom, maar ook dat werkt niet zoals het moet. “Met kerst viel de stroom uit”, laat Janneke weten. Omdat de wijk van het gas af is, hebben de bewoners niet kunnen koken op de inductieplaten. Volgens de omwonenden komt dat vaker voor. Liander denkt het probleem dit jaar nog te kunnen verhelpen, maar durft dat niet te beloven.

Artikel in NHD 20 maart 2023:

‘Dit is Absurd’

’Duurzame’ nieuwbouwwijk in Westzaan wordt al een jaar van stroom voorzien door een dieselaggregaat (Artikel De Telegraaf 20-3-2023)

Natura 2000 gebied Westzaan en de locatie van de dieselaggregaat:

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Grondbeleid

Gemeente wil Zaanderhorn status openbare weg ontnemen. Weg is route naar huis en praktijkruimte familie Groen-Gilazova.

Tweede uitstel brief ontvangen! Het college heeft erg veel moeite met de beantwoording van vragen hierover.

Gepubliceerd

op

Op 22 maart 2023 hebben wij hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Klaarblijkelijk heeft het college erg veel moeite met de beantwoording van deze vragen over de Hemkade. Inmiddels is er een tweede uitstel brief ontvangen voor de beantwoording!


Lees meer over de #Hemkade

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bedrijfsvoering

DZ in discussie met stadhuis over beantwoording vragen

Sinds wanneer bepaalt de ambtenaar de manier van afhandeling van vragen die door gemeenteraadsleden gesteld worden.

Gepubliceerd

op

DZ in discussie met stadhuis over beantwoording vragen

Fractievoorzitter Juliëtte Rot van Democratish Zaanstad heeft bedenkingen bij de keuze voor SK Coaching om via sportactiviteiten contact te leggen met moeilijk te bereiken jongeren in Poelenburg en Peldersveld. De partij Democratisch Zaanstad krijgt echter van de gemeente geen antwoord op concrete vragen.

Er zijn nu schriftelijke vragen naar het college gestuurd, die openbaar beantwoord moeten gaan worden. Rot stond versteld van een passage in een e-mail van een leidinggevende op het stadhuis, die schreef:

‘De manier hoe u de vragen verwoord geeft ons het gevoel dat u twijfels plaatst bij de manier van samenwerken binnen Pact Poelenburg Peldersveld. Vandaar het voorstel om een mondeling overleg te voeren.’

en:

‘Er zal niet nogmaals een antwoordronde volgen’.

Het zette Juliëtte Rot aan tot de vraag; ‘sinds wanneer de ambtenaar over de manier van afhandeling van vragen, die gesteld worden door gemeenteraadsleden, gaat’.

DZ wil een inhoudelijke reactie van het college over ‘de opstelling, houding en (professionele) reactie van de ambtenaar in relatie tot een lid van het hoogste controlerende orgaan van de gemeente’. Ook de wethouder reageerde overigens niet op eerdere signalen over deze kwestie en ook de gemeentesecretaris liet niets van zich horen na het verzoek van de wethouder om de zaak af te handelen. Ook daar wil Juliëtte Rot een verklaring voor.

bron: zaanstadnieuws.nl

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het College, alsmede:
– Initiële vragen en ‘beantwoording technische vragen inzake SK Coaching’
– De vervolg vragen en reactie van de gemeente daarop.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bestuur en financiën

Gemeente Zaanstad en haar oorlog tegen een kritische oppositiepartij: de slag om de verkiezingsborden

Dwangsom van € 3000,00 voor verkiezingsborden

Gepubliceerd

op

Gemeente Zaanstad en haar oorlog tegen een kritische oppositiepartij: de slag om de verkiezingsborden

Democratisch Zaanstad bestaat 20 jaar. Onze mede inwoners hebben ons in die tijd leren kennen als een kritisch maar op de inhoud gerichte partij. Veel inwoners en bedrijven weten de weg ook naar ons te vinden over van alles en nog wat maar vooral over problemen die zij met de gemeente ervaren. Helaas zijn wij daardoor veelvuldig het mikpunt van allerlei vormen van tegenwerking van de gemeente, van zowel de ambtelijke organisatie als van het college. Hierbij vormen willekeur, machtsmisbruik, niet nakomen van afspraken en het niet houden van wet- en regelgeving helaas geen uitzonderingen. Hier kunnen wij een boek over schrijven.

Een nieuw hoofdstuk: de slag om de verkiezingsborden

In de aanloop naar de verkiezingen hebben wij, net als andere partijen, een intensieve campagne gevoerd. Met een laag opkomstpercentage en laag vertrouwen in de politiek doen wij ons best zoveel mogelijk mede inwoners naar de stembus te krijgen en duidelijk te maken dat er ook een alternatief is voor de ‘oude politiek’. Eén van de middelen hierbij was het plaatsen van verkiezingsborden. Dit waren sandwichborden die wij, veilig en verantwoord, op diverse plaatsen door Zaanstad hadden geplaatst.

Andere partijen waren hier ook creatief in. Zo hadden wij bijvoorbeeld van de POV ook zelf gemaakte borden gezien en was er van Rosa door de stad heen op diverse plaatsen graffiti te zien (tot op de dag van vandaag). Gesterkt door de uitspraak van onze burgemeester jaren voor de verkiezingen waaruit hij duidelijk blijk geeft dat dergelijke initiatieven passen en toegestaan zijn tijdens verkiezingstijd.

Dwangsom en een permanente oplegging

Vlak na het plaatsen van de borden zijn wij op vrijdagmiddag via whatsapp gesommeerd de borden weg te halen onder druk van een dwangsom. Hiervoor hadden we ongeveer drie en een half uur de tijd en als wij bezwaar wilde maken hadden wij een half uur de tijd om deze in te dienen. Dit daarnaast op zeer intimiderende wijze.

Totaal overvallen hebben wij voldaan aan de eis, ware het niet dat niet alle borden nog traceerbaar waren. Omdat er later toch nog borden bleken te staan, kregen wij de dwangsom a € 3.000 opgelegd. Een enorm bedrag zeker voor een kleine, lokale partij. Ook is er een permanente dwangsom: bij elke volgende ‘overtreding’ volgt tot in lengte van dagen weer een dwangsom.

Maar: afspraak met burgemeester dat plaatsen borden wel mocht!

Alhoewel geschrokken, waren wij toch hoopvol. Immers, de burgemeester had immers impliciet toestemming verleent. Hierom hebben wij de nette weg gevolgd en het probleem via de burgemeester op te lossen. Na lang wachten kwam het college met een op het eerste oog sympathieke oplossing: met een excuus aan handhaving zou de dwangsom van tafel zijn!

Echter, hierbij zat een addertje onder het gras: het voorstel is niet op schrift gesteld en de last onder dwangsom zou blijven staan. Hierdoor konden wij niet akkoord gaan met het voorstel.

Onze hoop dat onze burgemeester zich aan zijn eerdere toezegging zou houden bleek dus ijdel. 

Vervolg: dure advocaat van de gemeente vs vrijwilligers

Reden voor de gemeente om een dure huisadvocaat op de zaak te zetten. Ook hard nodig, want veel uitzoekwerk in spaarzame vrije tijd levert een onthutsend beeld op. Om kort op te sommen, de gemeente heeft in haar handelen meerdere fouten gemaakt:

1. Verkiezingsborden zijn geen reclameborden en zouden dus eigenlijk mogen. De Algemeen Plaatselijke Verordening was hier onduidelijk in. De wordt APV aangepast waardoor verkiezingsborden wel geplaatst mogen worden.

2. De afdeling handhaving stelt bij dergelijke overtredingen alleen handhaven op te treden als er een handhavingsverzoek is. Deze hebben wij opgevraagd, maar blijkt kennelijk niet te bestaan. Oftewel, handhaving heeft zich niet aan haar eigen regels gehouden en heeft onjuist gehandeld.

3. Willekeur: meerdere partijen hadden in de openbare ruimte uitingen geplaats, waarvan 2 huidige college partijen. U mag raden welke partij wel en welke partijen geen handhaving op hun dak hebben gekregen.

4. Beleid: het is beleid dat de begunstigingstermijn bij een last onder dwangsom drie dagen tot een week is. Bij ons was die nog geen drie en een half uur.

5. Onjuistheden in diverse communicatie: er zijn zoveel fouten gemaakt in de communicatie, waarbij plaatsnamen door elkaar worden gehaald, tijden niet kloppen, informatie niet klopt enz. Dit hoeft u niet te proberen in uw aanvragen met de gemeente.

Het verweer

Dinsdag 7 februari jl. mochten wij in verweer bij de externe hoor- en adviescommissie. Voor ons helaas geen onbekenden, want wij hebben ons vaker tot hen moeten wenden. Onze pleitnota kunt u hier vinden. Hierin staat een uitgebreide opsomming van wat hierboven staat weergegeven.

Het college wil zich niet aan de wet- en regelgeving houden

Voor dit college is onze wet- en regelgeving een cafetaria model. Oftewel, er wordt gekozen aan welke wet- en regelgeving wordt voldaan maar ook bij wie.

Maar het college heeft ook al haar conclusie getrokken. Terwijl ze dat wettelijk wel verplicht is, heeft het college aangegeven zich niets van de externe hoor- en adviescommissie aan te trekken.

Het verbaast ons allemaal niets meer, en dat is een treurige conclusie.

NHD 8 februari 2023:

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN