Gemeenteraad Zaanstad weigert duidelijkheid te geven inzake Hemkade

Op 2 juli jl. werd er tijdens de raadsvergadering gesproken over de door het college opgestelde ‘scenario’s voor de Hemkade’. Doelstelling was de situatie aldaar deëscaleren en normaliseren. Dat is niet gelukt. Onze motie die concreet voorstelde het hekwerk dat vrije toegang tot het terrein belemmert, te verwijderen, kon enkel rekenen op steun van de Partij voor de Dieren en de fractie DOEN.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (hierna: POV) was even vergeten waar hun laatste letter voor staat en maakte na 7 jaar gezamenlijke strijd een draai van 180 graden door onze motie af te wijzen. Veiligheid is voor de POV blijkbaar niet voor iedere inwoner van Zaanstad weggelegd, de hulpdiensten hebben immers geen vrije toegang tot de Hemkade. Dat u het alvast weet en onthoudt voor de verkiezingen op 16 maart 2022: de POV is er ook alleen voor de ‘happy few’.

Zoveel onrecht in deze zaak stuit Democratisch Zaanstad enorm tegen de borst. Wat is hier aan de hand? Waarom heeft de ondernemer van NSV zoveel invloed op de gemeente? Waarom zeggen raadsleden van o.a. GroenLinks en D66 dat het hekwerk moet verdwijnen en stemden zij tegen onze motie die dit juist kon regelen?

Op 9 juli jl. was de laatste uitzending van het BNN/VARA programma Opstandelingen. Dit programma besteedt aandacht aan buurten en dorpen waar bewoners zich het slachtoffer voelen van voortdurend bestuurlijk onrecht en in conflict zijn met het lokale bestuur of met elkaar. De Gemeente Zaanstad kwam wederom negatief in de publiciteit. In deze uitzending werd het onrecht dat de bewoners van de Hemkade 51 wordt aangedaan, pijnlijk blootgelegd. Een deel van het hekwerk is geplaatst door de Gemeente Zaanstad zelf, na de gedeeltelijke ontruiming van het woongebied van kermisexploitanten. NSV heeft daarna een o.a. een schutting geplaatst. Op 13 juli jl. hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college, om onder andere te vragen wanneer het college voornemens is de openbare toegang tot de weg te herstellen. U leest het allemaal in onderstaande stukken. We geven niet op en laten niet los, wordt zeker vervolgd.