Volg ons

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Gemeenteraad Zaanstad weigert duidelijkheid te geven inzake Hemkade

Gepubliceerd

op

Op 2 juli jl. werd er tijdens de raadsvergadering gesproken over de door het college opgestelde ‘scenario’s voor de Hemkade’. Doelstelling was de situatie aldaar deëscaleren en normaliseren. Dat is niet gelukt. Onze motie die concreet voorstelde het hekwerk dat vrije toegang tot het terrein belemmert, te verwijderen, kon enkel rekenen op steun van de Partij voor de Dieren en de fractie DOEN.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (hierna: POV) was even vergeten waar hun laatste letter voor staat en maakte na 7 jaar gezamenlijke strijd een draai van 180 graden door onze motie af te wijzen. Veiligheid is voor de POV blijkbaar niet voor iedere inwoner van Zaanstad weggelegd, de hulpdiensten hebben immers geen vrije toegang tot de Hemkade. Dat u het alvast weet en onthoudt voor de verkiezingen op 16 maart 2022: de POV is er ook alleen voor de ‘happy few’.

Zoveel onrecht in deze zaak stuit Democratisch Zaanstad enorm tegen de borst. Wat is hier aan de hand? Waarom heeft de ondernemer van NSV zoveel invloed op de gemeente? Waarom zeggen raadsleden van o.a. GroenLinks en D66 dat het hekwerk moet verdwijnen en stemden zij tegen onze motie die dit juist kon regelen?

Op 9 juli jl. was de laatste uitzending van het BNN/VARA programma Opstandelingen. Dit programma besteedt aandacht aan buurten en dorpen waar bewoners zich het slachtoffer voelen van voortdurend bestuurlijk onrecht en in conflict zijn met het lokale bestuur of met elkaar. De Gemeente Zaanstad kwam wederom negatief in de publiciteit. In deze uitzending werd het onrecht dat de bewoners van de Hemkade 51 wordt aangedaan, pijnlijk blootgelegd. Een deel van het hekwerk is geplaatst door de Gemeente Zaanstad zelf, na de gedeeltelijke ontruiming van het woongebied van kermisexploitanten. NSV heeft daarna een o.a. een schutting geplaatst. Op 13 juli jl. hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college, om onder andere te vragen wanneer het college voornemens is de openbare toegang tot de weg te herstellen. U leest het allemaal in onderstaande stukken. We geven niet op en laten niet los, wordt zeker vervolgd.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

50% van de Zaanse inwoners voelt zich niet altijd veilig in Zaanstad

Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Gepubliceerd

op

Bericht van Marianne Doeves de Boer:


Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Het probleem wordt echter gebagatelliseerd door veel andere partijen. Zo bleek gisteren tijdens het debat van NH nieuws, waar Juliëtte Rot namens DZ het lokale geluid liet horen!

Ze zat aan tafel met o.a. Harrie vd Laan van de POV en Gerard Slegers van het CDA. Beide heren waren het niet eens met de stelling dat het onveilig is in sommige delen van Zaanstad om s’avonds over straat te gaan.

Alleen Juliëtte, tevens enige vrouw aan tafel, was het eens met de stelling! Beide heren voelden zichzelf niet onveilig en dus moest Juliëtte het probleem niet groter maken dan het was. 
Ik, Marianne, heb dit debat vol ongeloof aanschouwd. Bizar toch?

50% van de Zaankanters voelt zich niet veilig,

maar joh ‘het valt allemaal wel mee’. Zo pak je problemen natuurlijk niet aan.
Erken het, maak een plan en los het op!

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Einde cameratoezicht Saendelft valt verkeerd bij DZ

Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen.

Gepubliceerd

op

Beveiligingscamera's in Assendelft moeten blijven vindt DZ

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Democratisch Zaanstad en de PVV vinden in tegenstelling tot burgemeester Jan Hamming dat cameratoezicht ook na de kerstvakantie zin heeft in het winkelcentrum van Saendelft. Volgens Marianne de Boer (DZ) en Natasja Cornelisse (PVV) zien de omwonenden en winkeliers de camera die tijdelijk op het centrale middenplein was geplaatst graag terugkeren.

Poging te vernielen

De twee zijn ook verbaasd dat hij is weggehaald, omdat tijdens een digitaal werkbezoek op 14 januari aan  raadsleden verteld werd dat de camera goed functioneerde, zicht had op de drie winkelstraten en niet verwijderd zou worden. Een poging om hem te vernielen toont volgens de PVV en Democratisch Zaanstad bovendien aan dat de camera noodzakelijk is. Portefeuillehouder en bewaker van de openbare orde Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen dan in eerste instantie was bepaald, grofweg de twee weken rond de jaarwisseling.

Geen klachten

Cornelisse en De Boer willen nu van hem horen wat zijn de beweegredenen waren om het cameratoezicht te beëindigen en een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat de overlast in het winkelgebied van Saenedelft dusdanig was afgenomen dat verlenging van het toezicht niet nodig was. De overlast door jongeren is volgens hen een structureel probleem. Over de aanwezigheid van de camera zijn ook geen klachten binnengekomen bij de gemeente, melden ze nog.

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

‘Poelenburg-pact’ kan antwoord zijn op de overlast in en rond het winkelcentrum van Saendelft in Assendelft

Gepubliceerd

op

Aanpak overlast in en rond het winkelcentrum Saendelft in Assendelft
Verder lezen

Trending