Dankzij voorstel DZ en ROSA, College niet akkoord met bouwplan De Getrapte Weeg

Artikel Zaanstadnieuws.nl :


Het college geeft geen groen licht voor de woningbouwplannen voor de  Noorderhoofdstraat 37a – 45 in Krommenie. Ook een brief van Rensing Advocatuur die aangaf dat de gemeente geen juridische basis heeft voor het afwijzen van de vergunningaanvraag heeft het college niet op andere gedachten gebracht.

Verwacht mag worden dat initiatiefnemer TBP Ontwikkeling nu via de rechter alsnog gaat proberen om zijn  gelijk te halen, of het plan voor De Getrapte Weeg gaat aanpassen. Dat bestaat nu uit de bouw van een aantal grote woongebouwen met in totaal twaalf appartementen op en langs de achtererven van de historische bebouwing in de Noorderhoofdstraat, aan het water rond het Agathepark. De omwonenden zien daar niets in, de gemeenteraad evenmin en nu heeft dus ook het college duidelijkheid gegeven.

Juridische haarkloverij

In een memo aan de raad schrijft wethouder Wessel Breunesse dat het standpunt blijft dat de aanvraag niet past in het bestemmingsplan Krommenie. Het bezwaar van Rensing Advocatuur en het antwoord daarop van Zaanstad betreft ingewikkelde juridische haarkloverij, maar Breunesse ziet zich gesteund door een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september 2014, waarin werd bevestigd dat uit de aard van de voorbereidingsprocedure volgt dat het uiteindelijk te nemen besluit op de aanvraag een andere strekking kan hebben dan een voorgenomen besluit in de quickscan. En daar draait het in dit geval om.