Verbind je ook gezellig op social met ons:

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Het getouwtrek rond elf parkeerplaatsen bij AH Vos in Koog aan de Zaan is nog niet voorbij.

Kwalijk dat college, raad niet verwittigd, de motie niet uitvoert en aankondiging van dwangsom stuurt.

Gepubliceerd

op


Artikel Zaanstad.nieuws.nl

Het getouwtrek rond elf parkeerplaatsen bij AH Vos in Koog aan de Zaan is nog niet voorbij. Die werden door de ondernemer afgeschermd omdat een vergunning ontbrakweer opengesteld nadat de gemeenteraad een motie aannam ten faveure van het parkeren en moeten nu van de gemeente weer worden geblokkeerd vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. Democratisch Zaanstad en de PVV snappen er niets van.

In november vorig jaar besloot een raadsmeerderheid dat de elf plekken die illegaal door Vos zijn aangelegd gelegaliseerd moeten worden, maar het college heeft daartoe nog geen stappen ondernomen. Wel kreeg Vos onlangs een brief van de gemeente waarin wordt gedreigd met een dwangsom als hij niet binnen zes weken na de dagtekening van 16 maart een begin maakt met de herontwikkeling van het terrein conform het bestemmingsplan. Het college is niet van plan om de vergunningverlening te herzien en is daarom verplicht om te handhaven, aldus het schrijven.

Dwangsom

De PVV en DZ vinden dat het college daarmee over de schreef gaat. Dat had uitvoering moeten geven aan de motie en een besluit moeten nemen zodat het verwijderen van de varkensruggen die de plekken afsloten legitiem werd. ‘Wij vinden het dan ook zeer kwalijk dat u, zonder de raad daarvan te verwittigen niet alleen de motie niet uitvoert, maar ook de heer Vos een brief met aankondiging van een dwangsom stuurt,’ schrijven de fracties in schriftelijke vragen. Het is niet netjes om zo met inwoners om de gaat en de termijn van zes weken is bovendien onrealistisch kort. Ze willen dat het college op haar schreden terugkeert en met de ondernemer in gesprek gaat.

Herinrichting omgeving

Door de geplande herinrichting van de Lagendijk, Hoogstraat en Raadhuisstraat verdwijnen in het gebied rondom Albert Heijn Vos ook al tien parkeerplekken, schrijven DZ en de PVV: het aantal plaatsen gaat van 80 naar 70. Als de elf van Vos eveneens verdwijnen zullen dat er dus uiteindelijk in een klein gebied 21 minder zijn. ‘Daar nu al vaak de parkeerplaatsen bezet zijn, vragen Democratisch Zaanstad en de PVV zich af hoe het college dit wil gaan oplossen / compenseren,’ aldus de vragen. De fracties willen weten of het college in dit licht bereid is om opnieuw naar het ontwerp te kijken om in elk geval het huidige aantal parkeerplaatsen te behouden.

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

“Nauwelijks parkeerproblemen te verwachten in Oud-West”

Raad steekt kop in het zand aldus DZ.

Gepubliceerd

op

Parkeerproblemen oud west

Vorige week ging de raad van Zaanstad akkoord met de ‘startnotitie Westzijde 248-252’. Dat betekent dat het ontwikkelproces (plannen, vergunningen, participatie) van start kan gaan. 
Twee partijen, PVV en DZ, waren tegen, Jos Kerkhoven (DZ): “wij verwachten daar parkeerproblemen”.

Die parkeerproblemen zijn er niet volgens de grote meerderheid van de raad en wethouder René Tuijn (PvdA), die het plan schamper afdeden als ‘een postzegel’, waarbij zich nauwelijks parkeerproblemen voor zouden kunnen doen. Het plan omvat 29 (of 30) sociale huurwoningen die door Rochdale worden gebouwd. Volgens het parkeerbeleid van Zaanstad zouden daar 15 parkeerplaatsen moeten komen, maar er zijn er maar 2. Die andere 13 kunnen ‘in de omgeving’ worden opgelost.

Waar is dat op gebaseerd? Bij de startnotitie zit wel een bijlage waarbij naar een parkeeronderzoek wordt verwezen maar dat onderzoek zelf zit niet bij de raadsstukken. Zaanstad stuurde het naar ons op. Het onderzoek is in opdracht van Rochdale uitgevoerd door bureau Goudappel.

De ‘parkeerdrukmeting’ is uitgevoerd op donderdag 27 oktober en dinsdag 1 november 2022, in beide gevallen na 23:00 uur. Binnen 250 meter zijn er 407 vrij toegankelijke parkeerplaatsen. Goudappel stelde vast dat er in dat gebied op de donderdag 261 parkeerplaatsen bezet waren (64 procent). Als in het gebied 326 plekken bezet zouden zijn, zou dat een parkeerdruk van 80 procent opleveren en dat is nog ‘acceptabel’ volgens de onderzoekers. Die 326 werd dus lang niet gehaald, er stonden toen zelfs 65 auto’s minder in de buurt. Dus die 13 van Westzijde 248-252 kunnen daar makkelijk bij.

Goudappel stelt wel dat er nu nog geen ‘parkeerregulering’ (betaald parkeren) is. De conclusie:

“Het benodigde aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte is echter ook dermate beperkt dat dit niet zal leiden tot een waarneembaar effect in de directe omgeving van het plangebied.”

Bron : De Orkaan

.

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Rechter verwijst vergunningplicht verkamering naar prullenbak

Wethouder Van der Laan heeft de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de uitspraak. 

Gepubliceerd

op

vergunningplicht verkamering naar de prullenbak

Zaanstad kan het opsplitsen van woningen naar kamerverhuur niet tegenhouden. De huisvestingsregeling waarbij het omzetten naar kamerverhuur via een vergunning geregeld wordt, vergunningplicht verkamering, deugt niet volgens de rechter.

In januari werden er diverse zaken tegen de gemeente aangespannen vanwege geweigerde vergunningen. In de gepubliceerde uitspraak die over vier adressen gaat, is de weigering van Zaanstad vernietigd.

De rechtbank vindt dat de gemeenteraad in de Huisvestingsverordening wel onderbouwd heeft dat er schaarse op de woningmarkt is maar niet dat die schaarste opgelost kan worden door verkamering aan een vergunningsstelsel te onderwerpen.

De rechtbank denkt dat Zaanstad die regeling misschien kan repareren, maar nu kan die dus niet gebruikt worden. Niet alleen de weigeringen zijn vernietigd, de rechtbank schrijft ook dat de “primaire besluiten moeten worden herroepen” wat betekent dat het hele vergunningsstelsel moet worden teruggetrokken. Dat is niet gebeurd.

Jan Doedel

Merkwaardig genoeg staat de verkameringsregeling nog steeds op de website van Zaanstad. En dat terwijl wethouder Harrie van der Laan die uitspraak al bijna een maand op z’n bureau heeft liggen, de uitspraak is op 18 april gedaan en op 21 april online gezet. Van der Laan heeft ook de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de uitspraak. 

Tijdens het Zaanstad Beraad van 20 april vraagt PVV-raadslid Peter van Haasen nog om handhaving op dat gebied omdat er nog steeds volop verkamerd wordt, ook in gebieden waar dit niet is toegestaan. Van Haasen krijgt er veel mail over, “we zijn toch niet voor Jan Doedel aan het werk geweest.” Burgemeester Hamming die als portefeuillehouder Handhaving de vragen beantwoordt, is dan nog niet op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank. Volgens hem geldt de vergunningsregeling nog steeds: “je moet een vergunning aanvragen”.

Als we Van Haasen vragen of de raad op de hoogte is van de uitspraak van de rechtbank zegt hij er niks van te weten: “ik heb er nog niks van gehoord, wat een gezeik, daar zijn we twee jaar mee bezig geweest. Vrijdag heb ik zelfs een afspraak om met Handhaving mee te lopen om de verkamering te controleren.” Ook PvdD-raadslid Stella Pieterson heeft niets over de uitspraak gehoord: “ik zou wel wat meer willen weten over waarom de wethouder dat niet met ons gedeeld heeft.” Annemarie van Nieuwamerongen (VVD): “Dat had gewoon met de raad gedeeld moeten worden.” Menno de Haas (ROSA): “Ik was graag eerder geïnformeerd. Dat zou mijn voorkeur hebben gehad. Maar er zijn kansen om het beter te onderbouwen door de gemeenteraad.” Juliëtte Rot (DZ) vindt het ‘kwalijk’ dat Van der Laan het niet eerder met de raad heeft gedeeld, vooral omdat de zaak diverse keren – onder meer door DZ – aan de orde is gesteld. De partij hoorde ook dat er nog steeds – in weerwil van de regeling – vergunningen werden verleend: “er waren genoeg signalen dat de regeling niet toereiken was.” Rot vindt ook dat er meteen nadat de uitspraak bekend werd ingegrepen had moeten worden: “het is nu een onrechtmatige regeling.”

Huisvestingsbeleid

De uitspraak is een zware klap voor de gemeente. Het tegengaan van kamerverhuur is een speerpunt in het huisvestingsbeleid. Sinds 1 april 2021 moet een eigenaar van een pand waarin kamers verhuurd worden een ‘omzettingsvergunning’ aanvragen, ook is er een omgevingsvergunning nodig. Zonder die twee vergunningen is verkamering niet toegestaan. Die omzettingsvergunning is dus niet goed onderbouwd door de gemeente en het is de vraag of dat kan. Dan zou de gemeente met cijfers moeten aantonen dat verkamering tot langere wachtlijsten en minder beschikbare woonruimte zou moeten leiden.

De regeling is nu zo dat een eigenaar geen omzettingsvergunning krijgt als binnen een afstand van 100 meter al een omzettingsvergunning is (dus als er in de buurt al een pand verkamerd is). In Poelenburg, Peldersveld, Zaandam-Zuid en de Russische Buurt worden helemaal geen omzettingsvergunningen verleend. Die formulering wijst erop dat verdeling van woonruimte en het oplossen van schaarste niet het enige doel was maar dat ook overlast moest worden bestreden. De vergunningplicht voor kamerverhuur geldt ook voor bestaande verhuurders. In het verleden heeft Zaanstad ook al boetes uitgedeeld aan huiseigenaren die zonder vergunning woningen verkamerden. Er zijn inmiddels ruim 60 vergunningen verleend.

Via zijn woordvoerder laat wethouder Harrie van der Laan (POV) weten dat hij pas laat in de middag of morgen kan uitleggen wat het betekent voor het beleid van Zaanstad en waarom de informatie niet met de raad is gedeeld.

Bekijk hier de regeling in Zaanstad

Lees ons dossier Kamerverhuur.

Bron: de Orkaan.nl


Bron: Zaanstad.Nieuws.nl

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

-UPDATE- Huizen Westzaan nog maanden aangewezen op aggregaat!

Liander heeft de aansluiting van de duurzame woningen in nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan op het elektriciteitsnet weer moeten stilleggen

Gepubliceerd

op

Liander heeft de aansluiting van de duurzame woningen in nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan op het elektriciteitsnet weer moeten stilleggen, nu wegens opkomend grondwater. Onderzoek moet uitwijzen wat hiervan de consequenties zijn en dat gaat maximaal 22 weken duren.

De bewoners van de nieuwe huizen zijn al meer dan een jaar afhankelijk van een op vervuilende diesel draaiende stinkende en lawaaiige aggregaat, die er volgens Democratisch Zaanstad voor zorgt dat de stroom regelmatig uitvalt en dat de piekbelasting vanwege elektrisch koken er tussen 17:00 en 20:00 uur toe leidt dat maaltijdbezorgers noodgedwongen af en aan rijden. De partij stelde vragen over de situatie, maar de antwoorden van het college zijn alweer achterhaald door de ontwikkelingen met het grondwater.

Geen natuurvergunning

De drassige ondergrond zorgde eerder ook al voor het stilleggen van het werk, omdat de weg bleek te zijn ‘vastgezet’ om verzakking te voorkomen. Dat was niet bekend bij de netbeheerder, die zich toen genoodzaakt zag om allerlei rapportages af te wachten alvorens aan het breken te kunnen slaan voor een alternatief tracé om de stroomkabel de weg te laten oversteken. Het aggregaat draait zonder (natuur)vergunning omdat het op particuliere grond staat, liet het college DZ ook weten. Er staat inmiddels ook een door Liander geleverde batterij in de wijk die gevoed wordt door de zonnepanelen op de daken. Die kunnen daarmee nu ook een bijdrage leveren aan de stroomvoorziening.

Bron Zaanstad.nieuws.nl

15 maart 2023:

Dieselaggregaat nog steeds onmisbaar in woonwijk De Molenaer

De gasloze, van warmtepompen en zonnepanelen voorziene nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan is voor elektriciteit nog steeds afhankelijk van een diesel slurpende en extreem vervuilende aggregaat, omdat een aansluiting op het overbelaste stroomnet ontbreekt. Democratisch Zaanstad vraagt het college waarom dit al een jaar moet duren.

Dieselwalmen

De aggregaat zorgt voor flink wat overlast bij de bewoners: hij maakt een hoop lawaai, stoot fijnstof uit en de dieselwalmen ruiken ook niet echt aangenaam, schrijft raadslid Jos Kerkhoven in schriftelijke vragen. In augustus 2022 gaf Alliander aan dat er rond oktober dat jaar een normale aansluiting zou zijn, maar dat is nu maanden geleden en het probleem bestaat nog steeds – en dat zonder de bewoners op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Kwetsbare natuur

Kerkhoven wil weten of de toegezegde extra transformatiekast inmiddels geplaatst is door de netwerkbeheerder en of er nu wél een vergunning voor de dieselaggregaat is afgegeven in verband met de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied. Een ‘extreem vervuilende aggregaat die honderden liters diesel verstookt vlakbij een Natura-2000 gebied’ past niet in het beleid van Zaanstad om zorgvuldig om te gaan met kwetsbare natuurgebieden, brengt Kerkhoven in herinnering. Hoe kijkt het college daar gezien de situatie in Westzaan tegenaan?

bron: zaanstadnieuws.nl

Artikel NH Nieuws 29 maart 2023:

Duurzame wijk Westzaan blijft op diesel draaien: ‘Datum oplossing onbekend’

Al die tijd leveren de zonnepanelen ook geen stroom aan het net. Met de komst van een grote batterij naast het aggregaat is de overlast een beetje beperkt en leveren de panelen stroom, maar ook dat werkt niet zoals het moet. “Met kerst viel de stroom uit”, laat Janneke weten. Omdat de wijk van het gas af is, hebben de bewoners niet kunnen koken op de inductieplaten. Volgens de omwonenden komt dat vaker voor. Liander denkt het probleem dit jaar nog te kunnen verhelpen, maar durft dat niet te beloven.

Artikel in NHD 20 maart 2023:

‘Dit is Absurd’

’Duurzame’ nieuwbouwwijk in Westzaan wordt al een jaar van stroom voorzien door een dieselaggregaat (Artikel De Telegraaf 20-3-2023)

Natura 2000 gebied Westzaan en de locatie van de dieselaggregaat:

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Kom op, haal je Laatste nieuws boven.

We brengen je met plezier direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending