Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Windmolens Zaanstad
Dukra
wijkmanager Assendelft
Zero Emissie
Misdaad in Zaanstad
Wijkboerderij de Veldmuis
oorlog Zaanstad
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2000 klachten voor wethouder

EBS moet
1 januari 2024
na de zomer
met de feestdagen
busvervoer op orde hebben
Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Dukra

Maar waar naartoe ?

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Inwoners (Dukra)
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst
Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

zero-emissiezones

Desastreus beleid oorzaak faillissementen, verhuizingen en slecht voor lokale economie

Teken burgeriniatief op STOPZEROEMISSIEZONE.NL

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Misdaad begint lokaal

Jaren gebrek aan handhaving, is verwaarlozing

Ondermijnende criminaliteit moet worden aangepakt

zero-emissiezones

Techniek bestemmingsplan belangrijker dan inwoners

Afschaffen afkopen openbaar groen door projectontwikkelaars

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Lokale overheid moet geen partij kiezen in oorlog

Gemeente zorgt voor veiligheid van haar gehele samenleving

Preventiegesprekken voeren, wijs op risico’s ondermijnende criminaliteit

Videos

Participatie: in beeld hoe het (niet) werkt

Zie hoe het college, gesteund door partijen in de gemeenteraad, over participatie en inhoudelijke argumenten walst.

Gepubliceerd

op

Twee maanden geleden berichtten wij u over het project Badhuisweg, het zoveelste voorbeeld van een plan dat zich kenmerkt door slechte participatie, communicatie en een gebrek aan informatie.

Update Badhuisweg:

Afgelopen raadsvergadering stond de Badhuisweg op de agenda voor besluitvorming. Wij laten u graag in de video hierboven zien hoe het college, gesteund door veel partijen in de gemeenteraad, over participatie en inhoudelijke argumenten walst. Dit terwijl hun verkiezingsplannen iets anders zeggen…

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Bestuur en financiën

Een feestje ter ere van 50 jaar Zaanstad gaat €600.000 kosten!

Een feestje vieren in deze tijd van meerdere crises en de financiële positie van Zaanstad is onverstandig.

Gepubliceerd

op


Direct bij de vorming van de gemeente Zaanstad in 1974, werd zij onder financieel toezicht geplaatst door het Rijk. 15 jaar en 40 miljoen gulden waren nodig om uit de rode cijfers te komen. Sindsdien staat de gemeente steevast in het rijtje ‘zwaarst lenende gemeenten van Nederland’.

Zitten de inwoners van Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam echt te wachten op een feestje, ter ere van het 50-jarig bestaan van de gemeente Zaanstad?

Volgens Democratisch Zaanstad niet. Bij veel van onze inwoners staat financieel het water aan de lippen. Belastinggeld kan dan volgens ons beter uitgeven worden aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Een beter doel zou bijvoorbeeld het armoede-budget zijn.

Helaas waren wij een roepende in de woestijn. Democratisch Zaanstad kreeg steun van DENK voor dit voorstel. De PvdA zag geen enkel probleem om dit geld aan een feestje uit te geven: “Feest en armoede is geen tegenstelling, wij geven al veel geld uit aan armoede.” aldus raadslid Rijken.

De POV liet zich ineens van een heel andere kant zien. Stemde de POV als oppositiepartij steevast tegen geldverslindende feesten en partijen, zo stemt de POV als coalitiepartij nu voor dit feestje met een prijskaartje van €600.000. Raadslid Brekelmans: “Wij hebben het coalitieakkoord ondertekend, dus we kunnen niet anders dan voorstemmen.’’ Tja, het pluche zit inmiddels zo lekker.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Grondbeleid

College en VVD lappen Arrest Gerechtshof over Erfpacht aan hun laars

Gemeente moet nu eens ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners en gaan communiceren

Gepubliceerd

op

In de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2022 stond de motie vreemd: overgangsregeling erfpachters op de agenda. De motie, ingediend door Partij van de Ouderen (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ) had als doel om de gemeente, na bijna een half jaar na het arrest van het gerechtshof in Den Haag, te bewegen om met haar inwoners erfpachters te gaan communiceren en praten over een mogelijke oplossing en herstel oplossing als gevolg van het “onrechtmatig handelen” van de gemeente, waardoor erfpachters gedupeerd zijn geworden.

POV en DZ united 

Naast Jaap Keijzer (POV) die pleite dat de gemeente, na het arrest van het gerechtshof in Den Haag 14-6-22 nu eens moest ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners, deed ook Jos Kerkhoven (DZ) een inleiding bij de motie waarvan de inhoud:

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Voor u ligt een motie ter realisatie en communicatie van het aanbieden van een redelijke overgangsregeling aan Zaanse erfpachters. Dit in vervolg op het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 juni 2022. Hiermee is definitief vastgesteld dat de gemeente “onrechtmatig heeft gehandeld” bij invoering van haar erfpachtbeleid in 2007 jegens de zittende erfpachters in de zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ) versus de gemeente Zaanstad. De gemeente heeft geen cassatie ingesteld en het oordeel van het hof dus geaccepteerd. Ook de erfpachters hebben dit deel van het oordeel van het hof aanvaard.

Zaanse erfpachters zijn al 11 jaar bezig om hun “recht” te krijgen en proberen samen met de gemeente tot een dialoog en oplossing te komen. Maar die pogingen worden door de gemeente afgehouden, door niet in te gaan op uitnodigingen van BEZ, ook niet als het gerechtshof daar suggesties of toespelingen voor doet in haar arrest van 14 juni 2022. De gemeente zelf neemt tot heden geen enkel initiatief.

Wij maken ons ernstige zorgen nu wij  moeten vaststellen dat, bijna een halfjaar later de gemeente nog geen enkele poging heeft ondernomen om richting de erfpachters, allemaal burgers van de gemeente Zaanstad, informatie te delen over hoe zij dit onrechtmatig handelen gaat herstellen en haar intenties uitspreekt over:

  1. een alsnog vast te stellen redelijke overgangsregeling die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden voor betreffende inwoners erfpachters
  2. een compensatieregeling voor de betreffende gedupeerde erfpachters, die als gevolg schade hebben geleden, te communiceren.
  3. Een voorstel om die schade te compenseren, al dan niet middels een aangepast aanbod tot koop van de bloot eigendom van de erfpachtgrond

De houding van de gemeente veroorzaakt onrust bij inwoners erfpachters en komt niet over, dat die gemeente als “goed huisvader” adequaat omgaat en handelt met hun financiële belangen. Noch zijn zij van mening dat dit getuigd van respect voor de rechtspraak.

Onrechtmatig handelen kan verstrekkende gevolgen hebben voor elke inwoner in Nederland die zich niet aan de wet houdt. Het beeld wat nu ontstaat bij inwoners erfpachters is dat de gemeente zelf “boven” die wet staat om na het arrest van 14 juni 2022 helemaal niets meer van zich te laten horen. Deze situatie is ongepast, ongewenst en respectloos. Tevens is deze in strijd met belangrijke (transparantie) waarden, uitgangspunten en doelstellingen van die gemeente zelf.

Niets staat de gemeente in de weg om een regeling voor te stellen of daarover te communiceren met belanghebbenden. Wij vragen u nadrukkelijk “de communicatie” over uw intenties van een herstelproces met uw inwoners erfpachters per direct op te starten door deze motie te steunen.

Tot zover de inleiding van Jos Kerkhoven bij de motie. 

Food for thought, zou je denken

Dat met klein beetje dienstbaarheid en servicegerichtheid bij de gemeente een dergelijke vraag of verzoek om simpelweg te ‘communiceren’, toch niet al te ingewikkeld uit te voeren moet zijn. Dat gedupeerde inwoners er misschien ook wel een klein beetje “recht” op hebben na vele ambtsperiodes praten met de gemeente en nu uitgeprocedeerd te zijn bij het gerechtshof in Den Haag om dan wat informatie van die gemeente krijgen. Maar niets blijkt minder waar en we belanden eigenlijk direct in een nieuwe soap serie

Popcorn Time !

Laten we het zo maar noemen, want degene die het volhouden aan beeldscherm gekluisterd live mee te kijken naar wat er gebeurt in die raadszaal als andere politieke partijen en de wethouder reageren op de ingediende motie van POV en DZ over erfpacht. Dat er goede vragen gesteld en beantwoord worden zoals… wie is BEZ eigenlijk? Duh…? met die vraag worden even 638 actieve BEZ leden gediskwalificeerd door een enkel raadslid. Een misplaatst grapje misschien? Er zijn gewoon politieke partijen die veel minder leden hebben. 

Voor wie een sterke maag heeft en opgewassen is tegen een stukje politiek theater, hebben wij het video fragment van de raadsvergadering over de erfpacht communicatie motie voor uw ingesloten. Ons advies, bekijk het niet. Zonde van je tijd en tenenkrommend.

Eigenlijk wordt het na de inleiding van Jaap en Jos gewoon “nasty” als je hoort en ziet met welke nonchalance over niet ter zake doende dingen gesproken wordt en niet goed wetende waar het na 11 jaar over gaat. Daar zit je dan als inwoner achter je beeldscherm met je geleden schade als gevolg van dat onrechtmatig handelen van je gemeente. Kijkend naar een wethouder die moeite heeft het om het verschil te maken tussen een rechter of de hoge raad en als kat in het nauw om zich heen krabt en alleen maar verwijten maakt. En dat alles in een fase dat de rechter al heeft gesproken. Bizar, om dan op zo een manier respectloos met je inwoners om te gaan. Bekijk het hier dan toch:

Fragment overleeft?

De motie helaas niet. Die heeft het niet gehaald en de conclusie die we uit deze raadsvergadering kunnen trekken is dat 638 (en groeiend) aantal burgers in Zaanstad verenigd in BEZ, de juiste beslissing hebben genomen om het lot (en kennelijk ook gelede schade) niet in handen van een wethouder te geven of aan het initiatief van de gemeente over te laten. Zij zullen aanspraak blijven maken op het arrest van het gerechtshof in Den Haag van 14-6-2022 en los daarvan, op andere punten in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De Voor en Tegen stemmers van de motie overgangsregeling voor erfpachters:

De motie vraag was eenvoudig:

Moet de gemeente, na het arrest in hoger beroep, met haar inwoners erfpachters gaan ‘communiceren’ over haar vervolg intenties voor een redelijke overgangsregeling en schadevergoeding? Ja (Voor) of Nee (Tegen)Blijf nog even… Het gaat verder…

In het Zaanstad Beraad in de Raadzaal op donderdag 3 november 2022 16:00 – 23:01 stond de Begroting 2023 – 2026 op de agenda. Je zou toch denken dat in die Begroting 2023 – 2026 een post wordt opgenomen om erfpachters in Zaanstad te gaan compenseren voor de geleden schade die zij als gedupeerde, nog elke dag verder ondergaan, door het onrechtmatig handelen van hun gemeente jegens hen. Nee !  Het wordt nog veel gekker….. we denken er aan om nu korting op het afkopen van erfpacht te gaan geven, onder voorwaarde dat die erfpachters verduurzamen?  En dan alleen voor erfpachters na 2007?

VVD knipt erfpachters nu op in 2 kampen 

Ofwel, Erfpachters die in 2007 al erfpachters waren en erfpachters die na 2007 erfpachter zijn geworden! Na eerst de motie van 13 oktober 2022 te verwerpen, wil de VVD nu alleen voor die laatste categorie erfpachters in Zaanstad ‘wel’ iets proberen te doen bij de wethouder in de vorm van huurkoop (?) of korting mits ze verduurzamen (korting waarop?) voor de afkoop van erfpacht. De VVD stelt hier vragen over aan de wethouder Tuijn, die overigens heel veel praat maar geen antwoord geeft op de vragen. Kijk en luister:

Mocht u deze publicatie tot zover hebben gevolgd en gretig door uw mandje met popcorn heen bent gekomen, dan mag het duidelijk worden dat u erfpachter met deze denk, ziens- en werkwijze van de VVD en het college natuurlijk helemaal niet geholpen bent om duidelijkheid te krijgen na het arrest van het gerechtshof.

Mogen wij de VVD geloven, dan kunt u naast de schade die u heeft geleden als erfpachter in Zaanstad, wegens het onrechtmatig handelen van uw gemeente en niet aanvaarden van het arrest, alsnog het volle pond gaan betalen voor de afkoopprijs van erfpacht en moet u daar ook nog eens bovenop de kosten van verduurzaming meenemen in uw eigen begroting zonder korting. Wethouder Tuijn is daar immers wel duidelijk over. Voor zowel de afkoop van erfpacht als verduurzaming doet hij geen toezegging over korting.

Zolang iets onder de rechter is… doen wij niets

Die houding en stelling, van sommige politieke partijen, daar zijn we al jarenlang maar al te goed mee bekend. Zo hebben (op enkele partijen na) de meeste politiek partijen in die raad gewoon niets meer aan het dossier erfpacht gedaan en gedacht dat de rechter dat werk maar moest uitzoeken. Welnu, lieve mensen in de raad en VVD, hou daar nu eens mee op om te roepen dat erfpacht onder de rechter ligt. De erfpachtzaak ligt helemaal niet meer onder de rechter, er ligt een arrest van de rechter in hoger beroep en kom nu eens in beweging op basis van dat arrest, van die rechter(s).

Ophouden met symboolpolitiek

Het onderdeel waar het voorstel van de gemeente op dient te zien is door BEZ niet ter discussie gesteld. Er is dus geen enkele reden om het cassatie proces daarvoor af te wachten, een proces wat overigens niet door ‘ de rechter ‘ en het gerechtshof wordt behandeld maar in de hoge raad.

De gemeente dient derhalve alsnog een redelijke overgangsregeling vast te stellen die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden en een compensatieregeling voor de betreffende erfpachters die als gevolg daarvan schade hebben geleden. Niets staat de gemeente in de weg een regeling voor te stellen. 

BEZ hebben bij de gemeente aangedrongen op overleg daarover en zelf contact gezocht met de gemeente, maar de gemeente heeft tot heden dat overleg niet geïnitieerd. BEZ wacht de uitnodiging van de gemeente af en nodigt haar opnieuw tot een gesprek uit.

Geen modder gooien, maar oplossen

Op 3 juni 2015 heeft de gemeente, onder leiding van de toenmalige wethouder, éénzijdig de deur met BEZ dichtgegooid en was die gemeente van mening dat verder overleg met BEZ, mondeling of schriftelijk, geen andere resultaten zou opleveren. Toen bleek dat BEZ, na diverse pogingen daadwerkelijk geen overleg meer met de gemeente kon hebben omdat de deur dicht bleef, heeft BEZ die gemeente op 2 november 2016 gedagvaard.

Een citaat hoe de gemeente de communicatie met BEZ op 9 oktober 2014 heeft verbroken en dat nogmaals op 3 juni 2015 heeft bevestigd:

” Dus laten we het kort houden “

Huidig wethouder Tuijn, die als een goed artiest grote toneelstukken opvoert in de raad, heeft zich duidelijk onvoldoende verdiept in zijn erfpachtzaak. Met als gevolg dat hij onjuiste uitspraken doet in de raadsvergadering van 13 oktober 2022. Door wat gek-scherend de indruk te wekken, dat BEZ niet lekker communiceert met de gemeente… roept hij feitelijk hilariteit op, niet beter te weten. 

Bovenstaande toont dus aan dat het omgekeerde waarheid is. Jammer dat wethouder Tuijn geen respect voor zijn erfpachters kan opbrengen of zich heeft verdiept in waar ze helemaal vandaan komen. Daarnaast zet hij de raad en het college helemaal op het verkeerde been met onjuiste informatie. Het ergste is, dat hij in een soort poopie joopie stijl met de nodige onverschilligheid +/- 3000 particuliere erfpachters in Zaanstad ‘ opnieuw ‘ financieel onrecht lijkt aan te gaan doen.

Dat moet anders kunnen, zijn wij van mening en is de BEZ tot op de dag van vandaag ‘wel’ altijd bereid gebleven om in overleg te gaan met de gemeente en nodigt die opnieuw uit tot een dialoog.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

My Gender, My Pride, The Progress Flag

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf.

Gepubliceerd

op

Gay Pride My Gender My Pride The Pride Progress Flag

” Iemands leven is niet aan een ander om te accepteren “

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf. De realiteit is helaas anders en onze emancipatie vaak nog verre van voltooid. Ook in Nederland worden er nog dagelijks mensen gediscrimineerd en in elkaar geslagen om wie ze zijn of van wie ze houden.

Afgelopen decennia stond de strijd vooral in het teken van ‘mogen houden van wie we willen’ en het is tijd om de focus te verbreden naar het ‘mogen zijn hoe we ons voelen’. Met andere woorden tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit aan genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht.

We hebben het recht om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen. Genderidentiteit staat centraal tijdens Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022 met het thema ‘My Gender, My Pride’.

Progress Pride Vlag

Eerder is het je misschien opgevallen dat de LGBTQIA+ – Pride vlag die elk jaar voor de Pride-maand wordt getoond, een eenvoudige rode tot paarse regenboog was, maar de afgelopen jaren is er een nieuwe en iets andere vlag voor in zijn plaats gekomen. Deze nieuwe vlag wordt de Progress Pride Flag genoemd van ontwerper Daniel Quasar.

LGBTQIA+

LGBTQIA+ is een van oorsprong Engelse afkorting die staat voor lesbian (lesbisch), gay (homoseksueel), bisexual (biseksueel), transgender, queer, intersex (interseksueel) en asexual (aseksueel). + staat voor alle andere seksuele oriëntaties, genders en geslachten die niet onder de andere letters vallen.

Gelijkheid !

Inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid hebben ook om bezinning binnen de gemeenschap gevraagd over de uiting met een nieuwe vlag. Dit nieuwe vlag ontwerp dwingt de kijker om de confrontatie aan te gaan met zijn eigen gevoelens ten aanzien van de originele Pride-vlag en de betekenis ervan, evenals de verschillende meningen over wie die vlag werkelijk vertegenwoordigt.

Vooruitgang boeken

Vooruitgang is meer dan alleen een vlag of een symbool, het is een boodschap en een beweging. Het is een initiatief om iets terug te geven aan de behoeftigen in onze gemeenschap.

Wat betekenen de kleuren van de nieuwe pride vlag?

Waarom heeft het nieuwe ontwerp sommige kleuren in een andere vorm geplaatst in plaats van in een lijn zoals voorheen? Hoe reageren mensen op dit nieuwe ontwerp?

Progress Pride Flag

De kleuren van de klassieke pride vlag hebben elk een andere betekenis en elke kleur vertegenwoordigt een belangrijke waarde van de LGBTQIA+-gemeenschap. Laten we eens kijken naar wat elk van de regenboogkleuren vertegenwoordig:

Rood
Het rood in de vlag staat voor het leven. Dit is logisch als je bedenkt hoe bloed rood is en hoe vaak bloed wordt gezien als een vitale levenskracht van het lichaam. Rood staat ook voor passie in vele culturen. En passie is idealiter waar het leven vandaan komt.

Oranje
Oranje staat voor genezing. Als kleur wordt oranje beschouwd als een leuke en feestelijke kleur. Plezier en feest zijn beide helende activiteiten.

Geel
Als je had geraden dat geel zonlicht voorstelde, zou je gelijk hebben. De kleur geel fungeert als het stralende en heldere centrum van de vlag. De kleur geel zou nieuwe ideeën en gedachten stimuleren.

Groen
Er is veel groen in de natuur, en dat is wat deze kleur op de originele pride vlag bedoelt over te brengen. De natuur is een helende plek en de kleur groen wordt geassocieerd met welvaart en groei.

Blauw
Het blauw in de originele pride vlag was voor sereniteit. Weinig is belangrijker dan het vermogen om je kalm en sereen te voelen. Blauw staat bekend als een ontspannende kleur die de ziel kalmeert. De kleur blauw wordt vaak gebruikt voor nachtelijke consumentenproducten om bedtijd en rust te vertegenwoordigen.

Paars
De laatste kleur, paars, staat voor geest. Paars wordt vaak gezien als een koninklijke kleur die op zichzelf trots staat. Net als blauw wordt paars als een kalmerende kleur beschouwd, maar in plaats van alleen geassocieerd te worden met kalmte, verbindt de kleur paars ons met het spirituele rijk.

Wat betekenen de nieuw toegevoegde kleuren?

De Progress Pride Flag is gemaakt met de inspiratie van andere Pride Flags. Specifiek de Philadelphia Pride Flag uit 2017 en de trans-vlag. De Philadelphia Pride Flag had zwarte en bruine verticale strepen. De trans-vlag, gemaakt in 1999, is roze, babyblauw en wit. Beide vlaggen inspireerden het ontwerp van de nieuwe pride vlag.

Zwart en Bruin
De kleuren zwart en bruin werden toegevoegd aan de Progress Pride Flag om mensen van kleur (People Of Color – POC) te vertegenwoordigen. Dit was een belangrijke toevoeging omdat gekleurde mensen vaak buiten het verhaal zijn gelaten, ondanks dat ze de drijvende kracht achter de beweging zijn.

Roze, Babyblauw en Wit
Traditioneel worden de kleuren roze en babyblauw gebruikt om aan te geven of een baby een jongen of een meisje is. Hier duiden de kleuren die geslachten aan. De kleur wit staat voor mensen die overgaan, interseks zijn of zich identificeren buiten het binaire geslacht.

De progress pride vlag is bedoeld als bevestiging voor transgenders, ongeacht van welke kant het wordt bekeken, met beide kanten bovenop.

Kleur en nieuwe vorm

Het woord ‘vooruitgang’ (progress) in de nieuwe vlag gaat niet alleen over het toevoegen van nieuwe kleuren. Het komt ook door de vorm, die alleen afwijkt van het originele ontwerp van horizontale strepen. De Progress Pride-vlag toont de witte, roze, babyblauwe, zwarte en bruine strepen in een driehoekige vorm, met de oude zeskleurige regenboog ernaast gestapeld.

Dit is opzettelijk gedaan om de scheiding in betekenis over te brengen en de focus te verleggen naar hoe belangrijk de kwesties die aan de linkerkant worden weergegeven, zijn.

De plaatsing van de nieuwe kleuren in de vorm van een pijl is bedoeld om de nog benodigde voortgang over te brengen. Quasar sprak in het openbaar over hoe er nog werk aan de winkel is op het gebied van POC en transrechten. Dit pijlontwerp is bedoeld om dat te benadrukken.

Reacties op de nieuwe Progress Pride Vlag

Toen de Progress Pride Flag werd uitgebracht, ging deze meteen viraal. Mensen prezen het, zowel omdat het inclusief was en omdat het duidelijk liet zien dat we vooruitgang hebben geboekt en dat we meer stappen moeten zetten.

Hoewel de Progress Pride Flag de oude zeskleurige regenboogvlag niet volledig heeft vervangen, heeft hij het in veel ruimtes overgenomen. Waar de regenboogvlag een boodschap geeft om LGBTQIA+ mensen te steunen, biedt de Progress Pride Flag de boodschap om ze allemaal te steunen.

De nieuwe vlag is een eerbetoon aan de mensen die de beweging hebben gesticht en vestigt tegelijkertijd de aandacht op hoe POC en transgenders achtergesteld en gediscrimineerd blijven in vergelijking met blanke, cis-queer mensen.

cis-queer

Staat voor een open, brede genderidentiteit en/of seksuele identiteit. Vaak noemen mensen zichzelf queer als ze zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekennen, of die afwijzen. Sommige mensen gebruiken queer als parapluterm voor alles wat niet heteroseksueel en/of cisgender is.

Seattle (stad in Washington USA)

Je ziet de Progress Pride-vlag misschien nog niet overal, maar hij blijft snel grond winnen om deze nieuwe vlag met trots te vertegenwoordigen. En het blijft ook evolueren, met een andere vlag die dit jaar werd uitgebracht en die een spin-off is van de Progress-vlag. Hij bevat een gele driehoek met een paarse cirkel erin voor intersekse mensen en is ontworpen door Valentino Vecchietti.

Tot slot;

” Pride Amsterdam is niet zomaar een evenement. Het staat symbool voor de open en tolerante stad die we willen zijn. We vieren de vrijheid jezelf te kunnen zijn. Al twintig jaar is de botenparade onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en niet meer weg te denken uit onze binnenstad.”

– Eberhard van der Laan (Voormalig burgemeester van Amsterdam)

welke stad wil niet zo’n open stad zijn.

Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022

Pride Amsterdam is een festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Negen dagen per jaar bepalen LHBT’s (Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) de norm in de hoofdstad. Opa’s en oma’s met kleinkinderen in het roze gekleed en mensen met t-shirts als “my best friend is gay” of “gay for a day” zijn door de hele stad te zien.

Bekijk hier alle Evenementen.


bron: Daniel Quasar, verywellmind, pride.amsterdam, Democratisch Zaanstad

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending