Volg ons

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Rustig aan met gasloos wonen

Voordat je het weet zit heel Zaanstad in de schuldsanering.

Co2ntramine

Gepubliceerd

op

Groningen schudt! Dat roepen politieke partijen die klimaatneutraliteit en duurzaamheid als (eerste) speerpunt in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Deze partijen grijpen dit gegeven graag aan om in hún lokale politiek hun speerpunt duurzaamheid kracht bij te zetten.Nu schudt alleen het uiterst noordelijke puntje van Nederland en zelfs van Groningen door de gaswinning door de NAM. Kort door de bocht gezegd is het maar een klein gebied dat schudt en scheurt. Natuurlijk, een beetje solidariteit met de bevolking in dat noordelijkste stukje Nederland is gewenst en oplossingen moeten er komen.

Om nóg erger te voorkomen had er al lang geleden naar oplossingen ter voorkoming moeten worden gezocht. Het is allemaal niet zo makkelijk als men doet voorkomen. Om te beginnen lopen er contracten met buitenlandse afnemers van het Groningse gas, die dat gevoel van solidariteit toch een stuk minder hebben.

Die solidariteit met een deel van de Groningers kan natuurlijk niet de reden zijn om in Zaanstad oogkleppen voor te doen en het gasloos wonen er in een sneltreinvaart doorheen te drukken. De bestaande huizen voorzien van warmptepompen en isolatie kost de bewoners €18.000 per woning. Dat moet heel veel goedkoper, voordat we daar serieus over kunnen gaan denken en praten. In Zaanstad hebben we al moeite genoeg om het college meer met zonenergie te laten doen. Of met andere energiebronnen behalve windenergie. De gemeente Zaanstad blijft nog steeds een beetje in de slachtofferrol hangen wat betreft wind op land. De provincie verbiedt het en dus zijn wij zielig, terwijl er met zon zoveel meer te winnen valt. Het levert meer op en het verdient zich sneller terug.

Zoveel groene wensen om de wereld, haar klimaat en je eigen gemeente op lange termijn te verbeteren, maar je moet wel blijven denken aan gevolgen voor je bewoners op korte termijn. Voordat je het weet zit heel Zaanstad in de schuldsanering. Eraan werken is dan ook prima en daar doet Democratisch Zaanstad graag aan mee, maar het in de verkiezingsstrijd als (eerste) speerpunt gebruiken is onzin.

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Zout water in de polder Westzaan is funest voor de boeren EN voor bedreigde soorten

Luister mee: De heer Roodzand, aquatisch ecoloog, houdt een zeer interessant betoog: verbrak de polder Westzaan niet.

Gepubliceerd

op

De heer Roodzand, aquatisch ecoloog, deelt zijn kennis met de raadsleden. Onderwerp van gesprek is de mogelijke verbrakking van de Polder Westzaan.

Niet alleen de boeren, maar ook de hengelsportvereniging, zijn tegen de verbrakking, oftewel: het zouter maken van de polder.

De heer Roodzand meet al 40 jaar de waterkwaliteit in de polders. Hij geeft aan dat bedreigde soorten als het bittervoorntje en de modderkruiper zullen verdwijnen als de polder zouter wordt. Verbrakken voor het bevorderen van veenvorming betwist hij ook, en daarnaast zullen de weidevogels verdwijnen. de weidevogels zijn namelijk voor hun voedsel afhankelijk van insecten en die zijn er niet als het water te zout wordt.

Al met al is het advies: bezin eer gij begint. Verbrak de Polder niet.

klik op de video om zijn zeer interessante bijdrage te beluisteren.

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Petitie tegen verbrakking Polder Westzaan online

Inwoners die vee in het land willen zien lopen en hun tuin kunnen besproeien met water uit de sloot opgelet!

Gepubliceerd

op

Tegenstanders van de verbrakking van de Polder Westzaan zijn een petitie gestart.

Het inlaten van zouter water vanuit het Noordzeekanaal in de poldersloten is vooral de boeren in het gebied een gruwel, maar ook burgers zijn bezorgd.

Het zoutgehalte is nu 600 tot 700 milligram per liter en dat wordt 2000 tot 2500, aldus de petitie. Die roept het schrikbeeld op van slootwater dat onbruikbaar wordt voor het besproeien van tuinen, afstervende planten en bomen dichtbij de sloten en vee dat niet meer de wei in kan. ‘Wat het betekent voor de aanwezige flora en fauna is nog niet bekend,’ staat er echter ook.

De petitie is in het leven geroepen door oud-raadslid van de VVD Rina Schenk, nu bestuurslid van de Westzaanse Gemeenschap. Zij sprak onlangs in tijdens een raadsvergadering die ging over de gebiedsvisie van de Polder Westzaan en waarschuwde ook daar voor al het onheil dat verbrakking met zich meebrengt. Voor het zover is zijn echter nog een hoop vragen te beantwoorden, zo bleek tijdens die bijeenkomst.

bron: zaanstadnieuws.nl

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Westzaan zonder boeren is geen Westzaan!

Democratisch Zaanstad is van mening dat we trots moeten zijn op onze boeren. Dat we hen een toekomst perspectief moeten garanderen. In de ‘visie polder Westzaan’ moet worden opgenomen dat de gezondheid van de koe en het grasland gegarandeerd moet worden bij de toekomstige natuurplannen.

Gepubliceerd

op

Wij hebben als boeren het gevoel dat het plantje ‘Echt Lepelblad’ boven ons wordt gesteld

Dit plan kost ons de Kop

Donderdag 2 juni 2022 bespraken we in de raad de gebiedsvisie Polder Westzaan. Voor de 7 boeren in het gebied ook wel: Het zwaard van Damocles. Op het eerste oog lijken de plannen een mooi droombeeld voor de natuur, waar ook nog onze boeren een mooie plek in zouden gaan krijgen. Meteen vaststellen zou je zeggen als je niet beter wist. Maar er zit veel meer achter dit toch niet zo mooie plan. Want om maar met de woorden van de boeren te spreken die ik de afgelopen weken mocht bezoeken en spreken: dit plan kost ons de kop.

Toekomst boeren garanderen

We zullen wat Democratisch Zaanstad betreft onze uiterste inspanning moeten leveren om de boeren ook in de toekomst bestaansmogelijkheden te garanderen, zoals de familie Oudkerk aangaf: borg de pijlers van onze bedrijfsvoering: een gezonde koe en opbrengst van het grasland.  En niet op basis van schadevergoeding, zoals nu in de plannen staat, want dat is geen bedrijfsvoering. Dat het zwaard van damocles weggehaald wordt en toekomst gegarandeerd is. Zodat ook de opvolging en de nieuwe generaties boeren mogelijkheden heeft. Daarnaast vindt DZ dat de boeren wat meer complimenten zouden moeten krijgen. Zelf zijn ze daar veel te bescheiden voor, dat heb ik in alle gesprekken die ik heb gevoerd wel gemerkt: ‘we willen gewoon ons werk doen, het werk waar we al onze vakkennis en ziel en zaligheid in leggen’. Dus is het zeker in de huidige maatschappij waar boerenbedrijven onder druk zijn belangrijk dat wij het hier met elkaar zeggen: we zijn trots op onze Zaanse boeren.

Trots

Er mag wat ons betreft een duidelijkere passage opgenomen worden over hoe de boeren het nu doen. Er staat iets over grootschaligheid en dat kan een verkeerde veronderstelling van zaken geven. Er is namelijk geen grootschalige veeteelt in de polder westzaan. De boeren doen allemaal aan natuurbeheer.

Een aantal hebben zelfs het campina label: onthewaytoplanetproof. En bescheiden als de boeren zijn, daar horen we ze nauwelijks over. Het geeft namelijk een beeld dat het inderdaad heel goed samen kan natuur en boeren! Sterker nog: dat je voor de toekomst en voor het beheer elkaar keihard nodig hebt. Immers: we zien nu al dat Staatsbosbeheer flink geld te kort heeft voor beheer. Veel van het areaal wordt beheerd door de boeren. Als straks de boer weg zou vallen wie gaat het dan doen en betalen?

Onderzoek is nodig

Nog even inzoomen op het zwaard van damocles, de verbrakking: Daar zit het grote probleem. 30 jaar wordt reeds gesproken over de natuur en verbrakking van Westzaan. Onderzoek naar de effecten van de zoutinlaat op de toekomst van de melkveehouderij is er eenvoudigweg niet. Dat bevestigen ook de antwoorden op de technische vragen. Er worden alleen aannames gedaan. De boeren en hun adviseurs geven aan dat ze heel graag dit gedegen onderzoek zouden willen. Het gaat om de toekomst van hun bedrijf. We zien daarom graag dat het omgedraaid wordt: eerst een gedegen onderzoek naar de effecten op de landbouw. Dan pas een koers vaststellen over de verbrakking. Mevrouw van ’t Veer (CDA) en ik hebben elkaar al even gesproken en hebben een amendement voor ogen dat in dit onderzoek voorziet.

Guisveld

Daarnaast is wat Democratisch Zaanstad betreft ook de mogelijkheid niet van tafel om toch alleen het Guisveld te verbrakken. Immers, als je zoutwater inlaat vanaf het NZK moet het van een flink zoutgehalte zijn, wil je uiteindelijk als het water bij het Guisveld is nog voldoende concentraties zout in het water hebben. Dat betekent echt wel iets voor de zuidelijke boeren, die overigens niet eens in het Natura2000 gebied zelf zitten. Daarnaast is ook niet bekend hoeveel schadelijke stoffen er vanuit het Noordzeekanaal worden ingelaten en vooral wat daarvan voor schadelijke effecten kunnen optreden in de polder. Technisch is het lastig en dwarsdoorsnijding onwenselijk. Wij vinden het verdwijnen van de boeren zeer onwenselijk. Het gaat dus om de wil om naar (innovatieve technieken te zoeken) en de juiste afweging te maken.

Raad op een verkeerd been gezet

Verder valt het ons op dat in het stuk staat dat de boeren achter het plan staan. We hebben de afgelopen dagen en vanavond weer bevestigd door de inspraak heel wat anders gehoord. Dat is jammer, omdat dat daarmee de raad ook op een verkeerd been wordt gezet. En als je samen wilt werken met de uitvoering dan is het noodzakelijk om het samen eens te zijn over de kaders.

Vossen en ganzen

Ook is er een groot probleem met vossen en ganzen die de weidevogels bedreigen en waar ook geen eenduidig beleid voor is. Ook daar is veel aandacht voor nodig.  Want het is natuurlijk het paard achter de wagen spannen wanneer we heel druk zijn om weidevogels te beschermen als ze vervolgens allemaal opgegeten worden door de vossen.

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws ⚡️

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Trending