Volg ons

Bestuur en financiën

Democratisch Zaanstad maakt zich zorgen over aanvragen voor Tozo-uitkeringen die ten onrechte geweigerd zouden zijn.

Zaanstadnieuws.nl

Gepubliceerd

op


Artikel uit www.Zaanstadneuws.nl :

Doordat Zaanstad veranderingen in het eigen vermogen van ZZP’ers aanmerkt als inkomen, komt potentieel geen van hen in aanmerking voor coronasteun via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, die inmiddels de derde fase heeft bereikt (Tozo 3), Dat stelt Democratisch Zaanstad aan de orde in schriftelijke vragen. Er staat inmiddels een extra steunregeling op stapel.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot vraagt welke argumenten heeft de gemeente heeft om een mutatie in het eigen vermogen van een ZZP’er aan te merken als inkomen, ‘terwijl dit pertinent geen inkomen is’. Zij vindt dat de gemeente op deze manier zelfstandigen zonder personeel ten onrechte geld onthoudt en wil weten hoeveel inwoners daar inmiddels mee te maken hebben gekregen. Zaanstad heeft sinds de eerste tranche van de Tozo in totaal 7606 Tozo-aanvragen afgehandeld, waarvan 820 uit Oostzaan en Wormerland.

Tonk

Intussen heeft het Rijk de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) ingesteld, die ook wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zaanse huishoudens kunnen volgens wethouder Songül Mutluer met de Tonk een bijdrage krijgen voor hun woonlasten van maximaal 500 euro per maand. Corona zorgt bij veel Zaankanters voor een plotselinge terugval in hun inkomen, maar de vaste lasten lopen gewoon door. Vanaf 17 maart kunnen inwoners – met terugwerkende kracht vanaf januari – een aanvraag doen voor de Tonk.

Inwoners komen in aanmerking als hun inkomen afgelopen januari minimaal 25 procent lager was dan in januari 2020 en als hun woonlasten (huur of hypotheek) 37 procent of meer zijn van het inkomen in januari 2021. De wijze van aanvragen wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Ook mensen die sinds vorig jaar een Tozo-uitkering ontvangen kunnen in aanmerking komen voor de Tonk. Van 1 april tot 1 juli 2021 wordt Tozo 4 van kracht. Inwoners worden daar eind maart over geïnformeerd.

Controle

Bij de Tozo lag de focus van de gemeente op het zo snel mogelijk uitbetalen van uitkeringen om inwoners te ondersteunen. Nu is de fase aangebroken waarin wordt gecontroleerd of de uitkeringen ook rechtmatig verstrekt worden. Het kan zijn dat aanvragers onbewust onvolledige of onjuiste informatie hebben verstrekt, waardoor er ten onrecht een (te hoog bedrag aan) uitkering is toegekend, aldus de gemeente. ‘Als er sprake is van een vergissing, wordt de uitkering gecorrigeerd en teruggevorderd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie.’ Of ook de afwijzingen gecontroleerd worden, in het kader van de vragen van DZ, is nog onduidelijk.

Morele steun

Sinds november organiseert de gemeente workshops voor ZZP’ers die daar behoefte aan hebben. Ook hebben is er sinds 22 januari een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers met hulpvragen. Op 15 februari was er een eerste online bijeenkomst met ruim 40 Zaanse ondernemers die een Tozo-uitkering ontvangen. Zij konden vragen stellen over hun bedrijfsvoering, arbeidsmarktontwikkelingen en regelingen voor ondersteuning. ‘Het was goed om te zien dat deze ondernemers aangeven het te waarderen dat we hen als gemeente ondersteunen bij het maken van plannen voor de toekomst,’ zegt de eveneens aanwezige wethouder Natasja Groothuismink over die meeting.

📂 Grondbeleid

Geen grond meer beschikbaar in Zaanstad voor middelgrote en kleine bedrijven

Niet alleen op de woningbouwopgaaf richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.

Gepubliceerd

op

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Voor kleine tot middelgrote ondernemers is geen grond meer beschikbaar die ze kunnen kopen. Dat schrijft Democratisch Zaanstad in schriftelijke vragen. De nog beschikbare grond op industriegebied HoogTij in Westzaan is volgens raadslid Sebastiaan Neele al volledig gereserveerd voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege de binnenstedelijke ontwikkelingen.

Neele wil weten welke afspraken zijn er op dit moment al bekend zijn bij het college en waarom ‘ambtenaren aangegeven dat er geen plaats meer is op HoogTij voor bedrijven die een grootte wensen tussen de 1000 en 3000 vierkante meter’. Kunnen grotere percelen niet worden gesplist om tegemoet te komen aan de wensen van deze ondernemers? DZ stelt dat het college zich niet alleen op de woningbouwopgaaf kan richten als dat betekent dat het ondernemingsklimaat er in Zaanstad op achteruit gaat.  Wat wordt eraan gedaan om kleinschalige bedrijvigheid te behouden?

Voorrang lokale bedrijven

‘Wat Democratisch Zaanstad betreft zou de focus meer moeten liggen op kleine en middelgrote ondernemingen die veel groeipotentie hebben,’ schrijft Neele, die grondreserveringen op HoogTij ‘voorbarig’ noemt en vindt dat daarbij het uitgangspunt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ zou moeten worden gehanteerd. Lokale bedrijven zouden bovendien voorrang moeten krijgen bij de toekenning van grond. Grote bedrijven aan Zaanstad binden is wel een wens van DZ, maar dus niet via het vrijhouden van ruimte op HoogTij voor bedrijfsverplaatsingen.

Hier onze vragen aan het College:

Verder lezen

📂 Lokale heffingen

Hondenbelasting afschaffen

We hebben beloofd om de belasting af te schaffen. Het kan nu, dus moeten we het nu doen!

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad waagt maar weer eens een poging om van de hondenbelasting af te komen.

Het is al de zoveelste keer. Het had vier jaar geleden al moeten gebeuren, toen de VVD de grootste partij was na een verkiezingscampagne waarin het afschaffen van de hondenbelasting een speerpunt was. In de onderhandelingen die volgden werd afschaffing gedegradeerd tot een onderzoek en ondanks pogingen van onder meer POV en Partij voor de Dieren, bleef de belasting op het bezit van een hond fier overeind. De raad wilde het wel, maar kon het geld niet missen.

Zelfs een voorstel om alleen honden die uit het asiel worden opgehaald belastingvrij te verklaren, haalde het niet.

Meerderheid

Raadslid Marianne de Boer gaat volgende week proberen een meerderheid te verzamelen om het nu wel eens te regelen. De gemeenteraad praat dan over het overschot van bijna elf miljoen dat Zaanstad in 2021 had. De Boer wil daarvan 2,4 miljoen gebruiken om voor vier jaar de inkomsten te compenseren die Zaanstad misloopt zonder hondenbelasting.

Eerst voor 4 jaar

In die vier jaar moet dan een definitieve dekking worden gevonden. Dat is dan wel een opdracht die moet slagen, want na vier jaar opnieuw hondenbelasting invoeren is voor haar geen optie.

De naam van De Boer onder het voorstel is opmerkelijk omdat zij eerder tegen afschaffing van de hondenbelasting stemde. ,,Het begon eigenlijk vier jaar geleden al (De Boer hoorde toen nog bij de VVD, red.) Wij hebben toen afgesproken dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden als het cultuurcluster niet doorging. Maar toen het zover was, zagen we de oplopende kosten van de jeugdzorg en was het geld er niet voor. En dat is steeds zo gebleven.’’

Beloofd

Nu is het geld er wel, redeneert zij. ,,Wij hebben het beloofd, het kan nu en daarom moeten wij het nu ook doen.’’

Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel bezuinigd en inwoners hebben dat gevoeld. De Boer: ,,Ik denk dat we het hele overschot van vorig jaar wel tien keer kunnen uitgeven. Maar dat doen we niet. Maar de hondenbelasting, dat hebben we nu zo vaak beloofd, we moeten dat nu waarmaken.’’

Het loslaten van de hondenbelasting kost Zaanstad jaarlijks 607.000 euro. Daar staat volgens De Boer wel een geringe winst tegenover. De afdeling handhaving controleert jaarlijks of op adressen waar geen hondenbelasting betaald wordt, toch een hond gehouden wordt. Dat is een tijdrovende klus die zonder belastingplicht niet meer nodig is.

bron: NHD

Verder lezen

📂 Bedrijfsvoering

Ambtenaren bezwijken onder werkdruk. Gemeentelijk apparaat op omvallen.

Controlerende taak Gemeenteraad in het beding! Raadsvragen niet langer schriftelijk beantwoord?

Gepubliceerd

op

Ambtenaren vallen om onder werkdruk in Zaanstad

Democratisch Zaanstad (DZ) zal a.s. donderdag 3 februari onderstaande vragen gaan stellen aan Burgemeester Hamming over de zorgelijke ontwikkeling door processen bij bouwen, woningbeleid en vergunningen te vertragen.

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90753/gemeentelijk-apparaat-op-omvallen-college-snijdt-in-taken/

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws ⚡️

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Trending