Maak verbinding op social met ons:
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
digitale zittingen
Zaanse Schans
EBS Bus Zaanstad
Lastige Inwoners
wijkmanager Assendelft
Dukra
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Pas op met digitale zittingen

Stop gretig gebruik van de digitale middelen

Rechtspraak moet geen machine worden

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Parkeer tarieven verhogen Zaanse Schans

Geen oplossing voor parkeren en de overlast voor de buurt.

Herzie het beleid voor (betaald) parkeren

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

98
Dagen
06
Uren
50
Minuten
33
Seconden
tot
na de zomer
Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

Dukra

Maar waar naartoe ?

Inwoners
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ wil helderheid over miljoenen-deal en onderhandelingen Hemkade

De familie Groen bestrijdt dat er onderhandelingen zijn tussen hen en Zaanstad

Gepubliceerd

op

Tussen de familie Groen, bewoners van Hemkade 51, en de gemeente Zaanstad wordt onderhandeld* over de aankoop van de woning van de familie Groen.

Het zou de ontknoping kunnen worden van een slepend conflict tussen Groen, Zaanstad en Ivar Moens, de exploitant van de North Sea Venue. De familie Groen wilde onbeperkte en vrije toegang tot hun woning maar ondanks talrijke pogingen en rechtszaken lijkt dat niet tot tevredenheid geregeld te kunnen worden.

Zaanstad presenteerde een aantal scenario’s waarvan uitkoop van de familie Groen nu de enige optie zou zijn. Getuige technische vragen van Juliëtte Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad (DZ), zijn de onderhandelingen al lang gaande. In januari 2023 zouden al afspraken zijn gemaakt. Inmiddels zou er een tweede onderhandelingsronde zijn gestart nadat de eerste mislukt was. De gemeente zou volgens de DZ-fractievoorzitter op het standpunt staan dat de onderhandelingen te lang zouden hebben geduurd wat ertoe geleid heeft dat ze in eerste instantie beëindigd zijn.

Wat er precies besproken wordt is onduidelijk. De onderhandelaar van de familie Groen zou “vele miljoenen meer” hebben gevraagd dan Zaanstad zou hebben geboden, Rot vraagt zich af waarom B&W dan niet terug naar de raad is gegaan. Over hoe de onderhandelingen verlopen wil ze meer informatie. 

In totaal stelt Rot niet minder dan 16 vragen. Die gaan vooral over de geheimzinnigheid rond het project. Rot en de andere raadsleden hebben kennelijk geen kennis van de juridische adviezen en de bestuursopdracht die ten grondslag liggen aan de onderhandelingen. Ook wil Rot weten welke onderhandelaar voor de gemeente werkt, hoe die geselecteerd is, welke opdracht deze heeft, over welke bedragen het gaat, wanneer er gesproken is met de familie Groen en of er verslagen van die gesprekken zijn. 

Bij mislukking van deze onderhandelingen zou een laatste scenario in werking kunnen treden: onteigening.

Bekijk hier het Hemkade-dossier van de Orkaan.

Bekijk hier het Hemkade-dossier van DZ.


UPDATE *

De familie Groen bestrijdt dat er onderhandelingen zijn tussen hen en Zaanstad. De Orkaan baseerde die waarneming op de vragen van Juliëtte Rot, “naar aanleiding onderhandelingen over de aankoop van Hemkade 51 door de gemeente Zaanstad.”

De familie Groen bestrijdt dat er onderhandelingen zijn geweest en ook dat er nu onderhandelingen lopen. Elvira Groen: “Er wordt niet onderhandeld”. Die onderhandelingen zijn volgens de familie ook niet “al lang gaande”. Dat baseerden wij weer op de vragen van Rot. Die schrijft: “welke afspraken zijn er op 26 januari 2023 gemaakt en met wie zijn deze afspraken gemaakt, waaraan de heer G. in zijn brief van 28 juni 2023 refereert?” Een brief van 28 juni is overigens niet in in het raadsinformatiesysteem te vinden. Ook schrijft Rot over “tussen de onderhandelaars gevoerde gesprekken” en de “op 26 januari 2023 gemaakte afspraken.” Het is een subtiel onderscheid, maar volgens de familie Groen zijn deze gesprekken dus geen ‘onderhandelingen’. Elvira Groen: “een mogelijke onderhandeling [zou] pas begin zomer 2023 beginnen” maar aangezien er nu dus niet onderhandeld wordt, is dat niet gebeurd. 

Opnieuw op basis van de vragen van Rot schrijven wij over ‘miljoenen’: De onderhandelaar van de familie Groen zou “vele miljoenen meer” hebben gevraagd. Elvira Groen: “Er hebben geen onderhandelingen tussen ons en de gemeente Zaanstad plaatsgevonden. Bovendien is er nooit een bedrag door of namens onze familie genoemd.” Rot schrijft dat die gevraagde miljoenen door de familie Groen “expliciet in de wandelgangen worden genoemd”. Rot: “Maar hoe kan dit uitgesproken worden in de wandelgangen, als er in elk geval door één partij wordt geclaimd dat de onderhandelingen nog niet gestart waren?” 

Dus: er is wel gesproken tussen de partijen (zoals was gevraagd in een motie van eind 2022) maar er zijn dus geen formele onderhandelingen (en dus ook geen bedragen).

De affaire was al een wespennest en dat is er de laatste tijd niet beter op geworden. Rot: “Alle informatie die geheim is heeft ertoe geleid dat er in het openbaar geen vragen gesteld kunnen worden over de gang van zaken, behalve middels deze e-mail als uitgangspunt.” Met ‘deze e-mail’ doelt Rot op een mail aan raadsleden van “de verkenner van de familie Groen, (…) met de boodschap dat er geen sprake was van onderhandelingen.” (Ook deze mail hebben wij niet in het raadsinformatiesysteem kunnen vinden).

Rot: “Mijn vragen zijn een eerste stap in het ontrafelen van wat hier nu precies aan de hand is en wat er speelt. Als de doelstelling middels een motie was en is, om dit dossier tot een goed einde te brengen, dan valt niet in te zien waarom er zoveel ‘ruis’ is over de feitelijke gang van zaken, over het vervolg in dit dossier, allerlei open einden en vervolgens het voorstel om het Zaanderhorn aan de openbaarheid te onttrekken (lees: uitroken/semi-onteigening). Dat is niet een conflict beslechten met open vizier en dat gaf mij de motivatie om middels vragen een poging te doen om de gang van zaken te ontrafelen.”

In de motie waar Rot op doelt (en die door een ruime meerderheid werd gesteund – maar niet door DZ) werd gevraagd om “met de eigenaren van het pand gelegen op Hemkade 51 in onderhandeling te treden ten einde het pand in eigendom te verkrijgen; De resultaten van deze onderhandelingen terug te rapporteren aan de Raad; Indien deze onderhandelingen niet succesvol verlopen met een voorstel voor verdere stappen terug te komen naar de Raad.”

Die rapportage is niet gebeurd voor zover wij kunnen waarnemen. En de vervolgstap bij mislukken is mogelijk onteigening. Dat is een interpretatie van De Orkaan die gebaseerd is op de mogelijke scenario’s voor de oplossing van het conflict. En onteigenen is daarin de laatste. In die motie wordt dat ook niet nadrukkelijk uitgesloten, bij de discussie over de motie betoogde Rot ook al dat zoiets een mogelijke consequentie zou zijn.

Volgens Elvira Groen zou burgemeester Hamming erop hebben aangedrongen om het onderhandelingstraject “met grote spoed begin zomer 2023” te starten, op 14 mei 2023 zou de gemeente de naam van hun onderhandelaar bekend worden terwijl de familie Groen de gegevens van hun ‘verkenner’ moest mailen. De naam van de onderhandelaar werd niet bekend gemaakt volgens de familie Groen. Wel kreeg de familie uiteindelijk te horen dat de ‘onderhandelingen’ (“die nooit waren gestart”), waren gestaakt. Tot formele onderhandelingen heeft het hele proces niet geleid.

Volgens de familie Groen is daarmee de motie (waarin op onderhandelingen werd aangedrongen) niet uitgevoerd. Zij zeggen nog steeds open te staan voor uitvoering van die motie. 

Volgens Elvira Groen zou de burgemeester ook een “geheimhoudingsplicht betreffende de onderhandelingen” opgelegd. Die geheimhouding speelt de familie ook parten: “recente WOO-verzoeken van onze familie over de raadsmotie en uitkoop zijn afgewezen.”

De gemeente Zaanstad is om een reactie gevraagd maar kon die op korte termijn niet geven.

Bron: De Orkaan

Brief Elvira Groen aan de Orkaan:

De vragen van ons aan het College:

3 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verkiezingsprogramma

Een tussentijdse evaluatie van ons verkiezingsprogramma 2020-2025

Met onze fietsnota liep DZ blijkbaar zo’n zeven  jaar voor op de tijd.

Gepubliceerd

op

Daarin stond o.a. het volgende over mobiliteit in Zaanstad:

  • Maak werk van de fietsnota van DZ: beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.
  • Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft! Ontlast de enorme verkeersdrukte. DZ zet zich ervoor in dat dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • Mobiliteitsplan Noord: Moet sluipverkeer in en rond centrum Krommenie oplossen. Tevens extra aansluiting vanuit de Marslaan op de N203. Geen bouwverkeer dwars door Krommenie.
  • Eerst een verkeersplan, dan pas bouwen. Eerst wegen, dan stenen!

Met onze fietsnota liep DZ blijkbaar zo’n zeven  jaar voor op de tijd.
Wij kunnen stellen dat deze speerpunten van Democratisch Zaanstad direct en soms met de letterlijke tekst door de gemeente in werking zijn gezet. Er wordt hard gewerkt, in ieder geval goed nagedacht en met inwoners overlegd, door de gemeente Zaanstad. Daar zijn we blij mee.Naast vrije fietspaden zien we graag naastliggende vrije voetpaden. Drukke fietspaden die ook in wandelroutes worden opgenomen schreeuwen om voetpaden ernaast. We willen het tenslotte veiliger voor zowel fietsers als voetgangers.Maar ook betere verlichting langs bijvoorbeeld het fietspad langs de provinciale weg.
Betere stallingsmogelijkheden vragen ook om goede bewaking. De mooie fietsenstalling bij bijvoorbeeld station Wormerveer is voor het dievengilde ook een favoriete plek om fietsen en/of accu’s van fietsen te stelen. Dat zou in zo’n gebouw niet moeten kunnen, toch?
DZ is zoals bekend tegen het autootje pesten door de overheid, maar de enorme drukte in Assendelft en Krommenie moet écht ingeperkt worden. Daar is Zaanstad dan eindelijk mee begonnen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en denken graag mee. Sluipverkeer van buiten Zaanstad moet het zo moeilijk mogelijk gemaakt worden, waarbij we wel blijven volhouden dat de enige goede oplossing voor dit probleem de aansluiting A8/A9 is.
Tot nu toe gaat de vervulling van onze mobiliteitswensen redelijk naar wens.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ wil dat gemeente beheer trappen en liften overneemt

Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam.

Gepubliceerd

op

Defecte roltrappen Zaandam

Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam.

Met als ‘mijlpaal’ 30 januari toen alle  zes roltrappen in het stationsgebied van Zaandam  buiten werking waren en de lift aan de westkant van het station was defect.

Zeer regelmatig is het stationsgebied ontoegankelijk geworden voor mensen die slecht ter been zijn, een kinderwagen meenemen, in een rolstoel zitten of zich met een rollator moeten verplaatsen, je kan er niet komen als je afhankelijk bent van lift of roltrap, 

De beide roltrappen op het Stadhuisplein zijn ook vaak buiten werking. Maar dat is eerder regel dan uitzondering. De roltrap van het Stadhuisplein naar het busstation is al maanden buitenwerking.

De combinatie van eigenaarschap van liften en roltrappen tussen ProRail en de gemeente Zaanstad is niet bepaald een gelukkige combinatie, want de ene partij verschuilt zich achter de andere partij met als gevolg o.a. bovenstaande situatie, de excuses zijn tekorten aan personeel en materiaal bij beheerder ProRail.

Wij hebben de volgende technische vragen over bovenstaande ergernissen gestuurd naar de Griffie:

1-Wat is er voor nodig om alle roltrappen en liften in beheer te krijgen van de gemeente Zaanstad, waarbij het beheer/onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt.

2-Wat kunnen wij als gemeente doorbelasten aan ProRail als wij het beheer overnemen.

Artikel De Orkaan :

DZ stelt (best slimme) vragen over de roltrappen 


Nooit! Nooit zullen wij onszelf op de borst slaan, maar het zou zomaar kunnen zijn dat een artikel op een nieuwssite die wij niet zullen benoemen, de doorslag gaf bij Jos om twee vrij scherpe roltrap-vragen te stellen aan de griffie van Zaanstad. 

Jos Kerkhoven is Raadslid voor Democratisch Zaanstad (DZ) en vanuit die hoedanigheid komt hij vaak in het Zaanse stadhuis. De niet-werkende roltrappen en lift blijken voor hem een regelrechte ergernis: 

“Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam. Met als ‘mijlpaal’ 30 januari toen alle zes roltrappen in het stationsgebied van Zaandam buiten werking waren en de lift aan de westkant van het station was defect.”

De angel ligt volgens Jos in het gebrek aan eigenaarschap van de problemen: 

“… want de ene partij verschuilt zich achter de andere partij met als gevolg o.a. bovenstaande situatie, de excuses zijn tekorten aan personeel en materiaal bij beheerder ProRail.” 

Jos stelde twee vragen die hout lijken te snijden:

  • 1-Wat is ervoor nodig om alle roltrappen en liften in beheer te krijgen van de gemeente Zaanstad, waarbij het beheer/onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt?
  • 2-Wat kunnen wij als gemeente doorbelasten aan ProRail als wij het beheer overnemen?
  • Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Wij hebben het opgegeven om storingen en vooral reparaties aan roltrappen en liften in het centrum van Zaandam te melden, want we hebben nog niet op ‘publiceer’ gedrukt en de situatie kan alweer anders zijn. Democratisch Zaanstad wil weten hoe de gemeente meer grip op de situatie kan krijgen.

‘Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam. Met als ‘mijlpaal’ 30 januari toen alle zes roltrappen buiten werking waren en de lift aan de westkant van het station defect was. Zeer regelmatig is het stationsgebied ontoegankelijk geworden voor mensen die slecht ter been zijn, een kinderwagen meenemen, in een rolstoel zitten of zich met een rollator moeten verplaatsen: je kan er niet komen als je afhankelijk bent van lift of roltrap, aldus DZ-raadslid Jos Kerkhoven.

Ongelukkige combinatie

De beide roltrappen op het Stadhuisplein zijn ook vaak buiten werking. en de roltrap van het Stadhuisplein naar het busstation staat al maanden stil. ‘De combinatie van eigenaarschap van liften en roltrappen tussen ProRail en de gemeente Zaanstad is niet bepaald een gelukkige, want de ene partij verschuilt zich achter de andere met als gevolg onder andere bovenstaande situatie,’ aldus Kerkhoven. ‘De excuses zijn tekorten aan personeel en materiaal bij beheerder ProRail.’ Hij wil daarom weten wat ervoor nodig is om alle roltrappen en liften in beheer te krijgen van de gemeente, waarbij het beheer en het onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt maar ProRail de rekeningen betaalt.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Videos

Petitie wil verdeelde wijken verbinden door busbrug De Binding!

“Het is een lulnaam”, bewoners blijven boos op busbrug ‘De Binding’ en starten nieuwe petitie. Ze zijn het zat om steeds in plaats van 5 minuten, wel 20 minuten en tien kilometer om te rijden. Teken de petitie!

Gepubliceerd

op

Busbrug De Binding open

Al decennialang vormt busbrug ‘De Binding’ het strijdtoneel van bewoners in Koog aan de Zaan. De spitsafsluiting van de brug om milieuredenen dwingt bewoners tot kilometers omrijden. Een nieuwe petitie, al bijna 2100 keer ondertekend, streeft naar verbinding tussen de wijken Westerkoog en Westerwetering. Help inwoners van beide wijken en teken de petitie!

Op naar de 4000 !

Er zijn maar weinig bruggen in Zaanstad waar zoveel om te doen is als busbrug ‘De Binding’ in Koog aan de Zaan. Al vaker zorgde de brug voor discussie. Zo ook nu, maar ‘dit is de laatste keer’, aldus Irene Ellermeijer. Ze startte een petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat. Bewoners, de gemeente Zaanstad en de provincie steggelen al meer dan 30 jaar of de brug open moet of dicht blijft tijdens de spits.

Wachten of kilometers maken

Tegen het einde van de middag staat er voor de brug een kleine file. Draaiende motoren wachten tot het 18.00 uur is. Dan kunnen ze namelijk weer over de brug naar huis. Een automobilist in een elektrische auto vraagt zich of of de milieunorm ook voor hem geld. Toch wat hij keurig, want de boetes als je over de brug rijdt tijdens de spits zijn niet mals.

Bekijk hier de NHnieuws video:

Bewoners die actie voeren, beklagen zich erom dat je tijdens de spits kilometers moet omrijden. “Mijn zoon woont een kilometer verderop aan de andere kant van de brug”, zegt een man. “Ik moet nu steeds tien kilometer omrijden.

De petitie wordt op 8 mei aangeboden aan de Gedeputeerde Staten.

Bron: NH nieuws

De website van Busbrug de Binding 24/7 open:

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN