Maak verbinding op social met ons:
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ wil helderheid over miljoenen-deal en onderhandelingen Hemkade

De familie Groen bestrijdt dat er onderhandelingen zijn tussen hen en Zaanstad

Gepubliceerd

op

Tussen de familie Groen, bewoners van Hemkade 51, en de gemeente Zaanstad wordt onderhandeld* over de aankoop van de woning van de familie Groen.

Het zou de ontknoping kunnen worden van een slepend conflict tussen Groen, Zaanstad en Ivar Moens, de exploitant van de North Sea Venue. De familie Groen wilde onbeperkte en vrije toegang tot hun woning maar ondanks talrijke pogingen en rechtszaken lijkt dat niet tot tevredenheid geregeld te kunnen worden.

Zaanstad presenteerde een aantal scenario’s waarvan uitkoop van de familie Groen nu de enige optie zou zijn. Getuige technische vragen van Juliëtte Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad (DZ), zijn de onderhandelingen al lang gaande. In januari 2023 zouden al afspraken zijn gemaakt. Inmiddels zou er een tweede onderhandelingsronde zijn gestart nadat de eerste mislukt was. De gemeente zou volgens de DZ-fractievoorzitter op het standpunt staan dat de onderhandelingen te lang zouden hebben geduurd wat ertoe geleid heeft dat ze in eerste instantie beëindigd zijn.

Wat er precies besproken wordt is onduidelijk. De onderhandelaar van de familie Groen zou “vele miljoenen meer” hebben gevraagd dan Zaanstad zou hebben geboden, Rot vraagt zich af waarom B&W dan niet terug naar de raad is gegaan. Over hoe de onderhandelingen verlopen wil ze meer informatie. 

In totaal stelt Rot niet minder dan 16 vragen. Die gaan vooral over de geheimzinnigheid rond het project. Rot en de andere raadsleden hebben kennelijk geen kennis van de juridische adviezen en de bestuursopdracht die ten grondslag liggen aan de onderhandelingen. Ook wil Rot weten welke onderhandelaar voor de gemeente werkt, hoe die geselecteerd is, welke opdracht deze heeft, over welke bedragen het gaat, wanneer er gesproken is met de familie Groen en of er verslagen van die gesprekken zijn. 

Bij mislukking van deze onderhandelingen zou een laatste scenario in werking kunnen treden: onteigening.

Bekijk hier het Hemkade-dossier van de Orkaan.

Bekijk hier het Hemkade-dossier van DZ.


UPDATE *

De familie Groen bestrijdt dat er onderhandelingen zijn tussen hen en Zaanstad. De Orkaan baseerde die waarneming op de vragen van Juliëtte Rot, “naar aanleiding onderhandelingen over de aankoop van Hemkade 51 door de gemeente Zaanstad.”

De familie Groen bestrijdt dat er onderhandelingen zijn geweest en ook dat er nu onderhandelingen lopen. Elvira Groen: “Er wordt niet onderhandeld”. Die onderhandelingen zijn volgens de familie ook niet “al lang gaande”. Dat baseerden wij weer op de vragen van Rot. Die schrijft: “welke afspraken zijn er op 26 januari 2023 gemaakt en met wie zijn deze afspraken gemaakt, waaraan de heer G. in zijn brief van 28 juni 2023 refereert?” Een brief van 28 juni is overigens niet in in het raadsinformatiesysteem te vinden. Ook schrijft Rot over “tussen de onderhandelaars gevoerde gesprekken” en de “op 26 januari 2023 gemaakte afspraken.” Het is een subtiel onderscheid, maar volgens de familie Groen zijn deze gesprekken dus geen ‘onderhandelingen’. Elvira Groen: “een mogelijke onderhandeling [zou] pas begin zomer 2023 beginnen” maar aangezien er nu dus niet onderhandeld wordt, is dat niet gebeurd. 

Opnieuw op basis van de vragen van Rot schrijven wij over ‘miljoenen’: De onderhandelaar van de familie Groen zou “vele miljoenen meer” hebben gevraagd. Elvira Groen: “Er hebben geen onderhandelingen tussen ons en de gemeente Zaanstad plaatsgevonden. Bovendien is er nooit een bedrag door of namens onze familie genoemd.” Rot schrijft dat die gevraagde miljoenen door de familie Groen “expliciet in de wandelgangen worden genoemd”. Rot: “Maar hoe kan dit uitgesproken worden in de wandelgangen, als er in elk geval door één partij wordt geclaimd dat de onderhandelingen nog niet gestart waren?” 

Dus: er is wel gesproken tussen de partijen (zoals was gevraagd in een motie van eind 2022) maar er zijn dus geen formele onderhandelingen (en dus ook geen bedragen).

De affaire was al een wespennest en dat is er de laatste tijd niet beter op geworden. Rot: “Alle informatie die geheim is heeft ertoe geleid dat er in het openbaar geen vragen gesteld kunnen worden over de gang van zaken, behalve middels deze e-mail als uitgangspunt.” Met ‘deze e-mail’ doelt Rot op een mail aan raadsleden van “de verkenner van de familie Groen, (…) met de boodschap dat er geen sprake was van onderhandelingen.” (Ook deze mail hebben wij niet in het raadsinformatiesysteem kunnen vinden).

Rot: “Mijn vragen zijn een eerste stap in het ontrafelen van wat hier nu precies aan de hand is en wat er speelt. Als de doelstelling middels een motie was en is, om dit dossier tot een goed einde te brengen, dan valt niet in te zien waarom er zoveel ‘ruis’ is over de feitelijke gang van zaken, over het vervolg in dit dossier, allerlei open einden en vervolgens het voorstel om het Zaanderhorn aan de openbaarheid te onttrekken (lees: uitroken/semi-onteigening). Dat is niet een conflict beslechten met open vizier en dat gaf mij de motivatie om middels vragen een poging te doen om de gang van zaken te ontrafelen.”

In de motie waar Rot op doelt (en die door een ruime meerderheid werd gesteund – maar niet door DZ) werd gevraagd om “met de eigenaren van het pand gelegen op Hemkade 51 in onderhandeling te treden ten einde het pand in eigendom te verkrijgen; De resultaten van deze onderhandelingen terug te rapporteren aan de Raad; Indien deze onderhandelingen niet succesvol verlopen met een voorstel voor verdere stappen terug te komen naar de Raad.”

Die rapportage is niet gebeurd voor zover wij kunnen waarnemen. En de vervolgstap bij mislukken is mogelijk onteigening. Dat is een interpretatie van De Orkaan die gebaseerd is op de mogelijke scenario’s voor de oplossing van het conflict. En onteigenen is daarin de laatste. In die motie wordt dat ook niet nadrukkelijk uitgesloten, bij de discussie over de motie betoogde Rot ook al dat zoiets een mogelijke consequentie zou zijn.

Volgens Elvira Groen zou burgemeester Hamming erop hebben aangedrongen om het onderhandelingstraject “met grote spoed begin zomer 2023” te starten, op 14 mei 2023 zou de gemeente de naam van hun onderhandelaar bekend worden terwijl de familie Groen de gegevens van hun ‘verkenner’ moest mailen. De naam van de onderhandelaar werd niet bekend gemaakt volgens de familie Groen. Wel kreeg de familie uiteindelijk te horen dat de ‘onderhandelingen’ (“die nooit waren gestart”), waren gestaakt. Tot formele onderhandelingen heeft het hele proces niet geleid.

Volgens de familie Groen is daarmee de motie (waarin op onderhandelingen werd aangedrongen) niet uitgevoerd. Zij zeggen nog steeds open te staan voor uitvoering van die motie. 

Volgens Elvira Groen zou de burgemeester ook een “geheimhoudingsplicht betreffende de onderhandelingen” opgelegd. Die geheimhouding speelt de familie ook parten: “recente WOO-verzoeken van onze familie over de raadsmotie en uitkoop zijn afgewezen.”

De gemeente Zaanstad is om een reactie gevraagd maar kon die op korte termijn niet geven.

Bron: De Orkaan

Brief Elvira Groen aan de Orkaan:

De vragen van ons aan het College:

3 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Het laatste nieuws - gewoon wanneer je er zin in hebt...

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Grote zorgen Dukra-bewoners over nieuwe ligplaats

Democratisch Zaanstad is bezig met een serieuze poging om de impasse die is ontstaan te doorbreken.

Gepubliceerd

op

Jachthaven Dukra

Over exact één maand moeten de bewoners van jachthaven Dukra weg zijn. Het gevolg van het opzeggen van zo’n 50 tot 60 huurovereenkomsten. Sommige woonschipbewoners zijn al weg, maar er is grote onduidelijkheid over alternatieve ligplaatsen. De wanhoop slaat deze weken bij woonschipbewoners toe. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Iemand stelt zelfs zijn 30 meter lange schip te willen laten slopen. Hij kan geen andere ligplaats vinden. De eigenaren van de jachthaven Dukra hebben tot nu toe geen stappen gezet om de bewoners een oplossing aan te bieden. De gemeente Zaanstad, in tweede instantie, komt ook niet echt in beweging. Daarmee is de impasse compleet

Op 1 januari moeten naar verluidt zo’n 28 boten weg zijn. Waar naar toe? Mogelijk tijdelijk naar de Isaac Baarthaven, maar een echt geschikte locatie is dat niet en – gelet op de tijdelijkheid – ook geen oplossing voor de problemen waar woonbootbewoners mee worden geconfronteerd. De bewoners die met hun woonboot moeten vertrekken zijn verbaasd over de advertenties die Dukra plaatst op Facebook. Daarin wordt ligplaatsen aangeboden voor nieuwe bewoners. Wat is dat voor een beleid vragen direct betrokkenen zich af. Waarom stuur je oorspronkelijke bewoners weg om vervolgens nieuwe bewoners aan te trekken? Duidelijk is dat het onbegrip hierover bij de oorspronkelijke bewoners groot is. Is dit nog wel uit te leggen? Welke argumenten hebben de jachthaven eigenaren om zo te handelen. Allemaal onbeantwoorde vragen, terwijl de tijd dringt en er vooral sprake lijkt van voldongen feiten, zoals opgezegde huurovereenkomsten.

Nieuwe woonschepen van 40 meter

Jachthaven Dukra stuurde een e-mailtje met de huuropzeggingen. Uiteraard wisten de meeste bewoners dat de eigenaren grote plannen hadden met de jachthaven. Maar waarschijnlijk is in de buurt nog niet bekend dat de jachthaven in de nieuwe plannen ruimte heeft voor woonschepen tot een meter of 40. Daarmee keert via een achterdeur mogelijk de grootschaligheid toch weer terug en dat was nu juist iets waar de omwonenden moeite mee hadden. Daarnaast is het natuurlijk zot dat je woonboten laat verplaatsen om nieuwe toe te laten. Als je woonboten van 40 meter gaat toelaten als jachthaven, dan kan zo’n 30 meter schip van een bestaande bewoner toch gewoon blijven liggen. Die heb je dan als projectontwikkelaar of eigenaar van de jachthaven vast binnen. Bovendien zijn veel voorzieningen, zoals stroom en water aan de kades, afgesloten, terwijl er nog een volle maand te gaan is.

Nog geen bestemmingsplan – mensen nog niet wegsturen

Als de jachthaveneigenaren geen actie ondernemen is Zaanstad aan de beurt. De gemeente heeft sowieso een zorgplicht als de woonbootbewoners ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen. De gemeente zou dus op korte termijn iets moeten doen om een oplossing, al dan niet tijdelijk, aan te bieden. Dat betekent dus het realiseren van alternatieve ligplaatsen voor de Dukra-bewoners. Het is heel goed mogelijk dat dit op korte termijn helemaal niet lukt. Dan zou de gemeente aan de jachthaveneigenaren kunnen vragen de bewoners nog niet weg te sturen. Dan ontstaat er meer tijd en ruimte voor zowel de woonbootbewoners of de gemeente Zaanstad om een oplossing te zoeken voor de lange termijn. Aangezien de plannen nog in ontwikkeling zijn – er ligt bijvoorbeeld nog geen bestemmingsplan – is er geen enkele reden om nu al acuut over te gaan tot het wegsturen van bewoners. Zo’n tussenoplossing zou door de verantwoordelijk wethouder Wessel Breunesse natuurlijk heel goed ingebracht kunnen worden, juist vanuit de zorgplicht die de gemeente heeft voor de bewoners die in het BRP zijn ingeschreven.

Impasse doorbreken

Democratisch Zaanstad is bezig met een serieuze poging om de impasse die is ontstaan te doorbreken. De raadsfractie probeert alles om voor de bewoners een oplossing te vinden die uitzicht geeft op een nieuwe ligplaats voor zowel de korte als langere termijn.

Bron Radiotvzaanstreek.nl

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/128342/bewoners-boten-dukra-weggestuurd-zonder-alternatief/
0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Zaanderhorn onterecht door gemeenteraad aan openbaarheid onttrokken!

“over 10 jaar praten we nog over deze zaak”

Gepubliceerd

op

Zaanderhorn, het stukje weg parallel aan de Hemkade en uitkomend op de Pieter Ghijshenlaan, houdt op openbare weg te zijn. Dat was nodig volgens wethouder Wessel Breunesse (GL) omdat het niet gebruikt zou worden als openbare weg.

Dat laatste werd bestreden door Juliëtte Rot van DZ die aangaf dat de ‘feitelijke situatie’ toch echt was dat het wel een openbare weg was: “iedereen heeft toegang.”

Dat laatste lijkt feitelijk wel te kloppen, je kan er feitelijk inrijden met de fiets en auto (op Google Streetview spotten we eerder dit jaar nog een bezorgauto van ‘Hallo Fresh’ – leek ons ook wel een feitje.)

Wethouder Breunesse had er geen boodschap aan: “feitelijk gebruik is feitelijk gebruik en het wordt nu niet gebuikt als openbare weg.”

Rot had er weinig vertrouwen in,l. Zij vond deze actie niet echt passen in de opdracht om het dossier Hemkade te de-juridificeren en te de-escaleren. Het werd een voorspelbaar een-tweetje, Breunesse hield voet bij stuk. Rot vroeg ook nog even naar de kosten voor de gemeente. Breunesse: 

“de kosten die wij maken zijn buitenproportioneel.”

Dwangsommen

Anna de Groot verpestte het ‘feestje’ een beetje door aan te geven dat het volgens haar niet zo zou kunnen zijn “dat het besluit wordt gebruik zodat North Sea Venue dwangsommen kan ontlopen”. Dat speelt nog steeds op de achtergrond. De afsluiting bij Zaanderhorn zou illegaal zijn aangebracht en North Sea Venue zou met een dwangsom gesommeerd zijn hekken weg te halen. Dat doen ze niet en Zaanstad zou die dwangsommen niet innen. De Groot zegt desgevraagd dat het zou kunnen dat de onttrekking aan de openbaarheid gebruikt zal worden om de dwangsommen te ontlopen. Dat gaat volgens haar dan opnieuw tot juridische procedures leiden, met de kans dat Zaanstad ‘nat’ gaat.

Behalve bijdragen van Rot en De Groot was de raad bijna muisstil over het dossier. Niemand lijkt zich hieraan te willen branden. Bijna dus, alleen Jaap Keijser van de POV deed nog een rondje informele bewonersparticipatie. Hij woont daar al 38 jaar en zijn achtertuin grenst aan het Zaanderhorn. Volgens hem was het altijd al afgesloten geweest, “maar ik heb geen belang want ik heb geen achteruitgang.” Voorzitter Hamming liet het passeren.

Het voorstel werd aangenomen met DZ, LZ (groep De Boer), Groep Lassooy, SP en PvdD tegen.

Bron De Orkaan

https://www.deorkaan.nl/zaanderhorn-openbaar-of-niet/

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Pleidooi DZ, SP en VVD voor beter OV in Wormerveer

Wij maken ons sterk voor openbaar vervoer van en naar Molletjesveer, Noorderveld, het Zaankwartier, Zaans Pijl en West-Knollendam

Gepubliceerd

op

De SP en Democratisch Zaanstad maken zich sterk voor openbaar vervoer van en naar Molletjesveer, Noorderveld, het Zaankwartier, Zaans Pijl en West-Knollendam. Ze komen 9 november tijdens de begrotingsbehandeling met een motie om daar in de Vervoerregio Amsterdam op aan te dringen.

De bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer zijn niet per openbaar vervoer bereikbaar, terwijl er bij de rond 600 daar gevestigde bedrijven toch zo’n 4700 mensen werken. Om de terreinen blijvend toekomstbestendig te houden zijn verbeteringen aan de auto-ontsluiting én de OV-bereikbaarheid nodig wees een onderzoek uit en de Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer dringt daar al heel lang op aan. Voor de nieuwe buurten Zaankwartier en Zaans Pijl is evenmin openbaar vervoer voorzien en al sinds 2001 is er een busverbinding meer met West-Knollendam. De meest noordelijke bushalte in Wormerveer is de halte Cor Bruijnweg.

De nieuwe concessiehouder EBS die vanaf december in de Zaanstreek gaat rijden is volgens de raadsleden Anna de Groot (SP) en Jos Kerkhoven (DZ) in overleg is met Zaanstad, Wormerland en de Vervoerregio over haltes op onder andere Noorderveld, maar dit heeft nog niet tot resultaten geleid. De twee partijen zien graag meer urgentie, ook al gezien de onder druk staande leefbaarheid in Zaanstad Noord vanwege de enorme verkeersdruk. Beter OV kan een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beperken van de drukte op en rond de N246.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending