Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Geen Kliko’s in de tuinen van Zaanstad!

Met een motie donderdag 22 april verzoeken de POV, LZ en Democratische Zaanstad het college:

  • Te starten met onderzoek naar mogelijkheden omtrent nascheiden van afval voor iig plastic en drankkartons. Daarbij aspecten te betrekken als kosten, aanbieders nascheiding(niet alleen HVC), wensen van inwoners(nav enquête motie LZ en POV jan 2021), wijken waar problemen ontstaan mbt kliko’s (verkeersveiligheid oa), kwaliteit van de grondstof. Bij de uitvraag voor kosten van naschei- ding niet alleen bij HVC de kosten op te vragen, maar bij minimaal nog 2 andere afvalverwerkers met mogelijkheden voor nascheiding.
  • Daarbij een wijk(wijken) te betrekken (door bijvoorbeeld een proef)waar afvalscheiden dmv kliko’s nu voor veel problemen zorgt;
  • Verzoekt hierover de raad te informeren en hierbij de evaluatie van het grondstoffenplan te be- trekken.gee