Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Peperstraat blijft hot item op politieke agenda

Democratisch Zaanstad is ontevreden over de rol die het college speelt in het conflict dat is ontstaan tussen eigenaar Accres van een deel van de te slopen flats en de al jarenlang in onzekerheid verkerende bewoners.

Tekst Zaanstadnieuws.nl:

Als de Balkenhaven het meest roerige stukje Zaandam is, zoals onlangs in de raad werd opgemerkt, dan blijft de Peperstraat daar niet zo ver bij achter. Niet wat betreft – wel al aangekondigde –  juridische procedures, maar zeker daar waar het gaat over onvrede over de manier waarop met de belangen van burgers wordt omgesprongen.

Raadslid Henk Terol van Democratisch Zaanstad is ontevreden over de rol die het college speelt in het conflict dat is ontstaan tussen eigenaar Accres van een deel van de te slopen flats en de al jarenlang in onzekerheid verkerende bewoners. Wethouder Hans Krieger houdt vol dat het proces rond de herinrichting transparant en volgens de regels verloopt en de bewoners wijzen onophoudelijk op tegenwerking en verdraaiing van feiten. Terol vraagt het college nu schriftelijk waarom dat ‘geen verantwoordelijkheid neemt om de in dit dossier ontstane problemen actief op te lossen dan wel bij te dragen in de richting van oplossingen’.

Nog steeds geen antwoorden

Het ontbreken van een sociaal plan waar de huurders hun goedkeuring aan hebben gegeven en de voortdurende vaagheid over de rechten van de scheefhuurders is onwenselijk en dient te worden opgelost, vindt DZ. Waarom kan er geen terugkeergarantie komen voor de huidige bewoners, terwijl dat wel kan voor de huurders van ZVH in de overige te slopen flats? Ook de laatste brief van het college aan de raad heeft daarop geen antwoord gegeven. Daarin las Terol slechts een herhaling van zetten in iets andere bewoordingen.

Waarom sneuvelde renovatie?

‘Het herhalen of iets anders formuleren is in deze brief en in de vele eerdere correspondentie tussen de Klankbordgroep en de gemeente een terugkerend patroon,’ schrijft hij en doet er om die bewering te staven een tijdlijn met voorbeelden bij. En dan is er die ook bij de bewoners steeds weer terugkerende vraag: waarom kon het oorspronkelijke revovatieplan van Koning Architecten waar ook de gemeente mee akkoord was achteraf toch niet worden uitgevoerd?

Dit had Koning Architecten in gedachten.

Deze switch kan in de ogen van Democratischn Zaanstad niet worden uitgelegd als ‘voortschrijdend inzicht’ maar moet eerder worden gezien als onbetrouwbaar bestuur. Deze handelwijze getuigt van een onduidelijke visie op de toekomst van de bewoners, aldus Terol. En waarom? ‘De motivatie om een mooier en aantrekkelijk entreegebied te realiseren had ook in dit oorspronkelijk plan kunnen worden gerealiseerd, met behoud van de huidige woningen, ruimte en woongemak. Als men bijvoorbeeld de zichtzijde van de bestaande complexen met een vrolijker aanzicht had uitgevoerd, de binnenruimtes behoorlijk had gerenoveerd, de duurzaamheid en milieuwensen hadden geïmplementeerd en er deugdelijk was schoongemaakt, dan was dit een perfecte plek gebleken voor de bestaande en nieuwe bewoners.’

Geschaad vertrouwen

Ook de plannen voor groene voorzieningen die in MAAK.Zaanstad Centrum Oost zijn ingebracht waren toepasbaar geweest in dit renovatieproject, volgens DZ. Maar in plaats daarvan is nu de realiteit dat het merendeel van de huidige bewoners niet kan terugkeren naar de Peperstraat, hoewel het college de wens uitdraagt om vooral de Zaanse inwoners van woningen te voorzien. Wat Terol en zijn fractie betreft draagt deze gang van zaken niet bij aan het ‘toch al broze en in sommige opzichten ontbrekende vertrouwen van belanghebbenden in de gemeente’.