Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Peperstraat blijft hot item op politieke agenda

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad is ontevreden over de rol die het college speelt in het conflict dat is ontstaan tussen eigenaar Accres van een deel van de te slopen flats en de al jarenlang in onzekerheid verkerende bewoners.

Tekst Zaanstadnieuws.nl:

Als de Balkenhaven het meest roerige stukje Zaandam is, zoals onlangs in de raad werd opgemerkt, dan blijft de Peperstraat daar niet zo ver bij achter. Niet wat betreft – wel al aangekondigde –  juridische procedures, maar zeker daar waar het gaat over onvrede over de manier waarop met de belangen van burgers wordt omgesprongen.

Raadslid Henk Terol van Democratisch Zaanstad is ontevreden over de rol die het college speelt in het conflict dat is ontstaan tussen eigenaar Accres van een deel van de te slopen flats en de al jarenlang in onzekerheid verkerende bewoners. Wethouder Hans Krieger houdt vol dat het proces rond de herinrichting transparant en volgens de regels verloopt en de bewoners wijzen onophoudelijk op tegenwerking en verdraaiing van feiten. Terol vraagt het college nu schriftelijk waarom dat ‘geen verantwoordelijkheid neemt om de in dit dossier ontstane problemen actief op te lossen dan wel bij te dragen in de richting van oplossingen’.

Nog steeds geen antwoorden

Het ontbreken van een sociaal plan waar de huurders hun goedkeuring aan hebben gegeven en de voortdurende vaagheid over de rechten van de scheefhuurders is onwenselijk en dient te worden opgelost, vindt DZ. Waarom kan er geen terugkeergarantie komen voor de huidige bewoners, terwijl dat wel kan voor de huurders van ZVH in de overige te slopen flats? Ook de laatste brief van het college aan de raad heeft daarop geen antwoord gegeven. Daarin las Terol slechts een herhaling van zetten in iets andere bewoordingen.

Waarom sneuvelde renovatie?

‘Het herhalen of iets anders formuleren is in deze brief en in de vele eerdere correspondentie tussen de Klankbordgroep en de gemeente een terugkerend patroon,’ schrijft hij en doet er om die bewering te staven een tijdlijn met voorbeelden bij. En dan is er die ook bij de bewoners steeds weer terugkerende vraag: waarom kon het oorspronkelijke revovatieplan van Koning Architecten waar ook de gemeente mee akkoord was achteraf toch niet worden uitgevoerd?

Dit had Koning Architecten in gedachten.

Deze switch kan in de ogen van Democratischn Zaanstad niet worden uitgelegd als ‘voortschrijdend inzicht’ maar moet eerder worden gezien als onbetrouwbaar bestuur. Deze handelwijze getuigt van een onduidelijke visie op de toekomst van de bewoners, aldus Terol. En waarom? ‘De motivatie om een mooier en aantrekkelijk entreegebied te realiseren had ook in dit oorspronkelijk plan kunnen worden gerealiseerd, met behoud van de huidige woningen, ruimte en woongemak. Als men bijvoorbeeld de zichtzijde van de bestaande complexen met een vrolijker aanzicht had uitgevoerd, de binnenruimtes behoorlijk had gerenoveerd, de duurzaamheid en milieuwensen hadden geïmplementeerd en er deugdelijk was schoongemaakt, dan was dit een perfecte plek gebleken voor de bestaande en nieuwe bewoners.’

Geschaad vertrouwen

Ook de plannen voor groene voorzieningen die in MAAK.Zaanstad Centrum Oost zijn ingebracht waren toepasbaar geweest in dit renovatieproject, volgens DZ. Maar in plaats daarvan is nu de realiteit dat het merendeel van de huidige bewoners niet kan terugkeren naar de Peperstraat, hoewel het college de wens uitdraagt om vooral de Zaanse inwoners van woningen te voorzien. Wat Terol en zijn fractie betreft draagt deze gang van zaken niet bij aan het ‘toch al broze en in sommige opzichten ontbrekende vertrouwen van belanghebbenden in de gemeente’.

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Iedere speeltuin op de juiste plek in de buurt

Volg het plan van bewoners in Krommenie door oa de voetbalkooi op de Harpraam te behouden.

Gepubliceerd

op

Democatisch Zaanstad komt met een motie om de plannen voor het omgooien van  enkele speelvoorzieningen in Krommenie van tafel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de omwonenden. Of vrijwel alle omwonenden: één huishouden diende 360 klachten in tegen de huidige situatie, die de rest van de buurt zo wil houden.

Eén van de bewoners sprak onlangs in tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en hield een warm pleidooi om de voetbalkooi aan het Harpraam Krommenie niet te verwijderen en te vervangen door een inclusieve speelplaats, zoals de gemeente voorstelt. De voetbalkooi zit behalve dat ene gezin niemand in de weg en er wordt al dertien jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zaanstad wil hem verplaatsen naar de speeltuin in de Popelstraat, maar daar willen ze eveneens het liefst de huidige situatie handhaven. Een inclusieve speeltuin zou volgens de bewones van het plan Fortuin en de Snuiverbuurt prima in de speeltuin aan de Spinozahof passen: daar liggen al kunststof tegels en de huidige toestellen zijn aan vervanging toe. ‘Binnen straal van 300 meter heb je dan drie prachtige speelvoorzieniengen met elk een eigen karakter,’ zo werd de raad voorgehouden.

Participatie

Met dat in het achterhoofd komt DZ-raadslid Marianne de Boer op 24 mei met een motie om de voorstellen van de buurt over te nemen. De voetbalkooi hoeft dan niet ‘weggemoffeld’ te worden en in de Spinozahof kan een volwaardige inclusieve speeltuin komen waar ook kinderen met een handicap volop kunnen meedoen. De Boer noemt het belangrijk dat zowel ouders als kinderen hun wensen voor speelgelegenheden kunnen uiten en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat laatste is volgens de bewoners in Krommenie onvoldoende gebeurd.

bron: Zaanstad.nieuws

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Opnieuw vragen over storingen van de Bernhardbrug

De storingen van de brug hebben grote gevolgen: Hulpdiensten moeten flink omrijden met alle consequenties van dien!

Gepubliceerd

op

In navolging van onze vragen van vorige week over de storingen op de Bernhardbrug hebben we de volgende actualiteitsvragen:

1. De brug is weer in storing, hulpdiensten moeten zelfs omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft. Wij hebben vorige al gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeersstromen en juiste communicatie. Is het college het met DZ eens dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, incl hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen?

2. Wat gaat het college doen om de storingen zsm te verhelpen? (Bijv het onderzoek incl te nemen maatregelen versneld worden, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is danwel handmatige bediening inzetten)

3. We hebben de vorige keer gevraagd naar een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. We hebben inmiddels een excuses aan de schippers gezien, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Onbegrip bij DZ over sluiten Bernhardbrug

Het goed functioneren van de bruggen in Zaanstad zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het ‘onbegrijpelijk dat het goed functioneren van de bruggen nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft’ en gaat donderdag het college aan de tand voelen over de sluiting van de Prins Bernhardbrug in Zaandam voor de scheepvaart.

Volgens raadslid Marianne de Boer is ‘al een tijdlang bekend’ dat de slagboom voor fietsers (veel) later dichtging dan de slagboom voor auto’s en zij vraagt zich af waarom deze situatie niet eerder is opgelost. Ze maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de sluiting voor het bedrijfsleven. De Zaan is een belangrijke doorvaartroute voor de beroepsvaart. ‘Het is een drama voor schippers. Waarom meteen de brug dicht houden? Was er geen andere oplossing, bijvoorbeeld handmatige bediening?’ Zaanstad is inmiddels een onderzoek gestart naar de technische mankementen. Kleinere schepen kunnen nog wel onder het vaste deel van de brug door varen, aan de oostkant van de Zaan. 

bron: Zaanstad.nieuws.nl en De Orkaan

Verder lezen

Trending